Ing. Jan Kašpar (167)

Příjem z prodeje garáže

Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?

Darování nemovitosti a její prodej

Druh s družkou žijící ve společně hospodařící domácnosti si koupili v r. 2020 nemovitost (50 % : 50 % do spoluvlastnictví). Nyní v 6/2021 chce druh svůj podíl na nemovitosti družce darovat. Bude mít tato transakce nějaký daňový dopad? Jak by to bylo v případě, že se družka rozhodne např. v r. 2026 celou nemovitost prodat?

Daň z nemovité věci jako součást pořizovací ceny

Realitní kancelář vlastní pozemek k prodeji již 3. rokem. Pozemek je pořízen na sklad jako zboží, zatím žádný prodej, nic se neděje, akorát každý rok se malá částka platí na daň z nemovité věci. Lze o tuto daň každým rokem navyšovat pořizovací cenu „zboží“ tedy pozemku? Nebo částka patří do nákladů roku placení? A další hypotetická úvaha - kdyby se společnost rozhodla, že pozemek raději použije k výstavbě třeba jinou firmou, je možné takto "reklasifikovat" zboží na pozemek účetním zápisem MD 031/D 112?

Odpis technického zhodnocení pronajaté nemovitosti a ukončení pronájmu

Firma provedla TZ pronajatého prostoru. Po čase došlo k ukončení nájemní smlouvy. Neodepsaná suma TZ nebyla pronajímatelem nahrazena, jak postupovat se zbytkem? Dají se uplatnit v daňových nákladech?

Nákup pozemku

Klient koupil pozemek, na kterém chce tak cca za rok postavit domy a prodat je. Účtuje se to v tomto případě na účet 131? A jak je to s vedlejšími náklady? Vedlejší náklady-rezervační poplatek, geologický průzkum, architektonický návrh staveb, poplatek za zprostředkování úvěru a nakonec úroky z poskytnutého úvěru. Pokud by to byl pozemek jako majetek firmy, tak by asi všechny ty náklady patřila do ceny pozemku. Ale jak je to, když ten pozemek bude zbožím?

Daň z nemovitých věcí dle katastrálního území

Podali jsme přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 na pořízenou bytovou jednotku a uvedli kód katastrálního územní dle listu vlastnictví 727164 (Praha - Vinohrady 2) a uvedli koeficient dle § 11 ve výši 2,5. Přišel nám ale platební výměr s opraveným kastastrálním územím na 727547 (Praha - Vinohrady 3) a koeficientem 5 a vyšší daňovou povinností. Dle správkyně daně je to bez debaty správně. Opravdu je možný takový rozpor mezi katastrálním územím uvedeným na listu vlastnictví v katastru nemovitostí a katastrálním územím pro účely daně z nemovitých věcí? Jak je možné tedy přiznání vyplnit správně? Druhý problém nastal v otázce, zda "byt" (takto zapsáno v KN) určený k nájmu dle § 9 ZDP je možné ponechat pod kódem R (pro bydlení - byt) nebo je nutné přeřadit do kódu U (pro ostatní druhy podnikání). Dle správce daně je nutné U. 

Osvobozený pronájem nemovitosti od r. 2021

OSVČ, plátce DPH, je v nájmu u s. r. o. (také plátce DPH). Máme pronajatý jeden obchod, který se nachází v nemovitosti, která je zapsána v KN jako objekt k bydlení. Nemovitost není rozdělena na jednotky. Celá je využívána na pronájem plátcům - kanceláře, obchody. Myslela jsem si, že v tomto případě by od r. 2021 měly být pronájmy jednotlivým plátcům pro jejich ekon. činnost od daně osvobozeny, když si pronajímatel nezměnil na KN zápis podle skutečného využívání. Pro status stavby jsem si myslela, že pro účely DPH je vždy určující zápis v KN. I v případě, že je celá využívána na kanceláře, obchody atd. Nejsou pronajímány ani jednotky, ale části celého objektu, který je pro bydlení podle jednotlivých výměr daných prostor. Nyní jsem však slyšela názor, že lze jednotlivé části pronajímat s daní. Takže má zase přednost skutečné využití a zápis v KN není rozhodující? Co je tedy správně?

Oprava stavby - přestavba na byty

Nezisková společnost, neplátce DPH, má v majetku starší stavbu, kterou bude nyní za pomoci dodavatele renovovat a nově ve stavbě vzniknou bytové jednotky. Je předpoklad, že cca 70% plochy budou menší bytové jednotky určené pro sociální bydlení (trvalé bydlení) a cca 30% by měly být prostory pro kanceláře. První dotaz je, s jakou sazbou má fakturovat dodavatel stavebních prací? Může fakturovat vše s 15% sazbou DPH? Druhý dotaz, je důležité, jak je stavba zapsaná v katastru nemovitostí ? Je to problém, když zatím není zapsaná jako stavba pro bydlení? 

Daň z příjmu při směně pozemků

Směna pozemků – jak je to s daní z příjmu? Dle směnné smlouvy je směna bezúplatná. Jedna ze smluvních stran však získá větší počet m2. Jak je to s daní z příjmu? A co kdyby obě strany směnily pozemky o stejných m2? Jak určit hodnotu směny pro daň z příjmů, pokud je jedna ze smluvních stran OSVČ podnikající? Výdaje za vyměření směňovaných pozemků lze zřejmě započítat jen k ceně pozemku a nelze je jednorázově uplatnit. Je to tak?

Úroky jako výdaje oproti příjmům z pronájmu

Manželé koupili byt ještě jako „nemanželé“, takže každý vlastní 50 %. Tento byt nyní po uzavření manželství pronajímají. Rádi by si uplatnili jako výdaje úroky z úvěru oproti příjmům z pronájmu, ale úvěrová smlouva je uzavřena pouze s jedním z nich. Mohou si úroky podělit, nebo může uplatnit jen ten, na koho je smlouva?