Josef Rajdl (349)

Rozdělení zdanění majetku v SJM

Manželé mají v SJM 5 různých nemovitostí. Může jeden z manželů zdanit příjmy z pronájmou dvou z nich a druhý manžel zdaní příjmy z pronájmu zbylých 3 nemovitostí?

Nevymahatelné pohledávky v daňové evidenci

1) Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, eviduje pohledávky za dlužníkem (s. r. o.), který byl nejprve v úpadku, poté byl konkurz zrušen z důvodu nedostatečného majetku. Fyzická osoba se nepřihlásila o svou pohledávku. Mohu vyřadit pohledávku z evidence s poukazem na § 24 odst. 2 písm. y) bod 2 zákona o daních z příjmů: „...za dlužníkem, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízeno", popř. bod 4  „... který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce..."? Nejprve je právnická osoba v úpadku, tedy mohu vyřadit pohledávku bez nutnosti dodanění při ukončení činnosti atd., poté následuje konkurz a ukončení konkurzu s výše uvedeným výsledkem a tam již je podmínka přihlášení pohledávky u insolvenčního soudu. Který odstavec je závazný, kterým se mohu řídit?

2) Mohu také vyřadit pohledávky za právnickou osobou, která byla zrušena s likvidací?

3) Pokud FO eviduje pohledávky po splatnosti u dlužníka, který zatím nesplňuje žádný důvod uvedený v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů, ale ví, že dlužník je neuhradí, může FO tyto pohledávky vyřadit z daňové evidence a v daňovém přiznání o tyto pohledávky zvýšit základ daně z příjmu? Protože dohledat výdaje související s pohledávkou, o které by se musel zvýšit základ daně z příjmu, je už nemožné.

Daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na syna (synovi je 15 let) – máme potvrzení od druhého z manželů, že neuplatňuje zvýhodnění, vše je tedy v pořádku. Syn zaměstnankyně je přemístěn do výchovného ústavu. Jako zaměstnavatel jsme byli vyzváni k potvrzení příjmu matky. Délka pobytu dítěte ve výchovném ústavu není zatím známa. Můžeme my jako zaměstnavatel matky nadále uplatňovat zaměstnankyni daňové zvýhodnění na syna, který je umístěn ve výchovném ústavu?

Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění

Cizinec (Brazilec) žije s rodinou počínaje lednem 2018 v České republice v pronajatém bytě, zároveň zde má uzavřen pracovněprávní poměr. Jeho status jsme vyhodnotili jako daňový rezident České republiky. Manželka nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč, dítě splňuje obecné podmínky § 35c zákona o daních z příjmů. Je v takovém případě nutné pro uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání za rok 2018 žádat předem na finančním úřadě o potvrzení o daňovém domicilu poplatníka v České republice, nebo zda stačí ve formuláři DAP uvést, že poplatník je daňový rezident České republiky, resp. že není daňový nerezident?

Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice

Zahraniční fotbalista ze Srbska působil v průběhu roku v českém fotbalovém klubu a byly mu poskytnuty nepeněžní výhody, které byly zdaněny dle § 22 odst.1 písm. f) bod 2 ZDP a na které od finančního úřadu obdržel potvrzení o sražené dani. Může si rok za 2018 podat přiznání v ČR a uplatnit výdajový paušál ve výši 40 %, popř. další nezdanitelné částky či slevy?

Daňový nerezident

Občanka České republiky v roce 2018 pracovala a dosud pracuje jako zdravotní sestra v Saúdské Arábii. V ČR má příjmy z pronájmu nemovité věci. Tímto je v ČR jako daňový nerezident. Za rok 2018 musí podat daňové přiznání z příjmů z nájmu v ČR. Měla povinnost daňové přiznání dodat na FÚ do 31. 3. 2019? Co vše musí vyplnit v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2018?

Výplata podílu na zisku ze Švýcarska

Fyzická osoba (občan SRN s trvalým pobytem v ČR) je zaměstnanec české firmy a podává daňové přiznání. Nyní by měl dostat výplatu dividend či podílů na zisku z firmy ve Švýcarsku. Jak se toto daní, pokud to je a nebo pokud to není daněné ve Švýcarsku (mimo jiné s ohledem na smlouvu o zamezení dvojího zdanění)? Kam se to uvádí v přiznání DPFO? Má to dopad na sociální a zdravotní pojištění?

Příjem hudební skupiny

Skupina se skládá z 5 členů, všichni mají jiný zaměstnanecký poměr. Hraní v kapele je vyloženě zájmovou činností, ale 2-3x ročně vystupují na nějakých akcích, za kterou obdrží honorář - ca 1 000 Kč/osoba/1 vystoupení. Tyto honoráře v podstatě ani nepokryjí náklady - nákup pyrotechniky, doprava apod. Zajímalo by mě, zda je možné tyto příjmy posuzovat dle § 10 jako příležitostné do 20 000 Kč ročně, a tím pádem osvobozené, bez odvodů sociální a zdravotního pojištění. V letošním roce kapela vydává CD, na CD budou uvedeni reklamní partneři, kteří se finančně podíleli na vydání, a nyní přemýšlíme, jak toto vyřešit správně z hlediska daní? S partnery se sepíše smlouva o reklamě, na jejím základě kapela obdrží finance, např. 100 000 Kč, pro partnery bude tato částka nákladem na reklamu, jak ale tuto částku posoudit jako příjem v kapele? Kapela nikdy žádné účetnictví nevedla, bude ji muset zdanit každý z členů v rámci § 10 zákona o daních z příjmů, nebo jakým způsobem a kdo - např. pouze jeden z členů za všechny?

Zaměstnání na Novém Zélandu

Fyzická osoba v roce 2019 bude část roku zaměstnaná v České republice a část roku na Novém Zélandu. Bude mít povinnost podat daňové přiznání za tento rok? Pokud ano, jaké podklady bude potřebovat z této třetí země? 

Irský pilot v České republice

Mám klinta = irskou (limited) společnost, kterou vlastní a řídí jediný pan X. Pan X je ředitelem/jednatelem společnosti. Pan X je pilot, a je dlouhodobě realokován do Prahy (více než 2 roky, možná i permanentně). Lítá na mezinárodních linkách z Prahy. Kde bude platit daň z příjmů? Není v Praze na základě vyslání, a má pracovní smlouvu s irskou společností. Dle smlouvy o dvojím zdanění (čl. 15 odst. 3) chápu, že bude platit daň z příjmu v Irsku, je to to tak? V Česku bude platit jen důchodové pojištění a zdravotní pojištění?