Úroky (432)

Daň z příjmů u nadačního fondu

Společnost s r. o. je zakladatelem nadačního fondu, který zajišťuje pomoc dětem ze sociálně slabých poměrů atd. Nadační fond do roku 2019 nevykazoval žádný zdanitelný příjem, přijímal a nadále přijímá pouze dary, většinou v peněžní podobě, které následně přerozděluje dle svého účelu. Daňové přiznání k dani z příjmů nadační fond doposud nepodával. V roce 2020 ale nadační fond poskytl svojí zakládají společnosti úvěr, ze kterého byly následně vypočítány úroky ve výši zhruba 5 500 Kč. Úroky byly ještě v roce 2020 splacené. Jsou tyto úroky pro nadační fond zdanitelným příjmem a musí proto nadační fond podávat daňové přiznání? Je nutné úvěr mezi zakládající společností a nadační fond úročit?

Úroky ze zápujčky synovi

Syn podniká a chtěl si pro svoje podnikání zakoupit stroj. Protože podniká první rok nedostane u banky úvěr na stroj, vezme si tedy u banky úvěr jeho matka. Synovi potom částku z úvěru poskytne pro zakoupení stroje. Syn hradí matce zpátky jistinu i úrok, který matka zaplatí své bance. Matka tedy zaplatí bance jistinu a úrok a stejnou částku jí vrací syn. Je u matky úrok zdanitelný příjem, který musí uvádět do svého daňového přiznání? Pokud ano, nemůže být uvedeno v § 10 zákona o daních z příjmů - kde by se uvedl příjem úroku od syna a zároveň částka úroku uhrazena bance do výdajů, tedy by základ daně byl 0 Kč? Ona na tom nic nezíská, pouze pomohla synovi k získání finančních prostředků na nákup stroje, který potřebuje k podnikání. Lze u syna uplatnit úrok do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů?

Daňová uznatelnost úroků

Společnost s r. o. má záporný vlastní kapitál. Mohou být úroky z půjčky od banky nespojené osoby daňově účinné podle (§ 25 odst. 1 písm. w)?

Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků

Zaměstnanec si chce v ročním zúčtování uplatnit úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na koupi bytu a dvou pozemků. Jeden z nich je v katastru označen jako ostatní plocha (jiná plocha) a druhý jako orná půda. Dle všeho se jedná v prvním případě o parkovací místo a v druhém o předzahrádku k bytu. Je možné úroky z úvěru uplatnit, když byl úvěr poskytnut kromě koupě bytové jednotky i na koupi těchto dvou dalších pozemků?

Úrok v ceně obvyklé

OSVČ vložila část obchodního závodu do s. r. o. s výjimkou nemovitostí a investičního úvěru. Následně s. r. o. načerpala bankovní úvěr na poskytnutí zápůjčky svému společníku (OSVČ) na splacení jejího investičního úvěru. Úrok ze zápůjčky účtovaný společníku je stanoven ve výši úroku z bankovního úvěru čerpaného s. r. o., splátky zápůjčky jsou shodné se splátkami úvěru. Je možné tento úrok ze zápůjčky považovat za úrok v ceně obvyklé nebo je nutné, aby s. r. o. účtovala svému společníku vyšší úrok, než sama platí bance?

Odečet úroků z hypotéky - rekreační chata

Můžu si odečíst od základu daně uhrazené úroky z hypotéky na rekreační chatu, která ale slouží k trvalému bydlení za rok 2020? Stavba vypadá jako rodinný dům, ale postavený v rekreační oblasti, a proto musel být postaven jako chata. Stačilo by k prokázání např. spotřeba energií? Nebo jak se taková skutečnost prokazuje? Odečet úroků za rok 2019 mi neuznali, ale nevím, jestli postupovali správně.

Úroky - nízká kapitalizace

Společnost s ručením omezeným má tři společníky (A, B a C) , kteří jsou zároveň jednateli této společnosti. Tato společnost přijala určené půjčky od níže uvedených osob:

1) společníků A, B a C,

2) dlouholeté přítelkyně společníka A,

3) jiné společnosti, která je z 100% vlastněná společníkem B,

4) jiné společnosti, která je z 51 % vlastněná společníkem C.

Na které z úroků z výše uvedených půjček je třeba aplikovat pro tzv. nízké kapitalizace? 

Role typu úvěru při uznání nezdanitelné části základu daně u odpočtu úroků

Záleží na tom, o jakým typ úvěru se jedná, když posuzujeme, zda jsou zaplacené úroky uznatelné jako nezdanitelná část základu daně? Dle § 15 odst. 3 ZDP jsou uznatelné jen úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Pokud jediné, co je na smlouvě uvedené, je „spotřebitelský úvěr“ bez další specifikace (ať už v samotném názvu smlouvy o úvěru nebo dále v textu), je takový úvěr za splnění dalších podmínek uznatelný, když se nejedná o jeden z výše uvedených „typů“ úvěru? Jen pro úplnost doplním, že smlouva o úvěru byla podepsána před nabytím účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., který obecně i hypoteční úvěry a obdobné úvěry zařadil pod pojmem „spotřebitelský úvěr“, a jako účel úvěru je ve smlouvě uvedeno „bydlení“.

Odpočet úroků od základu daně z příjmu

Náš zaměstnanec by chtěl uplatnit odpočet úroků z hypotéky. Na potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru je uveden manžel (druh) zaměstnace jako klient a další účastník smlouvy je náš zaměstnanec. Může náš zaměstnanec uplatnit tyto úroky v daních, když je uveden jen jako účastník smlouvy o úvěru? A co je zapotřebí doložit krom smlouvy o úvěru a výpisu z katastru nemovitostí?

Odpočet úroků z úvěru při prodeji bytu

V srpnu 2020 jsem prodala byt, ve kterém jsem bydlela. Mohu si uplatnit od základu daně odečet zaplacených úroků z úvěru za tento byt, když jsem ho nevlastnila po celý rok 2020 (prodej 08/2020)?