Účetnictví (5355)

Faktura bez uvedení IČO

Objednávali jsme zboží v českém e-shopu, ale dorazila nám faktura německým DIČ. Tato faktura neobsahuje identifikační číslo subjektu, mohu nechat prázdné pole pro IČO při zadávání do účetnictví?

Dodanění DPH neplátci v EUR - pevný (roční kurz)

Jsme právnická osoba, která dodala v 5/2021 stroj do Polska za 2 565 EUR. Nebyl to první prodej, a tak jsem nekontrolovala jestli jsou plátci DPH. V minulosti prodeje bez DPH probíhaly bez problémů. Z FÚ přišla zpráva, že odběratel v té době (asi 1/2 roku) nebyl plátcem. Vím, že musím dodanit a poslat dodatečná daňová přiznání. Nevím, ale v jakém kurzu, když používám pevný (roční). Faktura je v EUR a daň budu odvádět našemu finančnímu úřadu.

Faktura zaplacená dvakrát

V červenci mi přišla zálohová faktura, kterou jsem zaplatila. Vytvořila jsem si i zálohovou daňovou. V srpnu mi přišla doúčtovací faktura, ale já si nevšimla, že je zde odúčtovaná zaplacená záloha z července a zaplatila jsem fakturu znovu. V září mi přišla vrácená platba. Jak mám danou vratku zaúčtovat? A jak to bude s DPH, kterou jsem si nárokovala jak v červenci za zaplacenou zálohu, tak srpnu. Finanční úřad se zatím neozval. Mám opravovat a vracet se do srpna nebo by to šlo účetnicky jinak v září? 

Nehmotný majetek

Účetní jednotka má stanoveno, že dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek s pořizovací cenou nad 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Tento majetek zařadí a odepisuje. Drobný majetek s cenou 10-60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok účtuje do nákladů a eviduje. Jak má postupovat u nehmotného majetku jehož hodnota je vyšší než 60 000 Kč, ale doba použitelnosti je jen 1 rok a nebo kratší (např. různé krátkodobé licence). Lze tento majetek účtovat rovnou do nákladů? Musíme ho vést v evidenci?

Penzijní připojištění

Pokud by zaměstnavatel platil za zaměstnance (odváděl) penzijní připojištění je to pro zaměstnavatele daňový náklad? Jaké jsou podmínky? Jaký to má dopad pro zaměstnance? Kolik může zaměstnavatel platit při hrubé mzdě 16 800 Kč - kolik chce a nebo je třeba dodržet nějaké pravidla - určité procento z hrubé mzdy. Jak se prosím odvod a předpis účtuje: MD 527/D 333 a MD 333/D 221. 

Prodej vinného sklípku

OSVČ, plátce DPH, má v majetku vinný sklep, který je zapsaný na katastru, jako majitelé jsou uvedeni podnikatel, ale i manželka. Na katastru je vedený jen pozemek, pod ním je sklep, velikost není řešena. Půlku sklepa chce podnikatel prodat. Jak správně účtovat o příjmu z prodeje? Může být prodejní cena zaslána na soukromý účet podnikatele? Má se upravit zůstatková cena? Nabízí se řešení snížení hodnoty sklepa, ale nejsem si jista. 

Vlastní nábytek do s. r. o.

Jednatel s. r. o. (je zároveň jediný společník) má kancelář ve svém domě a rozhodl se vybavit ji vlastním starožitným nábytkem. Původní (již hodně použitý nábytek: kancelářské skříně, skříňky a stoly) nechal odvézt na likvidaci a starožitný nábytek si nechal přestěhovat z bytu do kanceláře (ze třetího podlaží do prvního). Za odvoz na likvidaci a přestěhování byla vystavena přepravcem faktura na firmu. Jedná se mi o to, zda je možné fakturu dát do daňově uznatelných nákladů a nic víc neřešit (chceme to udělat co nejjednodušeji) anebo zda je potřeba nějak zdokumentovat ten nový nábytek do firmy. Dalo by se to brát jako např. bezplatné zapůjčení nábytku? A pokud ano, je nutné k tomu vyhotovit nějakou smlouvu, protokol apod.? Jednatel sám pro sebe doklad nechce, jedině, pokud by to bylo nutné z hlediska s. r. o. 

Přístřešek pro zaměstnance

Jak správně zaúčtovat přístřešek (pergola) vybudovaný pro zaměstnance v areálu firmy? Zaměstnanci tento prostor využívají ke stravování. Cena je 42 000 Kč. Jedná se o dřevěnou konstrukci přišroubovanou k dlažbě a střešní krytinu. 

Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností

Pokud je uzavřena úvěrová smlouva na předmět financování (typicky osobní automobil) s tímto typem zajištění (Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností) pohledávky, tzn. v technickém průkazu je dlužník zapsán jako majitel i provozovatel, je možné využít v tomto případě výdajový paušál na dopravu?

Doplňující otázka:

Prosím o upřesnění odpovědi z dotazu DAUC ID: 28307 tzn. možnosti uplatnění paušálního výdaje na dopravu, pokud je uzavřena úvěrová smlouva na předmět financování (typicky osobní automobil) s typem zajištění (Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností). Z odpovědi není jasné, jestli autor vylučuje možnost využití paušálního výdaje na dopravu v případě, že věřitel využil zajišťovací převod práva ve smyslu uzavření smlouvy o úvěru, kde je využit typ zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s okamžitou účinností nebo se jedná o porušení smlouvy (např. splátky po splatnosti) při využití typu zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s odloženou účinností. Tj. dotaz zní, jestli lze uplatnit paušální výdaj na dopravu, pokud je uzavřena úvěrová smlouva s typem zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s odloženou účinností -> kde nedojde k porušení smluvních podmínek.

Vklad jednatele na běžný účet

Jediný jednatel společnosti s. r. o. vložil přes bankomat na účet společnosti peníze. Lze prosím účtovat přes MD 351/D 411 a MD 221/D 351?