Ing. Martin Novák (104)

Sazba DPH a místo plnění u wellness pobytu pro osobu povinnou k dani se sídlem v jiném členském státě

Lázeňská společnost, plátce DPH, provozuje hotel v ČR a poskytuje wellness pobyt (balíček) osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě. Wellness pobyt obsahuje ubytování se snídaní, stravování – plnou penzi a wellness služby - klasickou masáž, minerální koupel, inhalaci CO2 a kosmetické ošetření. Kde bude místo plnění a jakou sazbou DPH plnění zdanit?

Sazba DPH u vytápění plynem

Podnikatel je v pronájmu nebytových prostor (provozuje fitko), které následně zčásti podnajímá (výživové poradkyni). Chodí mu od pronajímatele faktury na zálohy na vytápění plynem v sazbě 21 % a dál je fakturuje výživové poradkyni taky v sazbě 21 %. Je to v pořádku od 1. 1. 2020? 

Právní služby od slovenského plátce DPH

Česká společnost, plátce DPH, si nechala vypracovat od advokátní kanceláře na Slovensku (plátce DPH SR) přihlášku pohledávky do konkurzu, která se týkala slovenské společnosti. Právní služby byly fakturovány se slovenskou daní z přidané hodnoty. Je tento postup správný? 

Sazba DPH u služeb odvozu a likvidace odpadních vod od 1. 5. 2020

Vlastníme cisternu, se kterou zákazníkům poskytujeme službu, že zajedeme k jejich domu, z jímky nebo septiku vysajeme odpadní vodu a tuto odvezeme na čističku, kde ji vypustíme. Zákazníkovi pak za zlikvidování odpadních vod účtujeme, dosud jsme účtovali s 15% sazbou daně. Z čističky nám od 1. 5. 2020 za zlikvidování vypuštěné vody fakturují s 10% sazbou DPH. Jakou sazbu máme uplatnit od 1. 5. 2020 my na svou službu, spočívající v tom, že vysajeme zákazníkům z jejich jímky odpadní vodu a odvezeme ji cisternou na čističku, máme na celou službu také uplatnit 10% sazbu DPH? Výklad k příloze č. 2a uvádí, že se jedná o odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, ale zde veřejná kanalizace není a my vlastně s naší cisternou nahrazujeme to odvedení odpadních vod na čističku. 

Fakturace služeb

Jsme s. r. o., plátci DPH. Za březen a duben jsme zapoměli vyfakturovat zákazníkovi za služby, resp. vyfakturovali jsme nižší částku. DPH už máme samozřejmě za březen a duben odeslanou. Mohu tyto služby ještě teď dofakturovat, aniž bych musela posílat za 03 a 04/2020 dodatečné daňové přiznání? 

Nákup a prodej auto u plátce DPH

OSVČ, plátce DPH, v loňském roce 2019 koupil automobil za 300 000 Kč + 63 000 Kč DPH. Odpočet uplatnil odhadem ve výši 80 % - 50 400 Kč. Po skončení roku musel provést úpravu na ř. 45 neboť skutečně pro podnikání najel 60 % - upravil tedy o 12 600 Kč. Nyní v červnu bude auto prodávat neboť musí zajistit alespoň nějaké peníze pro svého jednoho zaměstnance. Nyní do konce května 2020 je stav poměru využití auta 70 % pro podnikání.

Jakou částku musím vypořádat v druhém roce na ř. 60 pokud auto prodávám - dělá se úprava s vypočteným poměrem užití 70 % nebo s číslem 1 - jako, že prodávám - využije se řádek 60?

Auto budeme prodávat za 220 000 Kč + DPH - bude klasicky odvedena DPH na výstupu na ř.1 daňového přiznání?

Případně jaké další úpravy v přiznání udělám či nějaké další povinnosti s prodej auta z pohledu DPH? 

Registrace k DPH na Slovensku - stavební práce

Česká společnost (A) plátce DPH bude poskytovat a fakturovat elektromontážní a stavební práce na FVE umístěné na Slovensku jiné české společnosti (B) rovněž plátci DPH. Pro tuto činnost bude mimo vlastní zaměstnance využívat také jako subdodavatele 1) české společnosti a OSVČ (C) - plátce DPH 2) české společnosti a OSVČ (C) - neplátce DPH Komu a v jakém okamžiku vznikne povinnost registrovat se k DPH na Slovensku? Pokud se bude muset společnost A na Slovensku registrovat k DPH, bude mít na Slovensku i nárok na odpočet nebo pouze povinnost daň odvést?

Insolvence a plátce DPH

Fyzická osoba má z dřívějšího podnikání insolvenci. Pravidelně splácí dluh. Nyní od 4/2020 má nové podnikání s tím, že by se chtěla stát dobrovolným plátcem DPH, a to z toho důvodu, že je nutné na začátku podnikání zakoupit hmotný majetek, a to ve výši asi 200 000 Kč. Bude se insolvence vztahovat (omezovat) na možnost stát se dobrovolným plátcem DPH? 

Zálohová faktura s DPH na právní služby před založením firmy

Společnost s r. o., která ještě nebyla zapsána v OR, přijala v 4/2020 fakturu za právní služby. Na faktuře je vyčísleno DPH. Faktura byla uhrazena ještě v 4/2020, s. r. o. ale byla založena/zapsána do OR a zároveň i zaregistrována jako plátce DPH v 5/2020. V 4/2020 s. r. o. obdržela daňový doklad k uhrazené záloze, v 5/2020 - po zápisu do OR a registraci k DPH, obdržela vyúčtovací fakturu s DUZP v 5/2020. Může si s. r. o. uplatnit DPH i z daňového dokladu k záloze, nebo jen z doplatku faktury?

Nárok na odpočet při registraci DPH - § 79

Jaké služby lze uplatnit v prvním přiznání k DPH při registraci - korekce odpočtu? Zboží a majetek je mi jasný, ale služby nevím. Prosím o konkrétní příklady, z jakých služeb by se DPH mohlo uplatnit, nikde nemůžu příklady dohledat. Lze uplatnit zpětně leasingové splátky před datem registrace?