Ostatní (667)

Podání DP za r. 2019 bez sankcí a nesprávná výzva ze strany FÚ

Vyměřovací oddělení Finančního úřadu v Praze, zaslalo firmě (s. r. o.) dne 8. 7. výzvu k podání daňového přiznání za r. 2019 s tím, že zákonná lhůta již uplynula. V poučení je napsané, že se nelze proti rozhodnutí odvolat. Dle mého úřednice na FÚ nepostřehly, že je možno bez sankcí podat DPFO i DPPO do 18. 8. 2020 (nikoliv do 1. 7.). Nejsme si tedy jistí, zda nám nebudou vyměřeny sankce za pozdní podání a platbu od 1. 4. 2020 do dne podání. Jak se nyní máme zachovat - když není možno se odvolat?

EET po koronaviru

Manžel je fyzická osoba podnikající - vedení daňové evidence. Je řemeslník a měl být přihlášený k EET od 1. května. Z důvodu koronového období byly nějaké změny a pochopili jsme, že od 1. května být přihlášeny nemusíme. Nyní k tomuto nemohu najít žádné informace. Jak to nyní prosím je?

Používání digestoře v bytech se starým systémem větrání

Vlastník bytu si pořídil do kuchyně digestoř a na lodžii umístil čističku vzduchu. Mohl by digestoř zapustit do větrací šachty, aniž by ohrozil sousedy nad ním? Může bez souhlasu výboru SVJ upravit okenní tabuli tak, aby skrz ni protáhl vyústění čističky? Obě řešení jsou z důvodu, že SVJ nechce povolit zásah do nové fasády. 

EET při platbě kartou u prodeje zboží

JSem FO vedoucí DE a zabývající se prodejem v kamenném obchodě. Měli jsme prodej pouze v hotovosti, což jde přes evidenci EET. Nyní začínáme prodávat i přes terminál platebních karet. Je povinnost i tyto tržby (platba kartou) evidovat v EET dle § 5 písm. b) zákona o EET?

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

Pronájem - vyúčtování služeb

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Antivirus C - soukromý lékař

Nárok na prominutí sociálního pojistného u Antiviru C nemá poskytovatel zdravotních služeb...viz pokyny MPSV. Mám klienty soukromé lékaře, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale neví, co je to "podle zvláštního právního předpisu má nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky.." Kde najdu podrobnější vysvětlení? Nárok nemá žádný poskytovatel zdravotních služeb se smlouvou s pojišťovnou?

Podíly na zisku a program Antivirus

Pokud by si společník chtěl vyplatit v letošním roce podíly na zisku za minulé roky, bude mít nárok na dotaci z programu Antivirus B a C?

EET - úhrada pokuty od nájemce

V rámci naší ekonomické činnosti poskytujeme finanční i operativní leasing osobních vozidel. V praxi se stává, že když řidič zapůjčeného vozidla způsobí dopravní přestupek, je pak následně správním orgánem předepsán k úhradě vlastníkovi vozidla, kterým je naše společnost. Přestupek správnímu orgánu uhradíme a současně jej ve stejné výši vymáháme po viníkovi, který dopravní přestupek způsobil. Transakci účtujeme rozvahově, tj. vznik závazku uhradit pokutu se účtuje rovnou proti vzniku pohledávky za viníkem. Viník (nájemce) uhradí naši pohledávku v hotovosti. Jedná se v případě hotovostní úhrady této pohledávky o rozhodný příjem, který jsme povinni evidovat jako transakci přes systém EET?

Penalizace faktur

Klient je FO, plátce DPH, a zároveň je jednatelem a společníkem 50% podílem v s. r. o. Jako FO fakturuje za prodej zboží s. r. o., ale tato společnost faktury nehradí (problém s druhým společníkem). Je možné tyto nezaplacené faktury penalizovat (není nějaká výjimka, že je FO i v s. r. o.?) a pokud tyto svoje nezaplacené pohledávky prodá firmě, která se zabývá vymáháním pohledávek, může tato firma firma penalizovat dle data splatnosti na faktuře nebo až od data odkoupení?