Zaměstnanec (3381)

Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění

Máme zaměstnance na DPP, která je uzavřená od 2. 1. - 30. 12. 2021. V měsíci lednu 2021 měl odměnu z DPP do 10 000 Kč, v měsíci únoru překročil částku 10 000 Kč, v březnu také překročil částku 10 000 Kč. Jaký je správný postup u přihlášení na ZP a odhlášení ze ZP? Postupovali jsme správně, když jsme zaměstnance za měsíc, kdy překročil částku 10 000 Kč, tedy k 1. 2. 2021 přihlásili na ZP pod kódem "P" a hned zase 28. 2. 2021 jsme provedli odhlášení ze ZP pod kódem "O" a tento postup použijeme i pro březen, přihlášení na začátku měsíce a odhlášku na konci měsíce? 

Příspěvek od úřadu práce při zaměstnávání osob se zdr. postižením -účtování

Společnost s. r. o. má od 12/2020 uzavřenou dohodu s Úřadem práce pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na základě dohody byl v měsíci lednu 2021 podala žádost o příspěvek při zaměstnávání osob OZP. Příspěvek byl schválen a v měsíci březnu 2021 vyplacen. Příspěvek podléhá dani, jak příspěvek zaúčtujeme? Jedná se o příspěvek na mzdy za měsíc prosinec 2020.

Polhůtní závazky

Daňovému subjektu vzniká povinnost v rámci daňovému přiznání dodanit polhůtní závazky. Jak tomu je, když závazek byl sice uhrazen, ale uhradil jej zaměstnanec a společnost nyní dluží tuto částku zaměstnanci a tento závazek je veden na účtu 333. Musí tento závazek také po uplynutí 30 měsíců dodanit?

Dotace Antivirus

Podnikající fyzická osoba obdržela dotaci na zaměstnance Antivirus. Uvádí se, že tato dotace nepodléhá dani z příjmů. Pokud nevyjmu mzdy z nákladů a dotaci dám do ostatních zdanitelných příjmů, budu mít problém? OSVČ vede daňovou evidenci. 

Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy

Patří obsluha silniční váhy tzv. vážná/ý do 2. skupiny prací pro minimální zaručenou mzdu? Jednalo by se o zapisování aut a hmotností nákladů, vystavení a vytisknutí váženky, zápisy v papírové podobě i v jednoduchém systému v PC. Občas by bylo potřeba, aby vážná převzala i finanční hotovost, zapsala příjem hotovosti a to pak předala pověřené osobě, která obstarává pokladnu včetně vyúčtování hotovostních plateb. 

A jak je to z hlediska této práce z hlediska BOZP?

Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru

Fyzická osoba, občan ČR, byl od ledna do září 2020 zaměstnancem kyperské společnosti (místo výkonu zaměstnání bylo v ČR), měl příjem ze zaměstnání v celkové výši 9 000 EUR, bylo sraženo sociální a zdravotní pojištění dle kyperských zákonů, daň z příjmů sražena nebyla (patří do kyperského daňového pásma se sazbou daně 0 %). Od října 2020 je dotyčný zaměstnanec české firmy. Současně měl po celé období roku 2020 příjmy z podnikání na území ČR. Je potřeba si vyžádat nějaké potvrzení o příjmu od kyperské společnosti? Pro účely daňového přiznání zahrneme všechny příjmy ze zaměstnání do § 6 ZDP a použijeme metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí podle § 38f odst. 4 ZDP, nebo jakým způsobem je potřeba postupovat?

Automobil zaměstnance pro pracovní cesty

Zaměstnanec používá pro služební cesty soukromé auto (půjčené od kamaráda). Má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady, tj. na základní náhrady + náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Kdo v takovém případě hradí silniční daň? 

Testování v malé firmě

Firma s. r. o. má 9 zaměstnanců. Dále 3 osoby na dohody o provedení práce s celoroční smlouvou, za které neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, ani daň (300 hodin ročně). Musí firma dle nařízení vlády testovat své zaměstnance? 

Testování a očkování v sociálních službách

Jsme příspěvková organizace, městem zřízená pro poskytování sociálních služeb terénních a odlehčovacích k podpoře seniorů. Uživateli našich služeb jsou senioři a zdravotně znevýhodněné osoby. V souladu s vládním nařízením k zamezení dalšího šíření viru covid-19 od listopadu 2020 pravidelně testujeme naše zaměstnance, kteří vykonávají přímou péči. Organizace je povinna zajistit, aby zaměstnanci v přímém kontaktu s uživateli byli testováni, avšak testy (i očkování) jsou dle výkladů pro zaměstnance dobrovolné. Vůle a možnosti jsou tedy na straně zaměstnance, avšak případný zaměstnancův nesouhlas s testováním je dle některých výkladů překážkou v práci na straně zaměstnavatele, který zároveň nese odpovědnost za plnění vládních opatření MZ ČR v souvislosti s ochranou zranitelných skupin obyvatel. Můžete nám doporučit způsob, jak lze v praxi při testování a očkování zaměstnanců ošetřit rozpor vládních nařízení a příslušných ustanovení zákoníku práce a také ve vztahu k vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem? 

Zaručená mzda při překážkách v práci Antivirus

Zaměstnanec vykonává práce ve 3. skupině prací a má stanovenou měsíční mzdu 18 500 Kč, úvazek 40 hodin/týden. Z důvodu uzavření provozu na základě usnesení vlády je celý měsíc únor na překážkách v práci s náhradou mzdy 100%. Na 1. čtvrtletí 2021 byla u něj vypočtena náhrada mzdy 109,50, takže jme u něj použili pro náhradu nejnižší úroveň zaručené hodinové mzdy pro 3. skupinu prací 110,30 Kč/hodina. Nyní v únoru je fond pracovní doby 160 hodin a náhrada mzdy za měsíc únor dosahuje jen 17 648 Kč. Musíme doplácet zaměstnanci částku do zaručené mzdy pro 3. skupinu prací 18 500 Kč? Doplatek by činil 852 Kč? Pokud musíme doplatek provést, je tento doplatek uznatelný v rámci programu ANTIVIRUS PLUS, kde budeme žádat o poskytnutí příspěvku?