Daň z nemovitostí (89)

Pronájem darované nemovité věci

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Provozovna doma - zvýšení daně z nemovitých věcí

OSVČ má doma pekárnu, kde peče dorty. Má to schváleno od stavebního úřadu, hygieny atd. Provozovna tvoří asi 1/3 z podlahové plochy celého domu. Je nutno z této plochy platit zvýšenou daň z nemovitých věcí?

Místní příslušnost - daň z nemovitých věcí a daň z příjmů

Majitel danící své příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů s trvalým bydlištěm v Praze 3 má jednu nemovitost na Praze 6 a jednu nemovitost v Brně. Místní příslušnost k dani z nemovitostí má poplatník v Brně a na Praze 6 a místní příslušnost k dani z příjmů bude na Praze 3, kde zdaní veškeré své příjmy jak za nemovitost v Praze, tak i za nemovitost v Brně? 

Záloha na budoucí koupi bytu

FO nepodnikatel, neplátce DPH, důchodce, bydlí v bytovém domě, kde se mu naskytla možnost odkoupit půdu. Na půdě plánuje vystavět dva byty a ty následně prodat. V roce 2017 přijal od budoucího kupce zálohu na byt ve výši 1 milion Kč. Veškeré ostatní transakce jako koupě půdy, výstavba a konečný prodej bytů proběhnou v roce 2018. Jak postupovat s přijatou zálohou v roce 2017 z pohledu DPFO, případně DPH - uvádí se někam do přiznání?

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Na výpisu z katastru nemovitostí je uveden údaj zastavěná plocha a nádvoří o určité výměře, součástí je stavba bez č. p. - garáž. Uvádí se do přiznání pouze údaj o zastavěné ploše bez stavby nebo se stavbou? V případě uvedení stavby nemáme údaj z katastru o výměře. Uvedeme tedy údaj podle skutečnosti bez doložení výpisem z katastru nemovitostí?

Stavba firmy

Akciová společnost si nechala od stavební firmy postavit novou budovu (výrobní hala a kanceláře). V dubnu proběhla kolaudace. V katastru nemovitostí je teď uveden druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba. Jaké povinnosti akciové společnosti vyplývají z nové stavby? Jelikož se změnil druh pozemku na zastavěnou plochu a vznikla nová budova, která se zkolaudovala v dubnu, měla již v dubnu podat akciová společnost přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daň z nemovitostí - plátce

  • DAUC ID: 16172
  • Datum vložení: 13. 5. 2016
  • Autor: JUDr. Alena Koutná
  • V kategoriích: Daň z nemovitostí
  • Klíčová slova:

Potřebuji poradit, kdo bude podávat přiznání k dani z nemovitosti. Město prodalo nájemníkům byty s betonovým dvorem, na kterém stojí 3 dřevěné stavby o rozměrech 15, 25, 6 metrů čtverečních a stavby nejsou zakresleny v katastru nemovitostí. Tyto stavby přešly na všechny bývalé nájemníky, nově členy SVJ jako společné prostory (dvůr). Bude zpracovávat přiznání k dani z nemovitosti SVJ a následně daň rozpočítá mezi jednotlivé členy nebo to musí udělat jednotliví členové SVJ sami? Pokud by museli podat přiznání jednotliví členové SVJ jak správně postupovat?

 

Parcela - DPH

Obec prodává stavební parcelu; podléhá tato parcela DPH a dani z nabytí nemovitých věcí?

Prodej nemovité věci z hlediska ZDP a ZDPH

Firma s. r. o., plátce DPH, která vede podvojné účetnictví, se dohodla se stavebním bytovým družstvem (SBD) o odkupu televizního kabelového rozvodu (TKR) v části města. Za tímto účelem byla stanovena cena na základě znaleckého posudku. SBD byl druhým vlastníkem TKR od roku 1992, kdy jej koupil od prvního vlastníka v rámci likvidace firmy. Je TKR považováno za stavbu nebo za inženýrské sítě? Je prodávají SBD povinno uplatnit daň z příjmu? Je tento prodej osvobozen od DPH nebo v jakém režimu se prodej uskuteční (režimu přenesené DPH nebo s DPH 21%)? Podléhá nabytí nové nemovité věci dani z nemovitých věcí?

Koupě pozemku

Při koupi pozemku byl podán návrh na vklad do katastru 3. 8., 29. 8. byl zaslán dopis z katastru, že byl vklad zapsán do katastru. Od kdy běží lhůta pro podání daňového přiznání a platby daně?