DPH u elektronických stravenek

Zaměstnavatel se chystá zaměstnancům poskytovat místo "papírových", elektronické stravenky. Část hodnoty stravenky budou hradit zaměstnanci, respekt. se jim bude tato částka strhávat z výplaty. V součastnosti je schvalován Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 206/0), který zavádí v zákoně o DPH nové § 15 a § 15a, týkající se nakládaní s poukazy. "Papírové" stravenky jsou de facto poukazem a budou se patrně řídit výše uvedenými paragrafy. Bude stejný daňový režim i u elektronických stravenek - tj. budou se řídit novými § 15 a § 15a a bude nutno odvádět z částky uhrazené zaměstnanci DPH, pokud se bude jednat o jednoúčelový poukaz? Nebo se bude jednat o ceniny, které nejsou předmětem zákona o DPH? 

Stravenky

Firma vyplácí stravenky zaměstnancům až po skončení měsíce, kdy ví, na kolik dní měli nárok. Je to takto správně? Nebo musí být stravenky čerpány dopředu?

Stravování zaměstnanců

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. V době školního roku zajištujeme stravování zaměstnanců, prostřednictvím vlastní kuchyně, neboť současně vaříme i pro studenty. Prosím, jaké je správné řešení v době hlavních prázdnin, kdy provozní zaměstnanci chodí alespoň jeden měsíc do zaměstnání? Řešit to pomocí stravenek? Jak je to v období školního roku, když kuchyň nevaří, ale někteří zaměstnanci jsou také v práci, musí jim být poskytnuta např. také ta stravenka? Někteří zaměstnanci nemají o stravu během roku zájem, musí se i těmto zaměstnancům poskytovat stravenky, pokud jsou v práci např. v období prázdnin? 

Zaměstnávání manželky na DPP: odměna, stravenky

1. Společnost s r. o. (jeden majitel) může uzavřít dohodu o provedení práce s manželkou? 2. DPP – do 300 hodin/rok u jednoho zaměstnavatele, je omezená hodinová odměna – výše (např. 500 Kč/hod) a je možné k odměně za odpracovanou dobu přidat i mimořádnou odměnu (např. 10 hod po 500 Kč + 4 900 odměna = 9 900 za měsíc)? 3. Je u DPP za 5 dní v práci po 3 hodinách možné dát stravenky? Ty nejsou u dohodářů předmětem daně z příjmů, že? 

Odmítnutí převzít elektronickou stravenku (platební kartu)

Zaměstnavatel zatím nemá žádné stravenky a nyní chce zavést pouze elektronické stravenky, kde nebude platit žádnou provizi. Při sepisování seznamu zaměstnanců a jejich telefonních čísel se ukázalo, že jsou ve firmě i dva zaměstnanci, kteří odmítli platební kartu převzít a používat. Může se tedy zaměstnanec nějakým způsobem vůbec vzdát stravenek (platební karty), pokud je to plošně zavedeno pro všechny zaměstnance? Jak má zaměstnavatel postupovat, když nějaký zaměstnanec stravenkou platební kartu nechce a nepřevezme? Jako důvod uvádí, že kartu neumí používat. Papírové stravenky není možno vydat.

Stravenky zcela hrazené zaměstnavatelem

Pokud jsou stravenky zcela hrazené zaměstnavatelem, pak bude 55 % daňovým nákladem zaměstnavatele, 45 % nedaňovým nákladem zaměstnavatele. Platí tedy, že pro zaměstnance se z toho neplatí daň z příjmů ani zdravotní a sociální pojištění?

Elektronické stravenky (platební karta místo stravenek)

  • DAUC ID: 21555
  • Datum vložení: 30. 7. 2018
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová
  • V kategoriích: Účetnictví
  • Klíčová slova: Stravenky

O papírových stravenkách se účtuje výhradně přes účet č. 213  - Ceniny, ale nikde se neuvádí jak účtovat o elektronických stravenkách, což už ceniny nejsou, ale na kartu se posílá částka odpovídající příslušné hodnotě stravenek. Můžete mi tedy uvést, jaký účet použít nebo jak se účtuje o elektronických stravenkách?

Nárok na stravné - jak se počítají hodiny při ne-/nároku

Zaměstnanci vznikl nárok na náhradní volno. Zaměstnanec odpracoval od začátku pracovní směny 1,5 hodiny, následně čerpal náhradní volno 5 hodin, vrátil se zpět a odpracoval 1,5 hodiny do konce pracovní směny. Vznikl mu nárok na stravenku a zaměstnavateli na daňový výdaj, jestliže v úhrnu byl na pracovišti 3 hodiny?

Příspěvek na stravování zaměstnanců - podnikatelský sektor

Zaměstnavatel přispěje zaměstnancům na stravování (obědy) - podnikatelský sektor.

a) stravování poskytne externí firma na fakturu, cena 1 oběd 73 Kč vč. DPH , budu postupovat takto: pro rok 2018 nárok 5-12 hodin podnik. 78 Kč, do max. výše 70 % to je 54,60 Kč, příspěvek 55% je 40 Kč (40,15), zaměstnanec uhradí 33 Kč ( 28,70 + DPH 4,30). Je to tak správně nebo musím vzít cenu oběda bez DPH? Prosím o uvedení výpočtu.

b) Zaměstnavatel poskytne stravenku v hodnotě 100 Kč na 1 oběd, prosím o výpočet. 

c) Když se jedná o podnikatelský sektor, může zaměstnavatel vycházet z částky 93 Kč (2018)? Pak by 70 % bylo 65,10 Kč. Ze stravenky v hodnotě 100 Kč, by pak příspěvek 55 % byl 55 Kč včetně DPH. Je to tak správně?

Doplatek ke stravenkám

Naše firma má v současné době uzavřenou smlouvu o zajištění závodního stravování formou dovozu jídel do našeho areálu v hodnotě 65 Kč/jídlo. V případě nevyužití této možnosti dostávají zaměstnanci stravenku ve stejné nominální hodnotě v zájmu zachování stejných podmínek pro všechny. Nyní uvažujeme o navýšení hodnoty příspěvku na stravování ze současných 35,75 Kč/ks, tj. nominální hodnota 65,-/ks na 63,25 Kč/ks, tj. stravenka v hodnotě 115 Kč. Hodnota nasmlouvaného hlavního jídla se nemění. Je možné k hodnotě jídla přispět ještě stravenkou ve výši 50 Kč/ks, tedy doplatku do hodnoty 115 Kč z důvodu zachování rovných podmínek?