Silniční daň (181)

Traktor - silniční daň

Podnikatel zakoupil traktor, ale neprovozuje ani zemědělskou ani lesnickou činnost, traktor zakoupil za účelem úklidu sněhu. Je i takový traktor od silniční daně osvobozen, přesněji řečeno - není předmětem daně podle § 2 zákona o silniční dani?

Náhrada za použití soukromého vozidla

Syn předal svůj osobní automobil k užívání své matce. Stále je zapsán v technickém průkazu jako majitel, sám s ním nejezdí. Ta ho občas používá ke své podnikatelské činnosti. Pokud zaplatí silniční daň, může si do nákladů uplatnit náhrady za používání tohoto vozidla?

Nákup ojetého automobilu na úvěr

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme ojetý automobil. Část ceny jsme uhradili hotově, část bude splácena úvěrem. Vlastníkem vozu je Škofin, my jsem vedeni v technickém průkazu jako provozovatel. Mohu si uplatnit nárok na odpočet DPH (automobil je používán pouze pro služební účely)? Je třeba upravit zálohy na silniční daň? Mohu si automobil dát do majetku a odpisovat ho (účetně i daňově) - v našem případě se účetní odpisy rovnají daňovým. 

Nákup nákladního auta a nákladních přívěsů

Musí platit OSVČ, která nakupuje jako zboží nákladní automobily, přívěsy (nákladní) a návěsy (za kamiony) za tyto dopravní prostředky silniční daň?

Náhrady jednatele u s. r. o.

Jak zaúčtovat níže uvedené výdaje a lze je všechny zahrnout do daňových nákladů u společnosti (jednatel má vše ve smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti)? Společnost má jednoho společníka, jednoho jednatele, tatáž osoba.

1) nárok na životní nebo penzijní pojištění do výše 50 000 za rok;

2) nárok na dovolenou včetně rodinných příslušníků do výše 20 000 Kč za rok (cena vč. DPH bez odpočtu DPH);

3) nárok na odměnu 2 490 měsíčně (účtuji jako mzdy a odvádí se zdravotní pojištění);

4) k výkonu funkce mobilní telefon, notebook a připojení k internetu - účtují se faktury, jsou vystaveny na společnost a daňově;

5) pokud pojede na služební cestu, k náhradě cestovních výdajů přísluší kapesné ve výši 40 % stravného (uvedeno ve smlouvě rovněž). Ve smlouvě je také uvedeno, že bude poskytnut k výkonu funkce osobní automobil, automobil má společnost na základě smlouvy o výpůjčce od FO (jednatele). Jak se bude účtovat o autopojištění? Předpokládám, že silniční daň zaplatí za FP společnost a zaúčtuje do nákladů. U PHM účtujeme jen o DPH a cenu bez DPH do výdajů nedaňových. Prosím o vysvětlení, jak zaúčtovat a jak to bude daňově. 

Silniční daň

Jsme střední škola, plátce DPH. Jak správně platit silniční daň? My platíme za používání služebního vozidla vždy 1/12 za měsíc, v kterém je používáno k doplňkové činnosti. Pokud jde o soukromá vozidla, tak platíme 25 Kč za den, pokud je vozidlo používáno k doplňkové činnosti. V hlavní činnosti máme sice činnosti, které podléhají dani z příjmů, např. nájem tělocvičny, ostatní nájmy apod., ale pro tyto činnosti není vozidlo používáno. Můžeme tedy takto postupovat?

Náhrada PHM

Může si podnikatel, OSVČ, který uplatňuje průměrnou spotřebu a náhradu za km za auto, dát do nákladů ještě silniční daň a dálniční známku? Nebo ne, pokud auto není na IČ, ale na rodné číslo?

Odcizení vozidla

FO - OSVČ neplátci, který vede daňovou evidenci bylo v loňském roce 2016 odcizeno auto, dosud nemá vyjádření policie. Za rok 2016 za vozidlo zaplatil silniční daň a může uplatnit i celoroční odpis. Jak to bude se silniční daní a odpisy a dalšími daňovými aspekty, když v roce 2017 obdrží od policie vyjádření, že pachatel je neznámý nebo pachatele dopadnou, ale vozidlo již nebude dohledatelné?

Výdaje paušálem u OSVČ dle ZDP x silniční daň

Pokud OSVČ uplatňuje výdaje paušálem dle § 7 odst. 7 ZDP - pak pokud nevyužívá automobil ke své činnost - např. nejezdí za zákazníky s odbornými radami a pracuje pouze z kanceláře, resp. z domu - nemusí platit silniční daň, je tomu tak? A pokud by např. z domu přejížděla k zákazníkům, resp. vyřizovat své objednávky a zpracovávat dotazy pro klienty a tedy jezdila by autem z domu ke klientům - pak by musela platit silniční daň na toto vozidlo ačkoliv nemá obchodní majetek dle ZDP - uplatňuje výdaje paušálem dle § 7 odst. 7 ZDP?

Silniční daň u OSVČ, která uplatňuje výdaje paušálem

Pokud jsem OSVČ uplatňující výdaje paušálem, tzn. že nemám obchodní majetek, ale jsem plátcem DPH, pořídil jsem si osobní vůz, u kterého jsem uplatnil 100% výši DPH, předpokládám, že jsem povinen platit silniční daň. Budu ji muset platit tak dlouho, dokud vůz neprodám?