Romana Smékalová (59)

Daňové zvýhodnění na vyživované děti - určení pořadí dítěte

Po rodičovské dovolené k nám do zaměstnaneckého poměru nastoupila pracovnice. Je matkou tří dětí. Je rozvedená , z předešlého manželství má jednu zletilou dceru. Za současného přítele není vdaná a má s ním dvě nezletilé děti. Ve společné domácnosti figurují tedy tři děti. Podepsala u nás, jako u zaměstnavatele, prohlášení k dani a chce nyní uplatnit slevu na dítě - jen na zletilou dceru. Pokud si přítel bude uplatňovat slevy na dani na dvě společné děti u svého zaměstnavatele (1. a 2. dítě), náleží zaměstnankyni sleva u nás jako zaměstnavatele na zletilou dceru v pořadí na první dítě ( měsíční sleva 1267 Kč), nebo v pořadí na třetí dítě ( měsíční sleva 2017 Kč)? Do tabulky podle § 35 c a § 35 d v prohlášení pak vypíše všechny děti s označením uplatnění a s označením pořadí?

Půjčka poskytnutá ze s. r. o. jinému s. r. o. a její účtování

Společnost s r. o. poskytla druhému s. r. o. (ve kterém je stejný společník, nicméně se nejedná o matku a dceru) půjčku s obvyklým úrokem. Dlužník si přijatou půjčku bude účtovat na účtu 249. Na jaký účet bude poskytnutou půjčku účtovat věřitel a v jakém řádku státního výkazu rozvahy v plném rozsahu se mu tím pádem poskytnutá půjčka projeví? Předpokládáme, že úroky pak bude věřitel účtovat na stejný účet.

Zůstatková cena zničeného majetku

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, koupil v roce 2020 malotraktor a ten zařadil do obchodního majetku. Malotraktor byl používaným majetkem, byl pořízen od fyzické osoby-také plátce dph a zaplacen hotově. Nebyl proto v záruce a nelze ho nijak reklamovat. V letošním roce byl traktor kvůli závadě na elektroinstalaci zcela zničen. Traktor nebyl pojištěn. Policie vyloučila cizí zavinění. Vrak bude odvezen k likvidaci. Je možné uplatnit v letošním roce poloviční odpis a je zůstatková cena daňově uznatelným výdajem? Je nutné upravit uplatněný nárok na odpočet DPH?

Odpis majetku

Fyzická osoba podnikající vede daňovou evidenci. V době podnikání pořídila majetek. Jelikož byla ve ztrátě, neprováděla odpis majetku (i když je to povinnost). V letošním roce odchází do starobního důchodu a bude ukončovat podnikatelskou činnost. Pokud by majetek správně odpisovala, byl by teď plně odepsán. Jak by měl správně majetek teď vykázat za rok 2020 a při ukončení podnikatelské činnosti v roce 2021?

Věcný dar obchodnímu partnerovi

Společnost s r. o. daruje hodinky v hodnotě 20 000 Kč svému obchodnímu partnerovi jako poděkování za spolupráci a zaúčtuje dar na účet 543. Má povinnost uvádět, komu byl dar poskytnut? Musí se s obdarovaným něco podepsat, že dal převzal? Má obdarovaný povinnost dar uvést ve svém daňovém přiznání a zdanit jej?

Velký zůstatek v pokladně

Jednatel s. r. o. vybíral v minulosti peníze z účtu, které byly pokladními doklady účtovány jako vklad do pokladny. Při fyzické kontrole stavu pokladny je ovšem v pokladně jen malý zůstatek. Jedná se řádově cca o 1 mil. Kč, který chybí fyzicky v pokladně. Lze se účetně vypořádat s chybějících zůstatkem zaúčtováním na účet MD 569/D 211? Nebo zvolit raději jiný nedaňový účet z řady 5..? Nebo vůbec takovýto postup nelze volit? Jednatel tvrdí, že hotovost nemá a není schopen ji fyzicky do pokladny vrátit.

Odpisy stroje, na který byla poskytnuta dotace

Na zemědělský stroj má OSVČ vedoucí daňovou evidenci zažádáno o dotaci. Stroj je pořízen v říjnu 2020, Dohoda o poskytnutí dotace uzavřena v následujícím roce a samotná dotace obdržena taktéž v následujícím roce. Jak je to s odpisy v roce 2020, v roce 2021 a dalších letech? Je možné i v tomto případě uplatnit odpisy dle volby, tj. rovnoměrné, zrychlené případně mimořádné odpisy?

Závazky a pohledávky za firmou, která nevedla účetnictví

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, eviduje několik pohledávek a má zároveň také závazek z obchodního styku – tj. dodání a poskytnutí služby vůči právnické osobě - s. r. o. z roku 2015. Zjistili jsme, že tato právnická osoba nevedla účetnictví, tak jak ukládá zákon, měli dluhy vůči finančnímu úřadu a zřejmě i vůči dalším institucím. Finanční úřad provedl daňovou kontrolu a za roky 2015 a 2016 vyměřil daňové povinnosti dle pomůcek. Tato firma tyto své problémy ustála a dál je aktivní, provozuje svou činnost. Nebyla a není v insolvenci, nezanikla, nebyl prohlášen konkurz. Jednatel odmítá se vůbec bavit o svých závazcích z těchto let, zřejmě vůbec tyto závazky neeviduje. Vyměřením daňových povinností ex-offo tuto kapitolu uzavřel. Pohledávky fyzické osoby za touto firmou nebudou nikdy uhrazeny a fyzická osoba (logicky) nechce uhradit svůj závazek. Jak postupovat dál u fyzické osoby v daňové evidenci?

Paušální výdaje

Je možné uplatnit výdaje i v nižší sazbě, než je uvedeno v § 7 odst. 7 u písmene b), tedy 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč? Je možné uplatnit např. výdaj jen ve výši 900 000 Kč nebo se uvedená procenta nedají změnit?

Prodej bytu - zdanění § 10 ZDP

Fyzická osoba prodala v roce 2020 byt v osobním vlastnictví, který koupila v roce 2017. V bytě nikdy nebydlela, jen ho pronajímala. Prodej bytu tedy nelze osvobodit, přestože prostředky získané prodejem použila na svoji bytovou potřebu. Lze v tomto případě použít jako výdaj prokazatelně vynaložený na dosažení příjmu úroky z hypotečního úvěru, kterým financovala nákup tohoto bytu?