Roční zúčtování a podání přiznání k DPFO

Požádal jsem mzdovou účtárnu o potvrzení o příjmech k HPP, dále jsem dostal potvrzení o DPP na srážkovou daň, ale nyní jsem zjistil, že přiznání podávat nemusím. Mohu požádat mzdovou účtárnu o roční zúčtování z HPP, ačkoli mi již vystavila potvrzení, nevadí to? A do kdy jí mohu požádat, musím písemně či se stačí e-mailem či telefonem ústně domluvit? Kdy mi pak přijde vratka daně ze mzdové účtárny? 

Dvakrát uplatněná sleva na poplatníka

Společnost zaměstnává zaměstnankyni, která má s námi uzavřenou pracovní smlouvu, jedná se o poloviční úvazek, má hrubou mzdu 6 100 Kč. U nás podepsala růžové prohlášení (slevu na poplatníka) a současně (z neznalosti) podepsala růžové prohlášení i u druhého zaměstnavatele, kde pracuje na DPP. Musí zaměstnankyně podat sama DPFO za rok 2018? Pokud ano, tak bude mít dvě potvrzení o zdanitelných příjmech s uplatněnou slevou na poplatníka z obou zaměstnání? Jak máme vyřešit ten problém? Pokud nemusí podávat DPFO a zaměstnankyně požádá o roční vyúčtování, který zaměstnavatel to vyúčtování provede?

Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz

V 10/2018 k nám nastoupil nový zaměstnanec, který v 5/2018 u předchozího zaměstnavatele utrpěl pracovní úraz. Dosud obdržel od tohoto zaměstnavatele pouze náhradu za ztrátu na výdělku. Od Kooperativy ještě žádné odškodnění nedostal. V jakém případě mohu tomuto zaměstnanci provést roční zúčtování daně z příjmu? Předpokládám, že pokud k 31.12.2018 neobdrží od Kooperativy žádné odškodné, RZD za rok 2018 mu provedu a za rok 2019 ( pokud mu Kooperativa v tomto roce odškodné vyplatí) , bude si muset tento zaměstnanec RZD udělat sám, z důvodu, že ve stejném období bude mít vyplacené 2 souběžné příjmy. Nejsem si jistá, jestli na tuto povinnost má vliv výše částky vyplacené Kooperativou ? Není stanoven nějaký limit, do výše kterého by tento příjem nebyl považován za souběžný a zaměstnanec mohl požádat o RZD svého nynějšího zaměstnavatele? 

Roční zúčtování/daňové přiznání

Zaměstnankyně (Slovenka) má otevřenou živnost na Slovensku (kde měla z počátku roku minimální příjmy) a zároveň je zaměstnaná zde v Česku (jen jako zaměstnanec, zde v Česku nepodniká), její příjmy v Česku jsou tudíž více než 90 % + je studentkou VŠ (česká škola). Jak je to případně s ročním zúčtováním/daňovým přiznáním? Může si příjmy ze zaměstnání vyřešit zde v Česku nebo musí komplet vše řešit jen na Slovensku, aby bylo zamezeno dvojímu zdanění?

Exekuce vedená soudním exekutorem a daňové přiznání

Zaměstnanec má několik exekucí. Nejenom na plat, ale také na měsíční daňový bonus. Po skončení kalendářního roku nebude žádat o provedení ročního zúčtování u zaměstnavatele, ale bude si individuálně podávat daňové přiznání na finančním úřadě. Již nyní je zřejmé, že vznikne doplatek ze zúčtování ve složení přeplatek na dani po slevě a doplatek na daňovém bonusu. Exekutoři každoročně zasílají zaměstnavateli v období zúčtování nové speciální exekuční příkazy ve snaze postihnout, zadržet a vyplatit jim i takové specifické příjmy zaměstnance. Je povinností mzdové účetní ohlašování a zdokladování aktuálně evidovaných exekucí zaměstnance u zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu? V potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti není exekucím vyhrazena žádná kolonka, tak ani nevím, jak se finanční úřad staví k soudním exekucím poplatníka a jak s nimi nakládá nebo zda se jimi vůbec zabývá, protože není plátcem platu, ale správcem daně. 

Srážky ze mzdy - nedoplatek na dani z příjmů

Mzdová účetní zjistí chybu na ročním zúčtování zaměstnance, která vznikla ze strany mzdové účetní - došlo ke špatnému uplatnění slevy na dani a zaměstnanci vznikl nedoplatek na dani z příjmů. Společnost nedoplatek vůči finančnímu úřadu již uhradila a podala opravné roční zúčtování. S finančním úřadem je tedy vše vyřešené. Účtováním opravy vznikla pohledávka za zaměstnancem. Můžeme zaměstnanci dlužnou částku srážet ze mzdy? Jak správně toto provést?

Nový zaměstnanec

Když u nás nastoupí nový zaměstnanec, jsme povinni zakládat jeho zápočtový list z předchozího zaměstnání + potvrzení o evidenci na úřadu práce pro výpočet ročního zúčtování, anebo stačí do těchto dokumentů pouze nahlédnout? 

Roční zúčtování daně

Mzdová účetní zjistí chybu na ročním zúčtování zaměstnance, která vznikla ze strany mzdové účetní - došlo ke špatnému uplatnění slevy na dani a zaměstnanci vznikl nedoplatek na dani z příjmů. Jak se taková chyba za strany účetní řeší, jak vyřešit nedoplatek na dani?

Příjem ze závislé činnosti a jednorázová výpomoc

Poplatník měl v roce 2017 stálé příjmy pouze ze závislé činnosti. Protože je zručný, vymaloval v 5/2017 v jedné firmě kanceláře (nemá však živnostenský list), takže se dá tato činnost považovat za jednorázovou výpomoc. Jako odměnu dostal 7 000 Kč. Jiné příjmy v roce 2017 neměl. Lze tuto výpomoc považovat za činnost dle § 10 ZDP? Pokud ano, může tento poplatník požádat svého zaměstnavatele o vyúčtování daně, nebo musí kvůli malování podávat sám DPFO a do § 10 tento příjem uvést?

Roční zúčtování daně - úroky z hypotéky

Pracovník si koupil byt, ve kterém má trvalé bydliště. Doložil všechny potřebné doklady k odpočtu úroků z hypotéky, tak jsem mu provedla roční zúčtování daně.

V roce 2017 si koupil další byt, který je zatím ve vlastnictví družstva a na koupi tohoto druhého bytu si vzal hypotéku.

  1. Pokud je byt ve vlastnictví družstva a nemá zde trvalé bydliště – mohu mu odečíst úroky z hypotéky při ročním zúčtování daně?
  2. Pokud si byt převede do osobního vlastnictví, trvalé bydliště tam mít ale nebude – mohu mu odečíst úroky z hypotéky při ročním zúčtování daně?
  3. V případě odpovědi „ne“ na obě otázky se ptám, kdy mohu tedy odečíst úroky z hypotéky při ročním zúčtování daně při úvěru na koupi tohoto bytu?