FKSP (82)

Různé výše příspěvku FKSP

a) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy dlouhodobě nemocnému zaměstnanci v průběhu roku – např. 2 měsíce? b) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy dlouhodobě nemocnému zaměstnanci, jehož pracovní nemoc v době výdeje vitaminu trvá (např. nemoc delší než 1 rok)? c) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy zaměstnanci, který je ve výpovědi? d) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy zaměstnanci, který je ve výpovědi a současně v pracovní neschopnosti, a je za něj v organizaci přijatý nový pracovník? Lze krátit tomuto novému pracovníkovi příspěvek na vitaminy? e) Lze poskytnout zaměstnancům různé výše příspěvku na penzijní připojištění a za jakých podmínek? f) Lze poskytnout zaměstnanci vyšší měsíční příspěvek na penzijní připojištění, než je měsíční splátka penzijní připojištění konkrétního zaměstnance? g) Lze krátit příspěvky v souvislosti s nižším pracovním úvazkem (např. úvazek 0,5)?

Dar - finanční poukaz

  • DAUC ID: 22103
  • Datum vložení: 31. 10. 2018
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová
  • V kategoriích: FKSP
  • Klíčová slova:

Společnost zakoupila finanční poukázky v hodnotě 1 000 Kč. Část poukázek vydala zaměstnancům při životních výročích 50, 55, 60 let. Co přesně znamená, že celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu (odst. 3)?

Limit osvobození u zaměstnance

V areálu společnosti je masérna, kam jednou týdně dojíždí masér (OSVČ). Tyto službu mohou zaměstnanci firmy jednou za měsíc využít. Společnost uhradí masérovi měsíčně fakturu, kde si účtuje za poskytnutou službu 300 Kč/osoba, hrazeno z FKSP (rozdíl zaměstnanci hradí přímo masérovi). Žádný pronájem za poskytnuté prostory si společnost neúčtuje. Je nutné sledovat po jednotlivých zaměstnancích, kolikrát službu využili, aby nepřekročili limit 2 000 Kč pro osvobození, nebo se tato „výhoda“ do limitu nepočítá?

Čerpání FKSP - vánoční přání pro důchodce

Je možno z FKSP uhradit zhotovení vánočních přání uvnitř s malým dárkem prezentující naši základní školu? Vánoční přání by byla určena pouze pro naše starobní a invalidní důchodce.

Doklad o zaplacení

Zaměstnanec mi donesl doklad o úhradě akce z FKSP, kterou zorganizovali zaměstnanci školy - úhrada z FKSP. Doklad je za večeři - vypadá tak, že je to prázdný papír, kde je uvedeno počet večeří krát jednotková cena a výsledná cena, datum a razítko restaurace. Stačí mi to na vložení do účetnictví školy, nebo musí dodat daňový doklad už kvůli EET? Moc se mi to nezdá a požaduji daňový doklad nebo fakturu. Jaký je Váš názor?

Odměna při odchodu do částečného invalidního důchodu

Jsme příspěvková organizace - základní škola. Náleží pracovnici, která ukončí pracovní poměr ze zdravotních důvodů a je jí přiznán částečný invalidní důchod, odměna při odchodu jak ze mzdových prostředků, tak z FKSP? V době ukončení pracovního poměru jí byl invalidní důchod I. stupně již přiznán. 

FKSP

Platíme fakturu do Rakouska z FKSP za rekreaci našeho zaměstnance. Faktura je v eurech, banka nám čásku přepočítá na Kč. Je nutné řešit kurzové rozdíly, když například úhrada činí 8 500 Kč a zaměstnanec nám 6 000 Kč uhradí, protože my mu z FKSP přispějeme jen 2 500 Kč? Mohu dát tedy z FKSP 2 500 Kč a zbytek jako úhradu zaměstnance a neřešit kurzové rozdíly?

Čerpání FKSP na masáže a plavání

Základní škola dosud hradila zaměstnancům masáže. Novelou zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. je v § 6 odst. 9 písm. d) mimo jiné stanoveno, že pořízení služeb zdravotního charakteru (kam podle mě masáže spadají) musí být od zdravotnických zařízení (na školení nám řekli, že musí být poskytovatel služby zapsán v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb). Pokud bude na faktuře za masáž uvedeno, že se jedná o "sportovní masáž", platí toto také? A je nadále možné objednávat a hradit z FKSP pro zaměstnance vstupenky do sauny a plaveckého bazénu, který provozuje tělovýchovná jednota?

Náklady na teambuilding v příspěvkové organizaci

Příspěvková org. zřizovatelem je město: Jak správně zaúčtovat doklad za zaplacení tzv. teambuildingu, jednalo se o zážitkovou hru "Escape room", pro 4 zaměstnance na 1 den. Lze účtovat i náklady na pracovní cestu, event. při podobné akci na více dnů i ubytování, stravování atd.? Domnívám se, že lze považovat zmíněné náklady za zákonné sociální náklady, tj. účtovat na účet 527, cestovné 512, popř. z FKSP ? Půjde o daňově uznatelné náklady? 

Sociální fond

Jsme s. r. o., mikro účetní jednotka, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Je možné na základě dokladu vystaveného na firmu, zaplatit ze sociálního fondu brýle (dioptrické) pro zaměstnance, a byl by to pro zaměstnance příjem osvobozený, nebo to musí zdanit? Je nějaká horní hranice?