Ostatní (553)

Platby platební kartou na prodejně

Společnost s r. o. přijímá na své prodejně platby kartou. Jak postupovat při měsíčním účtování? Doklady za platby kartou z prodeji, měsíční výpis z terminálu - je uvedena čistá částka + poplatky a výpis z účtu. Nikdy nejsou stejné částky. Např. tržby na prodejně 40 000 Kč, výpis z terminálu 32 000 Kč + poplatky (chybí částky posledního dne v měsíci) a výpisy z účtu 30 000 Kč (chybí částky posledních 2 dnů v měsíci). Jak správně postupovat při účtování? Využíván účet 315, který ani koncem roku není vyrovnaný.

EET a oprava sazby DPH

Společnost s ručením omezeným pomocí EET odesílala tržby s 21% sazbou, nyní po konzultaci na FÚ si ověřila, že správná sazba činí 15%, připravuje dodatečná přiznání. Je třeba provést opravu hlášení tržeb EET a jakým způsobem?

Nouzové komunikační zařízení - domácí rozhlas

  • DAUC ID: 22354
  • Datum vložení: 25. 11. 2018
  • Autor: JUDr. Vlasta Víghová
  • V kategoriích: Ostatní
  • Klíčová slova:

Dle jakých předpisů se postupuje při kontrole a údržbě nouzového komunikačního zařízení (domácího rozhlasu) mimo návod od výrobce?

Spalinová cesta - vývod dieselového agregátu

  • DAUC ID: 22353
  • Datum vložení: 25. 11. 2018
  • Autor: JUDr. Vlasta Víghová
  • V kategoriích: Ostatní
  • Klíčová slova: Energie

Je, nebo není vývod dieselového agregátu spalinovou cestou? Která legislativa tuto problematiku řeší? Prosím Vás o konkrétní ustanovení zákonů.

Kolaudace a zařazení do užívání

Společnost s r. o. koupila rozestavěnou stavbu bez čísla popisného, na které nechala provést dokončovací práce a nechala ji zkolaudovat. Zařadím tuto nemovitou věc do užívání dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo až dnem, kdy bylo přiděleno číslo popisné a provedena změna na katastrálním úřadu?

Odpočet DPH - koeficient při pronájmu administrativní budovy

Společnost, plátce DPH, vlastní administrativní budovu, ve které jsou pronajímány prostory. Některé prostory jsou pronajímány s DPH (typicky plátcům DPH), jiné prostory jsou pronajímány bez DPH (typicky neplátcům DPH) – společnost má stanoven koeficient, společné vstupy krátí tímto koeficientem. V současnosti se na budově realizuje rekonstrukce – přistavují se další 4 patra, kdy v těchto prostorách opět vzniknou nové nebytové prostory, které budou pronajímány. Záměr společnosti je pronajmout jakémukoliv zájemci kdo zaplatí (plátci, neplátci). Je předpoklad, že budeme mít dodavatele stavebních prací, společnost co dodá silnoproud, slaboproud, architektonická studie apod. Realizace bude trvat cca 2-3 roky. Jak uplatnit DPH z těchto vstupů – máme uplatňovat 100 % a v okamžiku zařazení do užívání považovat za dodání zboží (jak stanovit základ daně – jen sečíst veškeré základy daně od dodavatelů za jednotlivé roky nebo dělat znalecký posudek), nebo máme z každé faktury si odečíst DPH aktuálním koeficientem?

Výtah v domě, kde vzniklo SVJ, a podíl vlastníků jednotek

SVJ má několik vchodů, v každém výtah. V jednom ze vchodů došlo při opravě k názoru, že by bylo výhodnější výtah už neopravovat, ale koupit nový. Výtahy jsou společnou částí domu, tedy ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků podle jejich podílů. Účetní SVJ má názor, že se nemůže jednat o technické zhodnocení budovy, ale jedná se vždy o opravu, neboť SVJ nemá žádný majetek a jedná se o výměnu kus za kus. Je tento názor správný? Podle některých členů SVJ je rozdíl v příspěvku, neboť oprava by byla součástí příspěvku na správu domu, ale technické zhodnocení by bylo hrazeno z dlouhodobých oprav, tzv. fondu oprav, kde je jiný poměr financí připadajících na byt dle velikosti.

Prohloubení kopané studny

Klient si nechal prohloubit kopanou studnu a teprve v průběhu díla se od dodavatele dozvěděl, že si měl údajně zajistit stavební povolení. Smlouva byla sepsána dodatečně s tím, že se jedná o čištění, nikoliv prohloubení. Nyní jsou problémy a práce budou pravděpodobně reklamovány. Má klient možnost požádat dodatečně o stavební povolení (musel by přiznat pravdu). Jaké následky jsou pro dodavatele a jaké pro odběratele služby - našeho klienta? Mohl živnostník vůbec práce bez stavebního povolení začít?

Nájemník v bytě vlastníka a SVJ

SVJ má v domě několik vlastníků, kteří pronajímají své byty, většinou s tím sklepní kóje. Všechny byty mají lodžie, i když přístupné z chodby domu. Může SVJ odmítnout, aby nájemník používal např. sušárnu, kočárkárnu a místo na kola s tím, že si má dát věci na lodžii či do sklepa? Bohužel nás k tomu vede chování některých nájemníků, řešené např. policií, problémy se ztrátou drahých věcí ve společných uzamčených prostorách atd.

Vlastník bytu - bytové družstvo - SVJ

Člen bytového družstva si bez souhlasu družstva na své náklady modernizoval byt a vyměnil litinové radiátory za plechová plochá tělesa. V roce 2011 vzniklo ze zákona SVJ. Po jeho vzniku někteří vlastníci bytů postupovali obdobně. Nyní řešíme otázku, čí jsou vlastě radiátory, kdo má povinnost je opravovat atd. Dům je vytápěn centrálně, dodávku tepla zajišťuje výměník na sídlišti. Topný systém je součástí domu a větší opravy či rekonstrukci předpokládáme čerpat přes fond oprav (dlouhodobé zálohy). Některým vlastníkům se ale nelíbí, že by se měli podílet i na dílčích opravách v jednotlivých bytech, kde si vlastník či v minulosti družstevník modernizoval tělesa sám a bez souhlasu ostatních. Obdobná situace asi vznikne v době, kdy se budou radiátory natírat. Komu zaplatit a komu nezaplatit nátěr?