Dohoda o provedení práce (439)

Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění

Máme zaměstnance na DPP, která je uzavřená od 2. 1. - 30. 12. 2021. V měsíci lednu 2021 měl odměnu z DPP do 10 000 Kč, v měsíci únoru překročil částku 10 000 Kč, v březnu také překročil částku 10 000 Kč. Jaký je správný postup u přihlášení na ZP a odhlášení ze ZP? Postupovali jsme správně, když jsme zaměstnance za měsíc, kdy překročil částku 10 000 Kč, tedy k 1. 2. 2021 přihlásili na ZP pod kódem "P" a hned zase 28. 2. 2021 jsme provedli odhlášení ze ZP pod kódem "O" a tento postup použijeme i pro březen, přihlášení na začátku měsíce a odhlášku na konci měsíce? 

Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce

Jednatel společnosti na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá odměnu ve výši 1 000 Kč a dále má u stejné společnosti uzavřenou dohodu o provedení práce na administrativní práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Prohlášení k uplatnění slevy neučinil, podepsané prohlášení má u hlavního zaměstnavatele. Jak bude probíhat zdanění těchto příjmů? Ze smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce bude odvedena srážková daň nebo musí být příjem sečten a odvedena zálohová daň. Ze smlouvy o výkonu funkce bude odvedeno zdravotní pojištění?

Odměna influencerky z Polska

Česká s. r. o. spolupracuje na instagramu s influencerkou - studentkou z Polska. Je možné s ní uzavřít smlouvu o dílo, případně dohodu o provedení práce? Jedná se o jednorázovou spolupráci. Bude se tato odměna promítat do DPH? Česká s. r. o. je plátce DPH, polská studentka není plátce DPH. 

Práce 13 hodin denně

Ve fitness centru zaměstnáváme trenérku, která pracuje na hlavní pracovní poměr 8 hodin denně. K tomu příležitostně vyřizuje administrativu jeden den v týdnu 5 hodin na dohodu o provedení práce. Může pracovat i o víkendu, ale dělá to po práci trenérky. Není v tom problém, že v jednom dni odpracuje celkem v pracovním poměru i na dohodu o provedení práce 13 hodin? 

Pracovní neschopnost a výkon práce na dohodu o provedení práce

Vážení, naše zaměstnankyně pracující na 6 hodin denně na pracovní smlouvu, má u nás ještě dohodu o provedení práce na "Projekt". Dne 25. 11. 2020 onemocněla - poraněná ruka a má pracovní neschopenku. Její dohoda nepřekračuje v měsíci 10 000 Kč, takže na dohodu neschopenku nemá. Může dohodu i za dobu nemoci dál vykonávat? Můžeme jí i v době pracovní neschopnosti v hlavním pracovním poměru vyplatit odměnu z dohody? 

Úrazové pojištění u dohody o provedení práce

Společnost s r. o. má dva zaměstnance na dohodu o provedení práce (10 000 Kč), musí za tyto zaměstnance odvádět úrazové pojištění na pojišťovnu Kooperativa?

Pracovní smlouva jednatele

Může mít jednatel společnosti sjednánu se svojí společností dohodu o provedení práce na činnost, kterou firma vykonává (např. stavební firma uzavře s jednatelem DPP na zednické práce)?

Stravenkový paušál a DPP

Pokud si někdo vydělá u jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč na dohodu o provedení práce a zároveň obdrží za odpracované dny stravenkový paušál (8x 75,6 Kč), což znamená, že celkově obdrží od zaměstanvatele 10 604,8 Kč, stále z celé částky nebude platit sociální ani zdravotní pojištění?

DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky

Je povinností zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnání na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti? Jaké jsou případně požadavky pro evidenci pracovní doby? Je povinností zaměstnavatele rozvržení pracovní doby u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti? Jaké jsou požadavky či forma pro rozvrhování pracovní doby? A pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti má nárok na příplatky za přesčas, práci v noci nebo za práci o sobotách či nedělích?

Pracovní poměr a dohoda o provedení práce u stejného zaměstnavatele

Je možné, aby zaměstnavatel zaměstnával zaměstnance na pracovní poměr a zároveň na dohodu o provedení práce? Zaměstnanec pracuje jako operátor balení, má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (7,5 hod denně, pouze ranní směna). Zároveň by pro zaměstnavatele chtěl vykonávat na DPP úklidové práce s rozvržením pracovní doby úterý 2 hod po práci, čtvrtek 2 hod po práci a sobota 4-5 hod. S limitem 300 hod/rok počítáme.