Životní pojištění (106)

Příspěvek firmy na důchodové a životní pojištění zaměstnance

Společnost s. r. o.má jednoho zaměstnance, kterému přispívá částkou 1 000 Kč měsíčně na důchodové pojištění a částkou 1 000 Kč měsíčně na životní pojištění zaměstnance. V roce 2021 společnost přispěla celkem na obě pojištění zaměstnance (leden až září) částkou 18 000 Kč. Může společnost do konce roku zvýšit částku příspěvku na životní a důchodové pojištění, aby celkem v roce 2021 přispěla na obě pojištění částkou 50 000 Kč? Pokud by společnost přispěla ročně částkou např 100 000 Kč na důchodové a penzijní spoření zaměstnance, jaký by byl postup zaúčtování? Při zvýšení částky příspěvku na pojištění je potřeba nějaký interní předpis o zvýšení částky na pojištění?

Zrušené životní pojištění a dodanění dříve uplatněné odpočty

Když zaměstnanec zrušil životní pojištění, tak musí dodanit dříve uplatněné slevy. Pokud došlo ke zrušení životního pojištění v roce 2021, tak musí v roce 2022 podat daňové přiznání za rok 2021 a tam provede dodanění - jde mi o počítání roků 10 let zpětně - bude dodaňovat uplatněné slevy za roky 2011 - 2020, nebo 2012 - 2021?

 

Zrušení životního pojištění

OSVČ, 63 let, uplatňoval léta zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve svém daňovém přiznání. Dochází k dodanění v par.10 ZDP při řádném ukončení pojistky např. v 65 letech? Jak by to bylo v případě, kdyby sám předčasně ukončil smlouvu v 63 letech?

Příspěvek na investiční životní pojištění pracovníkovi v pracovní neschopnosti

Společnost s r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, může poskytovat zaměstnancům podle zákona příspěvek na investiční životní pojištění až do výše 50 000 Kč. Jsou stanovené nějaké podmínky pro poskytování tohoto příspěvku? Pokud je  pracovník určitou dobu v pracovní neschopnosti, snižuje se příspěvek, k poměru neodpracovaných dní a jaký je výpočet? Pokud bude pracovník v pracovní neschopnosti celý rok může/nemůže mu firma poskytnout příspěvek?

Předčasná výpověď investičního životního pojištění

Moje klientka (OSVČ) uzavřela v roce 2012 u pojišťovny investiční životní pojištění, které v dubnu 2021 předčasně vypověděla a obdržela „odkupné". Jaký dopad to bude mít na její daňovou povinnost a jaké použít pro tento případ formuláře, případně jaké jsou zákonné termíny?

Odpočet životního pojištění

Tři roky zpětně, tj. v roce 2017, 2018 a 2019 jsem si uplatňovala odpočet od základu daně ve výši 3 400 Kč, 3 600 Kč a 3 600 Kč na životní pojištění. V letošním roce 2021 jsem smlouvu vypověděla a dostala odbytné atd. Za rok 2020 jsem již žádný odpočet od základu daně neuplatnila. Zdaním v roce 2021 v přiznání, které podám na začátku roku 2022, částku součtu uplatněných odpočtů, tj. částku 10 600 Kč jako příjem dle § 10 - ostatní příjem? K tomuto zdanění ostatního příjmu musím FÚ doložit nějakou kopii výpovědi, či nic se doložit nemusí? 

Převod zrušeného životního pojištění na nové

Je možné uplatnit si odpočet pojistného na životní pojištění (smlouva od 1/2020) podle potvrzení z pojišťovny, když je v něm zahrnuto i pojistné převedené z původní, zrušené smlouvy o životním pojištění (smlouva od 2/2017 do 1/2020)? Pojistné z původní smlouvy bylo v minulých letech již odečítáno z daní. Nebo jakým způsobem v tomto případě postupovat v souvislosti s daní z příjmů?

Životní pojištění

Zaměstnankyně měla životní pojištění, to ukončila a založila si nové u nové pojištovny. Musí dodanit ty staré roky, které si uplatňovala v ročním vyúčtování?

Životní pojištění jednatele placené s. r. o.

Prosím o potvrzení správnosti postupu a účtování: dva jednatelé a jediní vlastníci společnosti s. r. o. mají u České pojišťovny uzavřenou pojistku životního pojištění Můj život. Jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v roce 2014 na 20 let. Za oba dva jednatele platí pojistku s. r. o.

1) Za 1. jednatele platí částku 2 443 Kč, z toho je 2 115 Kč na životní pojištění, 262 Kč úraz.

2) Za 2. jednatele platí částku 840 Kč, z toho je 661 Kč na životní pojištění, 179 Kč na úraz. Účtováno takto: a) 2115 Kč MD 527/D 325 - daňově, 262 Kč MD 518/D 325 – nedaňově, b) 661 Kč MD 527/D 325 - daňově, 179 Kč MD 518/D 325 - nedaňově.

Částka jednatelům není v rámci mzdy (smlouva o jednatelství) nijak odečítána ani nikde zohledňována, platí ji celou s. r. o. a dále se nikde nevyúčtovává. Je tento postup správný?

Příspěvek na životní a penzijní pojištění

Zaměstnavatel v roce 2018 a v roce 2019 přispěl zaměstnanci omylem na životní a penzijní pojištění částkou na místo 50 000 Kč částkou 100 000 Kč. Jak nyní správně zaúčtovat tento problém? Bude se z částky 50 000 Kč doměřovat zdravotní, sociální pojištění a 15% daň nebo jen zdravotní a sociální pojištění? Jak se bude postupovat na straně zaměstnavatele a zaměstnance? Bude muset zaměstnavatel opravovat i daňové přiznání?