Dítě (237)

Sleva na manželku a dítě - cizinci

Zaměstnanec s občanstvím v Maďarsku je celý rok zaměstnán v ČR, jiné příjmy nemá, je daňovým rezidentem ČR. Manželka má také maďarské občanství, žije s dětmi na Ukrajině. Hospodaří společně. Má zaměstnanec nárok na slevu na dani na manželku a na děti?

Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti

Do kdy může uplatňovat rodič slevu na studující dítě, pokud toto dítě studuje učiliště a nikde nepracuje? Uplatňuje se sleva pouze do měsíce ukončení studia nebo do 31. 8., jako je tomu u studia střední školy? 

Daňové zvýhodnění na děti

Může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na děti v daňovém přiznání, když manžel v Čechách děti neuplatňuje? Manžel pracuje na Slovensku (příjmy má pouze ze zahraničí) a na víkendy jezdí domů do Čech za manželkou a dětmi. Na Slovensku si daňové zvýhodnění na tytéž děti uplatňuje. V Čechách však nepodává daňové přiznání. Stačí pro náš FÚ pouze čestné prohlášení manžela, že děti neuplatňuje? Ostatní podmínky na slevu na děti manželka splňuje.

Daňové zvýhodnění a sleva za umístění dítěte druhého z manželů

Muž a žena žijí ve společné domácnosti celý rok 2020. Žena má 2 děti z prvního manželství, 3. dítě mají společné. Žena je v r. 2020 na rodičovské dovolené. 5. 12. 2020 uzavřeli sňatek. Může si muž uplatnit daňové zvýhodnění na děti manželky již za prosinec 2020, když 1. 12. 2020 ještě nebyli manželé? A může uplatnit slevu za umístění dítěte manželky v předškolním zařízení, nebo poměrnou část již za rok 2020?

Odměna jednatele a nárok na ošetřovné

Jednatel společnosti s ručením omezeným pobírá odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Výše odměny přesahuje limit pro účast na důchodovém a nemocenském pojištění. Má tento jednatel nárok na ošetřovné člena rodiny, ať už se jedná o "běžné" ošetřovné či ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení kvůli epidemii covid-19?

Daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnankyně chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Nemá ale rozsudek soudu, že má dítě v péči. Má pouze protokol z OSPOD, že se dohodli na předávání dítěte a výživném. Stačí to pro uplatnění daňového zvýhodnění? 

Sleva na dítě a studenta

Od kolika let může být dítě zaměstnáno, je hranicí 15 let? Může si rodič uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě a současně si dítě může uplatňovat slevu na studenta? 

Kindergeld a daňové zvýhodnění

Otec pracuje v Německu a pobírá tzv. Kindergeld. Matka pracuje v ČR a chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Je to možné? Jaké potvrzení musí svému zaměstnavateli matka přinést - od německého zaměstnavatele otce nebo stačí čestné prohlášení otce, že zvýhodnění neuplatňuje?

Daňové zvýhodnění na dítě a společně hospodařící domácnost versus svěření do péče soudem

Klientka má dceru ve věku 14 let. Dceru má po rozvodu svěřenou do své péče. V létě dcera odešla žít trvale k otci, od té doby se táhnou soudy o svěření péče. Dcera žije s otcem v jeho domácnosti, k matce zajede jednou až dvakrát do měsíce, vrátit se domů k matce odmítá. Může si matka uplatnit celý rok zvýhodnění na tuto dceru, protože je soudem svěřena do její péče nebo si může uplatnit pouze měsíce, kdy s ní prokazatelně žila ve společně hospodařící domácnosti? Já se přikláním k druhé verzi, má klientka trvá na verzi první, tedy na uplatnění po celý rok 2020, a to až do té doby, než dojde ke svěření dcery do péče otce soudem.

Sleva na dítě

Otec (zaměstnanec si uplatňuje už několik let slevu na jedno dítě. V polovině ledna 2021 získala toto dítě do výhradní péče matka (zaměstnanec). Jak otec, tak matka by si chtěli slevu uplatnit, komu z nich přísluší sleva na dítě v lednu 2021?