Ing. Martin Svoboda (123)

DPH, místo plnění

Fyzická osoba, CZ plátce DPH fakturuje pro plátce DPH CZ práce, které se uskutečňují na území Německa. Jedná se o montážní práce telekomunikační - na stožárech telekomunikačního vedení. Prosím o upřesnění fakturace - DPH. 

DPH zvláštní režim § 90 - použité zboží / sběratelský předmět

Společnost plátce DPH (ČR) pořídila od jiného plátce DPH (ČR) zlatou medaili (dukát) za účelem jejího dalšího prodeje. Dodavatel fakturu vystavil ve zvláštním režimu podle § 90. Společnost tuto zlatou medaili dále prodala konečnému spotřebiteli (fyzická osoba nepovinná k dani). Fakturu vystavila rovněž ve zvláštním režimu podle § 90, na fakturu uvedla „zvláštní režim – použité zboží“. 1) Je možné v tomto případě použít zvláštní režim – použité zboží? Nebo mělo být spíše uvedeno, že se jedná o sběratelský předmět ? Dodavatel konkrétní typ zvláštního režimu na fakturu neuvedl. 2) Je nutné použití zvláštního režimu oznamovat finančnímu úřadu? 3) Je k tomuto druhu podnikání nutné nějaké speciální živnostenské oprávnění?

Pronájem zařízení do zahraničí včetně obsluhy

Klient je plátce DPH (česká firma), bude pronajímat do SRN do zoologické zahrady (také plátci DPH) zábavní herní zařízení, zároveň tam bude provádět i obsluhu tohoto zařízení. Česká firma bude Německé ZOO bude fakturovat pronájem a službu (obsluha). Německá strana bude „kasírovat“ za provoz tohoto zařízení. Může česká firma vystavovat faktury s přenesenou daňovou povinností? A nebo se má přihlásit na identifikovanou osobu v zahraničí a odvádět DPH tam?

Dovoz vozidla jako zboží

Firma, s. r. o , plátce DPH, dovezla ze Švýcarska osobní automobil za účelem jeho opravy a dalšího prodeje. Lze při prodeji použít zvláštní režim?

Doplňující otázka:

Automobil byl vydražený v aukci v Praze od CHF. V textu na faktuře je uvedeno, že se jedná o výrobky preferenčního původu v EU. Součástí faktury je celní doklad o dovozu. Mohou mít tyto další skutečnosti vliv na použití zvláštního režimu při prodeji?

Automobil ve zvláštním režimu

Firma nakoupila automobil pro běžné potřeby z bazaru ve zvláštním režimu. Dle našeho názoru a výkladu zákona je povinna při následném prodeji komukoliv uplatnit na výstupu DPH. Bohužel se však setkáváme s názory, že máme také uplatnit zvláštní režim, a to dokonce i z úst daňových poradců. Ale my nejsme obchodníci s použitým zbožím, tudíž máme při prodej povinnost DPH odvést, je to tak?

Faktura za služby od neplátce z EU

Tuzemská firma - plátce DPH přijala od slovenského dodavatele fakturu za potrubářské práce (výstavba nového vedení potrubí nebo oprava stávajícího). Práce byly prováděny v tuzemsku. Faktura je vystavená bez DPH, na faktuře je uvedeno, že dodavatel není plátcem DPH. Jedná se o poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti s místem plnění v tuzemsku? Je tuzemská firma povinna přiznat DPH, i když slovenský podnikatel není plátcem DPH? Případně, je dodavatel – slovenská firma povinna registrovat se k dani v tuzemsku nebo na Slovensku?

Pronájem kontejneru s odvozem odpadu pro polského plátce DPH

Jsme firma s. r. o., plátce DPH v ČR, která pronajme kontejner polské firmě plátci DPH, která zde v ČR nemá stálou provozovnu, a současně jí odveze odpad - stavební suť z místa v ČR na skládku v ČR. Použije se u vystavené faktury sazba DPH 21 % i přesto, že fakturujeme polské firmě, plátci DPH dle § 10 zákona o DPH? 

Oprava faktury s přenesenou daňovu povinností

V únoru letošního roku jsme obdrželi fakturu na tablety s částkou přesahující 100 000 Kč bez DPH. Nevšimla jsem si toho a zaúčtovala jsem s vyčíslenou daní, druhá strana také zaúčtovala s daní. Zpětně jsem si toho všimla v tomto měsíci. Faktura měla být v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak přesně postupovat při opravě - otevřít a poslat opravu za únor 2019 nebo stačí opravu provézt teď v říjnu, listopadu? Kde bych vše našla v zákonech? 

Přefakturace a DPH

S. r. o. zakoupila vstupenky na konferenci, která se koná v Německu místo plnění je v Německu). Uhradila německou DPH a nyní chce přefakturovat náklady na vstupenky jiné české s. r. o. Musí se z této přefakturace odvést česká DPH?

Nákup automobilu z bazaru v Německu

Podnikatel CZ i bazar v Německu jsou plátci DPH, na daňovém přiznání DPH se bude uvádět na ř. 3 nákup zboží nebo na ř. 12 ostatní zdanitelná plnění, v kontrolním hlášení to bude v kolonce A2?