Účetnictví (4348)

Vývoj výrobku - účtování

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, během roku 2018 vyvinula prototyp dětského výroku - autíčka ze dřeva. Nechala si tento výrobek i patentovat a vše zdárně proběhlo dle předpisů a patent získala. Nyní se ke konci roku 2018 již tento výrobek začala prodávat. Jedná se o to, že náklady na vývoj tohoto výrobku včetně získání patentu stály 167 000 Kč. Bude se tato částka výdajů odpisovat, časově rozlišovat, anebo je to přímý náklad v roce 2018 podnikatele vedoucího daňovou evidenci?

Voda z barelů pro zaměstnance a jednatele

Zajímal by mě Váš názor na nákup vody pro zaměstnance a hlavně účtování a DPH, jelikož se různí. Zaměstnance pracuje jako uklízeč. Uklízí na různých místech. Jednatel pro něj nakupuje vždy barel vody. Úklid BD a nebo kanceláře sice není ztížené pracoviště, ale i tak je to celkem náročné. Je možné v tomot případě zaúčtovat na 501 a uplatnit DPH, anebo raději na 513? A pokud by vodu pil i jednatel společnosti - druhý barel, tak tam je to předpokládám vždy 513 a bez uplatnění DPH. 

CCS poplatek za EKO program

Používáme CCS karty na nákup pohonných hmot do služebních vozidel. V loňském roce nám společnost CCS začala účtovat podle množství natankovaných litrů PHM poplatek za "EKO program" s tím, že všichni klienti byli automaticky zařazeni do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage. Podle informací na jejich stránkách má každá zapojená firma obdržet certifikát s vyčíslením roční redukce CO2, samolepku na auto a EKO logo na web (zatím jsme nic takového nedostali). Účast v programu je prý dobrovolná a lze ji kdykoliv zrušit. Je možné tento poplatek účtovat jako daňově uznatelný (z hlediska DPH i daně z příjmů)?

Prodej auta na úvěr

V roce 2016 byl pořízen automobil se zajišťovacím převodem práva a výpůjčkou do 1. s. r. o., byl uplatněn odpočet DPH, celková hodnota vozidla byla cca 800 000 Kč včetně DPH. Za roky 2016, 2017, 2018 byly uplatňovány odpisy, zůstatková cena automobilu na konci roku 2018 byla cca 250 000 Kč. Vedení s. r. o. se v září 2018 rozhodlo automobil se souhlasem úvěrové společnosti prodat do spojené 2. s. r. o. Byla podepsána kupní smlouva na částku 350 000 Kč včetně DPH, úvěrová společnost vystavila nový splátkový kalendář a dodatek k původní smlouvě, kde veškerá práva a povinnosti včetně zajišťovacího převodu a smlouvě o výpůjčce přecházejí na nového majitele 2. s. r. o. Ve velkém technickém průkazu je již uvedena 2. s. r. o. V tomto dodatku je vyčíslen zůstatek nesplacené jistiny ve výši cca 540 000 Kč. 2. s. r. o. obdrželo fakturu za postoupení práv a povinností ve výši 5 000 Kč. Prosím o nastínění správného zaúčtování u kupujícího i prodávajícího včetně DPH, jaká je vstupní hodnota pro odpisování u 2. s.ro. a z jaké částky měla být odvedena DPH u 1. s. r. o. a z jaké částky si může nárokovat 2. s. r. o.

Zápůjčka mezi mateřskou (CZ) a dceřinou společností (SK)

Pokud mateřská česká s. r. o. půjčuje své slovenské dceřiné společnosti 100% vlastněné peníze formou smlouvy o zápůjčce, je v pořádku, že je smlouva sjednána bezúročně? Obě dvě společnosti účtují pouze samotnou půjčku, žádné úroky. Jedná se o zápůjčku v hodnotách od 1 mil. do 4 mil. Kč, které mateřská společnost dle potřeby zasílá na účet dceřiné společnosti, která je zase dle svých možností vrací zpět. Ke konci roku je stav půjčky 3 mil. Kč. Je možné tyto převody realizovat bezúročně formou zápůjčky? Nebo případně je nějaká jiná forma, kterou zvolit, aby mohlo být vše sjednáno bez úroku?

 

 

Rozdělení zisku v neziskové organizaci

Nezisková organizace (zapsaný spolek) vygenerovala zisk, v účetnictví ho evidujeme na účtu 932000. Jak se dá s tímto ziskem v neziskové organizaci naložit? Dá se nějak někomu rozdělit? Nebo se musí použít na činnost? A jak se to vyřeší účetně? Musí být do 30.6. následujícího období také rozhodnuto, jak se se ziskem naloží (tak jako v obchodní společnosti)?

 

Platba za služby spojené s ubytováním za zaměstnance

Jak se vypořádat a zaúčtovat: Společnost VS s. r. o. má zaměstnance z Ukrajiny a Rumunska. Zaměstnanci mají přechodný pobyt v Praze - trvalý samozřejmě na Ukrajině nebo v Rumunsku. Pracují ale v Poděbradech - mají řádné povolení - vše legální. Nyní dotaz - společnost VS s. r. o. jim platí služby spojené s ubytováním a ubytování. Každý měsíc společnost VS dostane fakturu a tu zaplatí a po zaměstnancích nechce žádné peníze - je to tak v pořádku? Pokud ano, mám tuto fakturu zaúčtovat na služby 518? Vzhledem k tomu, že na faktuře přijaté je DPH, tak uplatňuji i DPH. Pokud je to špatně, tak Vás velmi prosím o radu a pomoc při zaúčtování. 

SVJ a fond oprav

SVJ účtuje rozvahově, jménem vlastníků pronajímá suterén domu. Vlastník má povinnost platit do fondu oprav, kde se shromažďovaly prostředky na rekonstrukci střechy. Příjmy má z § 9 podle spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Někteří vlastníci chtějí uplatnit ke získaným příjmům skutečné výdaje. Na přelomu roku 2013 a 2014 došlo k rekonstrukci střechy za 3 miliony. Podíl vlastníka však nepřevyšuje 40 000 Kč. Pro platbu byl použit fond oprav, na kterém byly prostředky shromažďovány několik let. Bude podíl na výdajích za střechu přímým výdajem, nebo je třeba zařadit k domu technické zhodnocení a následně uplatnit odpis odpovídající podílu vlastníka na společných částech domu? Je možno uplatnit do výdajů podílem vlastníka i odpis budovy? Jedná se o starý dům, dřív ve vlastnictví družstva.

Uznatelnost nákladů - jazykový kurz pro bývalého zaměstnance

Akciová společnost poskytla svému bývalému zaměstnanci (pracovní poměr rozvázán pro nadbytečnost) jazykový kurz. K tomu se zavázala ve smlouvě o rozvázání pracovního poměru, kde bylo dohodnuto, že mu firma zaplatí rekvalifikační jazykový kurz za účelem zvýšení jeho pracovního uplatnění na trhu práce. Lze náklad za tento kurz daňově uznat? Pokud ano, lze si uplatnit DPH?

Peněžní půjčka jednateli

Společnost s. r. o., jeden společník, jednatel a zároveň zaměstnanec si chce z s. r. o. vzít půjčku. Na účtu samozřejmě má dostatek peněžních prostředků. Je nějak omezena výše půjčky? Musí být ve smlouvě o zápůjčce stanoven úrok (jak se stanoví), je zde i nějaké časové hledisko? A jak to vše zaúčtovat?