Ing. Martin Svoboda (296)

Nákup auta v Německu od osoby registrované k dani v JČS

Český podnikatel OSVČ, neplátce DPH, kupuje v Německu ojetý osobní automobil od plátce DPH (od osoby registrované k dani v JČS). Cena vozidla překračuje 1 milion Kč. Stává se český podnikatel identifikovanou osobou? Pokud ano, pak by byla DPH odvedena dvakrát. Jednou ji zaplatil původní majitel v Německu a podruhé český podnikatel. Jak by to bylo v případě, když se bude jednat o ojeté auto pořízené od stejné osoby, ale ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH?

Krátkodobý nájem rodinného domu

Pokud s. r. o., plátce DPH, pronajme fyzické osobě na týden rodinný dům, vystavuje fakturu s DPH nebo je jakýkoliv pronájem rodinného domu osvobozený od DPH? 

Nákup auta v Německu od soukromé osoby

Český podnikatel OSVČ, neplátce DPH, kupuje v Německu ojetý osobní automobil od neplátce DPH. Cena vozidla překračuje 1 milion Kč. Stává se český podnikatel identifikovanou osobou? Pokud ano, pak by byla DPH odvedena dvakrát. Jednou ji zaplatil původní majitel v Německu a podruhé český podnikatel.

Dodatečné přiznání k DPH a změna zálohového koeficientu

Plátci byl stanoven pro rok 2021 zálohový koeficient na základě vypořádacího koeficientu (dle § 76 zákona o DPH) z roku 2020. Koeficient použil jako zálohový pro rok 2021. Za prosinec 2020 podal 2. 4. 2021 dodatečné přiznání k DPH za měsíc 12/2020, protože zjistil, že nezahrnul do přiznání všechna uskutečněná plnění, datum zjištění chyby 1. 4. 2021. Tím došlo ke změně vypořádacího koeficientu za rok 2020. Uplatní plátce od 1. 6. 2021 nový zálohový koeficient, který vznikl tím, že jsme podali dodatečné přiznání k DPH nebo celý rok 2021 použije původní (bez přepočtu na základě dodatečného přiznání za 12/2020)?

Daňově uznatelný náklad z faktury, u které nelze odečíst DPH

Naše firma, plátce DPH, nakoupila službu od firmy Microsft Ireland, která je sice plátcem v ČR, ale nemá zde provozonu. Jedná se o on-line služby. Faktura - daňový doklad od této firmy obsahuje vyčíslení DPH, které si ale nemůžeme odečíst. Doklad by měl být bez DPH v režimu reverse charge. Bylo mi sděleno, že s vyžádáním správného dokladu bude problém. Pokud by se nepodařilo správný doklad vyžádat, je možné stávající doklad daňově zaúčtovat a pokud ano byla by daňovým nákladem cena služby s DPH nebo bez DPH? Dodavatel si již provedl úhradu inkasem z našeho účtu.

Nákup ojetého auta z Itálie s DPH

Český plátce DPH koupil ojetý automobil z Itálie k podnikatelským účelům. Italský prodejce je registrovaný k italské DPH. Faktura na automobil je vystavena s italskou daní. Služby spojené s nákupem automobilu jsou bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Italská firma českému plátci DPH vrátí, jakmile dorazí automobil do ČR, na základě vyplněného formuláře (DPH bude vracet firma, nikoliv úřad). 1) Jak do DPH zaúčtovat nákup automobilu - ř. 3, 4 / 43,44 z celkové ceny vč. italského DPH či bez DPH? Nebo faktura nepůjde do DPH vůbec? 3) Služby spojené s nákupem automobilu - ř. 5,6, / 43,44? 2) Při registru vozidla v ČR bude vyžadován nějaký doklad o zaplacení DPH - jak v tomto případě prokázat?

Doplňující otázka:

Dle § 36 odst. 1 zákona o DPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění. Na základě tohoto ustanovení a z důvodu bezpečnosti bych doporučoval přiznat a zaplatit daň z celkové částky včetně italské DPH.

1) Pokud by se daň odváděla z celkové částky včetně italského DPH, jak by se následně mělo zaúčtovat vrácené DPH od italské firmy? Nebylo by možné do přiznání DPH uvést italský základ daně a DPH zaúčtovat v účetnictví jako pohledávku za italskou firmou?

2) Jak zaúčtovat, pokud by italská firma DPH z nějakého důvodu nevrátila?

Zrušení registrace k DPH

Firma, s. r. o, zrušila v 4/2021 plátcovství k DPH , v 4/2021 přišlo i rozhodnutí o zrušení registrace od FÚ. Kdy firma podává poslední KH a kdy DPH? Myslím si správně, že kontrolní hlášení oslední za 4/2021 (za 5 a 6 už nepodává), DPH podává poslední za 2.Q 2021?

Koupě nemovitosti a DPH

Společnost, plátce DPH, koupí nebytové prostory od developera (s DPH). Bude mít nárok na odpočet DPH v plné výši, pokud tam bude mít sídlo firmy a kanceláře. Ale část bude pronajímat neplátcům DPH.

Náhrady škody za ušlý zisk

Společnost s r. o., plátce DPH, by chtěla vyfakturovat na O2 náhradu škody za úšlý zisk z důvodu dlouhodobé odstávky internetu. Je toto předmětem DPH?

Pronájem bytů - obrat DPH u fyzické osoby (OSVČ)

Fyzická osoba nepodnikající dlouhodobě a pravidelně pronajímá byty s obratem 1,5 mil. Kč/rok. V dubnu 2021 se stává podnikající OSVČ. Započítává se pro účely stanovení DPH do obratu i příjem z tohoto pronájmu za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců? Překročí tato OSVČ obrat již v dubnu 2021? Započítávají se příjmy z dlouhodobého nájmu nemovitostí (dle § 9 zákona o daních z příjmu) do obratu z pohledu zákona o DPH u této již podnikající fyzické osoby?