Platební karta (34)

Platba soukromou kartou zaměstnance

Zaměstnanec mi přinesl paragon za nákup spotřebního materiálu pro firmu k proplacení z firemní pokladny. Paragon hradil zaměstnanec kartou ze svého soukromého účtu. Je možné zaúčtovat v pokladně MD 501/D 211 nebo je správný jiný postup ?

Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění

Společnost podle vnitřního předpisu o sociálním fondu přispívá svým zaměstnancům na sportovní a kulturní akce. Probíhá tak, že zaměstnanec si koupí vstupenku a předloží ji do pokladny, kde mu je částka za vstupenku proplacena. V takovém případě nejde dle našeho názoru o nepeněžní plnění a zaměstnavatel musí částku zdanit ve mzdě zaměstnance a odvést pojistné jak za zaměstnance, tak za podnik. Jak by byla posuzována situace z hlediska peněžního nebo nepeněžního plnění, pokud by společnost poskytla (půjčila) zaměstnanci podnikovou platební kartu a zaměstnanec by provedl platbu za vstupenku při jejím nákupu touto kartou? 

Uznatelnost nákladů uhrazených soukromou kartou zaměstnance

Je možné, aby zaměstnanci předkládali doklady (nákup je předem schválen žádankou), které uhradili soukromou platební kartou? Jedná se třeba o doklady z e-shopů. Je tato problematika řešena zákonem? 

Vklad na kartu Benziny

Jednatel společnosti si nechal vystavit firemní kartu Easy od Benziny. Bankovní platební kartou provede vklad na platební kartu Benziny. Jak zaúčtovat tuto platbu a dále platbu kartou Easy za PHM? Jako doklad je účtenka od Benziny o provedeném vkladu a další účtenka je za zaplacení PHM kartou Easy. 

Bonus za platbu kartou, účtování, DPH

V s. r. o. platíme platební kartou. S programem k platební kartě získáváme 3 % peněz zpět z každé transakce na platební kartě. Není k této transakci přijatých peněz žádný doklad, na výpisu z účtu je jen plusová položka. Nákladově k platební kartě máme pojištění a měsíční bankovní poplatek - účtování MD 568/D 221. Připsaný bonus za používání platební karty - účtování MD 221/D 668. Je účtování správné? Nebude se z přijatých bonusů odvádět DPH?

Platební karta a srážka ze mzdy za neoprávněné použití

Zaměstnanci byla přidělena firemní platební karta, kterou má k dispozici výhradně za účelem úhrady výdajů souvisejících s výkonem jeho práce jménem a na účet zaměstnavatele. Dle směrnice nesmí kartu používat pro soukromé účely a všechny platby musí doložit dokladem o nákupu (účtenka, paragon, faktura ....). Při neoprávněném použití karty je povinen uhradit zaměstnavateli dlužnou částku. Pokud nedoloží platbu dokladem či kartu použije k úhradě soukromých či jiných neschválených výdajů, jakým způsobem je možné provést srážku ze mzdy za účelem úhrady vzniklé pohledávky za zaměstnancem ? Pouze na základě dohody o srážce ze mzdy dle § 146 odst. b) zákoníku práce nebo lze částku srazit i bez dohody s odvoláním na § 147 odst. 1 d) zákoníku práce, kdy lze srazit ze mzdy "popřípadě jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů"? 

Příjmy z prodeje platební kartou

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, poskytuje služby, za které příjímá úplatu hotově nebo platební kartou. Jako plátce DPH z každé takové tržby přiznává daň na výstupu. Po připsání takové platby na účet si však banka část „ukrojí“ a částka je nižší. Jak postupovat dál? Co s neuhrazenou částí pohledávky, ze které však byla odvedena daň?

Odpočet DPH z dokladu předchozího roku

Když přijme plátce DPH doklad vystavený v roce 2018 v prosinci až v únoru následujícího roku 2019, jakým způsobem si může odečíst DPH? Doklad byl v roce 2018 placený kartou, ale zaměstnanec ho dodal až po odeslání přiznání k DPH za prosinec. Pokud nechce společnost dělat dodatečné daňové přiznání k DPH, lze jej v roce 2018 zaúčtovat jako 5../321 + DPH 349/321 a v roce 2019 interním dokladem udělat pouze odpočet DPH MD 343/D349? Nebo jakým způsobem správně zaúčtovat, aby se nemuselo podávat dodatečné daňové přiznání?

Zaplacení faktury platební kartou v daňové evidenci

Tuzemský podnikatel, OSVČ, který vede daňovou evidenci, zaplatil přijatou fakturu platební kartou dne 31. 12. 2018, částka byla z bankovního účtu odepsána až 3. 1. 2019. Může si OSVČ uplatnit do daňových výdajů úhradu faktury již v roce 2018?

Platby platební kartou na prodejně

Společnost s r. o. přijímá na své prodejně platby kartou. Jak postupovat při měsíčním účtování? Doklady za platby kartou z prodeji, měsíční výpis z terminálu - je uvedena čistá částka + poplatky a výpis z účtu. Nikdy nejsou stejné částky. Např. tržby na prodejně 40 000 Kč, výpis z terminálu 32 000 Kč + poplatky (chybí částky posledního dne v měsíci) a výpisy z účtu 30 000 Kč (chybí částky posledních 2 dnů v měsíci). Jak správně postupovat při účtování? Využíván účet 315, který ani koncem roku není vyrovnaný.