Paušální výdaje (549)

Automobil na úvěr - ukončení

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v 06/2015 ojetý automobil na úvěr. Teď v 6/2019 jsme uhradili poslední splátku. Automobil ve firmě zůstává, letos bude ještě uplatněn poslední daňový odpis. Vyplývají pro nás z této skutečnosti nějaké účetní, popř. daňové kroky/operace? Je možné od 07/2019 na tento automobil uplatnit daňový paušál (tzn. v daňové přiznání za rok 2019 uplatnit částku 5 000 Kč * 6 = 30 000 Kč - s tím, že náklady na pohonné hmoty a parkovné budou od 07/2019 nedaňové)? 

Prodej nebytového prostoru u OSVČ s paušálními výdaji

OSVČ - neplátce DPH, koupila v rámci svého podnikání před 20 lety nebytový prostor, kde provozovala kadeřnictví. Po celou dobu uplatňovala výdaje paušálem. Při uplatňování výdajů paušálem neexistuje obchodní majetek, OSVČ však měla na nemovitost založenou kartu majetku. Nyní se chystá nemovitost prodat. 1) Musí prodej v DPFO uvádět do nějakého paragrafu? 2) Hraje pro účely daně z příjmu nějakou roli fakt, že byl majetek evidován v majetku, i když byly po celou dobu uplatňovány výdaje paušálem?

Daňové a nedaňové náklady v daňové evidenci

Je možné dát do daňové evidence účtenku od pohonných hmot jako nedaňový náklad? Neuplatňuji odpočet z DPH, ale uplatňuji paušál na dopravu. Jsem plátce DPH. Chtěla bych dát do daňové evidence i přesto účtenku z benzinové pumpy, aby mi „doložila“ to, že jsem pracovní cestu za obchodním parterem ten den a v tom daném městě vykonala a zároveň by mi tato účtenka posloužila jako důkaz v knize jízd pro odpočet DPH, který uplatňuji na auto - poměrně - pracovní x soukromé cesty. Je toto možné dát do daňové evidence do nedaňových nákladů účtenku za pohonné hmoty? Co se týče dalších nákladů - je možné dát do daňové evidenci obecně např. účtenku za oběd s obchodním parterem, aby mi dokázala to, že jsem domlouvala své podnikatelské činnosti, že jsem si cestu nevymyslela? Lze takto dát obecně případně do daňových či nedaňových nákladů „různé“ účtenky ať už získané během cest nebo z nákupů, které uskutečňuji v rámci své podnikatelské činnosti?

Vedení účetnictví a výdajový paušál

Fyzická osoba bude podnikající fyzickou osobou v oblasti poradenství mimo živnostenský zákon (předmětem bude vojenský obchod). Bude zapsána v obchodním rejstříku, a tudíž bude muset vést účetnictví. Je možné i v tomto případě, i přesto, že je základem daně při vedení účetnictví rozdíl mezi výnosy a náklady, uplatňovat výdaje výdajovým paušálem? Jestli ano, prosím o napsání na základě jakého zákona nebo předpisu je tato varianta možná a jak je poté prováděno v praxi? A dále jaký to bude mít dopad, stane-li se v budoucnu plátcem DPH?

Doplňující dotaz:

Fyzická osoba má další souběžné příjmy, a to z autorské činnosti. Ty nejsou zapsané do obchodního rejstříku jako předmět činnosti a fyzická osoba je bude vykonávat v režimu „podnikající FO mimo živnostenské oprávnění“. Myslíme si správně, že vzhledem k tomu, že tato činnost není zapsaná v obchodním rejstříku, nespadá ani do vedení účetnictví? Příjmy z této činnosti budou pro daň z příjmů vykazovány zvlášť. 

 

Dodatečné přiznání k dani z příjmů z důvodu dopravního paušálu

OSVČ uplatňovala skutečné náklady na pohonné hmoty a parkovné a podala přiznání. Lze podat dodatečné přiznání za minulé roky, kdyby se rozhodla, že je pro ni výhodnější dopravní paušál?

Paušál na dopravu u automobilu

Jaké jsou podmínky pro uplatnění paušálu u osobního automobilu u plátce DPH? 

Kosmetické služby a paušální výdaje

Je možné uplatnit paušální výdaj ve výši 80 % při poskytování kosmetických služeb - jsou zařazeny v řemeslných činnostech - příloha č. 1 živnostenského zákona? Pokud má kosmetička ještě příjmy - provize -, za zprostředkování prodeje kosmetických výrobků a výživových doplňků - lze také použít paušál 80 % nebo musí být již paušál 60 %?

Prodej automobilu

OSVČ, plátce DPH, si pořídila v roce 2012 automobil a uplatnila DPH na vstup. V roce 2018 ho prodala a odvedla DPH na výstupu. Bude prodej automobilu podléhat dani z příjmů, a případně v kterém paragrafu, jestliže po celou dobu uplatňuje výdaje procentem z příjmů a pro daň z příjmů vlastně nemá žádný majetek? 

Přechod z paušálních výdajů na skutečné při vedení podvojného účetnictví

OSVČ vedoucí podvojné účetnictví vypočítala v DPFO za 2017 výdaje paušálem ze skutečně přijatých částek do banky či pokladny v r. 2017. K 31. 12. evidovala poze jednu neuhrazenou pohledávku a jednu přijatou zálohu. Úhradu pohledávky a zúčtování zálohy proúčtovala v r. 2018. V DPFO za r. 2018 chce využít skutečné náklady. Jaké operace s tímto přechodem musí udělat v r. 2018 a případně v jiných letech za předpokladu, že stále vede podvojné účetnictví?

Paušální výdaje

Je výše paušálních výdajů u volné živnosti č. 72 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,školení, včetně lektorské činnosti (příloha č. 4 živnostenského zákona) 60 %?