Školství (729)

Prodej automobilu u příspěvkové organizace řízené MŠMT

Jak zaúčtovat prodej automobilu, kde zůstatková cena k prodeji je nulová, reálná hodnota je 18 000 Kč, prodejní cena je Kč 20 000. Jsme příspěvková organizace přímo řízená ministerstvem školství. Používáme účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky.

Úvěr na předfinancování akce IROP

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Vzali jsme si investiční úvěr na předfinancování akce IROP. Úvěr obdržen v září, vrátíme najednou asi v březnu po obdržení dotace. Ve smlouvě o úvěru je však datum nejzazší splátky 25. 10. 2019.

Máme tedy účtovat jako krátkodobý úvěr 281 nebo dlouhodobý 451? Dále budeme účtovat takto:

 • příjem úvěru MD 241/D 281
 • faktura za investice MD 042/D 321
 • úhrada MD 321/D 241
 • úroky z úvěru MD 562/D 241
 • zařazení investice MD 022/D 042, MD 388/D 403
 • předpis dotace – obdržení dotace IROP MD 241/D 374, MD 401/D 416
 • splátka úvěru MD 281/D 241, MD 416/D 401.

Bude takto účtování správně nebo nám ještě něco chybí?

Zákoník práce

Máme zaměstnané kuchaře a číšníky, kteří mají rozvržené 12hodinové směny na dlouhý a krátký týden. Nyní chtějí mít tyto směny sedm dní vcelku a sedm dní volno (denně také 12hodinové směna). Můžeme jim toto jako organizace povolit? Není to porušení zákoníku práce? 

Učební pomůcka, sazba DPH

Učební pomůcka bez reklamy, vytištěná a zalaminovaná. Lze ji považovat za učební pomůcku dle celního sazebníku sk. 49, tedy první snížená sazba DPH?

Povolení přestupu ZŠ

 • DAUC ID: 22221
 • Datum vložení: 8. 11. 2018
 • Autor: PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.
 • V kategoriích: Školství
 • Klíčová slova: Škola

Spádový žák ve 2. třídě ZŠ fyzicky napadal, inzultoval, šikanoval spolužáky. Přestoupil na jinou školu. Nyní asi po 6 letech požadují jeho zákonní zástupci jeho návrat zpět do spádové školy. Je možné tomu nějak zabránit? Jedná se o spádového žáka a kapacita školy/třídy umožňuje přestup.

Oznamovací povinnosti vůči zřizovateli

Kde bych našla vypsané oznamovací povinnosti vůči zřizovateli, tzn. co nám musí zřizovatel schvalovat (co zastupitelstvo a co jen starosta), kde stačí vzít pouze na vědomí starostovi? Pokud není konkrétní předpis, prosím o vypsání. Jedná se mi především o odpisový plán. Ten je každoročně schvalován zastupitelstvem, ale tento dokument neobsahuje pouze obecné informace, týkající se odpisů, ale i konkrétní majetek a jeho výše odpisů za daný rok. Nyní jsme zakoupili nový investiční majetek a mne zajímá, jestli musím provést změnu odpisového plánu a nechat schválit zastupitelstvo (i zpětně) nebo stačí, když jsme informovali před koupí starosty - dle zřizovací listiny. Nemohla bych vytvořit takový odpisový plán, ve kterém nebudou uvedeny konkrétní položky majetku, ale pouze předpis, dle kterého se musím řídit při zařazování majetku? Nebo mohu do schvalovaného odpisového plánu uvést, že změny v průběhu roku se budou řešit např. pouze oznámením a uvedou se až v odpisovém plánu na další rok? 

Zahraniční cestovné

Jsme střední škola. Někteří naši žáci vyjeli do Londýna s cestovní kanceláří. Jako doprovod jeli dva pedagogové. Musím jim vyplatit cestovní příkaz, když měli vše hrazené cestovní kanceláří jako doprovod zdarma? Oni sami mi cestovní příkaz nepřinesli.

Čerpání FKSP - vánoční přání pro důchodce

Je možno z FKSP uhradit zhotovení vánočních přání uvnitř s malým dárkem prezentující naši základní školu? Vánoční přání by byla určena pouze pro naše starobní a invalidní důchodce.

Doklad o zaplacení

Zaměstnanec mi donesl doklad o úhradě akce z FKSP, kterou zorganizovali zaměstnanci školy - úhrada z FKSP. Doklad je za večeři - vypadá tak, že je to prázdný papír, kde je uvedeno počet večeří krát jednotková cena a výsledná cena, datum a razítko restaurace. Stačí mi to na vložení do účetnictví školy, nebo musí dodat daňový doklad už kvůli EET? Moc se mi to nezdá a požaduji daňový doklad nebo fakturu. Jaký je Váš názor?

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování

Kdy je potřeba vyžadovat od žáků lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování? Je to vázáno pouze na ty obory, u kterých jsou vyjmenována nějaká omezení v nařízení vlády č. 211/2010 příloze č. 2 a u ostatních to není potřeba? Konkrétně se mi jedná např. o chemická laboratorní cvičení. Ta samozřejmě jsou součástí výuky oboru Aplikovaná chemie, ale jsou součástí učebních plánů i jiných oborů, např. Ekologie a životní prostředí. Gymnázium, což ani není odborná škola, ale například rozsah chemie může být někde i celkem široký.