Odpisy DHM

V roce 2017 byl pořízen služební automobil - jedná se o fyzickou osobu. V roce 2017 uplatněny výdaje v paušální výši. V roce 2018 budou uplatněny výdaje ve skutečné výši. Jakou výše odpisů mohu uplatnit - v 2. roce odepisování?

Paušální výdaje u motocyklu

V roce 2018 bych chtěla uplatitnit paušální výdaje u motocyklu. Jaké jsou podmínky pro uplatnění? Podnikám, vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH, motocykl mám v majetku. Jakou částku si mohu uplatnit? 

Paušální výdaje na dopravu u s. r. o.

Společnost s r. o. vlastní vozidlo, které je zahrnuto v obchodním majetku a je využíváno pouze pro ekonomickou činnost. Vozidlo ale používá jednatel, který nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce. Lze u tohoto vozidla uplatnit paušální výdaj?

Paušální výdaje na vozidlo

Společnost s r. o. má v majetku vozidlo, které používá pouze pro ekonomickou činnost. V některých měsících ale vozidlo nebylo použito. Lze uplatnit paušální výdaje na vozidlo pouze za měsíce, kdy společnost auto využívala?

Příjmy z pronájmu a silniční daň

Poplatník-důchodce má příjmy jen z pronájmu podle § 9 ZDP. Uplatňuje skutečné výdaje. Vede daňovou evidenci. Pro získání příjmů používá své soukromé vozidlo (kontrola nájemníků, odvoz údržbáře, nákup materiálu na opravy domu). Má povinnost platit daň silniční? Má-li 2 auta, z nichž jen jedno používá pro účely pronájmu, může auto odpisovat a uplatňovat výdaje za opravy, stejně jako kdyby podnikal?

Zprostředkování zápůjčky a výdaje procentem z příjmů

Fyzická osoba zprostředkovává zápůjčky a chce si uplatnit výdaje procentem z příjmů. Zprostředkovává zápůjčky pro jednu s. r. o., která se zabývá nákupem a prodejem nemovitostí. S. r. o. vyplácí poskytovateli zápůjčky úroky a ve smluvně uvedeném termínu zápůjčku vrátí. Může si fyzická osoba coby zprostředkovatel uplatnit paušální výdaje ve výši 40 % nebo 60 %?

Přechod z výdajového paušálu na daňovou evidenci

Mohu jako fyzická osoba přecházet rok co rok z daňové evidence na výdaje paušálem a zase zpět na daňovou evidenci?

Paušální výdaj spolupracující osoby a odpočet na děti

Jsem spolupracující osobou manžela, který uplatňuje 80% výdajový paušál. Jeho příjmy v roce 2017 byly 1,6 milionu Kč. Může si on uplatnit 80% paušál z 1,6 milionu Kč? Já převezmu část jeho příjmů, uplatním 80% paušální výdaj a můžu uplatnit odpočet na naše dvě děti přesto, že manžel uplatní 80% výdaje z částky nad 1 milion Kč? O které ustanovení zákona se můžu opřít, pokud děti platnit můžu?

Výdajový paušál

Fyzická osoba podniká část roku, uplatňuje výdaje paušálem. Lze pro uplatnění paušálů uplatnit celoroční limit (tzn. při 60 % 600 000 Kč)? Nebo se musí uvažovat s poměrnou částkou za měsíce podnikání? Např. při podnikání 8 měsíců v roce 8/12 z daného limitu?

Uplatnění výdajů procentem z příjmu u pronájmu nemovité věci a přefakturace energií

Jsem OSVČ, plátce DPH a pronajímám nemovitost plátci DPH podle § 9 – Příjmy z pronájmu. Chci uplatňovat výdaje procentem z příjmu. Fakturuji zvlášť nájem s DPH a zvlášť přefakturovávám služby s DPH. Jak to bude s přefakturovanými službami? Musím je dát také do příjmů? Z přijatých služeb (jenom energie) si odečítám DPH. Jde mi konkrétně o to, zda přefakturované energíe bez DPH musím dát do příjmů, když uplatňuji výdaje procentem z příjmu. Energie přefakturovávám ve stejné výši, jak dostávám vyúčtování od dodavatelů energií.