Ing. Matěj Nešleha (940)

Ubytování externích subdodavatelů ve stavebnictví

Společnost s. r. o. by chtěla přímo hradit externím subdodavatelům - fyzickým osobám ve stavebnictví ubytování? Tito subdodavatelé jsou fyzické osoby, které pro společnost fakturují pokládání kamenných dlažeb na území ČR dle dohodnuté ceny s tím, že by jim společnost sro platila mimo tuto fakturaci ubytování v ČR přímo ubytovateli? Lze tento druh nákladu na ubytování zahrnout jako daňový náklad společnosti nebo naopak? 

Koprodukční příspěvek - natáčení filmu

Společnost, která točí film, uzavře koprodukční smlouvu, na základě které obdrží příspěvek, který bude dostávat ve splátkách po dobu tvorby filmu. Jak bude tento koprodukční příspěvek účtován u firmy, která točí film?

Zatřídění měřícího přístroje

Klient, automechanik, nakoupil diagnostický přístroj pro osobní a nákladní automobily bez SW. Následně dokoupil SW a také aktualizaci tohoto SW (přes 65 000 Kč) a také různé adaptéry, přechody, propojení a notebook nutný pro vyhodnocení informací ze zařízení (bez SW to stálo celkem 90 000 Kč). Mám toto zařízení zatřídit zvlášť SW a HV nebo jako celek? Do které odpisové skupiny to bude patřit - zda do 1 nebo 2 [našel jsem v 1 skupině - (1-21) 26.51 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy], ale nejsem si jistý, zda to v tomto případě splňuje. Jak by se účtovalo v účetnictví a jak v daňové evidenci s ohledem na cenu softwaru nad 65 000 Kč? 

Prodej pohledávky

Fyzická osoba vedoucí účetnictví má pohledávku z roku 2016 částečně neuhrazenou. Letos v červenci jsem vytvořila 100% daňovou opravnou položku MD 558/D 991. Nyní to vypadá, že bude možné pohledávku odprodat, zatím nevím za jakou cenu. Jde o fakturu vydanou. Mohla bych poprosit o podrobné zaúčtování těchto operací? 

Hotel v Holandsku provozovaný FO

Český daňový rezident má v Holandsku malý hotel. Budova je majetkem této fyzické osoby (FO). FO provozuje tento hotel na dálku z ČR. Jde o soustavnou činnost, na kterou by měl mít podle mě českou živnost. Nemá žádné jiné příjmy. Hotel je ale v Holandsku, a proto bych se chtěla zeptat, kde bude příjem daněn? 

Finanční vypořádání koncertu

Společnost A a B jsou spolupořadateli kulturní akce (koncertu). Společnost A v rámci spolupořadatelství vykonává činnosti: - zajištění prodeje lístků na koncert, včetně odvodu příslušné sazby DPH finančnímu úřadu, - zajištění včetně provedené reklamy koncertu a propagace, - zajištění poplatků OSA a dalších. Za výše uvedené činnosti bude společnost A fakturovat služby + 21% DPH společnosti B. Společnost B jako spolupořadatel koncertu: - zajistí vystoupení umělců - úhrada faktury +21% DPH, - zajistí nájem prostor pro pořádání koncertu - úhrada faktury + 21% DPH, - uhradí společnosti A fakturu za provedené služby. Po uskutečnění koncertu společnost A provede finanční vypořádání výtěžku z prodaných vstupenek. Po provedení vyúčtování uhradí společnost A výtěžek společnosti B. Vypořádání = inkaso z prodaných lístků - odvedená DPH k datu prodeje - poplatky ticketportal - poplatky za platby kartou - poplatky OSA Dotaz: Je společnost B povinna z přijaté platby za finanční vypořádání výtěžku odvést DPH v sazbě 21% (výtěžek + DPH)? Pokud by finanční vypořádání nebylo zdanitelným plněním, bude mít společnost B nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění (vystoupení umělců, nájem prostor, služby společnosti A)?

Nákup vozidla, dodatečný odpočet DPH, daň z příjmů

Jsem OSVČ, v současnosti neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. V listopadu 2020 si jako neplátce koupím pro podnikání nové auto. V únoru 2021 se po překročení obratového limitu přihlásím k plátcovství DPH. Je možné si dodatečně uplatnit odpočet DPH z nákupu vozidla? A případně kdy a na jakém řádku v přiznání DPH má být odpočet uveden? Musím v tomto případě vozidlo vložit do obchodního majetku? Bude se platit (případně jak) silniční daň? Jak by to bylo s DPH a daní z příjmů v budoucnu, pokud bych chtěla vozidlo převést zpět do soukromého užívání a případně pak i prodat? Jsou nějaká limitující období v souvislosti s těmito úkony a daněmi (DPH, daň z příjmů - kdy se daně musí odvést a kdy už ne)? Pokud bych musela danit příjem z prodeje vozidla, je možné si oproti němu uplatnit nějaký výdaj?

Odměny jednatelům po schválení výsledku hospodaření valnou hromadou - tvorba rezervy

Po schválení účetní závěrky za rok 2019 byly vypláceny v roce 2020 odměny jednatelům a představenstvu. Je nutné pro tyto případy tvořit rezervy nebo fondy ze zisku?

Příjetí služby z Austrálie

Česká firma přijala službu - překlad webových stránek od dodatele z Austrálie. Faktura se jmenuje daňový doklad a je vyčíslena v Kč, sídlo dodavatele je Austrálie, DIČ neuvádí. Jak tuto fakturu zaúčtovat správně ohledně DPH?

Datum uskutečnění účetního případu u cenných papírů

Účetní jednotka (vede účetnictví v plném rozsahu) investuje volné peněžní prostředky na burze. Od obchodníka s cennými papíry dostává pravidelné výpisy. U jednotlivých transakcí (nákup, prodej) jsou vždy uvedeny dva datumy - datum obchodu a datum vypořádání. Jak postupovat, když datum obchodu je například 28/12/2019 a datum vypořádání je 03/01/2020? Jedná se o účetní případ roku 2019 nebo roku 2020?