Ing. Jan Kašpar (59)

Daň z nemovitých věcí uhrazená v následujícím roce

Pokud bude ve společnosti daň z nemovitých věcí za rok 2019 uhrazena až v lednu 2020, bude pak tato daň v nákladech roku 2019 na účtu 532 nedaňově? 

Prodej pozemku u soukromé osoby

Fyzická osoba vlastní pozemek (jak zemědělskou půdu, tak stavební > pozemek) 20 let, pozemek není zařazen do obchodního majetku a ani nikdy nebyl. Bude prodej osvobozen od daně z příjmů, a pokud cena bude vyšší než 5 mil., je povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně?

Darování pozemků potomkovi

Otec chce darovat zemědělské pozemky dceři. Zdaňuje příjmy z pronájmů pozemků podle § 9 zákona o daních z příjimů. Dcera je bude též pronajímat. Jedná se na straně otce a dcery o zdanitelný příjem, nebo osvobozený? Bude nutné si nechat zpracovat znalecký odhad ceny pozemků?

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti

Dvě fyzické osoby - Čech a Němec - si pořídily dne 4. 7. 2014 halu, kterou pronajímají, odepisují a zdaňují v § 9 zákona o daních z příjmů. V 8/2019 chce Němec prodat svůj podíl Čechovi. Němec trvale žije v Německu, v ČR nemá žádné jiné aktivity. Je tento majetek neobchodní dle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a tudíž je možné, aby příjem Němce byl od daně z příjmu osvobozen dle § 4 zákona o daních z příjmů? Pak by se jen oznámil osvobozený příjem dle § 38v zákona o daních z příjmů. Nebo je nutné zdanit tento příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů, výdajem by byla 1/2 zůstatkové ceny haly? Předpokládám, že skutečnost, že si na pořízení majetku vzali úvěr, který splácejí, nemá žádný vliv. Jaká cena bude předmětem daně z nabytí nemovitých věcí u Čecha v případě, že se převádí spoluvlastnický podíl?

Změna účelu stavby

U nemovité stavby, která dosud byla v katastru nemovitostí vedena jako rodinný dům, došlo ke stavebním zásahům, na základě kterých bude stavba následně vedena jako bytový dům. Jedná se – s přihlédnutím ke znění § 33 odst. 2 zákona o daních z příjmů – o změnu jeho účelu?

Darování nemovitosti

Rodiče mají dvě děti, svou nemovitost (vlastní 30 let) darují synovi a ten vyplatí svou sestru. Dcera tedy dostane vyrovnání v penězích od bratra. Má dcera nějaké daňové povinnost z tohoto příjmu? 

Daň z nabytí nemovitých věcí při vrácení daru

Manžel je výlučným vlastníkem nemovitosti. Za doby trvání manželství daruje manželce polovinu nemovitosti. Za manželství dojde k neshodám a manžel po manželce požaduje vrácení darované poloviny nemovitosti (žádost o vrácení byla doručena manželce ještě na doby trvání manželství). K vrácení nemovitosti dojde až po rozvodu. Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí? Musí manžel odvést daň z nabytí z poloviny vrácené nemovitosti nebo je nabytí osvobozené? Případně z jakého důvodu. 

Daň z příjmu při prodeji pozemku

Musí se platit daň z příjmu 15 % z prodeje pozemku, který jsem získala výměnou? Své pozemky jsem vyměnila za jiné pozemky, a to se státním pozemkovým úřadem. Původní pozemky jsem vlastnila ca 10 let. Vyměněné pozemky budu vlastnit ca 2 roky při prodeji. Myslím, že daň z příjmu se má platit, v případě, že vlastník nevlastní pozemky déle než 5 let. Jak se ale postupuje v tomto případě, když jsou směněné? (Nejedná se o firmu, ale o soukromou osobu). 

 

Prodej darovaného pozemku

Musí se platit daň z příjmu, když manžel dostane od své maminky na základě darovací smlouvy pozemek, který následně bude prodávat? Maminka vlastní pozemek více než 5 let. Manžel ho chce nabídnout k prodeji bezprostředně po darování čili ho bude vlastnit třeba tak rok či dva před prodejem. 

Daň z nemovitých věcí

Klient vlastní pozemky, z kterých pochopitelně platí daň z nemovitých věcí, slouží jako zemědělská půda a současně na části pozemků jsou bývalé budovy zemědělské, které vlastní Pozemkový Fond. Kdo platí daň z pozemku pod budovami? Vlastník pozemku nebo Pozemkový Fond? Je povinnosti Pozemkového Fondu daň platit?