FKSP (84)

Amatérský sportovec - zaměstnanec a možnost financování

Akciová společnost má jednoho zaměstnance, který je aktivním amatérským sportovcem, zúčastní se různých amatérských závodů v běhu. Je nějaká možnost, jak takovému zaměstnanci uhradit např. sportovní dresy, běžeckou obuv, tréninkové aktivity, popř. potravinové doplňky? Jak by to bylo s daňovou uznatelností takových jednotlivých příspěvků u zaměstnavatele, vč. vazby na DPH a poté zdaněním u zaměstnance? A jak by to bylo v případech, kdy by zaměstnanec  měl na dresu či obuvi uvedeno jméno zaměstnavatele?

Sociální fond

Jsme s. r. o., mikro účetní jednotka, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Je možné na základě dokladu vystaveného na firmu, zaplatit ze sociálního fondu brýle (dioptrické) pro zaměstnance, a byl by to pro zaměstnance příjem osvobozený, nebo to musí zdanit? Je nějaká horní hranice? 

Dovolená, čerpání FKSP

Zaměstnanci jsme zaplatili v roce 2017 tuzemskou dovolenou na rok 2018. Počítá se tato částka do limitu zaměstnance 20.000 Kč (osvobození od daně) za rok 2017 nebo 2018. Je rozhodující rok čerpání nebo rok úhrady? Musí být na faktuře uvedeno jméno zaměstnance, nebo stačí jeho podpis na námi vyhotoveném zápisu, že se jedná o jeho dovolenou?

Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance

Jsme ZŠ a MŠ a chtěli bychom dát našim zaměstnancům poukázku na saunu z FKSP. Sauna je provozována firmou, která poskytuje další služby (např. kadeřnictví, pedikúra, manikúra...). Je možné použít FKSP příspěvek? Jaký vitaminový produkt lze použít na poukázku a musí být doporučení lékaře?

Zdanění příspěvku na masáže

Jsme město a v roce 2018 jsme zaměstnancům zajišťovali 1x za 3 týdny masáž, kterou si z 50 % platili (srážkou ze mzdy). S masérkou máme smlouvu a není to zdravotnice. Zřejmě jsme měli 50 % (výše příspěvku ze sociálního fondu) masáže každému zaměstnanci ve mzdě zdanit, což se nestalo. Jak máme teď postupovat? Můžeme dodanit v ročním vyúčtování daně?

Pracovní výročí ve školství

Zaměstnankyně, která v naší organizaci pracuje od 1. 9. 2016, žádá z FKSP finanční dar k 40. pracovnímu výročí ve školství. Dle doloženého průběhu zaměstnání vyplývá, že začala pracovat ve školství 1. 7. 1978. V průběhu let do roku 2018 byla 3x na mateřské dovolené (celkem 8,5 let), 1x evidována na ÚP (31. 5. 2000 - 27. 8. 2000) a 1x uvádí OSVČ (1. 7. 2014 - 7. 9. 2014). Dle přehledu - splňuje odpracovaných 40 let ve školství? 

Dar z FKSP - peněžní k životnímu jubileu 50 let věku

Chceme našemu zaměstnanci dát peněžní dar z FKSP ve výši Kč 5 000. Nad 2 000 Kč tento dar podléhá dani z příjmu a je třeba z něho odvést odvody. Chápu tedy správně, že při zadání do výplaty zadám 2 000 Kč nedaňově a bez odvodů a 3 000 Kč tak, aby byla tato částka zdaněna? Pak mě ovšem zajímá, kolik převedu z FKSP zpět na běžný účet, odkud bude s výplatou vyplaceno - pouhých 5 000 Kč či navýšeno o daň a pojistné? 

Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy

Je možno uhradit z prostředků FKSP účast pedagoga na doplňujícím didaktickém studiu anglického jazyka a všeobecně účast pracovníků školy na vzdělávacích kurzech a workshopech? Pokud ANO, jak je to s případným zdaněním a odvody pojistného?

Různé výše příspěvku FKSP

a) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy dlouhodobě nemocnému zaměstnanci v průběhu roku – např. 2 měsíce? b) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy dlouhodobě nemocnému zaměstnanci, jehož pracovní nemoc v době výdeje vitaminu trvá (např. nemoc delší než 1 rok)? c) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy zaměstnanci, který je ve výpovědi? d) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy zaměstnanci, který je ve výpovědi a současně v pracovní neschopnosti, a je za něj v organizaci přijatý nový pracovník? Lze krátit tomuto novému pracovníkovi příspěvek na vitaminy? e) Lze poskytnout zaměstnancům různé výše příspěvku na penzijní připojištění a za jakých podmínek? f) Lze poskytnout zaměstnanci vyšší měsíční příspěvek na penzijní připojištění, než je měsíční splátka penzijní připojištění konkrétního zaměstnance? g) Lze krátit příspěvky v souvislosti s nižším pracovním úvazkem (např. úvazek 0,5)?

Dar - finanční poukaz

Společnost zakoupila finanční poukázky v hodnotě 1 000 Kč. Část poukázek vydala zaměstnancům při životních výročích 50, 55, 60 let. Co přesně znamená, že celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu (odst. 3)?