Datum uskutečnění zdanitelného plnění (185)

Vývoz zboží a kurzy

Vyvážíme zboží do třetí země. Aby byl vývoz uskutečněn, musí provedena externí firmou předexpediční kontrola. Pro tyto účely vystavím daňový doklad v měně USD o několik dnů dříve, než se vývoz uskuteční. Použiji kurz dne vystavení faktury např. 10. 1. Zboží předáme přepravci 20. 1. a den výstupu z území EU je - dle celního dokladu, např. 23. 1. V účetnictví pro DPPO použiji kurz 10. 1. Podle zákona o DPH je datum uskutečnění zdanitelného plnění 23. 1. - tento údaj opravím na daňovém dokladu - datum ZP je 23. 1. Vystavení daňového dokladu je 10.1. Budu pro evidenci DPH přepočítávat výši plnění kurzem ze dne 23. 1.? Pro DPPO zůstane kurz ze dne vystavení faktury?

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

Je možné interpretovat znění § 104 odst. 1 zákona o DPH tak, že v případě obdržení dokladu v režimu přenesené povinnosti může odběratel bez sankcí tento doklad uvést do kontrolního hlášení v jiném (následujícím) období než do jakého doklad spadá svým datem uskutečnění zdanitelného plnění za předpokladu, že výše daně se tímto nezmění, a to i s odstupem například 6 měsíců? 

Určení data uskutečnění zdanitelného plnění

Jsme obchodní společnost, s. r. o. (nejsme zásilková společnost), zabývající se prodejem průmyslové tepelné techniky. V některých případech na základě obdržené objednávky odesíláme náhradní díly našim obchodním partnerům (firmám, servisním organizacím) v rámci tuzemska, formou balíků, s využitím zásilkových společností nebo české pošty. Zboží v tomto případě hradí ve sjednané splatnosti převodem. K jakému dni vzniká povinnost přiznat daň, tedy jaké DUZP uvést na vystavené faktuře? Dochází ke změně, pokud totožné zboží zašleme formou dobírky? Kdy v tomto případě vzniká povinnost odvést daň?

Vnitřní směrnice - cizí měna

Jaké jsou  možnosti vnitřní směrnice při účtování cizí měny u společnosti s. r. o.?

1. Zákon o účetnictví stanový možnost používání denního kurzu nebo pevného, není mi jasné, jestli je možné použít pro vystavování faktur denní kurz a pro účtování banky EUR použít roční kurz? Případně je možné použít pro jednoho odběratele denní kurz a pro jiného roční? Záleží to pouze na tom, jak si napíšeme vnitřní směrnici?

2. Pro vystavování faktur používáme denní kurz k datu vystavení faktury, je to tak správně? Podle tohoto kurzu odvádíme i DPH z vystavených faktur nebo se má použít kurz podle DUZP?

3. U přijatých faktur používáme kurz k DUZP na přijaté faktuře, je to správně? Nebo se má použít kurz ke dni přijetí faktury? Nebo to záleží na tom, co si stanovíme ve vnitřní směrnici?

 

Přijatá služba v rámcu EU a povinnost přiznat daň

Jsme tuzemští plátci daně, společnost s. r. o. Obdrželi jsme v lednu 2019 fakturu od našeho obchodního partnera, jímž je belgická výrobní společnost, která je plátcem daně v Belgii, má zde sídlo společnosti i veškeré provozovny. Tato faktura je vystavena na poplatek za účast našeho zaměstnance na školení, které tato belgická společnost pořádá v měsíci březnu 2019, v sídle jejich společnosti v Belgii. Částka uvedená na faktuře je bez zatížení belgické daně z přidané hodnoty. Jedná se v tomto případě o klasickou službu, kdy si přiznám daň přidané hodnoty a zároveň uplatním nárok na odpočet? Nebo se jedná o službu v oblasti vzdělání podle § 10b zákona o DPH? Pokud se o tento druh služby jedná, jak postupovat? A k jakému dni mám povinnost přiznat DPH, zda v lednu ke dni obdržení faktury nebo k datu úhrady, která proběhne v únoru 2019?

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti

Montér, který nám fakturuje v režimu přenesené daňové povinnosti, nám v 12/2018 doručil faktury v režimu přenesené daňové povinnosti s DUZP od 1/2018 do 12/2018. Je možné tyto faktury dát do DPH za 12/2018 ?

DPH u přefakturace

Naše družstvo začalo poskytovat službu „odvoz odpadních vod“. Voda se veze na čističku, která nám pošle fakturu za likvidaci s DPH 15 %. Pokud chci udělat přefakturaci a navíc nafakturovat odvoz traktorem, budou na faktuře dva řádky - tzn. 1. řádek přefakturace likvidace odpadních vod s DPH 15 %, 2. řádek odvoz vody traktorem s DPH 21 % nebo bude na vše sazba DPH 21 %? Doplňující dotaz: faktura z čističky přijde 12. 11. DUZP 31. 10. 2018. DPH z této faktury nárokuji v listopadu, vystavená faktura bude také v listopadu (s přefakturací). Je to tak správně? 

Úroky ze zápůjčky

Společnost s r. o. poskytuje zápůjčky. Jaký je den zdanitelného plnění DPH u přijatých úroků? Hradí se podle smlouvy čtvrtletně, ovšem někdy se stane, že dlužník úrok neuhradí včas. Den zdanitelného plnění je den úhrady nebo den, uvedený ve smlouvě?

Stavba domků na prodej a DUZP

Dotaz se týká zákona o DPH § 21, odst. 8, platnost od roku 2017 (je-li poskytováno plnění po dobu delší než 12. měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kal. roku následujícícho po kal. roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato) Stavební firma provádí stavební práce, kromě těchto prací v lednu r. 2017 zakoupila pozemek a začala stavět rodinný domek, který plánuje v budoucnu prodat. Veškeré náklady na stavbu domku účtuji na nedokončenou výrobu, z jednotlivých nákupů uplatňuji odpočet DPH . Domek se nestaví pro konkrétního odběratele. Až se stavba dokončí (předběžně koncem listopadu 2018), stavební firma začně domek nabízet k prodeji. Jelikož se jedná o vysokou nedokončenou výrobu, prosím o odpověď, kdy nastane datum UZP s odvodem DPH.

1. varianta - v r. 2018 se najde konkrétní odběratel, ale domek se předá a prodá až v r. 2019,

2. varianta - v r. 2018 se nenajde konkrétní odběratel, domek se prodá až v r. 2019.

DUZP služby

U služeb fakturovaných za výstavu v Číně je u nás jakožto příjemce služeb týkajících se stánku na výstavě DUZP den vystavení dodavatelské faktury, anebo den přijetí služby? Faktura byla vystavena 17. 10. 2018, výstava bude probíhat od 31. 10. do 2. 11.