Úroky (389)

Úroky do Ruska srážková daň

Ruská fyzická osoba (rezident v Rusku) je 100 % společníkem s. r. o. v ČR. Této české s. r. o. poskytnul ruský společník půjčku úročenou 10 % p. a. K půjčce je každoročně počítán úrok zaúčtovaný nedaňově dle § 25 odst. 1 w) zákona o daních z příjmů.

1. Je třeba odvádět srážkovou daň 15 % dle § 22 odst. 1 písm. g), 3 a 4 zákona o daních z příjmů?

2. Pokud ano, odvádí se srážková daň už při zaúčtování úroků nebo až při platbě úroků do Ruska?

3. Budou se také danit tyto úroky, když budou zaúčtovány jako daňově uznatelné?

 

SVJ a úroky z BÚ a spořicího účtu

Povedou úroky připsané SVJ na BÚ nebo na spořicím účtu k tomu, že SVJ bude mít povinnost podat daňové přiznání? 

Daňový režim přijatých úroků u nevýdělečné organizace

Nevýdělečná organizace má otevřený účet u banky, nyní na konci čtvrtletí připsala banka na účet výnosové úroky, a to tak, že v textu uvedla hrubý úrok Kč 977, srážková daň 185 Kč a na účet bylo připsáno 792 Kč (částky byly v haléřích, ale to pro zjednodušení vynechávám). Jak mám zaúčtovat tyto položky do účetnictví, mám zaúčtovat do výnosů jen částku 792 Kč, nebo hrubé úroky a srážkovou daň, to nevím, na jaké účty bych to dala, a pak - jak budu s těmito výnosy zacházet po skončení roku v přiznání k dani z příjmu právnických osob, když veškeré náklady vylučuji na řádku 40 přiznání a související příjmy vylučuji na řádku 101 přiznání, kam dám ty úroky a v jaké výši?

Pokuta, daňová uznatelnost

Firma neodpověděla včas na výzvu od Českého rozhlasu. Český rozhlas ji vyměřil za toto pokutu 5 000 Kč. A: Tato pokuta není daňově uznatelná podle 25 odst. 1 písm. f)? B: Dále k této pokutě běží zákonný úrok z prodlení - může být daňově uznatelný při zaplacení nebo ne? C: Soud uložil firmě nahradit náklady řízení v této věci, může si to dát do daňově uznatelných nákladů?

Úrok z prodlení od FÚ, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení

Pokud firma obdrží např. 30. 4. 2019 výzvu (Výměr od FÚ) k úhradě nedoplatku daně nebo pojistného za rok 2018, kde jsou vyúčtovány i úroky z prodlení, a je to za rok 2018, bude úrok proúčtován až v roce 2019, kdy jsme obdrželi Výměr, nebo Výzvu? Samozřejmě je úrok z prodlení nedaňový náklad, ale jde mi o to, jestli to má být ještě v roce 2018 jako předpis úroku z prodlení MD 545 /D 336, nebo až při obdržení výměru, tedy v r. 2019? 

Úrokový swap

Jak správně účtovat úrokový swap? Každý měsíc nám z účtu odejde, nebo se naopak připíše určitá částka. A jak účtovat na konci roku?

Uznatelnost bankovních úroků u spoluvlastníků nemovitosti

Existují dvě nájemní nemovitosti X a Y a dva vlastníci A a B. Každý z vlastníků vlastní v nemovitosti X a v nemovitosti Y ideální polovinu. Nemovitosti byly pořízeny s pomocí úvěrů od banky, banka poskytla dva úvěry ve stejné výši. Protože banka neumí poskytnout na nemovitost vlastněnou dvěma vlastníky dva samostatné úvěry na každého vlastníka zvlášť, bylo s bankou dohodnuto, že u nemovitosti X bude celý úvěr na vlastníka A a u nemovitosti Y bude celý úvěr na vlastníka B. Budou moci si vlastníci uplatňovat jako náklad daňově uznatelné zaplacené úroky z úvěrů, a to vlastník A z celého úvěru na nemovitost X a vlastník B z celého úvěru na nemovitost Y, i když každý vlastní jen ideální polovinu?

Soudní platební rozkaz

Firma s. r. o. neuhradila závazky za dodání zboží. Dodavatel svoji pohledávky vymáhal soudní cestou. Okresní soud vystavil platební rozkaz na jistinu, kapitalizovaný úrok z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky a náhradu nákladů řízení. Předpokládám, že úrok z prodlení je daňově neúčinný náklad. Je náhrada nákladů řízení a náklady spojené s uplatněním pohledávky daňově účinný náklad dle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o dani z příjmu?

Odpočet úroků z hypotečního úvěru

Fyzická osoba vlastní rodinný dům, užívá jej pro vlastní bydlení, dům je financován hypotečním úvěrem. Nyní je zvažován bezúplatný převod 80 % vlastnického podílu na domě na rodiče stávajícího majitele s tím, že rodiče budou v domě bydlet a stávající majitel bude nadále hradit hypoteční úvěr a zůstane mu vlastnický podíl na domě ve výši 20 % (bydlet bude po převodu jinde). Předpokládám, že bezúplatný převod vlastnického podílu na rodiče bude od daně z příjmů osvobozen (s případnou oznamovací povinností osvobozeného příjmu, pokud tento přesáhne 5 mil. Kč). Bude stávající majitel moci nadále uplatňovat odpočet úroků z hypotečního úvěru v plné výši, přestože již nebude vlastnit 100 % dané nemovitosti, ale pouze 20 %? 

Půjčování peněz spolek - soukromá osoba (člen, jednatel)

Není postup popsaný níže protiprávním jednáním, případně nenaráží na nějaká jiná omezení? Hraje v popsaných případech nějakou roli, zda je fyzickou osobou - nečlen x člen x jednatel spolku?

1) Fyzická osoba zapůjčí bezúročně peníze - z bankovního účtu na bankovní účet - spolku. Spolek potřebuje finanční prostředky na zařízení, případně pořízení sídla (nutná změna sídla).

2) Je možný i opačný postup - aby spolek, který disponuje finančními prostředky, pro které nemá aktuálně využití, zapůjčil peníze fyzické osobě - bezúročně?

3) Mohou si vypomoct spolky mezi sebou? Jeden spolek půjčí jinému?