Náhrada od pojišťovny (30)

Náhrada škody při automobilové nehodě

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, podniká v oboru silniční nákladní dopravy. Zaměstnanec podnikatele, řidič nákladního vozidla, způsobil na parkovišti dopravní nehodu. Poškozený nyní požaduje zaplacení opravy nabouraného automobilu. Může si podnikatel uplatnit jako daňově uznatelný výdaj zaplacenou náhradu škody, kterou způsobil jeho řidič (zaměstnanec) při dopravní nehodě?

Pojistné plnění

Je náš postup správný? Právnická osoba, plátce DPH, měl havárii na vozidle v obchodním majetku, byl uplatněn plný nárok na odpočet. Faktura od servisu zněla na částku (zjednodušeno) 121 000 Kč, fakturu jsme zaevidovali v účetnictví, a jelikož pojišťovna zaplatila částku 100 000 Kč (bez DPH) doplatili jsme 21 000 Kč a tuto částku jsme si uplatnili rovněž jako odpočet DPH. Pro uplatnění nároku je splněno - plnění pro ekonomickou činnost, místo plnění ČR, a zde nemá vliv to, že část faktury je zaplacena pojišťovnou? Nikde v zákoně jsme nenašli, co by vylučovalo nárok na uplatnění.

 

Daňově uznatelná ztráta

Podnikatel nakoupil násadu ryb. Kvůli loňskému horkému létu, i přes veškerou snahu, došlo k 50% úhynu této násady. Jedná se o daňově uznatelnou ztrátu? Jak se má případně postupovat a daňově uznatelnou ztrátu prokazovat?

Pojistné plnění

Firma, plátce DPH, má v majetku stroj, který byl poškozen a oprava se řeší přes pojišťovnu. Oprava proběhla v roce 2018, plnění od pojišťovny přišlo na účet až v roce 2019. Náklady na opravu mám tedy zaúčtované v 2018, do jakého roku ale patří příjem od pojišťovny? Firma bude podávat přiznání k DPPO až k 30. 6. 2019.

Pojistné plnění

V akciové společnosti, která má uzavřenou pojistnou smlouvu, došlo k poškození pásu na olepovačce nábytkových hran. Pojistné plnění bylo na základě šetření pojistitele stanoveno, po odečtení dohodnuté spoluúčasti ve výši 10 000 Kč od celkové částky pojistného plnění, na 685 Kč. Za opravu poškozeného pásu zaplatila a. s. 10 685 Kč bez DPH. Je následující postup zaúčtování správný: MD 378/D 648 částka 10 685 Kč, MD 511/D 321 částka 10 685 Kč, MD 221/D 378 částka 685 Kč, MD 548/D 378 částka 10 000 Kč?

Pojistné plnění ze škodní události na autě

1) Je příjem od pojištovny v souvislosti s havarií vozidla daňovým příjmem u OSVČ, která pořídila auto na IČO, ale od svého zahájení podnikání uplatňuje výdaje v % z příjmů?

2) Jak by to bylo, pokud by situace byla stejná, jen vozidlo by nebylo pořízeno na IČO?

3) Pokud to bude příjmem, tak dle jakého paragrafu? 

Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz

V 10/2018 k nám nastoupil nový zaměstnanec, který v 5/2018 u předchozího zaměstnavatele utrpěl pracovní úraz. Dosud obdržel od tohoto zaměstnavatele pouze náhradu za ztrátu na výdělku. Od Kooperativy ještě žádné odškodnění nedostal. V jakém případě mohu tomuto zaměstnanci provést roční zúčtování daně z příjmu? Předpokládám, že pokud k 31.12.2018 neobdrží od Kooperativy žádné odškodné, RZD za rok 2018 mu provedu a za rok 2019 ( pokud mu Kooperativa v tomto roce odškodné vyplatí) , bude si muset tento zaměstnanec RZD udělat sám, z důvodu, že ve stejném období bude mít vyplacené 2 souběžné příjmy. Nejsem si jistá, jestli na tuto povinnost má vliv výše částky vyplacené Kooperativou ? Není stanoven nějaký limit, do výše kterého by tento příjem nebyl považován za souběžný a zaměstnanec mohl požádat o RZD svého nynějšího zaměstnavatele? 

Proplacená spoluúčast

Zaměstnanec měl v areálu společnosti, kde pracuje zaparkované své vlastní - soukromé vozidlo, které bylo poškozeno. Viník se nezjistil ani nepřiznal. Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnancem, aby si nechal vozidlo opravit na své vlastní náklady, škodu uplatnil u své pojišťovny. Spoluúčast na pojistce zaměstnance činí 5 000 Kč. Tuto částku zaměstnavatel zaměstnanci uhradil. Na straně zaměstnavatele je jedná o nedaňový náklad? Co na straně zaměstnance?

Pojistná událost

V souladu s účetními předpisy je nutné o nákladech a výnosech účtovat ve věcné a časové souvislosti, neboli v tom účetním období, se kterým věcně a časově souvisí. Po vzniku pojistné události dojde k nahlášení a případnému doložení skutečností vzniklých v souvislosti se škodnou událostí. Pojistné plnění představuje výnos, o kterém je potřeba také účtovat ve věcné a časové souvislosti. Jedná se o pohledávku vůči pojišťovně, vzniklou v účetním období, kdy k pojistné události došlo. Pokud není do konce účetního období výše této pohledávky vyčíslena, je nutné přislíbený nárok na pojistné odškodnění odhadnout a zaúčtovat:

Příklad:

Předpoklad výše pojistného plnění         150 000 Kč    MD 388 (dohadný účet aktivní)/ D 648 (popř.  účet 668 pokud byla škoda způsobená živelnoukatastrofou)

Následující účetní období:

Obdržení předpisu o výši náhrady           140 000 Kč    MD 378 (jiné pohledávky)/D 388

Rozdíl oproti dohadné položce               –10 000 Kč   MD 388/D 648

Úhrada od pojišťovny                                140 000 Kč    MD 221/D 378

Oprava poškozeného majetku                160 000 Kč    MD 511/D 321

 

Účtování - pojistná událost

Ve firmě zaměstnanec havaroval s firemním automobilem - nebyla to jeho chyba. V opravně nám vystavili fakturu na 100 000 Kč + 21 000 Kč/DPH. Pojišťovna uhradila 100 000 Kč na účet opravny. Jak mám účtovat 100 000 Kč? Jedná se o nedaňové náklady.