FKSP (127)

Osvobození speciálních brýlí pro zaměstnance

Zaměstnavatel (s. r. o.) poskytne zaměstnanci (doktorce) nepeněžní plnění na pořízení dioptrických brýlí s proticovidovou úpravou. Bude se jednat o nedaňový náklad zaměstnavatele. Musí být optika ve které jsou brýle pořízeny zdravotnickým zařízením, aby nedošlo k dodanění mzdy u zaměstnance [§ 6 odst. 9 písm. d) bod 1 ZDP]? Tyto brýle nejsou poskytnuty na lékařský předpis.

FKSP

Lze přispět z FKSP na parkovací kartu zaměstnancům školy? Pokud ano, tak za jakých podmínek? 

Tvorba FKSP v s.r.o.

Může s. r. o. tvořit fond FKSP ze zisku po zdanění ve chvíli, kdy součet účtů zisků a ztrát minulých let je ještě mínusový? Konkrétně společnost, která začala v roce 2019, měla ztrátu, za rok 2020 už byl zisk, ale ještě nedošlo k placení daně, byla uplatněna ztráta z roku 2019, která je zatím vyšší než ten dosažený zisk. 

FKSP

Můžeme z FKSP přispět na pronájem obytného vozu jako příspěvek na rekreaci, Jsme střední škola, zřízená ÚSC.

Stravenky - příspěvek z FKSP

Je možné i nadále poskytovat zaměstnanci příspěvek na stravenku z FKSP? Příklad stravenky v hodnotě 80 Kč, z toho 45 Kč příspěvek z FKSP a 35 Kč z nákladů ústavu? A je nutné, aby zaměstnanec měl finanční spoluúčast na stravence?

Plně hrazené stravenky zaměstnavatelem x Stravenkový paušál nad 70% horní hranice stravného

Právě jsem se dočetl, že daňový režim stravenek a stravenkového paušálu je shodný, se chci ujistit, že tento názor je chybný a v daňovém režimu je velký rozdíl. Pokud by firma poskytovala v roce 2021 plně hrazené stravenky ve výši například 150 Kč pak je tato částka u zaměstnance odvozena od daně z příjmů, zdravotního i sociálního pojištění. U zaměstnavatele bude částka 75,60 Kč daňově uznatelným nákladem a zbytek 74,40 Kč bude nedaňovým nákladem zaměstnavatele. Pokud bude firma poskytovat stravenkový paušál 150 Kč, pak je u zaměstavatele celá tato částka daňově uznatelným nákladem ale u zaměstnance bude částka nad 75,60 Kč (v našem případě 74,40 Kč) u zaměstnance předmětem daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Je můj názor správný? 

Zaměstnanecké benefity - dárkové poukázky

Firma (s. r. o.) nakoupí dárkové poukázky v ceně 2 000 Kč/ks, které bude na Vánoce rozdávat svým zaměstnancům. Je možno brát tyto poukázky jako nepeněžní příjem pro zaměstnance a částku 2 000 Kč nezdaňovat podle § 6 odst. 9 písm. g) zákona o dani z příjmu? A dále pokud firma na účtu 428 drží nerozdělený zisk (který si nebude vyplácet), může tyto poukázky účtovat na tento účet, aniž by je zaměstnavatel musel dávat na nedaňový účet 528?

Vánoční balíčky - dodanění zaměstnanci

Každý rok pořádáme pro zaměstnance podnikový večírek, letos kvůli koronaviru nahradíme večírek vánočním balíčkem. Jak je to s dodaněním do mzdy zaměstnancům. Nevím, jestli chápu dobře § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů. Je zde uvedeno: "hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance". Je tedy možné na základě toho paragrafu zakoupit zaměstnancům vánoční balíčky ve výši cca 500 Kč (víno, čokoláda, apod.) doklad účtovat na nedaňový účet 528 a zaměstnancům již nedodaňovat? Myslela jsem, že nedodaňuji pouze v případech narozenin od 50 let, odchodu do důchodu apod, ale pak jsem našla § 6 odst. 9 písm. g) a vidím to trochu jinak. 

Odměna při přiznání starobního důchodu

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Odměna z FKSP se přiznává a vyplácí při přiznání starobního důchodu. (Ne při odchodu do starobního důchodu). Ale odměna od organizace ze mzdových prostředků se vyplácí až při ukončení pracovního poměru po přiznání starobního důchodu. Můžeme si toto upravit vnitřním předpisem, že zaměstnanci bude vyplacena odměna ze mzdových prostředků organizace také při přiznání starobního důchodu, i když nedojde k ukončení pracovního poměru? 

Bezúročná zápůjčka zaměstnancům pracujícím na DPP

Společnost s r. o. zaměstnává rodinného příslušníka majitelů na DPP. Je možné tomuto zaměstnanci poskytnout bezúročnou zápůjčku 300 000 Kč dle § 6 odst. 9 pism. v) ZDP? Vztahuje se toto ustanovení i na dohody o provedení práce? Zaměstnanec pobírá odměnu do 10 000 Kč a má podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů.