Ostatní (642)

EET - v hotovosti jen výdajové pokladní doklady

Musí firma zavádět EET, pokud má jen výdajové pokladní doklady v hotovosti, jinak na výrobky se vystavují faktury? Tedy - firma má pokladnu, kam se vybírají peníze z účtu na pokladní výdajové doklady (jako jsou např.: nafta do firemního auta, různé režijní doklady).

EET a příjem za prodej hmotného majetku u živnostníka před začátkem povinnosti evidovat od 1.5.2020 platby v hotovosti

Živnostník provozující jen přepravu materiálu § 7 a jiných surovin prodá nyní hmotný majetek v hotovosti, Musí tuto tržbu již nyní zaevidovat EET, když se dle své činnosti má povinnost začít evidovat až k 1. 5. 2020? 

Hotovostní příjem v EET

Majitel firmy Nakup s.r.o. někdy zamění platební kartu služební a soukromou. Modelová situace, majitel si koupí do svého auta PHM , zaplatí služební kartou. Při dohledání v současném systému doklad zaúčtujeme jako výdej nesouvisející na účet 395. Následně majitel dlužnou částku vloží do pokladny. V systému EET se může jednat o "hotovostní příjem". Ale současně nejde o tržbu k evidenci do příjmů společnosti, ale o vyrovnání pohledávky mimo náklady a výnosy, vyrovnání účtu 395. Hlášením do EET zavedeme " tržbu", která tržbou není. Je tedy správné, že takováto platba nepodléhá evidenci EET?

Účtování na účet č. 365

Pokud si společníci s. r. o. rozdělují zisk, účtuje se o tom na účtu 364 nebo 365? A pokud dá do stavebního družstva půjčku předseda družstva, mohu účtovat na 365? 

Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců

Jsem zaměstnavatelem více než 50 % osob se zdravotním postižením za rok 2019 (po celý rok, uzavřena dohoda s Úřadem práce). Pro stanovení výše limitu, který mohu poskytnout odběratelům výrobků (náhr. plnění) pro rok 2020 provedu výpočet ročního přepočteného stavu zaměstnanců OZP. Započítám při výpočtu svého limitu osoby ve třetím stupni invalidity 3krát? 

Přefakturace - administrativní práce

V jednom domě sídlí dvě firmy a mají společnou recepci, kde sedí asitentka, která má pracovní smlouvu u jedné z těchto firem (z důvodu žádosti o hypotéku nechce mít dvě pracovní smlouvy ), ale vykonává práci pro obě firmy. Je možno půlku měsíčních nákladů na mzdy vyfakturovat druhé firmě jako provedené administrativní práce ?

EET u zprostředkování prodeje auta - autobazar

Autobazar (plátce DPH) prodá na základě smlouvy o zprostředkování prodeje automobil majitele A novému majiteli B. Prodej bude uskutečněn na místě autobazaru. Faktura vystavena dodavatel A a odběratel B. Autobazar vystaví pouze fakturu na zprostředkování daného prodeje. Faktura je zaplacena v hotovosti, kde peníze za majitele A inkasuje zprostředkovatel na základě příjmového dokladu a následně pak vyplatí peníze dodavateli A. Příjmový doklad, který vystaví zprostředkovatel na příjem v hotovosti za dodavatele A bude podléhat režimu EET? V případě že ano, tak nebude přímá vazba na přiznání k DPH, protože zprostředkovatel prodeje tento prodej do svého přiznání k DPH neuvádí. Nebo se EET režim nevztahuje na tento případ a neměla by se účtenka zasílat na EET? 

Doplnění ID 24638 - EET hostinská činnost

Pokud tedy provozuje OSVČ kulturní akce - zábavy, které jsou zařazeny pod volnou živnost a zároveň nabízí občerstvení na baru, tak jak je zvykem na plesech, diskotékách atd. Pak tedy musí mít OSVČ obě živnosti zapsány živnostenským úřadem? Jak tedy živnost volnou, tak tedy živnost řemeslnou, je to tak? A jak je to pak s přiznáním k DPFO, pokud OSVČ uplatňuje paušální výdaje - na živnost volnou je výše 60 % a na živnost řemeslnou - hostinskou činnost je 80 %? Musí mít OSVČ rozděleny pro přiznání příjmy z baru - prodej alka, nealka, drobného občerstvení jako jsou lupínky, chipsy atd. - zařadí mezi řemeslnou - hostinskou činnost? Jedná se opravdu o hostinskou činnost pokud nic sama nevaří? A prodej vstupenek včetně šatny musí zařadit pod paušál 60 %? Jak se toto řeší, resp. lze dát do jedné skupiny paušálu 60 % nebo 80 % všechny příjmy OSVČ? Já osobě bych to zahrnula všechno pod paušál 60 % neboť OSVČ pořádá kulturní akce jako hlavní náplň činnosti a prodej pochutin, resp. nápojů je k tomu pouze doplňkový ačkoliv vyšší příjmy jsou samozřejmě z prodeje nápojů a drobného občerstvení.

Provize vyplacená podnikateli bez živnostenského listu

Zjistili jsme, že náš obchodní partner, kterému vyplácíme provize za zprostředkování prodeje našich výrobků, nemá živnostenské oprávnění. Jeho činnost není nahodilá, ale dělá ji pravidelně, předpokládáme tedy, že by živnostenské oprávnění mít měl. Neplynou z toho pro nás nějaké sankce? Jsme povinni si ověřovat, že náš obchodní partner má pro podnikání potřebná povolení?

Náklady řízení advokáta (přísudek)

Advokát, plátce DPH, zastupuje svého klienta, společnost "A", v řízení vedeném např. u exekutorského úřadu, vůči žalované společnosti "B" (pro porozumění jde o vymáhání pohledávek a společnost "B" je v postavení dlužníka vůči společnosti "A"). Toto řízení je úspěšné a exekutorský úřad zašle společnosti A vymoženou odměnu (vyčíslené náklady řízení,) kterou však složí na účet advokáta. Neboť advokát je v této situaci platebním místem. Dále je na základě smlouvy mezi advokátem a společností A sjednáno, že takováto odměna (tzv. přísudek) zůstane advokátovi. Domnívám se, že advokát musí k této odměně vystavit doklad (fakturu nebo lépe interní doklad?) a odvést příslušnou DPH k datu přijetí platby. Bude tento doklad vystaven na společnost A nebo B? Nebo na exekutorský úřad? Odběratel, kterého na dokladu uvedu, advokátovi nic platit nebude. Tato faktura bude započtena s částkou (platbou odměny) připsanou na jeho účet. Je advokát tento doklad povinen doručit odběrateli (druhé straně)? Musí být na dokladu poznámka, že doklad se nemá hradit? A může si druhá strana uplatnit odpočet DPH? Pokud je plátcem DPH.