Účetnictví (4724)

Opravné položky k pohledávkám

Účetní jednotka vytvořila v roce 2018 opravnou položku k pohledávkám z roku 2015 dle § 8a. V tu dobu pohledávky nebyly promlčené. Tato opravná položka nebyla nikdy zrušena a je stále v účetnictví. Je možné ji k 31. 12. 2019 zrušit a pohledávky, které jsou již promlčené, daňově odepsat? Je nutné opravné položky k pohledávkám z minulých účetních období vždy na začátku nového účetního období zrušit a vytvořit nové, nebo pokud nedojde k žádné změně je možné tyto opravné položky nerušit, ale nechat je v účetnictví do doby, než dojde k odpisu pohledávky?

Příspěvek na kanalizaci

Jsme s. r. o., v letošním roce jsme vybudovali kanalizační přípojku a budeme ji letos prodávat VaK. Náš soused-firma s. r. o. nám na vybudování této přípojky přispěla částkou 100 000 Kč (vyfakturováno). Jak máme o této částce účtovat?

Oprava účetnictví a opravné přiznání k DPPO

V únoru 2020 bylo podáno řádné přiznání k DPPO za rok 2019. V březnu 2020 ještě poplatník obdržel doklad časově a věcně patřící do roku 2019. Může ještě poplatník otevřít účetnictví 2019, doúčtovat tento doklad? Do konce března 2020 podat opravné přiznání k DPPO za rok 2019 včetně opravené závěrky?

Platba soukromou kartou zaměstnance

Zaměstnanec mi přinesl paragon za nákup spotřebního materiálu pro firmu k proplacení z firemní pokladny. Paragon hradil zaměstnanec kartou ze svého soukromého účtu. Je možné zaúčtovat v pokladně MD 501/D 211 nebo je správný jiný postup ?

Prodej drobného majetku

Firma s. r. o. má ve směrnici, že nákup drobného majetku od 3 000 Kč do 40 000 Kč účtuje na účet 501 a eviduje na jednotlivých kartách. Čím dál častěji se stává, že firma nakoupí drobný majetek a během pár měsíců ho prodá. Nevěděli jsme, že se bude prodávat, proto nebylo vedeno jako zboží. Jaký je prosím správný účet při prodeji drobného majetku, četla jsem, že 642 by to být neměl. Je lepší použít účet 648, popřípadě jiný nebo který je prosím správně? 

Dotace z EU vyplácena v zálohových platbách

V roce 2019 nám byla přiznána dotace na projekt oper. program zaměstnanost od mpsv z rozpočtu EU (metoda Ex-ante) částečně na pořízení majetku a částečně na mzdy nově přijatých zaměstnanců. Jedná se o fyzickou osobu,vedeme daňovou evidenci. V listopadu 2019 nám přišla na účet 1. zálohová platba,která zahrnuje jednak částečnou platbu na pořízení majetku,ale také částku na mzdy zaměstnanců. Zaměstnance budeme přijímat do pracovního poměru dle plánu realizace v průběhu měsíce března 2020. Můžeme celou částku přijaté zálohy dát do příjmů neovlivňujících základ daně, nebo má být částka připadající na mzdy pro budoucí pracovníky zahrnuta do příjmů ovlivňující základ daně? 

Účtování dlouhodobého majetku - automobil

Co vše zařadit do pořizovací ceny dlouhodobého majetku při koupi ojetého automobilu? Patří tam i technická prohlídka a správní poplatek za evidenci motorového vozidla?

Hypoteční úvěr

Společnost s. r. o., založená na správu a pronájem nemovitosti, má sjednaný hypoteční úvěr. Banka klienta informovala o přiznání úvěru, finanční prostředky nepřevedla. Byla sjednána výše úvěru, banka vyúčtovala poplatky za zřízení úvěru a měsíční poplatky za vedení úvěru. Úvěr bude čerpán v r. 2020 - koupě nemovitosti. Jak o úvěru účtovat v r. 2019 a v účetní závěrce za r. 2019?

EET a příjem za prodej hmotného majetku u živnostníka před začátkem povinnosti evidovat od 1.5.2020 platby v hotovosti

Živnostník provozující jen přepravu materiálu § 7 a jiných surovin prodá nyní hmotný majetek v hotovosti, Musí tuto tržbu již nyní zaevidovat EET, když se dle své činnosti má povinnost začít evidovat až k 1. 5. 2020? 

Souhrnná pojistka - náklad společnosti a přefakturace dalším subjektům

Firma A uzavřela pojištění majetku a společně se v této pojistné smlouvě pojistily i dvě další firmy. Je možné tuto pojistku zaúčtovat v jedné firmě a přeúčtovat poměrnou část výšši pojistky dalším dvou firmám? Může to takto být a současně se bude jednat o náklad obou společností? Je to takto možné proúčtovat zhlediska daně z příjmů, aby pojistné bylo ve všech firmám jako uznatelný daňový náklad?