Důchodové pojištění (34)

Hornický důchod

Horník narozený 16. 10. 1956 odpracoval před rokem 1993 více než 10 let v hlubinných uranových dolech se stálým pracovištěm pod zemí. Splňuje všechny podmínky, aby mohl mít důchodový věk 55 let. Může se vzdát sníženého důchodového věku 55 let a požadovat důchodový věk standardní 16. 4. 2020? Tento zdánlivě nelogický krok je motivován snahou získat větší prostor pro doplacení dobrovolného důchodového pojištění, které se po vzniku nároku na důchod již započítat nedá.

Dosažený strop důchodového pojištění a změna zaměstnání

Pan X pracoval část roku ve firmě A, a dosáhl stropu pro sociální pojištění. Pracovní poměr ukončil a nastoupil do firmy B. Otázka je, zda ve firmě B mají strhávat opět sociální pojištění (předpokládám, že ano, protože nemají informace z firmy A o dosažení max. stropu)? Jak má pan X postupovat, aby dostal "přeplacené" pojištění zpět? To že platí sociální pojištění, i když už dosáhl stropu, má samozřejmě vliv i na daň z příjmů, která se vypočítává ze superhrubé mzdy. Jak má postupovat, aby základ daně byl na roční bázi vypočten dobře a byla mu daň vrácena?

Vyplnění ELDP

Jak správně vyplnit ELDP za rok 2019 zaměstnankyni, když: 1. 1. - 27. 4. byla na rodičovské dovolené. Dne 29. 4. - 15. 8. byla nemocná, od 16. 8. čerpala mateřskou dovolenou a 17. 9. se jí narodila dvojčata. Také prosím o upřesnění trvání rodičovské dovolené: dítě se narodilo 27. 4. 2016, RD tedy trvá do 27. 4. 2019 (nebo 26. 4. 2019?). Započitatelný příjem měla v měnících: leden 2019 (čerpala dovolenou před nástupem na RD) a v květen náhradu DPN.

 

Penzijní pojištění vyplácené z EU

Pokud poplatníkovi (daňovému rezidentovi v ČR) vznikne nárok na výplatu penzijního pojištění z jiného státu EU a v souladu s mezinárodní smlouvou mají být tyhle příjmy zdaněny ve státě rezidence, platí pro něho stejné podmínky, jako pro občana ČR, kterému plyne příjem z českého penzijního pojištění? Nejedná se však o penzijní pojištění, na které by mu přispíval zaměstnavatel. Pojištění si po celou dobu platil sám (investuje peníze do penzijního fondu, kde se mu zhodnocují). Poplatník si má možnost zvolit, zda mu penze bude vyplacená jednorázově, nebo v splátkách po dobu, kterou si stanoví. V případě, že by si poplatník zvolil, že mu penze bude vyplácená po dobu delší než 10 let, byla by možnost osvobození tohoto příjmu dle § 4 odst. 1 písm. l) zákona o daních z příjmů? V případě, že by se rozhodl jinak, šlo by o příjem dle § 8 odst. 6 zákona o daních z příjmů?

Nový zaměstnanec

Když u nás nastoupí nový zaměstnanec, jsme povinni zakládat jeho zápočtový list z předchozího zaměstnání + potvrzení o evidenci na úřadu práce pro výpočet ročního zúčtování, anebo stačí do těchto dokumentů pouze nahlédnout? 

Vyplnění ELDP v případě neplatného rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavatel dal v únoru roku 2016 zaměstnanci výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně. Zaměstnanec poté podal žalobu k soudu. Soud zrušil výpověď, zaměstnanci byla tedy doplacena náhrada mzdy a po vzájemné dohodě došlo k ukončení pracovního poměru k 30. 9. 2017. Jak vyplnit ELDP, je třeba udělat opravný evidenční list za rok 2016 nebo jakým způsobem se zpětně řeší sociální pojištění, když zaměstnanec byl odhlášen z důchodového pojištění k 28. 2. 2016?

Důchod Slováka - práce v SR i ČR

Slovák, státní občanství jak slovenské, tak české. Pracoval na Slovensku i v Česku. Odváděl sociální pojištění v obou státech. Nyní odešel do důchodu. Zažádal si na obou stranách o vyplácení důchodu. Prosím o upřesnění - bude mít nárok na důchody z obou států? 

Vedlejší SVČ - přihláška k účasti na důchodové pojištění

Žena na rodičovské dovolené vykonává vedlejší SVČ a z této činnosti nedosáhla zákonem stanoveného příjmu pro povinnou účast na důchodové pojištění. Je pro ni výhodné se k této účasti dobrovolně přihlásit v bodě J na Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ nebo je lepší se nepřihlašovat? A případně proč? 

Zaměstnání cizince

Máme s. r. o., kde jednatel a zároveň zaměstnancem na HPP je Slovák s trvalým pobytem na Slovensku. Centrum zájmů má v České republice a zdržuje se zde většinu roku. Předpokládáme, že 90 % všech příjmů bude mít v ČR. Jaké jsou povinnosti mzdové účetní v tomto případě (ve vztahu k OSSZ, ZP, FÚ a úřadu práce)?

Zaměstnanec neohlásil účast na důchodovém spoření

Kontrolou na OSSZ bylo zjištěno, že náš zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli účast na důchodovém spoření. Právní moc vzniku důchodového spoření tohoto zaměstnance je dle evidence OSSZ ze dne 1. 7. 2013. OSSZ nám vyčíslila přeplatky na pojistném z VZ zaměstnance od 7/2013 do 10/2015 ve výši 16 800 Kč, který nám vrátí zpět na náš účet. Zaměstnanec měl měsíční mzdu za celé období stejnou - 20 000 Kč. Zaměstnavatel na jeho důchodové spoření nepřispíval žádnou částkou. Co všechno budeme muset zpětně opravit: přehledy o pojistném na SZ, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2013-2014 a ještě něco dalšího?