Živnostenský zákon (190)

Zřízení muzea historických vozů při s. r. o.

Je možné, aby STK s. r. o., která jako hlavní činnost provádí technické kontroly automobilů a je plátce DPH si k této své hlavní činnosti zřídila ještě tzv. „muzeum“, kde by byly vystavovány historické automobily. Toto muzeum by STK zřídila v prostorách, které má zahrnuté do obchodního majetku a každoročně je daňově i účetně odepisuje. Prostory je nutno upravit - přestavět (rekonstruovat?)- k danému účelu - probourat stěny, vymalovat ap. Jak při zřizování tohoto muzea postupovat od úplného začátku, počínaje povolením k podnikání (při daném podnikání - tech. kontroly) a následně jak účtovat provoz muzea:

  • účtovat jako středisko STK? Nebo jinak?
  • prostory - jejich přestavba?
  • koupě historických aut od FO?
  • popř. kdyby FO hist. auta STK s.r.o. darovala?
  • náklady na provoz muzea?
  • příjmy - vstupné placené?
  • vstupné zadarmo? - je to možné?
  • bude vše účtováno pod STK nebo muzeum musí být samost. firma?

Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně

Společnost s r. o. pouze pro své zahraniční zaměstnance vybudovala ubytovnu. Musí si z tohoto důvodu zřídit živnost na ubytovací služby nebo může zahraničním zaměstnancům pronajat pokoje vč. zařízení a přefakturovat část energií? Jaký daňový dopad by mělo, pokud by těmto zaměstnancům poskytla prostory v ubytovně bezúplatně, popř. za symbolickou částku?

Prohloubení kopané studny

Klient si nechal prohloubit kopanou studnu a teprve v průběhu díla se od dodavatele dozvěděl, že si měl údajně zajistit stavební povolení. Smlouva byla sepsána dodatečně s tím, že se jedná o čištění, nikoliv prohloubení. Nyní jsou problémy a práce budou pravděpodobně reklamovány. Má klient možnost požádat dodatečně o stavební povolení (musel by přiznat pravdu). Jaké následky jsou pro dodavatele a jaké pro odběratele služby - našeho klienta? Mohl živnostník vůbec práce bez stavebního povolení začít?

Žádost Ukrajince s rumunským pasem o živnostenský list

Občan Ukrajiny má i rumunský pas. Chtěl by začít podnikat v ČR na základě živnostenského listu. Jaké doklady a potvrzení si musí před žádostí na živnostenském úřadě zajistit? Jaké další instituce musí informovat? Musí doložit doklad o místě bydliště v ČR? 

Nezisková organizace - spolek - živnostenský list

Jsme nezisková organizace - spolek - motoklub. 1 x ročně pořádáme charitativní akci - Kostelecký hudební den, na které prodáváme vstupné a zajišťujeme občerstvení. Případný zisk věnujeme například zvláštní škole, či někomu, pro koho byla charitativní akce vyhlášená. Dále spolupracujeme s městem - přibližně na dvou městských akcí - např. rozsvěcení stromečku, keramické trhy, sraz Kostelců a to nepravidelně, někdy ano, někdy ne - postavíme a zapůjčíme zdarma naše hudební podium a zajistíme občerstvení. Při čemž rozdáváme zdarma dětem sladkosti, upomínkové předměty a letáčky o silniční bezpečnosti. Někdy tržba stánku s občerstvení pokryje jen tak tak náklady, čili zisk není a někdy se povede, že nějaký zisk je - zisk použijeme na rozvoj hlavní činnosti našeho spolku. Mám za to, že toto není podnikání a tudíž, že spolek nemusí mít živnostenský list - nebo musí? Další věc je ta, že uvažujeme, že bychom možná začali pronajímat náš gastrostáne - za účelem zisku. Zisk by jsme vždy použili na rozvoj hlavní činnosti spolku - to si myslím že je to pronájem a že to už podnikání je - musí být živnostenský list? Prosím o odpověď na tyto konkrétní případy.

Soudní znalec

Jaké vzdělání musí mít soudní znalec v oboru účetnictví?

Odměna rozhodčích - spolek

Spolek pořádá závody v souladu se svým předmětem činnosti. Při závodech je nutná přítomnost komisařů, rozhodčích, komentátora.... jakým způsobem je možné zaplatit odměnu za práci? Spolek vydává pokladní doklady s popisem "nezdaněno". Domnívám se, že to takto není možné. Buď jsou rozhodčí fyzická osoba podnikající a vystaví fakturu, nebo musí mít uzavřenou Dohodu o provedení práce. Je můj názor správný? 

Odpovědný zástupce v podnikání

Společnost s. r. o. vykonává specifickou ekonomickou činnost, na kterou však nemá jednatel potřebné vzdělání a ani praxi. Může být stanoven k výkonu činnosti odpovědný zástupce, což je syn právnické osoby, který má obor vystudovaný, ale zase nemá prokazatelnou praxi?

Zprostředkování prodeje lihu

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH. Má živ. list na zprostředkování. Zprostředkovává prodej zboží i lihovin pro velkosklad. Musí mít zřízenou koncesi pro prodej lihu? A musí uhradit kauci 5 mil. Kč?

Zdanění příjmů fotbalových rozhodčích

Jak zdanit příjmy fotbalových rozhodčích, kteří tuto činnost vykonávají na základě licence a registrace ČMFS? V živnostenském rejstříku vedeni nejsou, IČO nemají. S kolegyněmi ze seminářů si myslíme, že by to mělo být v § 7, ale někteří to zdaňují v § 10. Na OSSZ jsem si zjišťovala, zda z pohledu důchodového pojištění jde o SVČ, výsledek zatím nemám, zjišťují to přes jejich metodiky. Na VZP jsou toho názoru, že pokud to zdaníme v § 7, tak musíme podat přehled a uhradit pojistné.