Paušální výdaje (546)

Vedení účetnictví a výdajový paušál

Fyzická osoba bude podnikající fyzickou osobou v oblasti poradenství mimo živnostenský zákon (předmětem bude vojenský obchod). Bude zapsána v obchodním rejstříku, a tudíž bude muset vést účetnictví. Je možné i v tomto případě, i přesto, že je základem daně při vedení účetnictví rozdíl mezi výnosy a náklady, uplatňovat výdaje výdajovým paušálem? Jestli ano, prosím o napsání na základě jakého zákona nebo předpisu je tato varianta možná a jak je poté prováděno v praxi? A dále jaký to bude mít dopad, stane-li se v budoucnu plátcem DPH?

Doplňující dotaz:

Fyzická osoba má další souběžné příjmy, a to z autorské činnosti. Ty nejsou zapsané do obchodního rejstříku jako předmět činnosti a fyzická osoba je bude vykonávat v režimu „podnikající FO mimo živnostenské oprávnění“. Myslíme si správně, že vzhledem k tomu, že tato činnost není zapsaná v obchodním rejstříku, nespadá ani do vedení účetnictví? Příjmy z této činnosti budou pro daň z příjmů vykazovány zvlášť. 

Doplňující otázka:

Fyzická osoba má další souběžné příjmy, a to z autorské činnosti. Ty nejsou zapsané do obchodního rejstříku jako předmět činnosti a fyzická osoba je bude vykonávat v režimu „podnikající FO mimo živnostenské oprávnění“. Myslíme si správně, že vzhledem k tomu, že tato činnost není zapsaná v obchodním rejstříku, nespadá ani do vedení účetnictví. Příjmy z této činnosti budou pro daň z příjmů vykazovány zvlášť. 

 

Dodatečné přiznání k dani z příjmů z důvodu dopravního paušálu

OSVČ uplatňovala skutečné náklady na pohonné hmoty a parkovné a podala přiznání. Lze podat dodatečné přiznání za minulé roky, kdyby se rozhodla, že je pro ni výhodnější dopravní paušál?

Paušál na dopravu u automobilu

Jaké jsou podmínky pro uplatnění paušálu u osobního automobilu u plátce DPH? 

Kosmetické služby a paušální výdaje

Je možné uplatnit paušální výdaj ve výši 80 % při poskytování kosmetických služeb - jsou zařazeny v řemeslných činnostech - příloha č. 1 živnostenského zákona? Pokud má kosmetička ještě příjmy - provize -, za zprostředkování prodeje kosmetických výrobků a výživových doplňků - lze také použít paušál 80 % nebo musí být již paušál 60 %?

Prodej automobilu

OSVČ, plátce DPH, si pořídila v roce 2012 automobil a uplatnila DPH na vstup. V roce 2018 ho prodala a odvedla DPH na výstupu. Bude prodej automobilu podléhat dani z příjmů, a případně v kterém paragrafu, jestliže po celou dobu uplatňuje výdaje procentem z příjmů a pro daň z příjmů vlastně nemá žádný majetek? 

Přechod z paušálních výdajů na skutečné při vedení podvojného účetnictví

OSVČ vedoucí podvojné účetnictví vypočítala v DPFO za 2017 výdaje paušálem ze skutečně přijatých částek do banky či pokladny v r. 2017. K 31. 12. evidovala poze jednu neuhrazenou pohledávku a jednu přijatou zálohu. Úhradu pohledávky a zúčtování zálohy proúčtovala v r. 2018. V DPFO za r. 2018 chce využít skutečné náklady. Jaké operace s tímto přechodem musí udělat v r. 2018 a případně v jiných letech za předpokladu, že stále vede podvojné účetnictví?

Paušální výdaje

Je výše paušálních výdajů u volné živnosti č. 72 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,školení, včetně lektorské činnosti (příloha č. 4 živnostenského zákona) 60 %?

Přechod na daňovou evidenci z výdajového paušálu

V roce 2017 jsem podávala jako podnikatel-OSVČ přiznání k dani z příjmů, kde jsem si uplatnila 60% výdajový paušál z příjmů 1 mil. Kč s tím, že dvě vydané faktury byly k 31. 12. neuhrazené. Nyní za rok 2018 jsem se rozhodla, že uplatním skutečné výdaje (daňovou evidenci vedu kvůli DPH). Uvažuji správně, že:

1) Za rok 2017 podám dodatečné přiznání k dani z příjmů, kde dodaním paušálem 60 % ty dvě neuhrazené vydané faktury vystavené v roce 2017, ale uhrazené až v 2018 (tyto dvě faktury dohromady s příjmem roku 2017 činí nad 1 mil. Kč, ale v roce 2017 byl limit pro paušální výdaje 1,2 mil ve výdajích, tak to nevidím jako problém)?

2) Za rok 2017 podám dodatečný přehled na OSSZ, kde odvedu sociální pojištění z dvou neuhrazených vydaných faktur vystavených v roce 2017, ale uhrazených až v 2018?

3) Za rok 2017 podám dodatečný přehled na zdravotní pojišťovnu? 

Školkovné

Lze u paušálu uplatnit i školkovné?

Paušální výdaje na dopravu u více vozidel

Prosím o vysvětlení, jak je dle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o dani z příjmů chápán počet vozidel. V případě, že má firma 2 vozidla celý rok, třetí vozidlo během roku prodá a poté pořídí vozidlo jiné, lze u všech vozidel uplatnit paušální výdaje na dopravu? Nebo je nově pořízené vozidlo považováno za vozidlo čtvrté, i když v průběhu roku nemá firma více než 3 vozidla?