Ing. Martin Svoboda (202)

Manažerský kurs v zahraničí - režim DPH

Zaměstnanec (ředitel společnosti) bude absolvovat třítýdenní manažerský kurs ve Švýcarsku. Švýcarský dodavatel vystavil fakturu bez DPH. Bude odběratel (plátce DPH) tuto fakturu vykazovat v přiznání DPH a případně v kontrolním hlášení? Dodavatel je obchodní manažerská škola pro vedoucí pracovníky, nabízející programy MBA.

Registrace k DPH - přijaté služby z Rakouska

Společnost s r. o. má za rok 2020 pouze 3 faktury přijaté za služby od dodavatele z Rakouska. Celková výše je cca 600 Kč za všechny faktury. Musí se tato společnost stát identifikovaným plátcem DPH? Pokud ano, je možné se vyhnout registraci tím, že se faktury zaúčtují jako nedaňové náklady? 

Sazba daně z přidané hodnoty od 1. 5. 2020 na příbalové letáky

Bude se na příbalové letáky (příloha č. 3a - 4901 letáky příbalové), které se balí do krabiček na léky, vztahovat sazba 10 %? Leták informuje pacienty o vedlejších účincích a podává instrukce podle SÚKL 

Dodatečné daňové přiznání na změnu sazby daně z 15% na 10%

Obdrželi jsme opravný daňový doklad na změnu sazby daně z 15 % na 10 %. Výsledkem je snížení daně na vstupu. Je naší povinností podle daňového řádu vystavit dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost za měsíce květen, červen, červenec?

DPH u pořízení vozidla, kdy provozovatel není shodný s vlastníkem vozidla

Fyzická osoba zdaňující příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů, plátce DPH, zakoupila vozidlo, kde se nechala zapsat jako vlastník a syna uvedla jako provozovatele. Syn vypomáhá s nájmy bez nároku na mzdu. Je možné uplatit 100% nárok na DPH u pořízení vozidla, pohonných hmot, oprav, když se vozidlo využívá 100% pro ekonomické účely, ačkoliv je syn zapsaný jako provozovatel? 

Sazba DPH u poplatku

Fitness centrum prodává členství na období 3 měsíců. Členství podléhá od 1. 7. 2020 DPH 10 %. Pokud si chce někdo přerušit z důvodu nemoci zakoupené členství, zaplatí za to poplatek 200 Kč. Jaké sazbě DPH podléhá tento poplatek? 

Režim DPH u subdodávky montážních prací na Slovensku

Naše firma provádí dodávku a montáž technologie, např. v mlékárně dodáváme a montujeme rozvodné potrubí. Nyní tuto službu provádíme v mlékárně na Slovensku, pro plátce DPH na Slovensku, tedy předpokládám, že budeme toto dodání zboží s montáží fakturovat bez české DPH v souladu s § 24a zákona o DPH a v přiznání k DPH vykážeme toto plnění na řádku 26 přiznání k DPH. Nyní jsme si vzhledem k velké zakázce objednali spolupráci českého živnostníka, plátce DPH, který pro nás jako subdodávku bude provádět montážní práce na Slovensku. Jak nám má český subdodavatel fakturovat svoji práci na Slovensku, bude fakturovat s českou DPH, protože fakturuje český plátce českému plátci? A naše firma bude mít nárok na odpočet takto fakturované DPH? Nebo je správný jiný postup a jaký?

Zpětná registrace k DPH, Kontrolní hlášení, Daň z příjmů

Společnost s. r. o. se registrovala více jak o rok se zpožděním jako plátce DPH. Jelikož jsou odběratelé služeb z větší části neplátci DPH a nebyla uzavřena dohoda ve prospěch dofakturace DPH, budou fakturované částky konečné včetně DPH. Příslušná DPH bude vypočtena shora. Bude nutné vystavit nové faktury jako daňový doklad? V případě odběratele/podnikatele s uvedeným DIČ u plnění nad 10 000 Kč bude plnění uvedeno v kontrolním hlášení klasicky v oddíle B.2.? Odvedená DPH ze všech plnění bude daňovým výdajem, v jakém období a jak o ní účtovat? Daň z příjmu (např. celkové plnění v sazbě DPH 21% je 13 000 Kč (při výpočtu shora bude základ 10 743,80 Kč a DPH 21% 2 256,20 Kč) do základu pro výpočet daně z příjmu mi bude vstupovat částka 10 743 Kč? 

Správný tvar DIČ na faktuře z USA za služby

Setkala jsem se s fakturou z USA, kde je rozepsáno české DPH a dodavatel uvedl DIČ ve tvaru EU826012240. Jak správně postupovat s tímto DIČ? Mám nárok na odpočet DPH, případně ho mám vyměřit jako službu z EU nebo z 3. země? 

Sazba DPH u reverse charge

Plátce DPH nakoupí zboží - zelenou (nepraženou) kávu od plátce DPH z EU. Je zde uplatněný režim reverse charge. Jaká sazba má být v DPH uplatněna - 15 % nebo 21%? Zboží je následně prodáváno v ČR s 15% sazbou.