Ing. Martin Novák (21)

Soukromé jízdy - krácení DPH

Jsme s. r. o., plátci DPH. V majetku máme osobní automobily pořízené v roce 2012 a 2018, které zaměstnanci používají pro služební a soukromé účely. Zaměstnancům je přidaněno 1 % z pořizovací ceny automobilu. K 31. 12. daného roku se provádí úprava odpočtu. PHM a daňové odpisy automobilů je celé účtováno daňově – je to správně? U faktur za služby a opravy je DPH kráceno dle skutečně ujetých km v daném měsíci. Je krácené DPH daňovým výdajem?

Dovoz zboží z Číny

Český plátce DPH doveze zboží z Číny do ČR. Jak proces funguje z hlediska DPH? Při celním řízení DPH zaplatí a pak ji nárokuje zpět v přiznání k DPH? Jaký doklad je podkladem pro odpočet DPH z dovozu ze třetí země? Jak zjistím základ daně pro uvedení v daňovém přiznání? 

Vývoz do Číny

Český plátce DPH zakoupí víno na Slovensku. Toto víno vyveze přímo ze Slovenska do Číny. Jaké daňové povinnosti mu z této transakce plynou?

Přefakturce služby konané v ČR do Švýcarska

Zajišťovali jsme pro společnost (ekonomický subjekt, registrovaný se švýcarskou VAT) sídlící ve Švýcarsku služby v ČR (konkrétně strategické hry, dopravu, team building ... (nedaňové). Máme tyto služby přefakturovat? Služby jsou s DPH a také od neplátců, vše se konalo v ČR. Na jaký účet účtovat vystavenou fakturu a) výnosy, b) 315 (rozvahový účet)? A jak to bude s DPH na faktuře a kam do přiznání k DPH?

Přemístění obchodního majetku do JČS

Česká s. r. o., plátce DPH, bude provádět přemístění svého zboží (kuchyňské potřeby) do Německa (sklad Amazon) a v Německu je bude přes Amazon prodávat koncových spotřebitelům. Jaký doklad bude pro toto přemístění vystavovat? Je takový doklad stejný jako při dodání zboží do JČS, jen na obou stranách (dodavatel a odběratel) bude tatáž s. r. o.? Přemístění majetku je osvobozeno, na faktuře tedy bude bez DPH? Kam se tento doklad uvádí, a na který řádek - přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení? Jakým dokladem je třeba doložit přemístění majetku? Jak se určí základ daně/cena přemisťovaného majetku?

Montáž klimatizace v CZ plátcem EU

Jsme český plátce DPH. Dodavatel, slovenský plátce DPH (není registrovaný k DPH v CZ), nám dodal klimatizace a nainstaloval (zalištoval rozvody) do naší budovy. Jedná se plnění podle jakého paragrafu DPH? Do kterého řádku přiznání k DPH patří toto plnění?

Automobil s. r. o. k výkonu činnosti živnostníka

Společnost s r. o. zabývající se výrobou (montáží) a opravami svítidel má ve svém majetku osobní automobil, který slouží 100% ke služebním účelům. Společnost spolupracuje s OSVČ, která se podílí na výrobě (montážích) svítidel, které jsou prováděny v sídle (dílně) společnosti. Nyní se vedení společnosti rozhodlo, že začne využívat tuto OSVČ také pro opravy a servisní zásahy (reklamace) svítidel v místě instalací těchto světel. Tzn. že to může být různě po ČR a Evropě. Zkrátka tam, kde byla světla v rámci projektů dodána a nyní vykazují potřebu opravy, servisu. Je možné pro tyto cesty poskytnout OSVČ zmíněný osobní automobil? Jestli je to možné za úplatu nebo bezplatně a je k tomu potřeba nějaká speciální smlouva, dohoda? A zda mohou veškeré náklady s tímto spojené být daňově uznatelnými náklady a lze z nich nárokovat odpočet DPH?

Zaokrouhlování - změny v DPH od roku 2019

Od kdy platí, že se již nesmí zaokrouhlovat DPH na celé koruny? V případě, že obdržím přijatou fakturu, kde zaokrouhlení DPH bude na celé koruny, tak mám zaúčtovat bez tohoto zaokrouhlení? V tom případě se mi ale nebude v kontrolním hlášení shodovat moje přijatá faktura s vydanou fakturou dodavatele. Jak mám prosím postupovat?

Vrácené zboží a vydaný poukaz

Zákazník v obchodě vrátí zakoupené zboží (oděvy), nejsou mu vráceny peníze, ale poukázka s hodnotou vráceného zboží, tuto poukázku uplatní při dalším nákupu. Jak se má postupovat z hlediska DPH ? 1) vratka zboží, 2) vydání poukázky zákazníkovi, 3) uplatnění poukázky při dalším nákupu?

Nákup potravin z Ukrajiny

OSVČ neplátce si chce nechat zasílat z Ukrajiny drobné cukrovinky a v rámci svého podnikání prodávat drobným spotřebitelům. Jedná se o částky zhruba do 5 000 Kč měsíčně. Jak správně postupovat - clo, DPH a jak se vyhnout zbytečným problémům?