Stravenky (109)

Stravenky a mzdový list

Musí mzdový list obsahovat i údaje o poskytnutých stravenkách? Já se domnívám, že ne a oporou mi je § 38j zákona o daních z příjmů odst. 2 písm. f) věta 2. Vzhledem k tomu, že stravenky jsou benefit, nejedná se o mzdu a dle věty 2 se neevidují. Bohužel máme spor, kdy se i v obdobných materiálech uvádí opak dle stejného paragrafu. Můžete nám poradit, co je správně?

Stravenky pro zaměstnance

Firma nakupuje stravenky v několika hodnotách se zdůvodněním, že zaměstnanec použije část nároků na obě a část nároku využívá na nákup svačiny. Pracovní doba zaměstnance je 8-9 hodin/den. Je možné uznat jako daňový náklad ve výši 55 %, i když chce firma dát zaměstnanci stravenku na 120 Kč jako 2 poukázky např. za 80 + 40 Kč? Může firma sjednat přidělení stravenky i zaměstnanci na DPP, když je to v dohodě sjednáno?

Odměna jednatele - stravenky

Jednatel pobírá na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele měsíční odměnu ve výši 30 000 Kč. Tato smlouva se neřídí zákoníkem práce, jen zákonem o zákonem o obchodních korporacích. Výše odměny je v dané smlouvě sjednána tak, že náleží jednateli v případě, že „odpracuje“ v daném měsíci alespoň 15 dní a v každém tomto dni alespoň 3 hodiny. Může společnost tomuto jednateli poskytnout za dané "odpracované" dny příspěvek na stravování v podobě stravenky? Pokud ano, jak je to s daňovou uznatelností nákladů na danou stravenku?

Právnická osoba - přijatý dar ve formě poukázek

Naše firma se domluvila s dodavatelem stravenek na bezplatném poskytnutí kupónů na nákup zdravotních potřeb, kulturních akcí. Mělo by to probíhat formou daru, tzn. ročně od nich dostaneme poukázky ve výši cca 15 000 Kč. Jak má poskytnutí vypadat (mají nám to prodat třeba za 1 Kč, má to být zdarma na základě nějaké smlouvy)? Kam budeme my jako obdarovaný tyto kupóny účtovat? Jak to bude při hodnotě cca 1 Kč a jak by to bylo, kdybychom poukázky dostali úplně zdarma. Zahrnujeme to do daňového přiznání (DPH, darovací, DPPO)?

Stravenky a DPH z provize

Prosím o jednoznačné vysvětlení účtování provize a DPH z ní u stravenek. Je třeba provizi přičítat k ceně stravenky pro rozúčtování na podíl přeúčtovaný zaměstnancům a na podíl, který jde do firemních nákladů? A jak je to s DPH z této provize? V několika různých zdrojích jsem se dočetla několika naprosto rozdílných pojetí, jak co se týká účtování provize (přičítat k ceně stravenky, nepřičítat, příp. přičítat jenom část připadající na podíl zaměstnanců?), tak účtování DPH (uplatnit, neuplatnit?). 

Cestovní náhrady

Zaměstnanec jede služebním autem na pracovní cestu v délce jeho pracovní doby (např. Ostrava - Brno) a dostane ten den stravenku ve výši 95 Kč po předchozí dohodě se zaměstnavatelem. Z toho důvodu mu zaměstnavatel nevyplácí stravné jako cestovní náhradu. Je to takto v souladu se zákonem? 

Proplacení stravného

Je možné dočasně přidělenému zaměstnanci k uživateli, který má svoje vlastní stravovací zařízení, proplatit ve mzdě jako nezdanitelný příjem hodnotu 55 % benefitní poukázky, kterou dostávají kmenoví zaměstnanci uživatele, a to v rámci zachování srovnatelných podmínek?

Stravenky pro zaměstnance - vnitřní předpis

Zaměstnavatel s. r. o. poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování formou stravenek, výše příspěvku činí 55 % hodnoty stravenky při odpracovaných 3 hodinách. Je zaměstnavatel povinen mít toto stanoveno vnitřním předpisem? Zajímá mě především hledisko zákoníku práce - z tohoto pohledu se jedná o právo zaměstnance, a je tedy potřeba mít vnitřní předpis? A co když se zaměstnavatel rozhodne přestat stravenky poskytovat? Pokud by poskytování stanovil vnitřním předpisem, tak by zrušením tohoto předpisu dle zákoníku práce i přesto nadále trvalo právo zaměstnance na poskytování těchto stravenek? Takový vnitřní předpis by pak podléhal případné kontrole Oblastního inspektorátu práce? 

Stravenky a stravné

Firma, autodoprava, vyplácí zaměstnancům stravné. Nyní se rozhodla, že by zaměstnancům jako benefit poskytovala stravenky. Tyto stravenky by byly zaúčtovány jako nedaňový náklad. Je možné vyplácet zaměstnancům jak stravné, tak i stravenky? Jak by se stravenky chovaly u zaměstnanců, museli by zaměstnanci dodaňovat hodnotu stravenek? 

Doplňující otázka:

V původním dotazu DAUCID: 23404, na který mi odpověla p. Pilařová, jsem se nejspíše špatně vyjádřila. Jde o to, zda lze současně vyplácet stravné a stravenky týkající se jednoho a toho samého zaměstnance. 

Krácení dovolené

Zaměstnanec firmy má sepsanou pracovní smlouvu na 40 hod týdně, pravidelně rozvrženou pracovní dobu, včetně 20 dnů dovolené za rok 2019. Od 1. 4. 2019 dodatkem se pracovní doba mění. Docházet do práce bude 3 dny v týdnu po 8 hodin, 24 hodin týdně. Má zaměstnanec nárok na dovolenou od 1. 4. 2019? Jak nastavit dovolenou, když se krátí týdenní pracovní doba? Zaměstnanci mají i stravenky. Má tento zaměstnanec nárok na stravenku za den, v kterém odpracuje 8 hodin?