Zvláštní režim (306)

Pořízení automobilu ve zvláštním režimu

Právnická osoba, plátce DPH, pořídí automobil za účelem dalšího prodeje ze zahraničí ve zvláštním režimu. Při prodeji bude odvádět DPH z přirážky. V kterých řádcích přiznání DPH a kontrolního hlášení se tato transakce objeví?

Prodej osobního automobilu

Firma, obchodující s osobními automobily, nakoupila osobní automobil v Dánsku ve zvláštním režimu, dále ho prodává na Slovenko, občanovi. Může použít při prodeji také zvláštní režim, nebo musí odvést DPH z celého prodeje, když je to prodej do EU občanovi?

Dovoz a prodej ojetých automobilů z EU, plátce DPH

Jak řešit DPH u fyzických osob v daňové evidenci následující případy? Podnikatel se nově se stal plátcem DPH.

a) Podnikatel nakoupí ojeté automobily na burze - zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH, některé automobily prodá v původním stavu, některé opraví a pak prodá v ČR. Některé automobily prodá přes bazar, některé prodá sám. Prosím o uvedení příkladu.

b) Podnikatel nakoupí ojeté automobily v EU - ne ve zvláštním režimu, prodá je v ČR.

c) Podnikatel nakoupí ojeté automobily v ČR od neplátce a dále prodá neplátci nebo plátci, něco prodá přes bazar, něco sám.

Zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH

Podnikatel, OSVČ, vedoucí podvojné účetnictví, koupil osobní automobil ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPH za 283 000 Kč. Automobil opravil a dal k prodeji prostřednictvím autobazaru. Automobil byl prodán za 399 000 Kč, autobazar si naúčtoval provizi 14 000 Kč bez DPH + 21 % DPH 2 940. Na účet tedy podnikateli převedl částku Kč 382 060. Z jaké částky bude odvedeno DPH podle § 90 zákona o DPH a jakým způsobem se celý případ zaúčtuje v podvojném účetnictví?

Prodej investičního zlata

Lze za investiční zlato považovat mince vydané CNB v letech 2006–2010, kde je dnešní cena zlata obsaženého v mincích 50 000 Kč, ale tato sada mincí má cenu 150 000 Kč? Jsou následující případy brány jako prodej investičního zlata s ohledem na § 92 ZDPH, a je tím pádem i tento prodej osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně?

1) V letech 2006 – 2010 nakoupí firma mince za 50 000 Kč, v roce 2013 je prodá za tržní cenu 85 000 Kč (marže 75 %).

2) V letech 2006 – 2010 nakoupí firma mince za 50 000 Kč, v roce 2018 je prodá za tržní cenu 150 000 Kč (marže 200 %).

3) V roce 2018 koupí firma sadu mincí za 150 000 Kč a ve stejném roce 2018 je prodá za tržní cenu 160 000 Kč. Je tento prodej brán jako prodej investičního zlata?

 

Prodej zboží ve zvláštním režimu

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Nákup ojetého auta z EU máme z hlediska DPH vyřešený, ale teď se nám jedná o prodej auta ve zvláštním režimu, které bylo opraveno. Nejsme si jisti, co patří do pořizovací ceny auta, která bude uvedena na řádku 26, a co bude přirážka, která se bude zdaňovat:

1)     Faktura za auto, fa za aukci, fa za poplatek, fa za dopravu, oprava, technická kontrola, obchodníkova přirážka (celková přirážka ke zdanění).

2)     Faktura za auto (ř. 26) celková přirážka: fa za aukci, za poplatek, za dopravu, oprava, technická kontrola a obchodníkova přirážka.

Ptali jsme se 2 daňových poradců, ale každý má jiný názor.

Pořizovací cena u obchodníka s použitým zbožím - zvláštní režim § 90

Jsme autobazar a obchodujeme dle § 90 ZDPH - Zvláštní režim. Domnívám se, že do pořizovací ceny u obchodníka s použitým zbožím zahrnujeme dopravu, clo a poplatky. Lze ale do pořizovací ceny auta zahrnout též nákup nových kol, autobaterie, potahů a opravy karosérie, sedadel, motoru? U všech výdajů lze z nákupních dokladů vyčíst, že patří k autu které se prodává. Např. nákup auta od neplátce za 100 000 Kč, nákup kol od jiného neplátce 5 000 Kč, oprava od plátce DPH základ 10 000 Kč, prodej za 220.000 Kč. Odvedeme DPH ze 100 000 + 5 000 + 10 000 Kč, tj. 115 000 - 200 000 Kč = ze 105 000 Kč (základ 86 777 + 18 223 Kč DPH), nebo odvedem DPH ze 120 000 Kč (tj. základ 99 175 + 20 825 Kč DPH)? 

Cestovní kancelář a DPH přirážkou

Cestovní kancelář- s. r. o., plátce DPH, se rozhodla odvádět DPH z cestovních služeb přirážkou, k čemuž splňuje podmínky. 1. Je správné tvrzení, že se nebude provádět samovyměření DPH z faktury došlé na ubytování od dodavatele ze třetí země a ani se nebude odvádět DPH z přirážky - pouze se po ukončení zájezdu uvede do ř. 26 přiznání celá částka fakturovaná českému zákazníkovi?

2. Pokud cestovní kancelář fakturuje českému občanovi pouze "pojištění", které mu zajistí k cestě, kterou si ale zákazník zajistí sám - jak se to projeví v DPH?

3. Pokud cestovní kancelář fakturuje českému občanovi pouze "víza", které mu zajistí k cestě, kterou si ale zákazník zajistí sám - jak se to projeví v DPH?

4. Počítá se do přirážky i bankovní poplatek za převod měny? (Faktura přijatá byla v EUR, peníze byly převedeny na cizí měnu z korunového bankovního účtu)?

5. V případě, že CK používá denní kurz a faktury přijaté v EUR vstupují do výpočtu přirážky až po ukončení zájezdu, vstupuje faktura přijatá do výpočtu částkou, která vznikla po přepočtu na českou měnu kurzem při přijetí faktury, nebo kurzem, který je platný ke dni ukončení zájezdu?

Odvod DPH při prodeji auta nakoupeného dle zvláštního režimu

Fyzická osoba, plátce DPH nakoupil v r. 2016 osobní automobil v bazaru, kde byl při nákupu použit zvláštní režim. Automobil následně zahrnul do obchodního majetku. Může být při prodeji použit zvláštní režim, když auto nebylo nakoupeno za účelem dalšího prodeje, ale bylo používáno pro ekonomickou činnost a odepisováno? Pokud má být při prodeji odvedeno DPH, tak z jaké ceny?

Datum zdanitelného plnění - smlouva o zprostředkování s autobazarem

Naše s. r. o. se zabývá "dovozem" osobních ojetých aut z Německa. Nakupujeme ve zvláštním režimu. Po dovozu auta je uzavřena zprostředkovatelská smlouva (dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.). s autobazarem na prodej vozidla. Za toto zprostředkování se platí provize. Celou dobu je vozidlo majetkem našeho s. r. o. Autobazar prodává vozidlo v zastoupení našeho s. r. o. Smlouva o zprostředkování prodeje je uzavřena např. 10. srpna 2018 a autobazar prodá vozidlo 30. 9. 2018. Kdy je pro naše s. r. o. den zdanitelného plnění?