Ing. Martin Svoboda (75)

Neplátce kupuje ojetý automobil z EU

Český obchodník s automobily (s.r.o., neplátce DPH) nakupuje ojeté automobily z EU. Dostal doklad z Německa od plátce, kde je napsáno v překladu "doklad bez DPH, použité zboží, par. 25..". První dotaz: Je takto faktura vystavena správně? Je to tak, že německý plátce si tímto vypořádal DPH v Německu (odvedl daň z přirážky), český obchodník neplátce přijme fakturu, u které DPH vůbec nebude řešit a automobil zase prodá jednoduše dál jako neplátce bez DPH? Druhá otázka: Musí se stát při nákupu ojetých aut český obchodník identifikovanou osobou po překročení určité hodnoty přijatých plnění z Německa (326 tis. Kč)? Nebo čeká, až překročí svůj obrat 1 mil. Kč a následně se stane ze zákona plátcem DPH? 

Těžební práce v lese

Společnost s r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v lese pro německého odběratele, který mu poskytl německé DIČ. Práce jsou prováděny jak v Německu, tak v Česku. Z hlediska DPH se u obou míst plnění postupuje podle § 9 zákona o DPH + souhrnné hlášení?

Pořízení automobilu ve zvláštním režimu

Právnická osoba, plátce DPH, pořídí automobil za účelem dalšího prodeje ze zahraničí ve zvláštním režimu. Při prodeji bude odvádět DPH z přirážky. V kterých řádcích přiznání DPH a kontrolního hlášení se tato transakce objeví?

Záloha na službu do EU

Jsem plátce DPH v České republice a poskytuji poradenskou činnost firmě v EU, která je ve své zemi plátcem DPH. Vystavím firmě zálohovou fakturu. Patří tato zálohová faktura do souhrnného hlášení a přiznání k DPH? K jakému datu a na které řádky přiznání k DPH? Při vystavení vyúčtování za poskytnutou službu uvedu do přiznání k DPH a souhrnného hlášení jakou hodnotu?

Prodej osobního automobilu

Firma, obchodující s osobními automobily, nakoupila osobní automobil v Dánsku ve zvláštním režimu, dále ho prodává na Slovenko, občanovi. Může použít při prodeji také zvláštní režim, nebo musí odvést DPH z celého prodeje, když je to prodej do EU občanovi?

Vrácení DPH zaplacené v Rakousku

Společnost s r. o., plátce DPH, vedoucí účetnictví, poskytuje služby v oblasti BOZP na stavbě umístěné v Rakousku pro rakouského odběratele, který je plátcem DPH v Rakousku. Společnost fakturuje rakouskému odběrateli faktury s nulovou sazbou DPH, protože stavba se nachází v Rakousku. V Rakousku má ubytované zaměstnance a za toto ubytování dostává faktury zatížené rakouskou DPH. Mimo to kupuje v Rakousku pohonné hmoty, od kterých má rakouské doklady zatížené rakouskou DPH. Může si v tomto konkrétním případě požádat prostřednictvím elektronického portálu GFŘ o vrácení DPH zaplacené v Rakousku z dokladů za ubytování a pohonné hmoty? Splňuje podmínky dle unijních směrnic, zejména pak 2006/112/ES?

Zprostředkování z jiného členského státu od neplátce DPH

Jsme plátci DPH. Rumunská firma, neplátce DPH, nám fakturuje zprostředkování prodeje našich výrobků. Vzniká nám nějaká povinnost ohledně DPH? Jak bude tato faktura vykázána v přiznání k DPH?

Zaplacená záloha do EU / montáž klimatizace

Dodavatel, slovenský plátce DPH, nemá v tuzemsku provozovnu, nám (jsme plátci DPH v CZ) instaloval do budovy klimatizaci. Jedná se o plnění podle § 10? Patří námi zaplacená záloha ke dni zaplacení do přiznání k DPH na ř. 12 a ř. 43, nebo do přiznání k DPH patří až vyúčtující faktura ve 100% výši fakturace?

DPH a služba v ČR i v EU

Stavební dělník pracuje v ČR i v Německu. Obrat má přes milion Kč. Je pravda, že nemusí být plátce DPH, protože se obrat určuje jen z příjmu v ČR? V Německu pracuje pro firmu, která je plátce DPH. Co registrace pro identifikovanou osobu? Je potřeba vůbec se registrovat na FÚ z pohledu DPH? 

Osvobození - vývoz zboží

Lze uplatnit osvobození od daně na základě § 66 zákona o DPH, pokud: 1. prodávající (firma CZ) uskuteční vývoz na Ukrajinu, ale odběratel (na faktuře) bude EU společnost, 2. prodávající (firma CZ) uskuteční vývoz na Ukrajinu, ale odběratel (na faktuře) bude společnost z jiné třetí země, např. Amerika. Předpokládám, že pokud prodávající má řádný doklad o vývozu, tj. JSD, není vůbec podstatné kdo je odběratel. Pouze si myslím, že odběratel musí být podnikající osoba (ne občan) a současně není důležité zda je, či není plátce DPH. Ještě by mě zajímal pohled ze strany kupujícího, pokud takto požaduje uskutečnit dopravu a v zemi, kam se zboží dováží (prodávajícím) nepodniká (pouze tam má například koncového zákazníka), dostává se do problémů v zemi dovozu díky pořízení zboží v této zemi?