Dovoz (212)

DPH - nákup licence SW - společnost sídlí v Austrálii

Česká solečnost s.r.o. nakoupila licenci na SW od společnosti sídlící v Austrálii (Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George St, Sydney NSW 2000 Australie). Na faktuře je uvedeno Vat Number EU372001951. Předpokládali jsme, že je společnost zaregistrována k DPH v Evropě a zaúčtovali jsme jak přiznání k DPH, tak odpočet DPH, ale účetní program mi hlásí kritickou chybu, takže to neprojde na daňovém portálu. Poraďte co s tím? Má se to vzít jako dovoz služby? A pak by to bylo osvobozené?

Pořízení zboží vs dovoz zboží neplátcem a odvod DPH

Česká s. r.o., neplátce DPH, bude pořizovat stroj na výrobu za 100 000 Kč ze zahraničí. Zvažuje dvě možnosti. 1) pořízení od firmy 1 z Německa (osoby registrované k DPH v Německu),

2) pořízení od firmy 2 z Kanady (osoby registrované k DPH v Kanadě).

Chápu správně, že v prvním případě se při pořízení nestane česká firma identifikovanou osobou a německý dodavatel bude fakturovat cenu stroje + tamní německou sazbu DPH, kterou si sice česká firma neodečte, ale zároveň nebude muset řešit nijak DPH (kromě toho, že německou DPH zaplatí již při obchodu)? U druhého případu bude kanadská firma naopak fakturovat BEZ kanadské DPH? A česká firma odvede české DPH na české celnici. S tím, že DPH vyměří a rovnou vybere celní úřad, tzn. česká firma se kromě zaplacení nebude muset o nic starat? A plátcem DPH se nestane.

Dovoz z Číny do českého skladu

Klient je chorvatská firma, která v Česku nemá žádnou pobočku ani zaměstnance, nemá zde stálou provozovnu, nemá CZ DIČ. Tato firma bude kupovat zboží v Číně a dopraví ho do Česka do skladu vlastněného třetí osobou) který si pronajímají. Z Česka pak toto zboží bude putovat ke koncovým zákazníkům z celé Evropy (zboží bude prodáváno přes e-shop). Musí se chorvatská firma v ČR registrovat k DPH nebo jako identifikovaná osoba a za jakých podmínek?

DPH vývoz zboží - procleno v jiném státu EU

Klient-prodejce A se sídlem v ČR (tuzemská firma) nakoupil zboží v Číně. Kupujícím byla firma B z Mongolska. Při dovozu bylo zboží procleno klasicky v ČR na začátku roku 2020 (1. vstup do EU). Prodej zboží se uskutečnil v dubnu 2020. Zboží bylo vyzvednuto ze skladu firmy A v ČR a dovezeno do Holandska. Zde bylo vycleno 27. 4. 2020 (vyclení zajišťovala holandská spediční firma) a opustilo EU. Dopravu ze skladu v ČR do přístavu v NL si zajistil kupující B. Prodejce-společnost A byla kontaktována příslušným finančním úřadem kvůli tomu, že zmíněné zboží bylo uvedeno na ř. 22 jako vývoz, avšak česká celní správa toto nemá v evidenci. Jedná se tedy o to, zda pokud bylo předmětné zboží uvedeno na ř. 22 přiznání k DPH, byl tento postup správný. Pokud nikoliv, rádi bychom uvítali popis postupu správného.

Vedlejší náklady spojené s dovozem

Naše společnost pořídila zboží ze Švýčarska, toto zboží bylo přepraveno do tuzemska a zároveň procleno za účasti celního deklaranta v tuzemsku. Předpokládáme, že přeprava tuzemského přepravce je v souladu s 69 zákona o DPH osvobozena. My tuto přepravu zahrneme do základu daně dovezeného zboží. Toto zboží bylo dopraveno do sídla naší společnosti. Objednali jsme zařízení na vykládku tohoto zboží (již v sídle společnosti). Zajímá mne, zda i tyto náklady na vykládku v sídle společnosti lze považovat za náklady přímo vázané na dovoz zboží v souladu s § 69 odst. 2 zákona o DPH . Tzn. že faktura dodavatele této služby by byla bez DPH. Všude jsem se dočetla jen o nakládce a výkladce během předpravy. 

Účtování operací u české firmy s polským DIČ

Česká s. r. o., plátce DPH, se zaregistrovala k DPH i v Polsku. Dováží zboží z Číny, toto zboží nepřekročí českou hranici a směřuje rovnou do Polska. Zde s. r. o. provede samovyměření za nákup z Číny a uvede ho do polského přiznání k DPH. Zároveň v Polsku s. r. o. zboží prodá pod polským DIČ a v polském přiznání odvede DPH z těchto transakcí. Prosím o zhodnocení navrženého způsobu účtování transakcí s tím spojených: 1) FP z Číny - v celé hodnotě na MD 504/D 321, 2) zaplacené clo – MD 504/D 379, 3) v Polsku zaplacená DPH – MD 504/D 379, 4) FV vystavené s polským DIČ - v celé hodnotě včetně DPH na MD 311/D 604.

Odpočet DPH při registraci - dovoz zboží

Společnost s r. o. se v červenci 2019 stala plátcem DPH. Do té doby byla identifikovanou osobou. V dubnu 2019 společnost nakoupila zboží od čínského dodavatele. Zboží bylo propuštěno do volného oběhu, firma uhradila DPH celní správě. Zboží měla firma k datu registrace k DPH stále na skladě. Je možné provést zpětný odpočet DPH z tohoto zboží (§ 79 zákona o DPH)? 

Změna JSD

Společnost vykázala dovoz zboží na základě JSD v 1/2019. Následně zjistila, že k proclení nebyly deklarantovi doloženy všechny faktury za zboží, které obsahovala zásilka. Po zjištění chyby deklarant požádal celní úřad o opravu JSD. Celní úřad po doložení této skutečnosti vyhověl a dne 30. 7. zaslal rozhodnutí a platební výměr, kde doměřil DPH (což je běžný postup, protože chybějící faktura nebyla doložena v okamžiku dovozu, ale později). Deklarant nám toto DPH vyúčtoval k úhradě.

1. Je vyúčtování DPH od deklaranta nákladovou položkou pro naši firmu?

2. Jakým způsobem vykázat změnu JSD v DPH? Opravou DPH 1/2019 nebo dnem vydání rozhodnutí, tedy 7/2019?

3. Je platební výměr od celního úřadu daňovým dokladem, na jehož naše společnost jako plátce může nárokovat DPH zpět? A pokud ano, nárokuje se tato vratka pouze interním dokladem a v kontrolním hlášení se uvádí v oddílu B3? A je případné vrácení DPH účtováno minusově do nákladů?

JSD na jinou hodnotu než faktura

Prosím o radu, která se týká dovozu z Číny. V květnu nám přišla faktura na cca 26 000 USD, zboží bylo dovezeno (procleno) v květnu a v červnu 2019, ale částka na dovozních dokladech nesouhlasí s dokladem z května, to znamená, nákup byl ve vyšší hodnotě, než následný dovoz a to o téměř 23 000 USD. Do základu daně pro DPH nemohu dát nic jiného než to, co mám na dovozních JSD, celnice nás v tomto ignoruje, protože se řídí tím, co jim poskytla Čína. Jak se mám k tomuto postavit? Když dám základ dle faktury, tak to nebude sedět FÚ na mojí DPH, ale takto to nemám vykázané správně.

Nákup formy - třetí země

Firma z USA nám vyfakturovala formy na odlitky, která ale nebude dodána do ČR. Forma zůstane ve Spojených státech a stejný dodavatel formy nám na ni bude vyrábět díly na naše výrobky, které budou dováženy. Bude nákup formy zaznamenán v přiznání DPH, i přesto, že nenaplňuje známky dovozu? Pokud ano, na který řádek tento prodej uvést?