Ing. Ladislav Pitner (1029)

Zboží do EU - kdy povinnost přiznat v přiznání DPH

Dodáváme zboží do EU, výdejka ze skladu je ze dne 30. 6., vystaven daňový doklad je také 30. 6. (DUZP 30. 6., Vystaveno 30. 6.), potvrzený přepravní list - nakládka je ze dne 3. 7. a zboží opustilo území ČR až 8. 7., do jakého období v přiznání DPH budeme tuto dodávku zboží evidovat? Je to dle vystavení daňového dokladu, tj. za měsíc červen?

DPH u přefakturace vodného

Od pronajímatele jsme obdrželi fakturu za vodné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. DUZP na této faktuře je 31. 5. 2020, datum vystavení 16. 6. 2020. Sazba DPH u vodného je na této faktuře 15 %. Odvolávají se na par. 21 odst. 4 písmene b - cituji jejich odpověď "Jelikož den odečtu z měřících zařízení byl k 31. 12. 2019, je sazba 15 % správná." Při dotazu na datum DUZP, proč až 31. 5. 2020, nám bylo sděleno, že v těchto dnech obdrželi doklady od společností poskytující energie. Z čehož vyplynulo, že nám vodné přefakturovali. Prosím tedy o odpověď, zda je sazba 15% DPH u vodného na faktuře pronajímatele správně.

Prodej automobilu v s. r. o.

Firma nakoupila před několika lety osobní automobil. Byl uplatněn plný nárok na odpočet DPH. Auto plně k firemním účelům. Žádnému krácení DPH nedošlo. Byl plný nárok na odpočet DPH. Nyní ho prodává. Prodej je tedy včetně DPH. Prosím, na jakém řádku v DP se prodej tohoto dlouhodobého majetku má objevit? Dle různých diskuzí je to řádek č. 1 a číslo 51 v DPH. 

OSVČ - stavební práce v Německu

Tuzemská OSVČ neplátce provádí stavební práce na nemovitostech na území Německa. Své práce fakturuje české firmě na české DIČ. Za posledních 12 měsíců obrat u OSVČ převýšil částku 1 mil. Kč Nevznikly nějaké povinnosti OSVČ z titulu DPH?

Náležitosti faktury v režimu MOSS (zboží na dálku)

Jaké prosím jsou/budou náležitosti daňového dokladu v režimu MOSS? Firma (eshop) bude od 1.1.2021 prodávat zboží na dálku na Slovensko s tímto zvlášním režimem. Dosavadní fakturační systém neumožnuje vystavit fakturu se sazbou 20% (Slovenské DPH). Proto firma předpokládá, že bude potřeba tento software upravit nebo změnit dodavatele, tak aby šlo vystavovat položky s 20% DPH (SK). Ovšem uvažuje i o zjednodušené variantě, že by tento systém MOSS řešila jen interní evidencí, že se udělá hromadný dopočet v záznamní povinnosti. Tzn. faktury by vystavovala s 21%, ale interně pro odvod slovenského DPH přes MOSS by z celkové ceny v záznamní povinnosti udělala hromadný matematickou úpravu evidence, aby se odvedlo 20% SK DPH. Toto řešení, ale podle mého názoru nesplňuje náležitosti daňového dokladu pro tento režim, je to tak? Firma dále prodává zboží na Slovensko i ve zvláštním režimu použitého zboží. Firma předpokládá, že nebude vadit, když na jedné faktuře budou položky zboží v režimu použitého zboží i režimu MOSS. Je to tak?

Zrušení registrace k DPH - datum

Jedná se o malé s. r. o., od března 2018 bez činnosti a registrace nám byla zrušena z moci úřední Rozhodnutím doručeným do datové schránky dne 7. 6. 2020, dle kterého účinnost zrušení nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Můžeme se odvolat do 30 dnů ode dne doručení, ale odvolávat se nebudeme. Moje dotazy jsou: 1) ke kterému datu nastane účinnost zrušení registrace a 2) pokud to bude až v červenci (já se domnívám, že k 7.7.), znamená to, že ještě podáme nulové přiznání za 2. čtvrtletí + za 3. čtvrtletí, anebo za 2. čtvrtletí + za část 3. čtvrtletí (1.-7.7.). 

Jak je to s datumy daňového přiznání? Předpokládám správně, že přiznání za 2. čtvrtletí bude mít běžný termín 25. 7. 2020, resp. tentokrát 27. 7. 2020? A v jakém termínu se má podat poslední přiznání, které bude za období od 1. do 7. 7. 2020? 

 

Pořízení nového přívěsu z Německa

Fyzická osoba, plátce DPH, pořídil nový přívěs z Německa od plátce DPH. Faktura za pořízení zboží je včetně německé DPH. Přívěs bude zaregistrován až v ČR. Kupující tvrdí, že je možné, aby německý plátce odvedl daň v Německu a český plátce požádal o vrácení DPH v České republice pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Já se domnívám, že tento postup je chybný a že má být uplatněn klasický režim pořízení zboží z EU. Jaký postup je správný? 

Sazby DPH v cukrárně

Je v případě prodeje zákusků a kávy, které si zákazník nechá zabalit a vezme sebou a zkonzumuje mimo cukrárnu, tento prodej brán jako dodání potravin a je nutné uplatnit sazbu 15 %? Pokud si zákazníci vychutnají zákusky přímo v cukrárně, jedná se o stravovací službu a uplatňujeme 10% sazbu DPH. 

Reverse charge

Obdrželi jsme fakturu z Polska. Jedná se o nákup koženky (drobný spotřební materiál pro firmu). Uvedli jsme svoji DIČ dodavateli. Na faktuře je vyčíslena částka za zboží bez DPH a DPH 0%. Dle mého názoru se jedná o reverse chargé. Je to tak? Na faktuře doměřím tedy DPH 21%? Nevadí, že faktura z Polska je v českých korunách a nikoliv v jejich měně? 

Poskytnutí služby odběrateli z Číny

Čínská firma (v ČR nemá provozovnu, není plátce v ČR) dodává do ČR součástky českému odběrateli, ten přiznává dovoz tohoto materiálu. U nás (české s. r. o., plátce DPH) si čínská firma objednala kontrolu kvality těchto součástek, práce budou provedeny v ČR v prostorách, které máme v nájmu. Teprve pak půjdou součástky do výroby u zmíněného českého odběratele. Tuto službu budeme fakturovat čínské firmě jako službu s místem plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, tj. bez DPH. Je tento postup správný?