Ing. Martin Svoboda (60)

Prodej osobního automobilu

1/Fyzická osoba, plátce DPH, vložila do majetku firmy automobil, který byl původně zakoupen na rodné číslo. Tento automobil bude používat k podnikání a opravovat, uplatňovat DPH z oprav a náhradních dílů. Jak se bude chovat prodej tohoto automobilu z hlediska DPH?

2/ Fyzická osoba, plátce DPH, nakoupila do majetku osobní automobil v Německu bez DPH. Je třeba odvod DPH v případě prodeje?

Vystavený dobropis a vrubopis po uzavření účetní závěrky

Máme klienta, společnost s. r. o., plátce DPH, který podniká v telekomunikačních službách (přeprodej služeb telefonního operátora ČR). Klient si na základě uzavřené smlouvy s telefonním operátorem každý měsíc fakturuje provizi za prodej služeb tohoto mobilního operátora. Každý měsíc má splnit daný plán, který se hodnotí měsíčně a pak ještě kvartálně. Klient má již provedenou účetní závěrku a podané přiznání za rok 2018. V současné době se dozvěděl, že operátor při zpětné kontrole 2018 zjistil, že některé provize byly vyplaceny neoprávněně a zároveň některé provize vyplaceny nebyly. Tyto skutečnosti nebyly našemu klientovi v době sestavování účetní závěrky 2018 známy. Klient musí vystavit dobropis a zároveň vrubopis vztahující se k roku 2018. Jak má klient v tomto případě postupovat v zaúčtování, pokud je již rok 2018 uzavřen a skutečnosti pro vystavení dobropisu a vrubopisu se dozvěděl v dubnu 2019? Jaký dopad to bude mít na daň z příjmuů a na DPH? Podotýkám, že se nejedná o zanedbatelnou položku, a v případě, že by byl dobropis i vrubopis zohledněn v roce 2018, byl by daňový základ zhruba o několik desítek tisíc nižší. Je možné dobropis i vrubopis daňově přiřadit do roku 2019, nebo by se jednalo o krácení daňového základu za 2019?

Přijetí služby z třetí strany a DPH

Česká akciová společnost nakoupila doplněk SW pro e-shopy. Dodavatelem je australská společnost. Jak je to s DPH? Jsme povinni DPH přiznat a máme nárok na odpočet? A v případě že ano, do jakého řádku v přiznání k DPH částku uvedeme?

Opravný daňový doklad u nově vzniklého plátce DPH

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH, si v lednu objednal dvě školení od plátce DPH. Zaplatil fakturu. V únoru se stal dobrovolným plátcem DPH a zároveň v březnu zrušil jedno z objednaných školení, na které následně obdržel opravný daňový doklad. Má nyní povinnost uvést DPH z opravného daňového dokladu v daňovém přiznání, když si z původního daňového dokladu DPH nenárokoval (nemohl, neboť nebyl plátce)? 

Prodej zcela odepsaného motocyklu v obchodním majetku

V roce 2014 klient pořídil motocykl za 160 000 Kč bez DPH a vložil do obchodního majetku. DPH si nárokoval pouze v 80% výši z nákupu. Odhad byl správný a celých pět let DPH neupravoval a odpočty si nárokoval jen v 80% výši. Totéž se týkalo i daně z příjmu a náklady také nárokoval ve výši 80 %, včetně daňových odpisů. Nyní, v roce 2019, chce motocykl prodat za 130 000 Kč bez DPH. Je má domněnka správná, že základ daně z příjmu ovlivní jen 80 %, to jest 104 000 Kč a DPH odvede také v 80% výši, cca 22 000 Kč? Prosím o jaké paragrafy se v této situaci opřít? 

Dodání zboží z českého nebo slovenského DIČ

Česká obchodní s. r. o., je registrována k DPH současně i na Slovensku, kde má umístěný distribuční sklad. U dodávek putujících z ČR přímo slovenským zákazníkům používá české DIČ a u dodávek ze slovenského skladu používá slovenské DIČ. Je to tak správně?

Zámková dlažba a sazba DPH

Jaká sazba DPH se použije u zhotovení zámkové dlažby u již dokončené stavby rodinného domu? Jedná se podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona o DPH o stavbu, která slouží k využití stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou rodinného domu - tudíž může být použita první snížená sazba 15 %? Platí toto i u zabudování bazénu, stavby oplocení a jiných „plošných“ staveb? A jaká sazba by se použila v případě terénních úprav pozemku, ktetý také slouží k využití stavby rod. domu - zde již 21 %, neboť nejde stavbu? 

Faktura za úložiště iCloud a odpočet DPH

Přijatá faktura od Apple Distribution International DIČ: IE9700053D, text: iCloud: tarif úložiště 50 GB, měsíční období, cena 25 Kč včetně 21 % DPH, na faktuře je rozepsáno základ daně = 20,66 Kč a 21% DPH = 4,34 Kč. Dále uvedeno číslo dokumentu (fa) a celá adresa odběratele včetně DIČ. Jak mám tuto fakturu zapsat do přiznání DPH, jako přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě? Tj. ř. 5 a ř. 43, DPH mám nechat stejné jako na faktuře nebo zapsat 25 Kč za službu + 21% DPH? Tato faktura bude chodit každý měsíc, do účetnictví se bude účtovat jako daňový náklad jaká částka 25 Kč nebo 20,66 Kč na účet 538 nebo 548?

Úmrtí OSVČ - DPH, odpisy

OSVČ provozující zemědělskou činnost (plátce DPH vedoucí daňovou evidenci) zemřela v r. 2017. Následně provozoval tuto živnost syn do konce dědického řízení, které proběhlo 21. 2. 2019. Jak vypořádat DPH v daňové evidenci, kde zůstává neodepsaný majetek, závazky a skladový materiál? Syn pokračuje v živnosti na své IČ od 22. 2. Je možné uplatnit odpisy z majetku v daňovém přiznání v roce 2018? 

Cestovní kancelář pořádající sportovní zájezdy německým odběratelům

Dobrý den, prosím o vysvětlení problematiky DPH, když se malá česká cestovní kancelář poskytující sportovní zájezdy v ČR německým sportovním klubům plátcům DPH stane plátce DPH? sazby daně, zvláštní režimy, nároky na odpočet? Společnost aktuálně je neplátce DPH a díky pořádání sportovních zájezdů pro německé plátce, není ani identifikovanou osobou.