Stravenky (119)

Stravenkový paušál

Jak zaúčtovat stravenkový paušál, který bude účinný od roku 2021?

Stravenka a stravné

Zaměstnanec odpracoval celou směnu (7-15:30) a po směně jel na služební cestu. Vrátil se až další den. Má první den nárok jak na stravenku, tak i na stravné? 

Účtování stravenek

Prosím o konkrétní příklad zaúčtování nákupu stravenek vč. účtování DPH (uplatnění, neuplatnění), a také účtování při výdeji stravenek zaměstnancům.

Zadání: faktura od společnosti XXX hodnota poukázek (100 ks á 80 Kč) celkem 8 000 Kč, DPH 0 Kč. Provize základ daně 216,- + DPH 45,36 Kč = celkem 261,36 Kč, dopravné ZD 160 Kč + 21 % DPH 33,60 = celkem 193,60 Kč. Rekapitulace: hodnota stravenek 8 000 Kč s 0 % DPH, provize+ doprava ZD 376 Kč + 21 % DPH 78,96 Kč = 454,96 Kč. Celková hodnota faktury 8 454,96 Kč. Na jaké účty, v jakých částkách účtovat, z pohledu DPH i DPPO daňově, nedaňově? Počítejme s klasickým rozdělením na 45 % podíl úhrady zaměstnancem (srážka ze mzdy) a 55 % příspěvek zaměstnavatele. V konkrétní firmě zaměstnanec hradí pouze 25 Kč za stravenku.

Cestovní náhrady

Firma zaměstnává stavbyvedoucího, který pracuje v kanceláři i na stavbě. Na stravenku má nárok v případě, že je v kanceláři déle než 3 hodiny a zároveň nevznikne nárok na stravné při pracovní cestě (déle než 5 hodin). V kanceláři je 2 hodiny, odjede na stavbu, kde je 4 hodiny a znovu se vrátí do kanceláře, kde je do konce pracovní směny. Lze hodiny strávené v kanceláři sčítat pro nárok na stravenku?

Kombinace stravenek od více dodavatelů a jejich vydávání zaměstnancům

Dosud zaměstnavatel rozdával svým zaměstnancům stravenky, které nakupoval od jednoho dodavatele. Zaměstnancům dával stravenky (dle rozhodnutí firmy v hodnotě 120,00 Kč) ve více kusech - tzn. denní hodnotu jedné stravenky pokryl dvěma kusy stravenek - ( nominální hodnota 80,00 + 40,00 Kč). 1) je možné, aby denní hodnota jedné stravenky byla pokryta více stravenkami v různých hodnotách? 2) Zaměstnavatel uvažuje o dvou dodavatelích stravenek s tím, že by jeden zaměstnanec dostával určitou část stravenek od jednoho dodavatele a zbytek od druhého. Je toto možné?

Stravenky

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenky v hodnotě 100 Kč, 55 % si dává do nákladů. Nechce, aby zaměstnanci platili zbylých 45 Kč a naopak chce, aby tato částka, kterou po nich nepožaduje, byla vidět na výplatní pásce jako příjem ke mzdě. Jak to bude s tímto příjmem ve výplatní pásce? Bude se z něho odvádět daň a soc. a zdrav. poj?

Daňová evidence a tržba za služby stravenkami

Jsem OSVČ, která vede daňovou evidenci. Provozuji restauraci, stravovací služba je hrazena hotově, stravenkami nebo platebními kartami. Stravenky jsem poslal k proplacení na konci roku 2019. Peníze za stravenky přišly na účet až v lednu 2020. V jakém období budu vést zdanitelný příjem - v roce 2019, kdy přijetím stravenek už mám zdanitelný příjem nebo až v roce 2020. A co platby platební kartou, úhrada platební kartou byla 30. 12. 2019, ale peníze byly připsány až v lednu 2020? 

Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma

Firma poskytuje svým zaměstnancům stravenky dle vnitřního předpisu zdarma pokud odpracují alespoň 3 hodiny za den na pracovišti. Do dnešního dne bylo účtováno 55 % stravenky do daňově uznatelných nákladů zaměstnavatele a 45 % do neuznatelných nákladů zaměstnavatele. V optice roku 2020 - 72,10 Uznatelných/58,90 Neuznatelných. A dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP jsme u zaměstnanců osvobodili od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění. Dnes se nám dostal do ruky AKTUÁLNÍ názor dlouhodobě publikující autorky z VŠE, kde se uvádí: „Pokud bude zaměstnavatel přispívat více než 72,10 je to u zaměstnavatele daňově uznatelný náklad a u zaměstnance podléhá dani z příjmů a současně podléhá pojištění.“ Přitom ke změně zákona o daních z příjmů nedošlo ke změně § 6 odst. 9 písm. b). CO JE TEDY SPRÁVNĚ? 

Stravenky DUN

Společnost provozuje převoz nemocných - má sanitky. Pracovní doba podle potřeby převozu - když vezou pacienta z Ústí nad Labem na dialýzu do Prahy, pracovní doba začíná třeba ve 4.00 hodiny. Podle potřeb pacientů jsou v práci i v sobotu, v neděli i o svátcích. Dostávají stravenky 55 % zaměstnavatel - daňový náklad a 45 % zaměstnanec. Stravenky za odpracovanou směnu za sobotu, neděli i za odpracovaný svátek - je pořád 55 % ceny pro zaměstnavatele daňový náklad?

Účtování elektronických stravenek na přelomu roku

Zaměstnanci dostávají benefit - plně hrazené stravenky, za odpracované dny. Počet stravenek za prosinec, je znám až v lednu, kdy jsou stravenky, respektive nahrání bodů na stravenkové karty, objednány, zaplaceny a nahrány na karty zaměstnanců. Jedná se o náklady prosincové (spadající do minulého roku) nebo lednové (spadající do nového roku)?