Ing. Martin Svoboda (153)

Rezervační poplatek a DPH

Realitní firma, plátce DPH, vybírá jako zprostředkovatel od klientů rezervační poplatek na zvláštní rezervační účet při uzavření smlouvy o rezervaci a s těmito prostředky zprostředkovatel nesmí nakládat. Teprve v okamžiku, kdy je zprostředkován skutečný prodej nemovitosti a je uzavřená smlouva o prodeji nemovitosti, dojde k převodu tohoto rezervačního poplatku na běžný účet zprostředkovatele a stává se tento rezervační poplatek provizí realitní firmy. Kdy má být odvedeno DPH? V okamžiku úhrady rezervačního poplatku na rezervační účet nebo až v okamžiku, kdy je převedená částka na běžný účet zprostředkovatele a může s ním začít nakládat jakožto se svojí provizí?

DPH u prodeje zasíťovaných pozemků nezahrnutých do obchodního majetku

Občan, plátce DPH, před 10 lety nakoupil pozemky, které byly časem zařazeny do územního plánu a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do podnikání, koupil je jako FO nepodnikatel. Bude prodej zasíťovaných pozemků podléhat odvodu DPH?

Nákup stroje v EU a DPH

Jsme s. r. o., tuzemský plátce DPH. Od dodavatele z Itálie máme objednaný výrobní stroj. Stroj bude vyroben v červnu 2020. Ve stejném měsíci nám bude v Itálii fyzicky předán společně s fakturou, na základě které získáme vlastnické právo (potřebujeme být vlastník co nejdříve kvůli úvěrovému financování). Vzhledem ke složité dopravě tohoto stroje, bude fyzicky stát ještě asi tři týdny v Itálii u dodavatele a do ČR jej přepravíme až v červenci 2020. Kdy máme správně vykázat uvedený nákup v přiznání k DPH, když faktura bude z jiného měsíce než fyzický převoz stroje z Itálie do ČR?

Nákup zboží z EU neplátcem a okamžik povinné registrace identifikované osoby

OSVČ - neplátce DPH, začala podnikat v 9/2019. Nakupuje zboží v EU a prodává ho v ČR, obrat nepřesahuje 1 mil. V 10/2019 překročila limit nákupu 326 tis. pro registraci identifikované osoby. Nezaregistrovala se, neboť měla za to, že k registraci je nutné překročit limit ve dvou letech za sebou. V 1/2020 obdržela další fakturu z EU v hodnotě 230tis. a dne 2. 2. 2020 jí dodavatel z EU vystavil fakturu na 180tis. Kč. 1) Je úvaha o povinné registraci identifikované osoby až po překročení limitu ve dvou letech za sebou správná? 2) Pokud platí bod 1), znamená to, že kdyby limit překročila např. v r. 2019 a pak až v r. 2021, registraci by nepodléhala? 3) Do kdy musí OSVČ podat žádost o registraci identifikované osoby v našem případě? 4) Bude OSVČ na FÚ odvádět DPH z únorové faktury i v případě, že neobdrží rozhodnutí o registraci do 25. 3. 2020?

Obrat pro účely DPH

Občan pronajímá byty ve svém bytovém domě. Příjmy z tohoto nájmu nepočítám do obratu pro účely DPH, jinou činnost občan dosud nevykonával. Nyní začal nájemníkům kromě nájmu fakturovat ještě poskytování internetového připojení a parkovací služby na nově zřízeném soukromém parkovišti těm nájemníkům, kteří mají o tuto službu zájem. Mám tyto nově poskytované služby započítávat do obratu pro účely DPH s tím, že pokud by spolu s nájmem došlo k překročení 1 mil obratu, stává se občan plátcem DPH? A z čeho by pak odváděl DPH - nájem bytů je osvobozen, tedy jen z těch internetových a parkovacích služeb? 

Překročení obratu pro DPH

Pojišťovák - má ŽL, poskytuje pojištění dle pověření ČNB. Překročí během cca 2 měsíců obrat 1 mil. Kč. Jak je to zde s DPH? pojištění je bez DPH, ale jak je to s jeho poskytováním - zde se jedná o službu? Dostává odměnu jednou měsíčně od dané pojišťovny (nefakturuje). 

Oprava vchodových dveří do domu u SVJ a sazba DPH

SVJ, neplátce DPH, si nechá opravit vchodové dveře do domu. V katastru nemovitostí je u stavby uveden způsob užití - bytový dům. Opravář účtuje 21 %, ale podle mne by tam dle § 48 mělo být jen 15 %. Jaká je správná sazba? 

Zprostředkování finanční činnosti

Společnost ABC s.r.o. získává zpravidla formou internetové inzerce kontaktní údaje zájemců o sjednání úvěru či půjčky. Tyto konktaktní údaje následně prodává subjektům, které je využívají k sjednání úvěru nebo půjčky s danými zájemci. Společnost ABC s.r.o. získala za účelem provozování dané činnosti licenci od ČNB jakožto "samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru". Jedná se o příjmy osvobozené dle § 54 odst. 1 písm. y)? V případě, že plynou dané příjmy o osob registrovaných k dani v JČS, jedná se o plnění v režimu reverse charge?

DPH u pronájmu výstavního stánku v zahraničí

Klient, společnost z České republiky, se účastní jako vystavovatel veletrhu v Německu. Za pronájem výstavního stánku neplatí přímo provozovateli veletrhu, ale prostředníkovi z Velké Británie. Zajímá mě, zda má být na faktuře vyčíslená DPH s tím, že se jedná o plnění dle § 10 zákona o DPH nebo bude fakturováno bez DPH dle § 9 (v popisu je na faktuře uvedeno „fakturujeme za organizaci a stánek“)? 

MOSS a obrat do 10 000 EUR

Jsem neplátce DPH, nejsem zatím ani identifikovaná osoba. Prodávám na internetu digitální hudbu, která je předmětem MOSS. Můj obrat je velmi malý, např. 100 000 ročně. Mám nějakou povinnost registrace k DPH? Moji hudbu si kupují občané (nepodnikatelé) z celého světa. Vím jak MOSS funguje, jde mi o to zda mohu zůstat neplátce DPH a využívat tak vyjímku z MOSS do 10 000 EUR. V okamžiku, kdy bych překročila hranici 1 mil CZK pro povinnou registraci v ČR, tak se samozřejmě zaregistruji k DPH.