Ing. Martin Novák (123)

Datum uskutečnění zdanitelného plnění v kontrolním hlášení

Máme faktury z EU od plátců za nákup zboží (z Maďarska), kde jsou uvedeny datumy vystavení i DUZP. Do kontrolního hlášení patří v případě, že je na faktuře uvedeno datum DUZP toto datum, nebo je to vždy datum vystavení a toto datum je i rozhodující, do kterého kontrolního hlášení plnění spadne? Ptám se pro případ, kdy datum vystavení je 1. 9. 2020 a datum DUZP je 31. 8. 2020).

DPH u služeb v rámci EU za dohled

Jsme česká firma působící jen na území ČR s. r. o., plátci DPH. Poskytujeme službu pro firmu v Pl, také plátci DPH v Polsku. Charakter služby je takový, že provádíme dohled nad polskými SIM kartami na území Polska na SW zařízení, které je naším majetkem na území ČR a za tuto službu si fakturujeme cenu. Vede naše vystavena faktura pro plátce v Pl osvobozena od DPH? Hraje nějakou roli to, že má tato polská firma Na území ČR provozovnu, i přesto, že fakturujeme do Pl?

Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

DPH - nákup licence SW - společnost sídlí v Austrálii

Česká solečnost s.r.o. nakoupila licenci na SW od společnosti sídlící v Austrálii (Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George St, Sydney NSW 2000 Australie). Na faktuře je uvedeno Vat Number EU372001951. Předpokládali jsme, že je společnost zaregistrována k DPH v Evropě a zaúčtovali jsme jak přiznání k DPH, tak odpočet DPH, ale účetní program mi hlásí kritickou chybu, takže to neprojde na daňovém portálu. Poraďte co s tím? Má se to vzít jako dovoz služby? A pak by to bylo osvobozené?

Faktura za zboží z EU, chybějící DIČ odběratele

Firma je plátce DPH a nakoupila zboží od plátce DPH z Francie. Na faktuře za toto zboží je uvedené platné DIČ dodavatele, ale není uvedené DIČ odběratele. Fakturovaná částka je uvedená jen v celkové výši (bez jakéhokoliv rozepsání na základ a DPH). Jak se má v tomto případě postupovat ohledně přiznání k DPH? Je špatně, a případně jaké sankce hrozí, kdyby se taková faktura nezahrnula do DPH?

Daňový doklad v návaznosti na registraci k DPH

OSVČ nebyl plátcem DPH, ale při podání daňového přiznání k DPFO zjistil, že má povinnost k registraci DPH z důvodu překročení obratu. S firmou, pro kterou uklízí, se dohodl, že mu DPH doplatí. Původní doklad zní na 20 000 Kč s textem "Nejsem plátcem DPH". Vystaveno 20. 12. 2019, zaplaceno 28. 12. 2019. Má tento původní doklad stornovat s původním datem a vystavit opravný daňový doklad s aktuálním datem, ale s DUZP 20. 12. 2019? Existuje možnost vystavit nyní jen daňový doklad na 20 000 Kč + DPH a odečíst z něj zálohu zaplacenou 28. 12. 2019 nebo to odporuje zákonu o DPH?

Přerušení podnikání a DPH

Jsem OSVČ, plátce DPH. Chci nyní přerušit podnikání na 2 roky. Mám v majetku osobní automobil 3 roky, u kterého jsem odečetl celou DPH. Musím při přerušení automaticky zrušit registraci k DPH? Nebo mám počkat, až mě k tomu vyzve FÚ?

Odpočet DPH u pořízení vozidla

Fyzická osoba, nepodnikatel, plátce DPH, má do 31. 12. 2020 příjmy dle § 9 ZDP, které zdaňuje paušálem. Od 1. 1. 2021 mu přibude i živnost a bude zdaňovat pronájmy v § 9 ZDPa příjmy ze živnosti v § 7 ZDP. V 12/2020 si koupí vozidlo - tzn. v době, kdy ještě zdaňuje podle § 9 ZDP paušálem, ale uvedené vozidlo bude využívat hlavně pro příjmy ze živnosti. Může si už v 12/2020 nárokovat DPH z vozidla koeficientem pro rok 2020? Nebo bude lepší vložit vozidlo až v 01/2021 do obchodního majetku? Nepřijde tím o část DPH? Když bude vozidlo používat pouze pro živnost dle § 7 ZDP, kde na výstupu bude plně odvádět DPH, může si uplatnit DPH ve výši 100 % bez použití koeficientu, který používá u pronájmů? 

Neplátce a nákup zboží v EU

Neplátce DPH, fyzická osoba, chce nakupovat zboží z EU a prodávat formou maloobchodu. Dostane se do plátcovství DPH , kde a kdy? 

Kráticí koeficient DPH u nákupu bytu

Nepodnikající osoba plátce DPH pronajímá objekt s nebytovými prostory vč. DPH. Nyní se  rozhodl koupit byt, který bude sloužit částečně k pronájmu a částečně k jiným než ekonomickým účelům. Daňový subjekt si chce DPH z pořízeného bytu uplatnit alespoň poměrnou částí. Jelikož v dalším roce již nebude možné si vybrat, zda pronájem bytových prostor osvobodit nebo zatížit DPH, nevím, zda má nyní (kdy je ještě možnost výběru) uplatnit si DPH na vstupu když je zřejmé, že od příštího roku bude pronájem muset být osvobozen bez nároku na odpočet DPH. Případně kdyby si nyní uplatnil DPH poměrovým kofecientem ve výši např. 80%, jak postupovat příští rok při vypořádání?