Ing. Jan Kašpar (173)

Osvobozený prodej zděděné nemovitosti

V březnu 2021 zemřel podnikatel, OSVČ, který měl v obchodním majetku dům. Dědicem je manželka, která by chtěla dům prodat. Zemřelý manžel vlastnil dům od roku 2014. Bude případný prodej osvobozen? Příhlíží se k tomu, že dům byl v obchodním majetku manžela? Platí zde 5letá nebo 10letá lhůta vlastnictví zůstavitele?

Nemovitost v Chorvatsku

Občan České republiky, nepodnikající, si zakoupil nemovitost v Chorvatsku letos. Má podat v České republice daňové přiznání z nemovitostí do 31. 1. 2022 za tuto chorvatskou nemovitost? Popřípadě vzniknou nějaké povinnosti v České republice, co se týče vlastnění nemovitosti v Chorvatsku?

Zdanění příjmů získaných děděním

Syn s dcerou zdědil po otci nemovitost. V rámci vypořádání dědictví byl synovi jeho podíl na nemovitosti vyplacen sestrou v penězích. Je příjem získaný vypořádáním od daně osvobozen? Zůstavitel vlastnil nemovitost 3 roky, zemřel v roce 2021. Je tento příjem z vypořádání brán jako příjem z dědictví, který je osvobozen dle § 4a písm. a) ZDP? Nebo lze osvobodit tento příjem jako dar od sestry dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP? Jestliže by mělo dojít k dodanění v § 10 ZDP, což se mi zdá dost nepravděpodobné, jaká by byla stanovena nabývací cena?

Družstevní byt převedený do osobního vlastnictví a jeho pronájem

Fyzická osoba, nepodnikatel, má převedený být z družstva bezúplatně do osobního vlastnictví. Tento byt má v úmyslu pronajímat dle § 9 ZDP. Lze pro tyto účely nechat vypracovat znalecký posudek ohledně vstupní ceny pro daňové odpisování, nebo není možné tento byt odpisovat?

Prodej garáže převedené z družstva

Fyzické osobě (nepodnikateli) byla v roce 2017 převedena bezúplatně garáž (nebyla součástí bytové jednotky) do osobního vlastnictví a v letošním roce 2021 by chtěl tuto garáž prodat. Může jako nákladovou položku k příjmu uplatnit odhadní cenu garáže dle znaleckého posudku?

Dar nebo prodej nemovitosti

Vlastním nemovitost více než 5 let, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním podle § 9 zákona o daních z příjmů. Chci tuto nemovitost převést na syna. 1. Darováním nemovitosti nebude možné nemovitost odpisovat a nebudou se platit žádné daně? 2. Je možné nemovitost synovi prodat za odhadní cenu a ten ji pak bude odepisovat? Musím z prodejní ceny platit daň z příjmu? 3. Za jakou dobu musí být ověřená darovací smlouva podána na katastr nemovitostí?

Příjem z prodeje garáže

Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?

Darování nemovitosti a její prodej

Druh s družkou žijící ve společně hospodařící domácnosti si koupili v r. 2020 nemovitost (50 % : 50 % do spoluvlastnictví). Nyní v 6/2021 chce druh svůj podíl na nemovitosti družce darovat. Bude mít tato transakce nějaký daňový dopad? Jak by to bylo v případě, že se družka rozhodne např. v r. 2026 celou nemovitost prodat?

Daň z nemovité věci jako součást pořizovací ceny

Realitní kancelář vlastní pozemek k prodeji již 3. rokem. Pozemek je pořízen na sklad jako zboží, zatím žádný prodej, nic se neděje, akorát každý rok se malá částka platí na daň z nemovité věci. Lze o tuto daň každým rokem navyšovat pořizovací cenu „zboží“ tedy pozemku? Nebo částka patří do nákladů roku placení? A další hypotetická úvaha - kdyby se společnost rozhodla, že pozemek raději použije k výstavbě třeba jinou firmou, je možné takto "reklasifikovat" zboží na pozemek účetním zápisem MD 031/D 112?

Odpis technického zhodnocení pronajaté nemovitosti a ukončení pronájmu

Firma provedla TZ pronajatého prostoru. Po čase došlo k ukončení nájemní smlouvy. Neodepsaná suma TZ nebyla pronajímatelem nahrazena, jak postupovat se zbytkem? Dají se uplatnit v daňových nákladech?