Ostatní (586)

Vstupní cena dlouhodobého majetku - zahrnutí dalších nákladů

Společnost provozuje balírnu suchých plodů na balicích linkách. V prostoru balírny jsou v současné době tři balicí linky a letos budeme pořizovat čtvrtou. Aby se nová linka do balírny vešla, museli jsme nechat pootočit jednu ze stávajících balicích linek o 90 stupňů. K tomu bylo nutné, aby dodavatel upravil jednu z jejích podpěrných nohou pro stojan, namontoval ji a znovu propojil tuto stávající linku s pásovým dopravníkem zboží. Měli bychom tuto úpravu stávající linky zahrnout do vstupní ceny nové balicí linky a odepisovat nebo je možné ji zaúčtovat rovnou do nákladů?

Automobil s. r. o. k výkonu činnosti živnostníka

Společnost s r. o. zabývající se výrobou (montáží) a opravami svítidel má ve svém majetku osobní automobil, který slouží 100% ke služebním účelům. Společnost spolupracuje s OSVČ, která se podílí na výrobě (montážích) svítidel, které jsou prováděny v sídle (dílně) společnosti. Nyní se vedení společnosti rozhodlo, že začne využívat tuto OSVČ také pro opravy a servisní zásahy (reklamace) svítidel v místě instalací těchto světel. Tzn. že to může být různě po ČR a Evropě. Zkrátka tam, kde byla světla v rámci projektů dodána a nyní vykazují potřebu opravy, servisu. Je možné pro tyto cesty poskytnout OSVČ zmíněný osobní automobil? Jestli je to možné za úplatu nebo bezplatně a je k tomu potřeba nějaká speciální smlouva, dohoda? A zda mohou veškeré náklady s tímto spojené být daňově uznatelnými náklady a lze z nich nárokovat odpočet DPH?

EET

OSVČ má v obchodním majetku víceúčelovou sportovní halu, kterou pronajímá ke krátkodobému pronájmu např. po hodinách na hraní tenisu, volejbalu apod. Bude se ho po schválení týkat elektronická evidence tržeb, nebo nikoli ?

Zpoplatnění listinné faktury

V poslední době se množí nátlak dodavatelů vůči odběratelům na elektronickou fakturaci. Obvyklým donucovacím prostředkem je dopis, kterým sdělují, že pokud odběratel nepřejde na elektronickou fakturaci, bude zasílání listinných faktur zpoplatněno. Domnívala jsem se, že je povinností dodavatele doklad doručit, což podle mě podporuje i nové znění zákona o DPH. Jako povinný subjekt by tedy dodavatel měl i nést náklady na doručení. Tentýž zákon dává odběrateli právo volby mezi listinnou a elektronickou formou. Má zpoplatnění listinných faktur oporu v legislativě, nebo naopak má odběratel oporu v legislativě ke své obraně?

Zápis do rejstříku skutečných vlastníků

Dobrý den, jak doložit skutečné vlastníky při zápisu do rejstřiku skutečných vlastníků? Mohu dát jako přílohu výpis z obchodního rejstřiku nebo stačí jenom na papír napsat seznam členů s datem narození, adresou? Naše družstvo má v představenstvu 5 členů - ty chci zapsat. 

Adopce dospělé dcery

Je možné adoptovat dospělou nevlastní dceru? Manžel mojí dceru vychovával cca od 2 let a dcera má i jeho příjmení. Adopci bychom rádi provedli kvůli majetku - pozdějšímu dědictví. Obě naše dcery sice spolu vycházejí naprosto ukázkově a mladší dcera (naše společná s manželem) s tím nyní nemá žádný problém a říká, že je to naprosto jasné, že případné dědictví se bude dělit, jako by starší dcera byla vlastní. Život ale kolikrát přinese různá překvapení, a proto bychom s manželem vše uvedli do pořádku. Dceři je ale tento rok 34 let a tak nevíme, zda je adopce možná i v takto pozdním věku. V případě, že to jde, tak kde se o adopci žádá a jak se postupuje? 

Závěť

Máme dvě dcery. Jedna je moje z prvního manželství a druhá je naše společná s manželem. Jelikož jsme s manželem oddáni již 28 let a před tím jsme spolu žili cca 4 roky, tak manžel mojí dceru, které letos bude 34 let, vychovával cca od dvou let. Má i jeho příjmení. Z pochopitelných důvodů chceme, aby případné dědictví, se i po manželovi, dělilo tak, jako by byly vlastní obě dvě dcery. Dcery spolu vycházejí naprosto ukázkově a nepředpokládáme, že by ta vlastní ošidila tu nevlastní, ale život může přinést různé změny, a tak bychom rádi dali vše do pořádku. Zajímáme se o případnou adopci, ale nevíme, zda je to ve věku 34 let možné. Proto nás ještě napadlo - sepsat závěť. Někde jsme ale slyšeli, že dědictví vlastních potomků nemůže být rozděleno na někoho jiného. Manžel chce, abychom po něm dědili všechny tři stejným dílem - já (manželka), dcera vlastní, dcera nevlastní. Po případě, kdybych nebyla již já na živu, tak dcery rovným dílem. Je možné sepsat takovouto závěť, aby byla právně podložená a byla nenapadnutelná? Všichni, i dcera vlastní, takovouto závěť podepíšeme bez problémů.

EET při prodeji vyřazeného majetku

Společnost s r. o., dříve výrobní firma, nemá již aktivní činnost, ale postupně odprodává vyřazený majetek. Může úhradu za tento majetek inkasovat v hotovosti, aniž by musela evidovat v EET? 

EET

Pokud podnikatel začne vozit ojetá auta z EU, která následně opraví a opravená pak prodá v hotovosti v tuzemsku, vztahuje se na něho již v současnosti platná vlna EET?

Skartace a archivace z hlediska GDPR

Je možné archivovat pracovní smlouvy elektronicky, tzn. naskenované v počítači bez uchování papírových podob? Dále jsem se chtěla zeptat, které dokumenty máme archivovat z pohledu GDPR v pracovních a osobních složkách současných i bývalých zaměstnanců? Vím, že mzdové listy 30 let, ale nevím co pracovní smlouvy, prohlášení, podklady k výpočtu daně apod.