Zaměstnanec (3153)

Voda z barelů pro zaměstnance a jednatele

Zajímal by mě Váš názor na nákup vody pro zaměstnance a hlavně účtování a DPH, jelikož se různí. Zaměstnance pracuje jako uklízeč. Uklízí na různých místech. Jednatel pro něj nakupuje vždy barel vody. Úklid BD a nebo kanceláře sice není ztížené pracoviště, ale i tak je to celkem náročné. Je možné v tomot případě zaúčtovat na 501 a uplatnit DPH, anebo raději na 513? A pokud by vodu pil i jednatel společnosti - druhý barel, tak tam je to předpokládám vždy 513 a bez uplatnění DPH. 

Cizinec - daňový rezident CŘ - přiznání k DPFO

Cizinec má trvalé bydliště v Německu, ale již několik let pobývá v ČR. Tady i pracuje a jiné příjmy ze zahraničí nemá. Podává daňové přiznání k dani z příjmů. Ze zaměstnání od české s. r. o. má několik dohod a pracovní poměr.

1) Může uplatnit celou slevu na poplatníka a slevu na studenta, ačkoliv je to cizinec, a vznikne-li mu vratka má na ni nárok?

2) Na webu daňové správy - v EPO - nelze vyplnit datum narození a hlásí kritickou chybu - chce to rodné číslo - jak toto vyřešit, pokud bychom chtěli podat elektronicky a rodné číslo nebylo v ČR přiděleno?

3) Poplatník má adresu hlášeného místa pobytu v Praze - je tedy jeho místně příslušný FÚ pro hlav. město Prahu dle § 13 daňového řádu?

4) A dále v přiznání na řádku 16. Obec - kde se obvykle zdržoval - může být obec dle adresy hlášeného místa nebo kde nejčastěji pobýval? Pokud by nejčastěji pobýval v Brně, pak na ř. 16 bude Brno a Praha zůstane stejná, tj. místo, kam podá přiznání, je pořád Praha dle § 13 daňového řádu? Zjišťuje toto někdo, kde se poplatník a kolik dní přesně pohybuje - tj. vyplnění řádku 16?

Odměna člena výboru zapsaného spolku - zdanění a pojištění

Předsedovi výboru zapsaného spolku by měla být měsíčně vyplácena odměna za výkon funkce 1 000 Kč. Jak to bude se zdaněním (může za něho odvést společnost srážkovou daň nebo musí být zálohová?) a se zdravotním a sociálním pojištěním? Do 2 490 Kč se za něho asi nemusí odvádět sociální pojištění, ale co zdravotní?

Pronájem nemovité věci pro zaměstnance

Společnost s. r. o. si pronajímá nemovitou věc pro ubytování svých zaměstnanců (zaměstnanci za ubytování neplatí). Nemovitá věc nebyla vybavená. Pronájem a energie jsou daňovým nákladem s nárokem na DPH, ale jak je to s vybavením této nemovité věci (pračka, lednička, nábytek, povlečení..atd.) z pohledu daně z příjmu i DPH? 

Byt pro zaměstnance

Společnost s r. o. koupila bytovou jednotku za účelem ubytovny pro zaměstnance. Je nákup a provoz bytu daňově uznatelný (odpisy, spotřeba energií, údržba)?

Doplňující otázka: 

Pokud by se skutečně jednalo o poskytnutí přechodného ubytování zaměstnancům, kteří mají odlišné místo trvalého pobytu, tam se to chová jak? Zaměstnavatel může poskytnout příspěvek na přechodné ubytování, u zaměstnance je osvobozený do výše 3 500 Kč. Pokud tedy zaměstnavatel poskytne přechodné ubytování ve vlastní ubytovně, které si "nacení" na 5 000 Kč měsíčně, ale zaměstnanec mu uhradí jen 1500 Kč. Chápu to správně, že 1500 Kč bude jeho měsíční výnos a do výše 5 000 Kč měsíčně budou náklady související s ubytovnou daňové a zbytek nedaňově? Nebo tam není limit a pokud provozuje provozovnu, která slouží zaměstnancům pro přechodné ubytování, má všechny náklady daňově? 

Sociální fond

Jsme s. r. o., mikro účetní jednotka, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Je možné na základě dokladu vystaveného na firmu, zaplatit ze sociálního fondu brýle (dioptrické) pro zaměstnance, a byl by to pro zaměstnance příjem osvobozený, nebo to musí zdanit? Je nějaká horní hranice? 

Vánoční dárek pro zaměstnance

Firma nakoupí vitaminy a peněžní poukázky Flexi-Pass SODEXHO a dohromady předá v balíčku jako dárek všem zaměstnancům. Budou tyto nákupy pro firmu daňově neuznatelné bez nároku na odpočet DPH a pro zaměstnance osvobozené od daně z příjmu? Posuzuje se hodnota jednotlivých dárků nebo balíčku jako celek? Podle jakého ustanovení?

Zahraniční stravné

Firma vyplácí zaměstnancům zahraniční stravné. Našla si výklad, že zaměstnavatel může před vysláním na pracovní cestu sjednat nižší hodnotu krácení, než je v zákoně o cestovních náhradách. Jedná se o krácení za poskytnuté jídlo, které je vidět na hotelovém účtu. Zatím firma nemá k tomuto vytvořené žádné směrnice, stravné krátíme dle zákona. Lze to nějak upravit a stravné nekrátit?

 

Uznatelnost nákladů - jazykový kurz pro bývalého zaměstnance

Akciová společnost poskytla svému bývalému zaměstnanci (pracovní poměr rozvázán pro nadbytečnost) jazykový kurz. K tomu se zavázala ve smlouvě o rozvázání pracovního poměru, kde bylo dohodnuto, že mu firma zaplatí rekvalifikační jazykový kurz za účelem zvýšení jeho pracovního uplatnění na trhu práce. Lze náklad za tento kurz daňově uznat? Pokud ano, lze si uplatnit DPH?

Daň z příjmů - pořádání akcí v jídelně školy

Jsme střední škola, plátce DPH. V naší školní jídelně děláme akce (svatby apod.) pro cizí, kde je stanovena režie + potraviny dle skutečnosit. Pro cizí třeba režie 3 000 Kč. Pro zaměstnance je stanovena cena třeba 1 000 Kč. DPH předpokládám, že se odvádí z té snížené částky. Ale jak naložit s daní z příjmů, musí se ten rozdíl dodanit ve výplatě?