Daň darovací (191)

Převod nemovitosti na dceru

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Převedení nemovitostí v rámci sdružení

Jsme 20 let sdružení bez právní subjektivity, ve sdružení jsou 3 členové rodiny matka, syn a dcera. Ve sdružení je několik budov, které jsou psány na matku, na její IČO. Minulý rok proběhla rozsáhlá rekonstrukce budov, z některých oprav byla nárokována DPH. Tento rok by matka chtěla nemovitosti převést na děti. Jakým způsobem by měla postupovat? Měla by vystoupit ze sdružení nebo nemovitosti darovat či prodat? Jaká z možností je nejvýhodnější? Jaké daně bude odváděny a jak to bude s DPH, které bylo uplatněno?

Zdanění darovaného pozemku

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

Pronájem darované nemovité věci

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Dar poskytnutý synovi v roce 2009

V roce 2009 a 2011 jsem poskytla svému synovi finanční částku 200 000 Kč bezúčelově. Podléhal tento dar dani darovací? 

Dar zahraniční fyzické osobě

Jsme česká právnická osoba, která poskytla k významnému životnímu jubileu společníkovi firmy, který je zahraniční fyzickou osobou (Německo) dar (zlatou minci) v hodnotě 45 000 Kč. Firma si bude tento náklad účtovat jako nedaňový výdaj. Je společník povinen odvést z tohoto daru daň (případně právnická osoba za společníka)? Pokud ano, kdo daň odvádí, v jaké zemi a jak se postupuje?

Stravenky

Kupujeme zaměstnancům stravenky v hodnotě 90 Kč. Účtujeme: 55 % z 90 Kč = 49,50 Kč (MD 527/D 321), 45 % z 90 Kč = 40,50 Kč srážíme z čisté mzdy. Teď jsme změnili firmu a ta na faktuře má vyfakturovanou provizi 216 Kč + 21 % DPH. Jak mám prosím zaúčtovat? Četla jsem, že by se DPH nemělo uplatnit. 

Zboží jako dar

Otec, fyzická osoba, plátce daně, vede podvojné účetnictví a syn, fyzická osoba, plátce daně, vede daňovou evidenci, oba podnikají na samostatné IČ V budově, kterou vlastní otec. Syn v prvním poschodí, drogistické zboží, hračky, papír, otec v přízemí potraviny. Otec se rozhodl, že přenechá prodejnu potravin synovi. Budova zůstane otci a syn bude v pronájmu místo ½, tak v celé budově. Otec vlastní ještě další prodejnu potravin na jiné lokalitě, kterou si ponechá. Za této situace se otec rozhodl, že zboží z prodejny potravin předá synovi jako dar. Zboží v prodejně bude zaplacené a bude uplatněno DPH na vstupu. Zajímá mě: 1. Je tento způsob předání zboží možný? 2. Jestli ano, jaký je další postup, aby tento úkon byl v souladu s právními předpisy? 3. Základem bude asi inventura zboží v jakém ohodnocení (nákupní cena, nebo jiná). 4. Bude to mít vliv na DPH? V případě, že ano - jaký? 5. Bude tento úkon podléhat nějakým správním poplatkům nebo daním?

Dar do zahraničí

Při poskytnutí daru fyzické osobě do zahraničí do hodnoty 15 000 Kč se postupuje stejně jako u příjemce daru – rezidenta ČR, tzn. tento dar je od daně osvobozen. Pokud se však jedná o věcný dar v hodnotě 60 000 Kč, pak se postupuje jakým způsobem? Předpokládám, že dar podléhá zvláštní sazbě daně v ČR, kterou sráží poskytovatel daru (právnická osoba). Jakým způsobem je nutné doložit, do jakého státu byl dar poskytnut? Pokud je fyzická osoba ze státu EU, podléhá dar zvláštní sazbě daně ve výši 15 %. Nebudeme však mít samozřejmě žádné potvrzení o přijetí (např. ofocený osobní doklad). Vyplývá z toho tedy, že je nutné danit 35% sazbou? 

Zřízení transparentního účtu pro účely poskytnutí finančního daru pozůstalým po zaměstnanci

Zaměstnavatel (s. r. o.) zřídil za účelem daru pozůstalým po zemřelém zaměstnanci transparentní účet. Na tento účet zaslal finanční dar. Na transparentní účet zaslali finanční částky i jiné subjekty (s. r. o.) a fyzické osoby (nepodnikatelé), kteří se zemřelým dříve spolupracovali a znali jej. Některé subjekty (s. r. o.) budou požadovat doklad o daru. Jak účetně a daňově vyřešit finanční částky, které zaslali na transparentní účet jiní dárci?