Školství (840)

Audit - střední škola

Jsme střední škola, zřízená krajem, který požaduje provedení auditu účetní závěrky. Musíme mít ověřenu závěrku za rok 2021 auditorem. Kdy oslovit nějakou firmu, kdy v průběhu roku? Stačí třeba v druhém pololetí 2021?

Praní pracovních oděvů pro kuchařky

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. V naší škole je i zařízení školní jídelny. Prosím, jak je to s praním pracovních oděvů kuchařek? Musíme jim zajišťovat praní prádla přes firmu, nebo si mohou prádlo prát sami doma? Po vzájemné dohodě. Od zaměstnavatele dostanou prací prášek. Nebo jak je nutné toto řešit? 

Daňová úspora

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Při vyhotovování daně z příjmů právnických osob využíváme pro snížení daně §20, zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. Asi v roce 2017 došlo ke změně odstavce 7. Nejdříve tam bylo, že můžeme prostředky získané touto úsporou na dani použít ke krytí nákladů, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících obdobích. Asi od srpna 2017 je tam změna … v následujícím zdaňovacím období. Pokud bychom třeba neměli vyčerpánu daňovou úsporu z roku 2016, do kdy jsme ji měli vyčerpat? Do roku 2017, nebo do roku 2019? Když v té době byl ještě jiný zákon. V případě, že bychom měli čerpání špatně, jaké jsou sankce a do kdy? 

Vzdání se funkce ředitele školy

Pokud ředitel školy se chce vzdát funkce ze zdravotních důvodu (chce úplně skončit v zaměstnání), jak má postupovat? Ředitel vykonává funkci na základě jmenování zřizovatele (kraj), před jmenováním neměl uzavřenou žádnou pracovní smlouvu. Jmenování bylo v roce 2018. V samotném jmenování není uvedena doba určitá, ale předpokládá se, že platí po dobu 6 let (pravděpodobně dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Ředitel se obrátí na svého zřizovatele se vzdáním se funkce. Musí ještě podat výpověď, adresovanou právnické osobě, jejímž statutárním organem de facto je (vlastně podává výpověď sám sobě), aby legitimně ukončil svůj pracovní poměr?

Doplnění dotazu:

Ředitel současně má dlouhodobou neschopnost. Chce ukončit své působení ve funkci k 30. 6. 2021, od 1.7. již zažádal o starobní důchod. Potřebuje již k 30. 6. 2021 byt bez žádných závazku vůči škole. Proto se ještě jednou ptám pro upřesnění: KDO (jako představitel školy) mu podepíše výpověď z pracovního poměru? Má času dost na dvou měsíční výpovědní lhůtu. Má tu výpověď podepsat jeho zástupce? Ovšem zastupující zástupce se pořád podepisuje místo ředitele s příponou v. z. Nebo si ředitel výpověď podepíše sám, jelikož je pořád ředitelem školy? Zajímá mně opravdu tato administrativní formalita, která osoba (za této situace) je oprávněna podepsat výpověď?

Očkování proti covid-19

Na naší základní škole bude probíhat očkování proti covid-19. Zaměstnanci jsou vybírání podle kritérií stanovených vedením školy (věk, kontakt s dětmi apod.). Je možné poskytnout očkování i 2 zaměstnancům pracujícím na základě dohod, které jsou uzavřeny na dobu neurčitou? Jeden zaměstnanec pracuje v mateřské školce jako údržbář (dohoda o PČ) a do zaměstání chodí každý den. Druhý má v popisu práce poradenskou činnost. Pracuje nepravidelně dle potřeby na základě dohody o provedení práce, základní školu navštěvuje pouze v případě převzetí nebo odevzdání vykonané práce, popřípadě nutné konzultace přiděleného úkolu s vedením školy. Oběma zaměstnancům je více než 70 let. Je v kompetenci ředitele školy rozhodnout, že tyto zaměstnance uvede také do pořadníku očkování k ostatním zaměstnancům školy, nebo se musí oni sami zaregistrovat někde jinde?

Časové rozlišení služeb

Firma s. r. o. zajišťuje IT služby pro školy. Na konci roku má firma přijatou fakturu za IT služby od externího dodavatele, které uskutečnil v prosinci. Školám tyto služby firma přefakturováva spolu s dalšími až v příštím roce. Jak správně zaúčtovat časové rozlišení?

Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)

Zaměstnankyně podala výpověď z pracovního poměru v listopadu 2020. Pracovní poměr měl být ukončen výpovědí z její strany k 31. 1 .2021. Od 27. 1. 2021 je zaměstnankyně v karanténě, která stále běží. Jedná se o pedagogického pracovníka, který je v karanténě z důvodu, že se ve školce objevila nákaza Covid a školka je po dobu 10 dní uzavřená a všichni zaměstnanci v karanténě. Chtěla jsem se zeptat, zda bude pracovní poměr ukončen k 31. 1. 2021 nebo až po ukončení karantény? Náhradu budeme platit do 31. 1. 2021 nebo do konce karantény?

Poplatky za stravu pro cizí žáky

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Z důvodu karantény ve školní jídelně na sousední základní škole, jejímž zřizovatelem je obec, vaříme také pro žáky a učitele této školy. Běžně takovéto vaření provádíme v rámci své doplňkové činnosti – hostinské činnosti. Protože jsme plátci DPH, účtujeme také DPH. Když vaříme pro žáky základní školy – je to pro ně vlastně školní stravování, je zde osvobození od DPH, nebo máme postupovat stejně, jako v případě ostatních cizích strávníků? U učitelů základní školy bychom postupovali jako u cizích strávníků. 

Krácení dovolené

Prosím o výklad paragrafu 223 Zákoníku práce-krácení dovolené. Naše zaměstnankyně (jsme základní škkola) čerpala na začátku roku 2020 dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Po té rodičovskou čerpala pouze od 4.6. do 31. 8. 2020. Od 1. 9. 2020 nastoupila na zkrácený úvazek. Rozvrh má rozložený jen do 4 dnů v týdnu, a proto jí mzdový program teď ve výplatě za prosinec krátí dovolenou na celý rok o 5 dní a strhává za tyto dny peníze. Máme právo na základě paragrafu 223 odst.1 vůbec dovolenou krátit ?

DPH u náhradních dílů z jiného členského státu

Jsme střední škola. Nyní naši učitelé objednali náhr. díly na CNC u zahraničního dodavatele. Na faktuře je uvedeno: Osvobozeno od DPH dle článku 138 směrnice Evropské komise o DPH. Musím to dodanit? Musím udělat souhrnné hlášení nebo to jen nějak uvést do přiznání DPH?