Ing. Martin Svoboda (187)

Odpočet DPH při bezplatném stravování zaměstnanců

Zaměstnavatel dováží obědy pro své zaměstnance v hodnotě 110 Kč se spotřebou na pracovišti. Do dnešního dne zaměstnanci hradili 45 % hodnoty oběda, takže na vstupu zaměstnavatel uplatnil 100 % odpočtu DPH a na výstupu odvedl DPH z vybrané částky od zaměstnanců. Nově chce zaměstnavatel poskytnout celý oběd zdarma. Bude si moci uplatnit celý odpočet DPH nebo částečně ve výši 55 % nebo nedojde k žádnému uplatnění DPH na vstupu?

OSVČ a DPH

OSVČ v oblasti cukrářství bude dovážet ingredience z Velké Británie. Má povinnost přihlásit se k DPH? Pokud ano, jaké jsou jeho povinnosti?

Sazba DPH - knihy

Společnost s. r. o., plátce DPH, přijala fakturu od nakladatelství na knihy pro děti do základních škol jako zboží, knihy jsou v 10% sazbě DPH, na konci je uvedena položka doprava v 21% sazbě DPH. Nyní chce s. r. o. vystavit fakturu na prodej těchto knih, knihy budou v 10 % sazbě DPH a doprava by měla být taktéž ve snížené sazbě nebo v 21%? Není již přijatá faktura špatně se sazbou 21% DPH na dopravu, neměli bychom požádat o opravu faktury? 

Povinnost registrace ve Francii

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na povinnost registrovat se k DPH ve Francii. Společnost „A“ registrovaná k DPH v ČR uzavřela smlouvu na dodání stavebně montážní práce (tzn. služby spojené s nemovitostí) a na dodání zboží s instalací. Obě tyto služby mají místo plnění ve Francii. Příjemcem služeb je osoba registrovaná k DPH ve Francii „B“ Toto dodání lze celé fakturovat v režimu Revers-charge a obě služby tak zdaní ve Francii příjemce. Na splnění této smlouvy si dodavatel registrovaný pouze v ČR zjedná subdodavatele „C“, společnost registrovanou také pouze v ČR. Fakturace mezi českými plátci bude probíhat bez DPH ( plnění je mimo ČR), chtěla bych se ale zeptat, zda z tohoto plnění vzniká povinnost registrovat se k DPH ve Francii, nebo je možné přenést vypořádání celého plnění až na konečného příjemce tzn. na subjekt „B“? 

Přenesená daňová povinnost - výrobky ze železa

Firma nakupuje materiál - plechy ze železa a oceli, ze kterých následně na lisu a soustruhu vyrábí výrobky např. výlisky, trojúhelníky, podložky z oceli a železa. Tyto výrobky jdou následně dběrateli, který si je dále zpracovává (pozinkování, barvení atd). Bude faktura vystavená na prodej výrobků, která má základ daně nad 100 000 Kč v přenesené daňové povinnosti?

Dodaní zboží do EU prostřednictvím dvou dopravců

Český plátce DPH z důvodu snižování nákladů uvažuje o dodání zboží na Slovensko tak, že objednané zboží určené na Slovensko slovenským plátcům DPH v ČR zabalí, opatří adresou konečného zákazníka a předá tuzemskému dopravci, který toto zboží převeze na území Slovenska do depa slovenské doručovací společnosti, a tato pak za vnitrostátní slovenské ceny provede doručení konečným zákazníkům. Bude toto dodání zboží v ČR osvobozeno od DPH?

Cenné papíry a obrat DPH

Klient provozuje ekonomickou činnost pronájem a půjčování movitých věcí. V letošním roce chce začít jako soukromá osoba nakupovat a případně prodávat cenné papíry. Mimo to je investorem na Zonky. Co všechno se mu bude počítat do obratu pro registraci k DPH? Bude to jen příjem ze živnosti nebo tam budou vstupovat i příjmy ze Zonky a prodeje cenných papírů?

Doplňující dotaz k dotazu Třístranný obchod (DAUC ID: 25431)

Vracím se ještě k dotazu DAUC ID: 25431. V případě, že by kupující A (Francie) nebyl registrovaný k DPH v Anglii (v místě, kde bude ukončena doprava). Jak tento případ by byl z pohledu prostřední osoby společnosti B (ČR)?

 

Třístranný obchod

Společnost A (Francie), objedná u společnosti B (ČR) zboží. Společnost B toho zboží objedná u společnosti C (Holandsko). Zboží pojede z Holandska do Anglie. Fakturace bude: Společnost C nafakturuje společnosti B a ta to přefakturuje společnosti A (Francie). Dopravu zajišťuje společnost B (ČR).Všichni jsou plátci DPH. Bude se prosím jednat o třístranný obchod i když zboží pojede místo Francie do Anglie? 

Doplňující dotaz:

V případě, že by kupující A (Francie) nebyl registrovaný k DPH v Anglii (v místě, kde bude ukončena doprava). Jak tento případ by byl z pohledu prostřední osoby společnosti B (ČR)?

Registrace k DPH a leasing

Firma požádala o dobrovolné přihlášení k dani z přidané hodnoty a stala se plátcem DPH, ale před tímto datem pořídila firma nákladní automobil na leasing. Od 1. 1. 2020 nově platí, že si firma odpočítává DPH u leasingu z celkové hodnoty leasovaného předmětu okamžite při převzetí leasingu. Jak se nyní zachovat z hlediska DPH, má firma v současné době nárok na odpočet DPH z daňového dokladu (5/2020) pořízení předmětu leasingu před datem registrace k DPH?