Odměna (250)

Odměna jednatele a DPH

Podléhá dle aktuální legislativy odměna jednatele DPH? 

Odměna předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise

Je možné vyplácet odměnu předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise nebo mzdu tak, aby se neodvádělo sociální ani zdravotní pojištění? Oba dva jsou již důchodci. Je možné na jejich činnost pro společenství udělat dohodu o provedení práce?

Paušální příspěvek na telefon jednateli

Jednatel a zároveň společník firmy má ve smlouvě o výkonu funkce napsáno, že mu bude vyplácen příspěvek na telefon (neboť pro služební účely používá svůj soukromý, a tudíž platí i veškeré hovory). Příspěvek je ve smlouvě fixně stanoven na 750 Kč/měsíc. Ve smlouvě se také píše, že má jednatel nárok na výplaty podílů na zisku, či měsíční odměny. Nejsou zde ale popsány způsoby výpočtu odměn ani podílů na zisku. Nebyl ani předložen způsob výpočtu paušálního příspěvku na telefon. Jednatel zatím za celý rok 2018 žádné odměny ani podíly na zisku neobdržel. Jednatel obdržel v r. 2018 pouze příspěvky na telefon. Pokud je nárok na příspěvek na telefon takto ve smlouvě zahrnut, je pro firmu daňově uznatelným, nebo je třeba pro zajištění uznatelnosti provést nějaká opatření?

Odměny z hospodářské činnosti

Jsme příspěvková organizace zřízená městem. Ve zřizovací listině máme kromě vymezení hlavního účelu činnosti uvedenou i vedlejší hospodářskou činnost (pronájem prostor, hostinskou činnost - praní a žehlení prádla pro cizí organizaci, stravování zaměstnanců zřizovatele, důchodců a zaměstnanců školských organizací ve městě). Podíl z tržeb z těchto činností je možno použít na výplatu odměn zaměstnancům školy, jejichž výši určuje ředitel organizace. Je možno část těchto mzdových prostředků použít i na odměnu řediteli organizace. Pokud ano, kdo stanoví její výši? Může tak učinit statutární zástupce ředitele a je její výše omezena (např. % z celkového ročního objemu takto získaných finančních prostředků)?

Výkon funkce jednatele - fakturace DPH z výkonu funkce

Společnost s ručením omezeným má dva jednatele (jeden je občan, druhý je OSVČ plátce DPH) a jediného společníka, kterým je jedním z jednatelů. Oba jednatelé funkci vykonávají na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele, odměna za výkon funkce je sjednána ve smlouvě a schválená valnou hromadou - výše odměny 5 890 Kč. Zároveň jsou oba ve společnosti zaměstnáni jako vedoucí výroby/provozu na základě pracovní smlouvy se sjednanou odměnou 28 000 Kč. Odměna na základě smlouvy o výkonu funkce je zpracovávána v rámci mezd, stejným postupem jako mzda z pracovní smlouvy. Nyní jsem na školení zaslechla informaci o fakturaci DPH z výkonu funkce jednatele. Bohužel problematika nebyla nikterak dále rozvedena. Bude se jednatelů tato změna týkat? Jak se bude postupovat v případě jednatele - občana, jednatele OSVČ, plátce DPH? 

Použití fondu odměn

Jsme škola, příspěvková organizace kraje. Chtěli bychom použít fond odměn na odměny na konci roku. Z čeho lze zaplatit k těmto odměnám zákonné odvody? Názory na tuto problematiku se různí. V provozním příspěvku nám nezůstanou žádné peníze. Lze tedy zaplatit i odvody z fondu odměn? 

Fakturace do vlastní společnosti

Společnost s r. o. A má jediného společníka, a to s. r. o. B. Mohou společníci s. r. o. B fakturovat své služby do s. r. o. A? Může jednatel s. r. o. A fakturovat své služby do s. r. o. A, anebo je lepší aby pobíral odměnu jednatele? 

Odměna a benefit

Zaměstnavatel by chtěl vyplatit odměny a dát možnost výběru zaměstnanci. Zaměstnanec má možnost zvolit odměnu do výplaty (odvody,daň) nebo do benefitního programu (bez odvodu, daně), kde jsou daná pravidla na co lze použít (např. masáž, vstupenka na kulturní vystoupení,…). Je v pořádku dát možnost volby zaměstnanci, nebo musí zaměstnavatel určit kde půjde odměna? V případě volby benefitního programu musí být evidence na výplatním lístku nebo stačí evidence v programu, kde má přístup zaměstnavatel i zaměstnanec. Jsme podnikatelský subjekt.

Zaměstnávání manželky na DPP: odměna, stravenky

1. Společnost s r. o. (jeden majitel) může uzavřít dohodu o provedení práce s manželkou? 2. DPP – do 300 hodin/rok u jednoho zaměstnavatele, je omezená hodinová odměna – výše (např. 500 Kč/hod) a je možné k odměně za odpracovanou dobu přidat i mimořádnou odměnu (např. 10 hod po 500 Kč + 4 900 odměna = 9 900 za měsíc)? 3. Je u DPP za 5 dní v práci po 3 hodinách možné dát stravenky? Ty nejsou u dohodářů předmětem daně z příjmů, že? 

Odměny z dohody o provedení práce a projekty

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Někteří naši pracovníci, například učitelé, vedle své hlavní činnosti - výuky, vykonávají ještě další práce např. v různých projektech. Na projekty mají zpravidla sjednánu dohodu o provedení práce. Můžeme těmto učitelům vykázat v rámci této dohody o provedení práce i jednorázovou odměnu, např. 6 000 Kč, u čehož by se nevykazovaly hodiny? Jedná se nám o to, aby se odměna z projektů nezapočítávala pro průměr např. za dovolené z hlavní činnosti - výuky.