Ing. Martin Novák (93)

Fakturace na Slovensko neplátcem DPH

Český neplátce DPH (fotograf) bude fakturovat slovenskému plátci, částka se nebude týkat českého DPH, zároveň se tento neplátce nestává ident. osobou. Na fakturu napíšeme „REVERSE CHARGE“, DPH vypořádá slovenský plátce na Slovensku (místo plnění = SK). Uvažuji správně? Pokud by situace byla opačná - slovenský neplátce by fakturoval českému plátci, pak by se toto plnění objevilo v českém přiznání DPH a KH? Nejsem si jistá - když slovenský neplátce nemá přidělené DIČ, které by bylo v systém VIES?

Sazba DPH - stavební činnost

Společnost s. r. o. se zabývá stavební činností - např. zemní práce s vlastními stavebními stroji - bagr a nakladač, práci vykonávají zaměstnanci firmy. Můžeme uskutečněné zdanitelné plnění vyfakturovat v sazbě DPH 21 % nebo ve snížené sazbě 15 % v případě, že se jedná o přípravu terénu pro vybudování základů nové provozovny pro jinou firmu (OSVČ)?

Nákup zboží z Franice

Klient, český plátce DPH, nakoupil zboží ve Francii od neplátce DPH. Francouzská firma není plátcem francouzské a ani jiné DPH. Nákupy jsou prováděny pomocí objednávky v mailu, přímo do té firmy. Zboží je zasíláno poštou. Má tato situace nějaký vliv na DPH v Česku?

Prodej v ČR s dodáním na Slovensko

Pokud prodávám českému zákazníkovi zboží a zajištuji mu také dopravu a zákazník chce zboží zavést na Slovensko, mohu mu to prodat s českou DPH a máme za to nějakou odpovědnost? Kdyby si dopravu zajišťoval sám tak o tom nevím, že veze na SK a nemusí mě to zajímat.

Nepřímý bonus

Česká firma (dopravce, plátce DPH) zakoupila zboží od českého distributora (plátce DPH) v 10/2019 a nárokovala si odpočet DPH v 10/2019. Dopravce se zapojil do akce, kterou pořádal výrobce zboží pro dopravce a požádal o odměnu za zakoupené zboží. Ve 12/2019 bylo dopravci emailem oznámeno, že má nárok na odměnu ve výši 500 EUR. Výrobce zboží (polská firma plátce DPH) vyplatila odměnu 24. 2. 2020 na účet dopravce. Dopravce obdržel doklad o platbě č. 20200224 ze dne 24. 2. 2020 s identifikačními údaji polského výrobce zboží, včetně jeho DIČ. Jaké povinnosti plynou dopravci zejména ve vztahu k DPH a KH?

Přeprodej vstupenek na veletrh v EU

Česká společnost, plátce DPH nakoupila od DE společnosti vstupenky na veletrh, daňový doklad je včetně německé DPH. Česká společnost tyto vstupenky nakoupila pro CZ zákazníka, plátce DPH a bude mu tyto vstupenky fakturovat. Budou tyto vstupenky v nulové sazbě, jelikož místo plnění je místo konání akce (i pokud by byla cena vstupenek při fakturaci vyšší)? A jak postupovat z hlediska DPH pokud v této faktuře bude položka zprostředkování? A jak případně postupovat pokud by tyto vstupenky byly fakturovány ne samostatnou fakturou, ale v rámci zajištění stardartních služeb pro zákazníka které spadají do základní sazby DPH (byly by potom vstupenky které nejsou významnou částkou součástí základu DPH)?

Český živnostník pracuje na zakázce (na nemovitosti) pro české s. r. o. v zemi EU

Český OSVČ elektrikář pracuje pro českou firmu v Rakousku. Dělá na elektroinstalaci průmyslové haly. Fakturuje české firmě, která práci zprostředkovala. Vstupuje toto do obratu pro české plátcovství DPH? Stává se plátcem v té dané zemi, kde pracuje. Místo i země práce se v průběhu roku mění, nikde není déle než půl roku. Pokud je český OSVČ plátce DPH, bude fakturace české společnosti v režimu reverse charge jako práce v EU?

Služby spojené s užíváním najatých prostor sazba DPH

Dle nájemní smlouvy máme sjednáno za užívání pronajatých prostor vedle nájmu hradit paušální částku za služby spojené s užíváním pronajatých prostor. V nájemní smlouvě je vyjmenováno, že se jedná o úhradu za dodávky elektrické energie, tepla, vodného a točného a údržbu zeleně. Paušální úhrada není rozdělena na jednotlivé služby, je účtována jednou částkou a k ní je přičtena sazba DPH základní. Je možné tímto způsobem postupovat? Není povinností pronajímatele rozdělit platbu dle sazeb DPH, abychom neměli problém s uplatněním odpočtu DPH ze základní sazby, když se jedná o poskytnuté služby ve snížené sazbě?

Odpočet DPH při změně režimu

Právnická osoba, neplátce DPH, pořizovala v roce 2019 zásoby zboží od českých (s českou 21% sazbou DPH) a slovenských plátců DPH. Nakupovala nejdříve se slovenskou sazbou DPH a od 1. 11. 2019, kdy se stala identifikovanou osobou, již bez DPH, přičemž v českém přiznání k DPH vykázala (z těchto nákupů bez DPH od slovenských plátců) českou DPH na výstupu. Od 1. 1. 2020 se tato právnická osoba stala plátcem DPH. Předpokládám, že si v lednovém přiznání k DPH může uplatnit DPH ze zásob, které evidovala k 1. 1. 2020 na skladě, ale pouze z těch, které nakoupila v roce 2019 od českých plátců DPH a dále z těch, které nakoupila po 1. 11. 2019 od slovenských plátců DPH? Nemůže si uplatnit DPH ze zásob, které nakoupila od slovenských plátců se slovenskou DPH, je to tak? Na druhou stranu musí tato právnická osoba po 1.1.2020 již prodávat všechny zásoby zboží s DPH, tedy i ty, které byly nakoupeny od slovenských plátců se slovenskou DPH, kde není možné uplatnit nárok při změně režimu, je to tak? 

DPH - licence

OSVČ, plátce DPH, který poskytuje fotografické služby, poskytuje také licence k fotografiím. V jaké sazbě DPH mají být tyto licence? Zároveň, kdy je možné oddělit službu fotografické činnosti a poskytnutí licence? Fotograf tvoří volnou formou fotografie s vlastními prostředky ve svém ateliéru.