Dobropisy (100)

DPH a instalace stroje

Naše společnost provozuje čistící linku osiv (posklizňová úprava semen), linka se skládá z několika desítek strojů. Linku pořád doplňujeme a vylepšujeme o různé stroje. Nyní došlo k doplnění o 3 stroje. V objednávce bylo dodání strojů, jejich instalace a zprovoznění. Dodavatel fakturuje celou dodávku včetně DPH. V přílohách faktury je podrobný rozpis prací, dodávka strojů, práce, doprava a také faktura od subdodavatele na elektro práce (zapojení strojů mezi sebou a napojení na elektroinstalaci budovy), a faktura je v přenesené daňové povinnosti. Je prosím správně dodávka a instalace strojů nám jako konečnému objednateli s 21 % DPH? Jedná se o Instalaci průmyslových strojů a zařízení CZ-CPA 33?

Osvobozené dodání zboží do JČS, dobropis vykázování DPH

Český plátce prodal zboží slovenské firmě (registrované na Slovensku) a splnil podmínky pro osvobození dle § 64 (řádek 20 v přiznání k DPH a souhrnném hlášení). Další měsíc došlo k reklamaci a strany se domluvily, že celou hodnotu zboží dodavatel vydobropisuje odběrateli. Jak má vykázat český dodavatel další měsíc tento dobropis - je správné řešení opět osvobozený plnění řádek 20 a příslušné SH s minusovou částkou? Jelikož je zboží vadné a nemá významnou hodnotu (800 Kč), tak bereme v úvahu možnost, že slovenský dodavatel zboží posílat nazpět fyzicky možná nebude - bylo by v tom případě řešení z pohledu DPH jiné?

Paušální výdaje

OSVČ uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP. V roce 2020 mu přišel jeden dobropis za vrácený materiál a přeplatek za elektřinu, kterou platí zálohově. Předpokládám, že tyto dobropisy nejsou zdanitelným příjmem OSVČ, protože se vztahují k výdajům o nichž evidenci nemusíme vést. Je naše úvaha správná?

Pohledávka za věřitelem v insolvenci - pojistné

Společnost v roce 2020 vystavila fakturu na pojistné, které bude splatné v roce 2021 a 2022. Odběratel měl pojistné hradit v pravidelných čtvrtletních splátkách až do roku 2022. Pojistné se skládá ze zálohy pojistného, které je vždy za příslušný měsíc zasíláno do pojišťovny a provize. Zaúčtováno bylo: MD 311/D 324 - záloha pojistného + MD 311/D 384 provize - výnos příštího období, roku 2021 a 2022. Na odběratele, na kterého byla faktura vystavena byla vyhlášena věřitelem insolvence. Odběratel v roce 2021 nezaplatil žádnou splátku pojistného, a tudíž byla pojistná smlouva vypovězena a ukončena. Nyní potřebuji poradit jak vše zaúčtovat. Na účet MD 324 a 384, ale jak účtovat na stradu D? Nebo mám vystavit k původní faktuře dobropis a tak ji zlikvidovat? Nevím zda mohu vystavit dobropis, když je na odběratele podán insolvenční návrh. Ideální by bylo vystavit interní doklad a z účetnictví se faktury zbavit. Odběratel již nic nezaplatí, do insolvence pojistné přihlašovat nechceme, jedná se i o malou částku a do výnosů jsme zatím nic neúčtovali.

Vratka faktury vydané

Naše a. s. - truhlářství (měsíční plátce DPH) uzavřela s jinou firmou (plátce DPH) smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy byla výroba a montáž nábytku do rodin. domu. Veškeré provedené práce byly vyúčtovány již v prosinci 2020 v přenosu DPH ve výši 870 500 Kč. Fakturu jsme zaslali elektronicky a také poštou na adresu odběratele. Koncem ledna 2021 odběratel reklamoval drobné vady a chtěl po nás slevu ve výši cca 150 000 Kč. Bohužel komunikace mezi naší a. s. a odběratelem nebyla moc úspěšná a odběratel začátkem dubna vrátil fakturu zpět. Částku 870 500 Kč máme ve výnosech za prosinec 2020, v přiznání k DPH, kontrolním hlášení za 12/2020 a v přiznání k dani právnických osob za rok 2020. Jak máme nyní postupovat při zaúčtování dobropisu ve výši 150 000 Kč, když odběratel vrátil původní fakturu z prosince 2020? 

Paušální výdaje

OSVČ uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP. V roce 2020 mu přišel jeden dobropis za vrácený materiál a přeplatek za elektřinu, kterou platí zálohově. Předpokládám, že tyto dobropisy nejsou zdanitelným příjmem OSVČ, protože se vztahují k výdajům, o nichž evidenci nemusíme vést. Je naše úvaha správná?

Vratka poměrné části předplaceného členství ve fitness centru

Fitness centrum prodalo členství na 24 měsíců na splátky. Poměrově jde do výnosů 24 měsíců. Např. prodej členství v roce 2018, jde do výnosů 2018-2020. Po ukončení členství v roce 2021 se zjistilo, že členka již 12 měsíců splátky nehradila z důvodu nemoci a nebude moci pokračovat. Vystaví se dobropis v roce 2021 a může se těchto 12 splátek odečíst z účtu 602 v roce 2021, když výnos na tomto účtu figuroval v letech 2018-2020? 

Reklamace - uskutečnění zdanitelného plnění

Řešíme reklamace z pohledu dodavatele a vrácené zboží nebo náhrada novým zbožím. Při náhradě zboží novým - výměna musí být vystaven zákazníkovi na původní zboží dobropis a následně nová faktura na nové (pro zákazníka nulová platba - kompenzace dobropisu a nové faktury), nebo lze jenom zaúčtovat interně jako výdej ze skladu do nákladů (dodávka náhradního zboží)? Nejedná se spíše vždy o nové uskutečnění zdanitelného plnění a o opravu základu daně k původní dodávce dle zákona o DPH?

Dobropis k nákladům na reprezentaci

V roce 2019 firma uhradila fakturu za akci pro zákazníky, tuto fakturu zaúčtovala na účet 513 jako náklady na reprezentaci a v přiznání k dani z příjmů PO vykázala na řádku č. 40 jako daňově neuznatelný náklad. Během roku 2020 přišel k této faktuře dobropis. Jak tento dobropis zaúčtovat a jak ho vykázat do daňového přiznání?

Dobropis - DPH

Společnost s r. o., plátce DPH, vystavila dobropis na vrácené zboží. Je správně zahrnutí dobropisu na stejný řádek přiznání k DPH a kontrolního hlášení jako u vystavené faktury na zboží, tj. řádek DPH 1,2, sekce KH A4, případně A5?