Účetnictví (4270)

Platby platební kartou na prodejně

Společnost s r. o. přijímá na své prodejně platby kartou. Jak postupovat při měsíčním účtování? Doklady za platby kartou z prodeji, měsíční výpis z terminálu - je uvedena čistá částka + poplatky a výpis z účtu. Nikdy nejsou stejné částky. Např. tržby na prodejně 40 000 Kč, výpis z terminálu 32 000 Kč + poplatky (chybí částky posledního dne v měsíci) a výpisy z účtu 30 000 Kč (chybí částky posledních 2 dnů v měsíci). Jak správně postupovat při účtování? Využíván účet 315, který ani koncem roku není vyrovnaný.

Postoupení pohledávky

Společnost s r. o. poskytla v roce 2018 zápůjčku jiné s. r. o., kterou z důvodu neuhrazení chce v roce 2019 postoupit postupníkovi. Musí s. r. o. zaúčtovat v roce 2018 do zdanitelných výnosů úrok ze zápůjčky? Pohledávka bude postoupena v roce 2019 za nominální cenu. Budou případné úroky v roce 2019 při postoupení pohledávky nedaňovým nákladem? Musí se zaúčtovat jako daňový výnos i poměrná část úroku za rok 2019 do doby postoupení? Jaké předkontace se použijí při postoupení pohledávky?

Dobropis v režimu přenesené daňové povinnosti

Mám přijatou fakturu - dobropis - v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak účtovat - kdy s minusem a kdy s plusem? Dále jak v přiznání k DPH - má být na vstupu i výstupu s minusem, nebo jinak? Konkrétní údaje: Přijatý dobropis je na částku -1427,17 Kč. 

Flexi pass a poukázky

Firma s. r. o., plátce DPH, má 9 zaměstnanců. Od firmy Sodexo |Pass nakoupila pro zaměstnance poukázku za 500 Kč jako vánoční dárek. Jak toto zaúčtovat? Jednatelka firmy si zakoupila kredit FPC-Flexi Pass CARD 20 000 Kč, bude využívat výhody této karty. Jak toto zaúčtovat? A jak s DPH, účtují nám 0%? Použití může být v jakýkoliv obchodech.

Oblečení a obuv pro zaměstnance

Společnost s r. o. ,plátce DPH, se zaměřuje na květinovou výzdobu při různých společenských akcí, svateb, eventů, workshopů. Na tyto akce potřebují zaměstnanci nosit oblečení, které svým charakterem vystihuje náplň těchto akcí. U obuvi a oblečení, které nakupuje pro zaměstnance, uplatní DPH na vstupu. Oblečení je pak vedeno na skladových kartách a uloženo ve skladu (šatně). Podle potřeby si oblečení vybírají, jedna zaměstnankyně se stará, aby vše po akci bylo vyčištěné, vyprané. Po roce chce s. r. o. obnošené oblečení a obuv vyřadit. Jak správně účetně a daňově postupovat? Jaké ceny použít? Jak by to bylo v případě, že toto oblečení a obuv se odevzdá do městských kontejnerů, které jsou v každém pražském obvodu přistavěny?

Prodej automobilu u příspěvkové organizace řízené MŠMT

Jak zaúčtovat prodej automobilu, kde zůstatková cena k prodeji je nulová, reálná hodnota je 18 000 Kč, prodejní cena je Kč 20 000. Jsme příspěvková organizace přímo řízená ministerstvem školství. Používáme účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky.

Účet 426 v návaznosti na chybu v roce 2015

V roce 2018 bylo zjištěno, že nebyla provedena dobře inventarizace přijatých záloh a chybí zúčtovat do nákladů roku 2015 celou její zaplacenou částku. Dodavatel služeb (OSVČ) ukončil podnikání a nekomunikuje. Je správnější účtovat vyrovnání zálohy jako daňově neúčinný náklad na účet 518 nebo proúčtovat proti účtu 426? Účet 426 se pak vyrovnává s účtem 428(429) nebo s účtem 431? Je možné podat za rok 2015 dodatečné daňové přiznání k DPPO?

Daňová uznatelnost a odpočet DPH u hodinek zakoupených pro jednatele

Je možné uznat jako daňový náklad a odečíst si DPH u nákupu chytrých hodinek? Hodinky zakoupila firma, s. r. o., plátce DPH zabývající se finanční činností, pro své jednatele.

Odstranění stavby

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby? Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

Výdaje spojené s nájmy od fyzické osoby-občana

Pronajímáme si prodejní prostory od fyzické osoby-občana na základě smlouvy o nájmu. S tím vznikají náklady na energie - elektřina, vodné, stočné. Tato fyzická osoba nám předkládá faktury od elektřiny a vody účtované na jeho jméno. Celá faktura za tyto energie se beze zbytku týká našeho prodejního prostoru. Dá se to takto uplatnit do našeho účetnictví, když tam není napsána naše firma? Jako občan neprovádí žádné fakturace.