Ing. Ladislav Pitner (926)

Vývoz výrobku

Jsme česká firma, plátci DPH, zabývající se montáží speciálních LED svítidel. Nyní jsme obdrželi objednávku na zhotovení vzorku svítidla. Objednatel je firma ze třetí země, ze Spojených arabských emirátů. Cena za vzorek je 290 EUR. Objednatel si zajistí přes přepravní společnost vyzvednutí vzorku u nás v sídle společnosti a následné doručení k nim do třetí země. Jelikož se s touto obchodní transakcí vývozu do třetí země setkáváme poprvé, zajímal by nás postup, co všechno musíme učinit předtím, než zboží předáme přepravci. Musíme vyplnit nějaké speciální formuláře nebo hlásit celním úřadům? Na zhotovení vzorku bude vystavena řádná faktura. Můžeme osvobodit od DPH? 

DPH novela 2019

Jsme s .r. o., plátci DPH, vystavené faktury vždy zaokrouhlujeme matematicky na celé koruny (i když platby probíhají bezhotovostně). Musíme tudíž od 1. 10. 2019 veškeré zaokrouhlení zdanit? Tzn. základ daně 20 Kč, DPH 21 % 4,20 Kč a další položka na faktuře bude zaokrouhlení -0,17 Kč a DPH -0,03 Kč. A toto zaokrouhlení bude vždy v sazbě 21 %?

Vydaná faktura v cizí měně pro tuzemského partnera - zaokrouhlení DPH od 1. 4. 2019

Mám dotaz na zaokrouhlení vydaných faktur v měně EUR pro tuzemské odběratele ve vazbě na změny DPH od 1. 4. 2019. Používám program Pohoda, který má podle mne správně zapracován postup výpočtu DPH. Základ DPH v měně EUR přepočítá kursem na Kč a z této částky v Kč spočítá DPH v základní sazbě. Když potom program přepočte celkovou částku na faktuře v měně EUR kursem Kč, vychází celkově jiná částka, kterou program uvede jako zaokrouhlovací rozdíl. Předesílám, že doklad v měně EUR nezaokrouhluji, je s přesností na centy.

Příklad: Kurz EUR/Kč = 25,83 Vyjádření v EUR: Základ: 572,22 EUR + 120,17 EUR = 692,39 EUR x 25,83 = 17.884,43 Kč Vyjádření v Kč: Základ: 14.780,44 Kč + 3.103,89 Kč = 17.884,33 Kč Program dosadí automaticky zaokrouhlovací rozdíl ve výši 0,10 Kč bez možnosti editace. Podléhá tento zaokrouhlovací rozdíl také vypořádání DPH na základ a daň, jak je uvedeno v novele zákona o DPH platné od 1. 4. 2019?

JSD na jinou hodnotu než faktura

Prosím o radu, která se týká dovozu z Číny. V květnu nám přišla faktura na cca 26 000 USD, zboží bylo dovezeno (procleno) v květnu a v červnu 2019, ale částka na dovozních dokladech nesouhlasí s dokladem z května, to znamená, nákup byl ve vyšší hodnotě, než následný dovoz a to o téměř 23 000 USD. Do základu daně pro DPH nemohu dát nic jiného než to, co mám na dovozních JSD, celnice nás v tomto ignoruje, protože se řídí tím, co jim poskytla Čína. Jak se mám k tomuto postavit? Když dám základ dle faktury, tak to nebude sedět FÚ na mojí DPH, ale takto to nemám vykázané správně.

Prodej automobilu do EU

Plátce DPH z ČR prodává ze svého obchodního majetku starší vozidlo a chce ho prodat plátci DPH ze Slovenska. Pokud mu na prodej automobilu vystavíme daňový doklad, můžeme dát doklad v režimu reverse charge, tzn. bez DPH? Jak ale prokážeme, že si vozidlo převezl na Slovensko? Stačí čestné prohlášení, případně mu automobil my můžeme převést přes hranice, anebo nám bude stačit, že doloží, že ho přihlásil na Slovensku?

DPH u dovozu v režimu zušlechtění

Česká firma - plátce DPH v ČR - dodala do Švýcarska občanovi kolo. Švýcarský občas poslat zpět do ČR kolo k zušlechtění (domontování elektropohonu). Kolo bylo po zušlechtění vyvezeno zpět do Švýcarska. Jakou povinnost má česká firma při transakci, kdy je kolo dovezeno do ČR k zušlechtění?

DPH u služby v EU

Firma Stroje s. r. o. , pro zákazníka s Daňovou evidencí, plátce DPH zajišťuje obrábění polotovarů. Vtahy jsou však složitější. Zákazník, plátce DPH si ve své režii nakoupí polotovar v Česku. Předá k prvnímu opracování naší firmě Stroje s. r. o. My zajistíme opracování dle požadavku a polotovar dále předáváme k dalšímu zpracování. Firma s. r. o. polotovar nenakupuje a dále neprodává. Provede jen a pouze opracování dle požadavku zákazníka. Proto fakturujeme poskytnutí služby v rámci EU do Německa plátci DPH v systému reverse change, bez DPH s nárokem na odpočet. Je to správný postup?

Doplňující otázka k dotazu ID č. 24465 - Dobropis na zboží starší 3 let bez DPH - upřesnění na příkladu

V odpovědi citujete zákon: V § 42 odst. 8 zákona o DPH je dále s účinností od 1. 4. 2019 stanoveno, že opravu základu daně nelze provést, pokud se oprava základu daně a výše daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné v den, který nastane po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. To znamená, že v případě, že lhůta tří let již uplynula, nemůže plátce, který původní zdanitelné plnění uskutečnil, provést opravu základu daně, a tím i opravu výše daně, která byla přiznána a odvedena (a vystavit opravný daňový doklad).

Prosím konkrétně na příkladu:

Dne 1. 9. 2015 vystavil dodavatel daňový doklad za dodané zboží 100 000 Kč + 21 % DPH. Čtvrtina z tohoto zboží byla z důvodu neprodejnosti (tak bylo dohodnuto) vrácena 1. 7. 2019 – dodavatel vystavil opravný daňový doklad 25 000 Kč + 0 % DPH. = 25 000 Kč. Je to v pořádku? Případně prosím uvést, jak má doklad správně vypadat.

Sazba DPH u dopravy

Jaká sazba DPH se použije o dopravy materiálu na stavbu pro rodinný dům? (Rodinný dům je ve snížené sazbě DPH).

Osvobozená plnění v přiznání k DPH

Naše společnost poskytuje úročené zápůjčky spojeným i nespojeným osobám. Ve smlouvách o zápůjčce je sjednána základní úroková sazba 6M EURIBOR + pevná odchylka. Základní úroková sazba je aktualizována vždy po uplynutí úrokového období, na které je tato úroková sazba vázána. Délka každého úrokového období činí šest kalendářních měsíců. Splátka úroků je sjednána ke dni splatnosti jistiny, tj. ke dni ukončení úvěrové smlouvy. Poskytování úvěrů a peněžních zápůjček se podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění, považuje za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet. V jakém období se toto plnění vykazuje v přiznání k dani z přidané hodnoty?