Zaměstnanec (3195)

Fiktivní pojištění - EU

1. Máme zaměstnance, kterému odvádíme zálohy na daň z příjmů v ČR. Je to Němec, český daňový rezident a na základě Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům odvádí sociální a zdravotní pojištění v Německu. Hrubý příjem jsme mu dosud navyšovali o fiktivních 34 % (důchodové a zdravotní pojištění). Chápu dobře, že od července máme navyšovat hrubou mzdu pro výpočet daně z příjmů ne o 34, ale o 33,8%? Někde jsem četla, že by se hrubý příjem neměl navyšovat (v případě zemí EU) o těchto 34 %, ale o pojištění, které se platí v daném státě = v tomto případě v Německu. Je toto pravda? Pokud ano, jak se dá zjistit správné procento?

2. Máme klienty, kteří pár měsíců v roce pracují v zahraničí jako zaměstnanci, tam platí daň z příjmů i důchodové a zdravotní pojištění. V českém daňovém přiznání použiji metodu vynětí pro tento příjem (předpokládejme, že toto je dobře neb toto není předmět mého dotazu). V takovém případě se navyšoval tento příjem opět o 34 % fiktivního pojištění a příjem se následně vyjmul. O kolik procent se bude tento příjem navyšovat za rok 2019, když máme část roku 34 % a část roku 33,8 %? Nebo bych měla použít skutečně odvedené/zaplacené pojištění v dané zemi, jedná-li se o EU?

Členský poplatek

Pokud výzkumná organizace uhradí členský poplatek za svého zaměstnance v IUSSP (International union for the scientific study of population) - Mezinárodní unii pro vědecký výzkum populace, a tento zaměstnanec je zde registrován, jako zaměstnanec této výzkumné organizace, je tento poplatek daňově uznatelným nákladem?

Přefakturace obědů

Firma zajišťuje pro své zaměstnance obědy. Současně s tím jsou dováženy obědy i pro jinou organizaci. Firma je plátcem DPH a následně obědy jiné organizaci přefakturovává. Nyní se změnil dodavatel obědů. Jedná se o neplátce DPH. Jak bude firma nyní přefakturovávat obědy pro jinou organizaci? Také bez DPH nebo musí k ceně obědů přidat i 15% DPH?

Vstupní cena vozidla pro výpočet 1%

Vozidlo na operativní leasing využíval náš zaměstnanec pro soukromé účely. K základu daně z příjmů zaměstnance jsme tudíž připočítávali 1 % ze vstupní ceny vozidla (vč. DPH) ve výši 6 049 Kč měsíčně. Nyní operativní leasing vozidla po 48 měsících končí. Vozidlo od pronajímatele odkupujeme za cenu 279 000 Kč vč. DPH. Na odkup vozidla čerpáme úvěr se zajišťovacím převodem práva a sjednanou smlouvou o výpůjčce (pronajímatel a úvěrová společnost jsou dva různé subjekty). Nyní se nám jedná o to, z jaké vstupní ceny vozidla máme po tomto odkupu odvádět ono 1 % dle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů?

Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance

Můžeme poskytnout daňové zvýhodnění na studující dítě do věku 26 let novému zaměstnanci, který u nás nastoupil dne 1. 8., ale potvrzení o studiu dcery doloží až někdy v září (kdy půjde dcera na zápis) ihned ve mzdách za měsíce srpen a září? Nebo je správný postup z naší strany takový, že za měsíce srpen-září mu daňové zvýhodnění poskytneme až v rámci ročního zaúčtování?

Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů

Fyzická osoba, podnikatel. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením (chráněná pracovní místa). Během roku byl zaměstnanci s těžším zdravotním postižením změněn invalidní důchod na starobní (dovršení věku 65 let). V případě dalšího zaměstnávání tohoto zaměstnance bude možné uplatnit § 35 zákona o daních z příjmů i na zbylou část roku, i když nemá invalidní důchod?

Ochrana osobních údajů

Při ukončení pracovního poměru je povinnost předat zaměstnanci veškeré písemnosti týkající se jeho osobních údajů, nebo je možná i ta alternativa, že celá složka s písemnostmi (pracovní smlouva, osobní dotazník, vstupní prohlídka, vysvědčení) se uloží do archivu školy, pokud proti tomu zaměstnanec nic nemá?

Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou

Polská firma, která nemá v ČR provozovnu, hodlá zaměstnat českého zaměstnance. Ten pro ni bude v ČR shánět odběratele. Polská firma musí z tohoto zaměstnaneckého poměru vypočítávat mzdu a odvádět SP, ZP a FÚ dle českých zákonů. Jakým způsobem se polská firma zaregistruje k odvodům u zmíněných institucí, když nemá v ČR provozovnu a není zapsaná v českém obchodním rejstříku? Má polská firma nějaké jiné povinnosti související se zaměstnáním českého občana? (např. oznámení na ŽÚ, nějaká jiná registrace na úřadech, vyplnění nějakých výkazů atd.?)

Zaměstnanec a služební auto

Firma (plátce DPH) podniká v oblasti telekomunikačních služeb, kde zastřešuje velkou oblast přípojných míst. 12 zaměstnanců využívá 8 firemních aut. Zaměstnanci pracují 8 hodin denně, ale mimo pracovní dobu, mají ve své oblasti dispečink, kdy jsou na telefonu a vyjíždějí ke klientům. Chtěla jsem se zeptat, když jedno auto využívají k práci i 3 zaměstnanci, jestli se všemi sepstát dohodu o poskytování služebního auta pro služební a soukromé účely a všichni by měli mít v měsíčních mzdách 1% vstupní ceny auta. Ovšem, když zaměstnanec jede domů ze služebním autem, ale po pracovní době může neplánovaně jet k řešení problému ke klientům, jak ošetřit, že cesta domu není soukromá jízda, i když auto bude parkovat u zaměstnance doma? 

OSVČ zaměstnána ve vlastním s. r. o.

Podnikatel, OSVČ, má v živnostenském rejstříku mimo jiné jako hlavní činnosti „projektové činnosti ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti“. Jako OSVČ vykonává převážně činnosti technického dozoru na stavbách. Zároveň je jediným společníkem a jednatelem v s. r. o., které má v obchodním rejstříku jako činnosti uvedené „provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě“. Zvažuje možnost zaměstnání se v s. r. o. Domníváme se, že by se činnosti, které by vykonával jako zaměstnanec s. r. o., neměly shodovat s činnostmi OSVČ a činnostmi jednatele (obchodní vedení společnosti) v s. r. o. Je to tak v pořádku? Může mít v pracovní smlouvě uvedenou pracovní pozici např. stavební dělník, pomocné stavební práce, atd. i vzhledem k tomu, že tyto práce ve skutečnosti pro s. r. o. vykonává?