Stanislav Suchan (48)

Příjmy z Chorvatska

Fyzická osoba-nepodnikatel, český daňový rezident má příjmy z Chorvatska. Jednak příjem z pronájmu nemovitosti v Chorvatsku, jednak příjem z prodeje nemovitosti v Chorvatsku. Chápu správně, že v rámci českého daňového přiznání se příjem z prodeje nemovitosti (nesplňující podmínky pro osvobození) uvede jako příjem podle § 10 a uplatní se jako výdaj pořizovací cena této nemovitosti? Dále je možné započítat daň zaplacenou v Chorvatsku? Příjmy z pronájmu realizované v Chorvatsku se pak zdaní podle § 9, kdy k příjmům lze uplatnit i výdaje (tzn. vč. odpisu dle českého zákona o DP) a dále pak lze započítat daň zaplacenou v Chorvatku? Stačí, aby daň v Chorvatsku byla uhrazena do dne podání českého daňového přiznání - aby bylo možné ji započítat? Je nutné si vyžádat potvrzení tamního správce daně k prokázání zaplacení chorvatské daně? 

Zůstatková cena majetku

Společnost prodala automobil za 25 000 Kč, včetně DPH. Zůstatková cena automobilu byla 50 000 Kč. Pokud je zůstatková cena majetku vyšší než prodejní, tak jaké to má dopady. Zatím jsem účtovala prodej MD 311/D 641, poloviční odpisy, vyřadila jsem majetek MD 082/D 022 a zaúčtovala zůstatkovou cenu MD 541/D 082 - daňový náklad. Je to prosím správně? Přemýšlím, že bych část zůstatkové ceny dala na nedaňové náklady. Automobil byl původně koupen za 90 000 Kč.

Úmrtí plátce DPH

Dne 25. 5. 2021 zemřel OSVČ, čtvrtletní plátce DPH. Ke dni úmrtí eviduje zásoby zboží na prodejně a dlouhodobý majetek u kterého byl uplatněn nárok na odpočet dph na vstupu v plné výši. Spolupracující manželka chce zásoby prodat, ale do ukončení dědického řízení nesmí s majetkem nijak nakládat. Po ukončení dědického řízení nebude v podnikání pokračovat, ale ráda by nespotřebované zásoby prodala. Je možné zásoby prodat jako fyzická osoba-nepodnikající po ukončení dědického řízení? Jak postupovat z hlediska DPH? Již v přiznání za 2Q/2021 odvést DPH z nespotřebovaných zásob upravit rovněž výši daně z dlouhodobého majetku (pořízen v roce 2018 a 2019) nebo až po ukončení dědického řízení?

Monitorovací jednotka os. automobilu

Společnost v letošním roce zakoupila osobní vozidla pro služební i soukromé účely. Těmto vozům byla namontována GPS jednotka pro vytvoření elektronické knihy jízd. Jednotka vč. montáže stála cca 7 000 Kč. Je GPS jednotka (ccs carnet) součástí vstupní ceny vozidla? 

Vyřazení budovy z podnikání

Podnikatel fyzická osoba plátce DPH. V roce 2004 vložil budovu do podnikání, tu v létě pronajímá a odvádí nájemné s nulovou sazbou DPH. Jinak si uplatňuje odpisy, vodu, elektřinu a praní pádla pro hosty, DPH se neodečítá, není odpočet. Nyní chce budovu vyřadit z majetku. Budova má zůstatkovou cenu 774 000 Kč. Jak to bude s DPH, odvedu ze zůstatkové ceny nebo nic? Budu nyní nájem evidovat v § 9 zákona o daních z příjmů plus odpisy a ostatní výdaje a opět bez DPH? 

Zdanění příjmů ze zahraničí získaných děděním

Český rezident zdědil po rodičích na Slovensku nemovitost. V rámci vypořádání dědictví mu byl jeho podíl na nemovitosti vyplacen sestrou v penězích. Je příjem získaný vypořádáním v SK od daně osvobozen?

Účtování sídla společnosti

Nová společnost s r. o. dostala fakturu přijatou s textem Využití sídla společnosti na 24 měsíců, v částce 7 500 Kč. Jak prosím novou společnost s r. o. zaúčtuje?

Příjem za trénování dětí od hokejového klubu

Poplatník, zaměstnanec a současně podnikatel - živnostník, trénuje děti, od hokejového klubu dostává ročně asi 15 500 kč, poplatník nemá na trénování ŽL, je potřeba tento příjem zdanit? Ve skutečnosti je tento příspěvek použit na nákup hokejové výstroje (brusle, ostření bruslí, hokejové oblečení) - tyto výdaje lze doložit doklady a pak na dojíždění autem na stadion, event. výjezdy na zápasy.

Faktura z minulého roku

Firma s. r. o., plátce DPH, v červnu letošního roku jsme dostali fakturu vystavenou v prosinci 2020, jde o nevýznamnou částku, cca 1 000 Kč, přiznání k dani z příjmů PO již podáno, měnit nebudeme. Jak prosím správně zaúčtovat? 

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP

V roce 2019 jsem koupil dceři byt za 10 mil. Kč. Peníze jsem poslal z mého účtu na účet realitní kanceláře. Kupní smlouva zní na dceru. Musí podat dcera oznámení správci daně podle § 38v ZDP, když správce daně si může zjistit příjem z rejstříku (katastru nemovitostí) nebo má podat dodatečné oznámení a bude muset uhradit pokutu za pozdní oznámení?