Ing. Martin Svoboda (276)

DPH u vstupní a výstupní prohlídky při výkonu trestu

Vstupní a výstupní prohlídky v souvislosti s pracovněprávním vztahem nejsou osvobozeny od DPH. Vstupní a výstupní prohlídka při nástupu a ukončení výkonu trestu je zdanitelným plněním osvobozeným od DPH? Netušíme, co je přesně účelem a cílem těchto prohlídek v tomto případě. 

Zúčtování zálohy v přenosu DPH

A. s. (měsíční plátce DPH) vyúčtovala odběrateli (plátce DPH) v listopadu 2020 zálohu na truhlářské práce ve výši 800 000 Kč, zaúčtováno MD 221/D 324, konečné vyúčtování v přenosu DPH. V únoru 2021 byla zakázka dokončena a mi jsme vyhotovily dvě konečné faktury. První faktura (mobilní nábytek) byla ve výši 563 820 Kč + 21% DPH. Druhá faktura v přenosu DPH ve výši 359 835 Kč. Z každé faktury odečtena částečná výše zálohy. Jaký postih z tohoto vyúčtování nás může čekat od FÚ ? Jakým způsobem FÚ počítá penále a úroky z prodlení za pozdě odvedenou daň? 

Dodávka zařízení do EU - fakturace dle smlouvy

Naše společnost plátce DPH CZ, uzavřela smlouvu na dodávku a montáž zařízení do Belgie (DIČ BE). Fakturujeme dle smluvy podle splněných etap. Dodávka zařízení se plní postupně, tzn. že zařízení je zasíláno v několika kamionech a v různých měsicích. Nenavazuje na fakturaci. Je správně, když do DP a KH uvádíme daňové doklady dle smlouvy - uvádíme na ř. 26 (plnění je osvobozeno dle § 68 odst. 10 zákona o DPH). Nebo se mají zohledňovat jednotlivé dodávky - i když zde by byl problém s oceněním jednostlivých kamionů? Přepravce dostávají k jednotlivým kamionům balicí list a CMR.

DPH - ubytovací služby

Společnost s ručením omezeným, plátce DPH, pořídila v březnu 2021 do obchodního majetku byt, který bude zcela používat pro svoji ekonomickou činnost - poskytování ubytovacích služeb (krátkodobý pronájem poskytovaný přes internetové platformy AirBnb či jiné). Nemovitost je v katastru zapsaná jako byt. Byt je koupen od plátce DPH se sazbou daně 15 %. Lze uplatnit nárok na odpočet DPH?

Úhrada za službu úklid společných prostor domu

Majitel bytového domu, společnost s. r. o., plátce DPH, pronajímá ve svém domě byty - osvobozené nájemné. Nájemníci - fyzické osoby buď:

- platí paušální měsíční poplatek za úklid společných prostor

- nebo úklid společných prostor nájemníci neplatí a společné prostory uklízejí.

Pokud nájemníci platí měsíční poplatek za úklid společných prostor, společnost s r. o. jim fakturuje tuto službu se sazbou DPH 21 %. Je tato sazba správná?

Pronájem a DPH

Právnická osoba má pronajaté kanceláře. Tyto kanceláře dále pronajímá. Počítá se tento příjem za pronájem do obratu kvůli registraci DPH? Pokud se právnická osoba stane plátcem DPH, fakturace nájmu bude bez DPH?

Povinná registrace k DPH na Slovensku

Má česká firma plátce DPH povinnost se registrovat k DPH na Slovensku, pokud jako plátce DPH poskytuje na Slovensku stavební práce české firmě, která je registrovaná k DPH na Slovensku? Práce na stavbě započala v září 2020 s předpokladem ukončení duben 2021. Fakturuje měsíčně, za období 9/2020 – 3/2021 vyfakturovala 2 mil. Kč. Nebo je dostačují, že je ke slovenské DPH registrován příjemce služby, tj. česká firma s registrací k DPH na Slovensku?

Sazba DPH u testů na covid-19 a ochranných pomůcek

S jakým DPH má plátce fakturovat testy na covid-19, dezinfekci proti covid-19 a ochranné pomůcky jako rukavice a respirátory? Co z toho je případně od DPH úplně osvobozeno?

Vyměření DPH a daňová povinnost dovozce zboží z třetí země - neplátce/plátce

DPH u dovozu ze třetí země a následného prodeje v maloobchodě v ČR - režim neplátce DPH: Bude importérovi vyměřena daňová povinnost k DPH, která se hradí současně s celním dluhem? - režim plátce DPH: Jaká bude u takového dovozu výsledná daňová povinnost k DPH u měsíčního plátce, když hodnota dovezeného zboží vč. DPH bude 1210 Kč (samovyměřené DPH) a hodnota zboží prodaného v maloobchodě vč. DPH bude 2420 Kč a jaký bude výsledek v přiznání k DPH pro takový měsíc, ve kterém dovezené zboží neprodá?

Reverse charge - náhradní díly z Polska

Daňová evidence, přijatá faktura z Polska, nákup náhradních dílů a doprava v částce 1 127 Kč, VAT 0%, uvedeno DIČ polské firmy, jedná se tedy o fakturu reverse charge. Jaký uvést kód předmětu plnění do KH? Bude faktura uvedena v KH v oddílu A2 a DPH řádky 03 a 43? Mohu v daňové evidenci v členění uvést náhradní díly jako nákup materiálu a dopravné jako režii?