Martin Svoboda (46)

Odeslání výrobků - pobočka třetí země/ odběratel EU

Je možné zaslat zboží konečnému příjemci například německé pobočce NW do Číny (do třetí země, popř. do Norska, Švýcarska) a fakturovat to přímo té německé firmě NW do Německa (do EU)? Zboží nechat vyclít na NW Čína, poslat s fakturou, kde je odběratel NW Německo, ta Čína je pouze konečný příjemce? Do jakého řádku DPH uvádím? Do ř. 20 nebo ř. 22? Jak je to se souhrnným hlášením?

Neplátce DPH a služby pro občany a firmy z EU

Neplátce DPH poskytne služby ve formě startovného na území České republiky pro občany EU a také firmy v EU dle § 10 ZDPH. Musí se neplátce stát ze zákona osobou identifikovanou a odvést DPH ke dni poskytnutí služby? Myslíme si, že nikoliv, jelikož neplátce neposkytuje službu do Evropské unie, služba byla zde na území ČR, a tím pádem se nemusí stát identifikovanou osobou. 

Pronájem prostor k podnikání plátci DPH

Společnost (plátce DPH) má pronajatou nemovitou věc od neplátce. Pokud její část bude dále podnajímat dalšímu plátci DPH, může účtovat bez DPH, ale musí uvádět částku do přiznání DPH (řádek 50). Případné náklady by podnajímatel krátil koeficientem, ale prozatím žádné nejsou. Uvažuji správně?

Dodání zboží s instalací do třetí země

Budeme dodávat zboží s instalací do 3. země a fakturovat budeme na českého plátce. Jak je to s DPH?

Fakturace do EU fyzické dodání do třetí země

Je možné zaslat zboží konečnému příjemci do 3. země a fakturovat to odběrateli do EU? Zajímají mne oba případy, první: konečný příjemce a odběratel je jedna firma druhý: jde o „trojstranný obchod“, konečný příjemce je úplně jiná firma než odběratel. V obou případech necháváme proclít na konečného příjemce a hlásíme do souhrnného hlášení na VAT odběratele kódem 0? 

Odpočet DPH z dokladu předchozího roku

Když přijme plátce DPH doklad vystavený v roce 2018 v prosinci až v únoru následujícího roku 2019, jakým způsobem si může odečíst DPH? Doklad byl v roce 2018 placený kartou, ale zaměstnanec ho dodal až po odeslání přiznání k DPH za prosinec. Pokud nechce společnost dělat dodatečné daňové přiznání k DPH, lze jej v roce 2018 zaúčtovat jako 5../321 + DPH 349/321 a v roce 2019 interním dokladem udělat pouze odpočet DPH MD 343/D349? Nebo jakým způsobem správně zaúčtovat, aby se nemuselo podávat dodatečné daňové přiznání?

DPH - dodání zařízení s montáží na Slovensko

Jsme právnická osoba, plátce DPH v ČR. Máme uzavřenou smlouvu na výrobu zařízení, dodání a montáž tohoto zařízení na Slovensko (naši zaměstnanci budou zařízení montovat na Slovensku). Jedná se o regálovou techniku, která bude pevně ukotvena do stavby. Smlouva je uzavřena se slovenskou firmou, plátcem DPH na Slovensku.

Jedná se o dodání zboží a služby do EU - budu fakturovat bez DPH v režimu přenesení daňové povinnosti? Montáž je součástí dodávky, a tedy celé plnění bude vedeno jako dodání zboží do EU na ř. 20 daňového přiznání? V případě, že majitelem nemovité věci je tato slovenská firma.

Jak by se lišilo dodání stejného plnění stejné firmě na Slovensku, kdyby tato nebyla majitelem nemovité věci a následně toto zařízení prodávala (fakturuje, je subdodavatelem) slovenské firmě - majiteli nemovité věci?

 

Zdaňovací období při vývozu zboží

Dodáváme zboží do 3. zemí. Máme fakturu za zboží vystavenou v roce 2018, ale potvrzení výstupu zboží dle JSD od Celní správy je až v roku 2019 - do kterého zdaňovacího období budou patřít příjmy? Dle dne vystavení faktury anebo dle faktického dne výstupu zboží z EU? 

Služba z EU od neplátce DPH

Naše společnost (plátce DPH v ČR) přijala dodavatelskou fakturu za služby od společnosti z Velké Británie (obdoba naší s. r. o.) za zprostředkování zakázky. Angličani nám nesdělili jejich VAT s tím, že nejsou plátci DPH. Jak máme nyní postupovat a kam v daňovém přiznání přijatou službu uvést? Vztahuje se na ní tedy také reverse charge?

Pronájem reklamní plochy

OSVČ, plátce DPH, má v obchodním majetku nemovitou věc, vede účetnictví. Pronajímá nebytové prostory nájemcům - plátcům i neplátcům DPH. Jak je to s pronájmem plochy k reklamním účelům, které jsou umístěny na nemovité věci, vedle vchodu do budovy, na hliníkových lištách? Bude účtovat DPH všem nájemcům, nebo lze uplatnit osvobození pro neplátce DPH ?