Ing. Ladislav Pitner (864)

Rozdělení zboží a služby v souhrnném hlášení

Jaké je pravidlo pro rozdělení zboží a služby do souhnného hlášení? Naše firma prodává zboží a v té souvislosti některým zákazníkům fakturuje poštovné, balné do zahraničí (většinou do EU). Vše - zboží i dopravné/balné - je na jedné faktuře. Má tato faktura jako celek spadnout do kolonky v souhrnném hlášení do zboží, nebo se má dělit na zboží a službu? Služba je v malé částce oproti dodanému zboží. 

Slovenský občan OSVČ neplátce DPH neusazený v ČR dodává služby českému plátci

Slovenský občan OSVČ, který je neplátce DPH, není usazený v ČR, nemá v ČR provozovnu dodává do ČR služby českému plátci. Existuje důvod pro by mohl být v ČR identifikovanou osobou?

Příjem z pronájmu prostoru na webovém portálu pro reklamu Google

Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní několik webových portálů pro svojí vlastní činnost. Na těchto portálech poskytuje prostor pro reklamu společnosti Google, od které každý měsíc dostává „odměnu“ (za počet kliknutí). Jak správně řešit tuto problematiku z hlediska DPH? Podle mne je to služba poskytnutá osobě registrované v jiném členském státě EU (Irsko), tudíž vystavíme daňovou pohledávku s tím, že DPH bude přeneseno na odběratele, tj. Googlu do Irska. Je tento postup správný?

Odeslání náhradních sdílů - předmět daně z přidané hodnoty

Společnost je výrobcem elektroniky. Tu vyrábí a přepravuje svému odběrateli registrovanému v jiném členském státě. Čas od času je v rámci reklamace odeslán náhradní díl v rámci reklamační lhůty, tedy bez úplaty. Zatímco původní plnění je osvobozeno podle § 64 zákona o DPH, odeslání náhradního dílu je mimo předmět daně (nenáleží za něj již úplata). Je tento postup správný (tj. nemůže to být ze strany FU považováno za přemístění zboží apod.?)

Interpretace § 104 odst. 1 zákona o DPH

Je možné interpretovat znění § 104 odst. 1 zákona o DPH tak, že v případě obdržení dokladu v režimu přenesené povinnosti může odběratel bez sankcí tento doklad uvést do kontrolního hlášení v jiném (následujícím) období než do jakého doklad spadá svým datem uskutečnění zdanitelného plnění za předpokladu, že výše daně se tímto nezmění, a to i s odstupem například 6 měsíců? 

OSVČ a pronájem bytu

Musí OSVČ, která je plátcem DPH, a jako občan pronajme byt občanovi, do přiznání k DPH uvést na řádek č. 50 tento příjem za pronájem bytu? Tento příjem bude zdaňovat v DPFO podle § 9 zákona o daních z příjmů. 

Letenka a DPH

Jsme s. r. o., plátci DPH pouze v ČR, a dostali jsme fakturu od maďarské letecké společnosti na 126,6 PLN. Bylo to za služební cestu našeho jednatele dne 28. 12. 2018 s místem odletu Katowice (PL), místo příletu byl Londýn. Na faktuře, kterou jsme obdrželi, je uvedeno DPH 0%, základ DPH 126,6 PLN. Na této faktuře je také uvedena věta „Osvobozeno od DPH dle § 105 maďarského zákona o DPH“. Máme tuto fakturu uvést do ř. 5 přiznání k DPH jako službu z EU a pak také na ř. 43, nebo se vůbec nemá tato faktura uvádět do přiznání k DPH?

Prodej závodního automobilu do Německa

Dobrý den, OSVČ, plátce DPH, prodá závodní automobil bugy do země EU v částce 7 000 EUR:

1) plátci DPH v Německu,

2) neplátci DPH v Německu. 

Jak budu fakturovat - s DPH, nebo nikoli?

DPH u přípravného kurzu na certifikát FCE

Firma - plátce DPH - vyučuje angličtinu. Faktury vystavuje buď občanům, nebo firmám, jejichž zaměstnance vyučuje. Kromě běžných lekcí připravuje některé klienty i na certifikát FCE. Podléhají kurzy na certifikát FCE osvobození bez nároku na odpočet? Pokud ano, za jakých podmínek. A v případě, že ano, jsou tyto kurzy osvobozené bez ohledu na to, zda se fakturuje přímo občanům, nebo zda se fakturuje firmám?

DPH - kompenzační pomůcka - motorové vozidlo

V roce 2016 byl zakoupen osobní automobil pro nezletilého - handicapovaného, byl přiznán státní příspěvek ÚP a zároveň bylo požádáno o vrácení DPH ve výši 58 000 Kč. V kupní smlouvě je uveden nezletilý jako majitel a rodič jako provozovatel. Na faktuře byla vyčíslena DPH, která byla finančním úřadem vyplacena rodiči nezletilého. Nyní, v roce 2019, je tento osobní automobil prodáván nezletilým, v zastoupení rodiče, prostřednictvím autobazaru. Je zde povinnost odvést finančnímu úřadu DPH? Pokud ano, bude to z ceny prodejní, nebo poměrná část - krácení koeficientem při změně užívání?