Romana Smékalová (4)

Vyřazení majetku - automobilu

Jak postupovat při vyřazení automobilu? Automobil byl již odepsán. Auto bylo zničeno - havárie a potřebuji ho vyřadit. 1. vyřazení automobilu: MD 022/D 082 - 400 000 Kč, 2. pojišťovna zaplatila 119 000 Kč - MD 315/D 648, 3. vrak byl prodán - MD 311/D 641 - 81 000 Kč. Je to tak v pořádku?

Odpis pohledávek

V saldokontu nezaplacených vydaných faktur evidujeme i drobné přeplatky faktur. Přeplatek pohledávky z roku 2010 ve výši 580,76 Kč (odběratel a. s.) a přeplatek pohledávky z roku 2013 ve výši 39,80 Kč (odběratel soukromá osoba). Mohu tyto přeplatky, které akciová společnost nevrátila a nebude je odběratelům vracet (odběratelé je nikdy neupomínali) vyřadit z evidence tímto zápisem MD 546/D 311 nebo MD 548/D 311 nedaňově?

Pronájem automobilu

Společnost U. s. r.o. je vlastníkem automobilu, ale provozovatel je jiná FO. Společnost U. s. r.o. si tedy může automobil odepisovat a dávat do nákladů servisní práce, pojištění automobilu a např. silniční známku - je to prosím tak? Musí společnost U. nějakým způsobem pronajímat měsíčně automobil provozovateli automobilu? Pokud ano, jde to udělat na základě faktury a bude faktura s DPH anebo bez DPH? Společnost U. s. r. o. je plátcem DPH a FO není - je to soukromá osoba. Pokud by byla FO jednatelem společnosti vznikne jiná situace s pronájmem? S A může si FO (pokud by to byl podnikatel) dávat fakturu do svého účetnictví (myslím fakturu o pronájmu)? Pokud by se napsala nějaká dohoda, že automobil používá jen U. s. r. o., tak je možné dávat do účetnictví i benzin anebo používat paušál? Je možné, aby tedy automobil používala jen společnost, i když je provozovatel někdo jiný, tzn. že by uplatňovala veškeré náklady, včetně nafty?

Doplňující otázka:

Pokud tedy s.r.o. - vlastník automobilu i když je provozovatel jiná FO napíše interní doklad, že je auto používáno výhradně k udržení příjmů vlastníka (tedy s.r.o.) a automobil používá pouze pro své účely s.r.o. - což tak i je, tak může společnost odepisovat majetek + ostatní náklady (opravy, naftu, DZ...) 

Zdanění příjmů z pronájmu

Matka darovala konce června dceři byt, ve které je nájemník, který platí měsíční nájemné. Nájemní smlouva je na matku a celý rok chodí platby za nájem na účet matky. Jak to bude se zdaněním nájmu, jestliže od začátku července je majitelem bytu dcera, ale nájemní smlouva nebyla změněna a peníze stále chodí matce? Matka bude zdaňovat nájem za celý rok, nebo musí příjem za období 07-12 zdanit dcera, i když příjem chodil matce? Jaké to bude mít tato situace daňové dopady na matku a jaké na dceru?