Účetnictví (4445)

Přefakturce služby konané v ČR do Švýcarska

Zajišťovali jsme pro společnost (ekonomický subjekt, registrovaný se švýcarskou VAT) sídlící ve Švýcarsku služby v ČR (konkrétně strategické hry, dopravu, team building ... (nedaňové). Máme tyto služby přefakturovat? Služby jsou s DPH a také od neplátců, vše se konalo v ČR. Na jaký účet účtovat vystavenou fakturu a) výnosy, b) 315 (rozvahový účet)? A jak to bude s DPH na faktuře a kam do přiznání k DPH?

Vstupní cena dlouhodobého majetku - zahrnutí dalších nákladů

Společnost provozuje balírnu suchých plodů na balicích linkách. V prostoru balírny jsou v současné době tři balicí linky a letos budeme pořizovat čtvrtou. Aby se nová linka do balírny vešla, museli jsme nechat pootočit jednu ze stávajících balicích linek o 90 stupňů. K tomu bylo nutné, aby dodavatel upravil jednu z jejích podpěrných nohou pro stojan, namontoval ji a znovu propojil tuto stávající linku s pásovým dopravníkem zboží. Měli bychom tuto úpravu stávající linky zahrnout do vstupní ceny nové balicí linky a odepisovat nebo je možné ji zaúčtovat rovnou do nákladů?

Zaúčtování přecenění majetku při odštěpení do existující společnosti

Společnost ABC s. r. o. realizovala projekt odštěpení majetku do existující společnosti XXX s. r. o. U rozdělované společnosti ABC došlo k přecenění odštěpovaného majetku a zaúčtování hodnoty přecenění na účet nerozděleného zisku (účet 428), taktéž vzniklý rozdíl u nástupnické společnosti (XXX s. r. o.) při zaúčtování odštěpovaného majetku byl zaúčtován na účet 428. Je tento způsob zaúčtování ve smyslu ČÚS 11 správný, neměl být použit účet 418? Znamená to u obou společností a zejména u rozdělované společnosti ABC s. r. o., kdy významně vzrostla hodnota účtu 428 - Nerozdělený zisk, že zaúčtováním přecenění odštěpovaného majetku je možno ze zvýšené hodnoty účtu 428 vyplácet podíl na zisku? Obecný dotaz: Je možno účty 415 až 418 odúčtovat ve prospěch účtu 428 a 429? V ČÚS pro podnikatele č. 11 to není nikde uvedeno.

Vrácená záloha a DPH

V květnu jsme vystavili zálohovou fakturu pro plátce DPH na naše zboží na částku Kč 1 632. Částka nám byla uhrazena na účet 28. 5. 2019. Došlo ale ke zrušení objednávky. Částku jsme vrátili z našeho účtu 3. 6. 2019. Jak postupovat z hlediska DPH? Musíme do května vystavit daňový doklad k přijaté platbě a nyní v červnu opravný daňový doklad? Účtovat přes 324?

Ubytování

Česká s. r. o. provedla přes portál booking.com rezervaci ubytování v ČR za 77 euro, dle výpisu z naší banky kurzem 26,507. Doklad z hotelu byl na částku 1 963 Kč. Jak tyto transakce zaúčtovat, když mám na straně jedné eura a pak jen doklad z hotelu v Kč. Mohu doklad z hotelu nepřepočítat denním kurzem na eura, ale to mě pak program nepustí na rozdělení částky 1 963 Kč na základ a DPH. 

Silniční daň

Společnost U. s.r.o. je vlastníkem automobilu. Provozovatelem je FO (není to ani jednatel společnosti). Předpokládám, že silniční daň musí platit provozovatel automobilu? Za jakých podmínek by mohl vlastník platit silniční daň? Provozovatel ani auto nepoužívá. Automobil používá vlastník. Předpokládám, že vlastník, který si vloží auto do majetku, tak může uplatňovat odpisy, i když je provozovatelem někdo jiný, ale co ostatní náklady? Opravy, paušál na automobil, doklady za naftu - myslím odpočet DPH + další výdaje. Ještě jednou zdůrazňuji, že provozovatel je někdo jiný, ale auto používá vlastník. A co provozovatel? Má to na něj nějaký dopad? Pokdu by byl provozovatel jednatel společnosti - mění se nějak situace? 

Analytické účty

Musí mít mikro účetní jednotka analytické účty? Převzala jsem účetnictví v průběhu roku a účetní jednotka nemá vůbec zavedené analytické účty, např. používá pouze 343000, 336000 (není analytika zvlášť na zdravotní a sociální), 321000 (nemá rozděleno na tuzemské a zahraniční). Jedná se o mikro účetní jednotku podnikatelský subjekt, klasické s. r. o., nejde o neziskovou organizaci.

Vybavení bytu pro zaměstnance

Společnost má v pronájmu několik bytů pro zaměstnance na přechodné ubytování. Byty jsou částeně vybavené. Vzhledem k tomu, že se společnost smluvně zavázala k zajištění ubytování včetně vybavení pro tyto zaměstnance, bylo nutné tyto byty dovybavit. Je nákup takovéhoto vybavení (např. pračky) daňově uznatelným nákladem? A jak naložit s DPH? Vybavení nakoupené společností zůstane v majetku firmy i v případě ukončení pronájmu.

Rozpracovaná výroba k 31. 12.

Účtuje se ve stavebnictví k 31. 12. o rozpracované výrobě, pokud zakázka začala v létě a bude dokončena až další léto? Jedná se o stavbu rodinného domu. Anebo bude výnos celý až po předání zakázky? 

Vnitřní žaluzie na vyměněná okna

Z důvodu nedostačující kapacity šaten pro zaměstnance jsme v prázdném prostoru v přízemí budovy nechali zřídit další šatnu pro dělníky ve výrobě. Po celé straně tohoto prostoru bylo pevné okno (prosklený panel z jednoho kusu, kterým nešlo nijak manipulovat a nešlo otvírat). Abychom zajistili odvětrání, museli jsme původní okno nechat vyměnit za 5 ks otevíracích oken. Na faktuře za montáž nových oken jsou samostatně vyčíslené žaluzie: 5 ks celkem za necelé 3 400 Kč (tj. 1 ks za 680 Kč, jsou to obyčejné vnitřní horizontální žaluzie, které se překlápí šňůrkou). Od jiného dodavatele jsme za cca 12 000 Kč ještě pořídili protisluneční a bezpečnostní fólie, které byly nalepeny na ta nová okna. Můžeme žaluzie a fólie zaúčtovat rovnou do nákladů, nebo bychom je měli přičíst k ostatním nákladům na výstavbu nových šaten a odepisovat jako technické zhodnocení budovy (ostatní náklady jsou už nyní nad 40 000)?