Zaměstnavatel (868)

Neuhrazené sociální a zdravotní pojištění z mezd

Jaký je postih pro firmu a jednatele, když se do 31. 1. 2019 neuhradí sociální a zdravotní pojištění z mezd, případně jen částečně?

Zákonné pojištění z mezd: pracovní smlouvy + dohody o provedení práce

V případě, že zaměstnáváme zaměstnance na základě pracovní smlouvy a DPP (do 10 000 Kč), pojistné se vypočítá pouze vynásobením sazby a základu, který je shodný s vyměřovacím základem na pojistné na sociální pojištění nebo ještě + 100 Kč za dohody o provedení práce, aby byli i tito zaměstnanci úrazově pojištěni?

Jednatel firmy - důchodce - odvod zdravotního a sociálního pojištění

Firma má jediného jednatele, společníka a zaměstnance v jedné osobě. Jednatel si vyplácí mzdu jako zaměstnance vč. úhrad sociálního a zdravotního pojištění. Jeho firma se zabývá službami, které nelze vykonávat v zimních měsících. Z tohoto důvodu chce čerpat 3 měsíce neplacené volno. Předpokládám, že v těchto měsících nedojde k odvodu sociálního pojištění. Musí jako starobní důchodce odvádět za sebe a taky firma zdravotní pojištění? Pokud ano, v jaké výši?

Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného

Na částečný pracovní úvazek bude u s. r. o. zaměstnán odpovědný zástupce a měsíční mzdou 8 900 Kč. U zdravotního pojištění musíme provádět doplatek pojistného do minimální mzdy, ale tento doplatek nechceme strhávat zaměstnanci, nýbrž ho chceme hradit my jako zaměstnavatel. Je to možné? Bude takto zaplacené pojistné daňově uznatelné? Ten částečný úvazek je z důvodů na straně zaměstnavatele (rozjezd společnosti, málo zakázek, není možno dát plný úvazek). 

Odměna a benefit

Zaměstnavatel by chtěl vyplatit odměny a dát možnost výběru zaměstnanci. Zaměstnanec má možnost zvolit odměnu do výplaty (odvody,daň) nebo do benefitního programu (bez odvodu, daně), kde jsou daná pravidla na co lze použít (např. masáž, vstupenka na kulturní vystoupení,…). Je v pořádku dát možnost volby zaměstnanci, nebo musí zaměstnavatel určit kde půjde odměna? V případě volby benefitního programu musí být evidence na výplatním lístku nebo stačí evidence v programu, kde má přístup zaměstnavatel i zaměstnanec. Jsme podnikatelský subjekt.

Daňová uznatelnost zaměstnavatele u příspěvku na penzijní připojištění zaměstnance na mateřské dovolené

Rádi bychom ověřili skutečnost, zda je příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance daňově účinným nákladem firmy i v případě, že je zaměstnankyně na mateřské dovolené. Dle vnitřních předpisů firma hradí příspěvek na penzijní připojištění i zaměstnancům, kteří pobírají nemocenské dávky, či jsou na mateřské dovolené. Nicméně narážíme na kolizi, zda je z hlediska zákona o dani z příjmů osoba na mateřské dovolené považovaná za zaměstnance vzhledem k tomu, že její příjem dle §b6 je po dobu pobírání dávky nulový. Prosíme o radu, zda příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům bez aktuálního příjmu dle § 6, můžeme zahrnout do daňově účinných nákladů firmy či nikoliv.

Ukončení pracovního poměru - absence

Zaměstnanec se rozhodl, že chce ukončit pracovní poměr hned, protože dostal lepší pracovní nabídku. Zaměstnavatel mu sdělil, že ho propustí, až uplyne 2 měsíční výpovědní lhůta. To se zaměstnanci nelíbilo a druhý den již nepřišel do práce. Na telefony nereaguje, již 14 dní nechodí do práce a dle informací už pracuje u nového zaměstnavatele. Původní zaměstnavatel neví, jak dále správně postupoval. Může ho propustit pro hrubé porušení pracovní kázně, k jakému datu? Musí mu proplatit nevyčerpanou dovolenou?

Doplnění dotazu "Američan v ČR zaměstnán zahraniční firmou" (DAUCID 21560 )

Americký zaměstnavatel zde nemá stálou provozovnu. Musí se zde americký zaměstnavatel registrovat jako plátce daně ze závislé činnosti, nebo si může vybrat variantu, že daňové přiznání zde vyhotoví zaměstnanec a daň zaplatí? Je to na volbě zaměstnavatele, nebo se musí registrovat jako plátce daně v ČR, pokud zde má zaměstnance (nevedoucí pozice) více než půl roku (českého rezidenta) a nemá zde stálou provozovnu?

 

Roční zúčtování daně 2017

Pan V nastoupil v 06/2017 do zaměstnání, 01-05/2017 byl student. Zaměstnavatel mu neudělal roční zúčtování daně. Pan V, neměl nikde jinde příjem, a zapomněl podat daňové přiznání. Prohlášení nepodepsal. Má podat daňové přiznání po lhůtě?

Rodné listy dětí

Pokud uplatňuje zaměstnanec daňové zvýhodnění na děti, je povinen dát zaměstnavateli kopie rodných listů svých dětí? Ptám se v návaznosti na GDPR.