Ing. Martin Novák (36)

DPH u prvního tisku knihy

Společnost AAA s.r.o., plátce DPH, má autorská práva na dětské knihy. Tyto knihy při uvedení do prodeje splňují požadavky přílohy č. 3a k zákonu o DPH, uplatňujeme tedy u prodeje těchto knih druhou sníženou sazbu DPH. Tyto knihy si necháváme kompletně tisknout u dodavatele (tiskárna). Ta nám účtuje tisk a dodání v základní sazbě. Je to v pořádku? Neměla by již samotná tiskárna dodání uvádět ve druhé snížené sazbě, resp. je rozdíl pro sazbu DPH v tom, zda jde o vlastní výrobek či zboží, protože samotný název přílohy č. 3a uvádí „Seznam zboží podlehajícího ....“?

Nákup předplatného software ze Švýcarska a DPH

Česká s. r. o., plátce DPH, nakoupila přes internet elektronickou službu - předplatné softwaru ze Švýcarska. Při objednávce uvedl české DIČ. Na faktuře je uvedeno české DIČ kupujícího a sídlo v ČR. Ale švýcarská firma uvedla na dokladu své DIČ začínající EU... sloužící pro MOSS a cena je uvedena včetně 21% DPH. Domnívám se, že se jedná o chybně vystavený doklad. Můžeme tento doklad zahrnout do nákladů a nezabývat se DPH, nebo musíme udělat reverse charge i z tohoto chybně vystaveného dokladu, nebo je jediná možnost snažit se o opravu dokladu?

Praktický lékař - obrat pro účely DPH

Praktický lékař si zakoupil bagr a otevřel si živnostenský list na dokončovací stavební práce a pronájem věcí movitých se záměrem, že bude sám provádět zemní práce dodavatelsky (jako způsob relaxace) a případně bagr příležitostně pronajímat. Jak se bude pro účely DPH počítat obrat pro případnou registraci k DPH - budou se započítávat jen faktury za zemní práce a pronájem bagru, nebo se k tomu bude přičítat i fakturace lékaře zdravotním pojišťovnám za zdravotní služby, kde je roční obrat více než 2 mil. Kč, tedy pak by lékař první vydanou fakturou za zemní práce splnil podmínky pro registraci k DPH? 

Nárok na odpočet DPH před registrací - dodání z EU

Česká právnická osoba je registrována k DPH od 3. 8. 2019. Dne 1. 7. 2019 obdržela zboží (víno) od dodavatele z Francie (není registrován k DPH v ČR), z Francie expedováno 30. 6. 2019, faktura vystavena 27. 6. 2019, obdržena českou stranou 8. 7. 2019, celní náležitosti vyřízeny kvůli chybě až 9. 8. 2019 (mělo být vyřízeno v červenci). Faktura vystavena francouzským dodavatelem jako intrakomunitární dodání, tedy bez DPH (s uvedením DIČ českého odběratele, avšak v době vystavení faktury nebyla česká entita ještě registrována k DPH). Má/může český subjekt dodávku vína zdanit DPH jako intrakomunitární pořízení a lze si současně uplatnit nárok na odpočet ve svém prvním přiznání k DPH za srpen 2019? Pokud měl francouzský dodavatel víno zdanit ve Francii, má česká strana nějakou možnost odpočtu „francouzské“ DPH? Jak nejlépe s danou situací naložit? 

Společnost a DPH

Společnost (dříve sdružení) o třech společnících poskytují služby pro osobu registrovanou k DPH v EU. Jeden společník vystaví na odběratele za celkové plnění daňový doklad (za celou společnost) a tuto částku uvede v přiznání na ř. 21. Zároveň tuto hodnotu plnění uvede v souhrnném hlášení. Zbývající dva společníci si vyúčtují své třetiny (z celkového plnění) u prvního společníka, a to ve stejném daňovém režimu, ve kterém bylo poskytnuto plnění třetí osobě. Toto plnění pak uvedou na ř. 21 daňového přiznání. Ovšem souhrnné hlášení už nepodávají. Je tento postup správný?

Faktura za zboží z EU

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme zboží přes eBay z Velké Británie za GBP 62.23. Prodejce není plátce DPH a ani nevím, jesli dodá fakturu nebo nějaký jiný doklad (nemám o něm žádné jiné informace). Ráda bych se zeptala, jak je to s DPH, mám provést samovyměření a uvést v přiznání na řádky č. 3 a č. 43 + KH A2 nebo to jde mimo přiznání? Vyplývají pro mě z této operace ještě nějaké jiné skutečnosti? 

Přefakturace služby do EU

Tuzemská firma, plátce DPH, přijala od jiného tuzemského plátce fakturu za dopravu (stěhování zaměstnance - jeho majetku) z Polska do Česka. Kompletní faktura se bude přeúčtovávat plátci do Polska. Je správné, když přijatou fakturu zaúčtuju s daní (tj. základ/účet přefakturace + 21% DPH) a zároveň vystavím fakturu na polského odběratele (plátce) v režimu reverse charge?

DPH - registrace

Německá společnost, která je registrovaná k DPH v Německu, nakoupí v ČR od české společnosti zboží. Toto zboží obratem prodá na Slovensko - slovenskému občanovi, kdy zboží je tedy dodáno s přepravou z ČR na Slovensko. Má tento německá subjekt registrační povinnost v ČR díky této transakci? Pokud ano, podle jakého ustanovení a má již zdanit ihned tuto první transakci?

Vývoz služeb do třetí země

Česká s. r. o., plátce DPH, které vede účetnictví, se zabývá návrhem, vývojem a výrobou malých letadel. Pro společnost, která má sídlo ve třetí zemi (Hong Kong) navrhla a vyprojektovala malé letadlo. Výsledkem této činnosti je šanon s technickou dokumentací pro výrobu letadla. Za tuto svou službu vystavila Hong Kongské společnosti fakturu bez DPH. Vycházela z toho, že místem zdanitelného plnění je Hong Kong, a proto faktura není předmětem českého DPH. Je tento postup v tomto případě správný? 

Práce na Slovensku a registrace k DPH

1) Česká firma pořizuje materiál z Německa do Česka. Tento materiál pak dováží na Slovensko na zakázku. Zakázka spočívá v montáži gumových těsnění např. na tramvajové kolejnici. Česká firma bude za tyto práce fakturovat slovenskému plátci DPH až po předání díla. Vznikne česká firmě povinnost registrovat se k DPH na Slovensku jako plátce nebo identifikovaná osoba? A z jakého titulu - již při dovážení materiálu na zakázku nebo až při fakturaci? (Pokud dotaz nelze zodpovědět kvůli slovenskému DPH, tak prosím pro tento dotaz předpokládejte, že slovenský zákon je stejný jako český).

2) Pokud bude německá firma rovnou dodávat materiál české firmě na české DIČ přímo na slovenské území (místo zakázky). Je nutná registrace na Slovensku - v tomto případě při překročení limitu pro pořízení zboží z JČS dle slovenského zákona (limit - analogicky ve slovenském zákoně, který je v českém 326 000 Kč)? Je tento přesun materiálu z Česka na Slovensko nutný uvádět někde v přiznání k DPH, souhrnném hlášení apod.?