Roční zúčtování daňových záloh (82)

Roční zúčtování daně

Je možné do ročního zúčtování daně započíst také příjem sražený srážkovou daní (dohoda o provedení práce do 10 000 Kč bez podepsaného prohlášení)? Pokud chce tento poplatník vrátit srážkovou daň, musí si podat přiznání k dani? 

Roční zúčtování daně

Zaměstnankyně je na mateřské dovolené (pobírá rodičovský příspěvek) u původního zaměstnavatele, nemá zde podepsáno prohlášení poplatníka, zároveň si sehnala brigádu na dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele, má zde podepsáno prohlášení, může jí tento druhý zaměstnavatel provést zúčtování daně za rok 2018, když od původního zaměstnavatele nemá žádné příjmy?

Roční zúčtování

1) Zaměstnanec (Slovák) má příjem ze závislé činnosti za rok 2018 jen u naší firmy. Požaduje udělat roční zúčtování daně a uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Doložil rodný list dítěte a potvrzení od manželky, která pracuje na Slovensku, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Můžeme mu v ročním zúčtování uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

2) Zaměstnanec (Slovák) u nás pracuje od 14. 6. 2018. Od 12. 9. 2018 je nemocen. Požaduje udělat roční zúčtování a vrátit přeplatek na dani z příjmu ze závislé činnosti. Pokud doloží potvrzení o tom, že do 13. 6. 2018 byl student, můžeme mu udělat roční zúčtování a vrátit přeplatek na dani z příjmu?

Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů

Zaměstnanec, invalidita 3. stupně, v průběhu roku 2018 podepsal v prohlášení, že je od března poživatelem starobního důchodu. Do února se mu uplatňovala kromě základní slevy na poplatníka i sleva za invaliditu. Nyní oznámil, že poživatelem starobního důchodu je již od února 2018. Budu mu zpracovávat samostatné přiznání a daň z příjmů za rok 2018 vypočítám podle nyní sdělené a podepsané informace. Jak se tato situace promítne do ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti, které budu za zaměstnavatele odesílat FÚ?

Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnankyně (příspěvková organizace) měla na rok 2018 podepsané Prohlášení k dani, kde má uvedené daňové zvýhodnění na 1 dítě. V průběhu roku předložila Potvrzení o studiu dítěte s datem 12. 6. 2018, že je studentem ve školním roce od 1. 9. 17 do 31. 5. 18 - 4. ročník. (Předchozí potvrzení bylo vystaveno 11. 9. 2017 s tím, že zde je uvedeno datum ukončení školního roku 31. 8. 2018. Student poté (od 9/2018) začal pracovat. Zaměstnankyně neoznámila žádnou změnu a účetní uplatňovala nadále daňové zvýhodnění (přesto, že doložené studium měla jen do 31. 8. 18). Jednalo se o měsíce 11, 12/2018 a 1/2019. Od 4/2018 do 10/2018 byla totiž pracovnice v DPN.

1) Je to pochybení účetní a měla by rozdíl v odvodu daně zaplatit, anebo pochybení zaměstnance?

2) Pokud se jedná o pochybení zaměstnance, jak toto napravit?

a) V r. 2018 opravit platy a v ročním zúčtování daní provést korekci Vzhledem k tomu, že tato pracovnice byla několik měsíců nemocná, bude mít i takto přeplatek. Nesprávně odvedenou daň by organizace odvedla FÚ.

b) Anebo roční zúčtování nechat i s chybou (což platí i pro Vyúčtování daně za organizaci) a vše řešit až srážkami v r. 2019? Toto řešení je složitější, ale důležité je, aby bylo vše v souladu se zákonem.

Sleva na dani - student

Právě připravuji roční zúčtování pro zaměstnankyni, která loni v lednu (26. 1.) 2018 vykonala státní zkoušku - bakalář, poté byla vedena na úřadu práce od 7. 2. do 26. 2. (takže necelý měsíc), než nastoupila do zaměstnání, kde je doposud. Následně zahájila další studium (magisterské) na druhé vysoké škole od podzimu 2018 (tudíž v zimním semestru - dosud). Kolik měsíců si může za rok 2018 uplatnit do ročního zúčtování? 

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru

V říjnu 2018 jsem koupila nemovitou věc, na kterou měl původní majitel hypoteční úvěr a ten úvěr jsem převzala (došlo jen ke změně dlužníka). K 31. 12. 2018 jsem jediným dlužníkem a přišlo mi potvrzení o poskytnutém úvěru a o výši zaplacených úroků z úvěru za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018. Z banky mám potvrzení, že jsem k 30. 10. 2018 jediným dlužníkem. Jak mám postupovat v případě ročního zúčtování? Přeci si nemohu uplatnit úroky za celý rok 2018? Ale jak se o mám o to „rozdělit“ s cizími lidmi? 

Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Důchodce pracující na HPP donese od ČSSZ potvrzení o vyplaceném důchodu v roce 2018, u zaměstnavatele podepsal prohlášení. Může mu zaměstnavatel provést zúčtování daně z příjmů? Důchod se počítá do základu daně?

Další zaměstnanec pracoval u téhož zaměstnavatele v roce 2018 v lednu až květnu na dohodu o provedení práce a poté v červnu až prosinci na HPP, v obou případech podepsal prohlášení. Může mu zaměstnavatel provést výpočet daně z příjmů? 

Daň z příjmů - důchodce

Jediný jednatel a společník s. r. o. ve starobním důchodu pobírá měsíčně odměnu 2 400 Kč dle smlouvy o výkonu funkce jednatele. Z této částky platí zdravotní pojištění 108 Kč, čistá mzda činí 2 292 Kč. Sociální pojištění ani zálohy na daň neodvádí. Má podepsané prohlášení, uplatňuje základní slevu na poplatníka. Při ročním zúčtování je výsledná daň nula. Prosím o kontrolu - je vše správně? 

Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské

Má zaměstnanec při ročním zúčtování nárok na daňový bonus na své děti, pokud byl po celé dva měsíce na nemocenské? Za celý rok si vydělal více než polovinu minimální mzdy.