Majetek hmotný (52)

Vstupní cena DHM

Koupím kameru za 70 000 Kč, k tomu je na faktuře brašna za 4 000 Kč a doprava za 80 Kč. Vstupuje do vstupní ceny dlouhodobého majetku pro odpisování vše, anebo pouze cena kamery za 70 000 Kč? 

Prodej hmotného majetku do s. r. o.

Osoba, která dosud podnikala jako fyzická osoba, si založila s. r. o., kde je jediným společníkem. Jedná se o stejný předmět podnikání. Do tohoto s. r. o. chce OSVČ prodat (nikoliv vložit) hmotný majetek a materiálové zásoby, jež využívala k činnosti jako OSVČ. Jsou nějaké zákonné překážky či omezení bránící tomuto prodeji, a pokud ne, tak za jakou cenu majetek a zásoby prodat? 

Výroba nábytku

Jak správně zaúčtovat výrobu skříní pro vlastní potřebu? Máme na skladě materiál - na účtu 112. Z tohoto materiálu vyrobíme skříně do vlastní kanceláře. Jak toto vše správně zaúčtovat?

Ztráta z prodeje formy

Výrobní firma nakoupí formu za 200 000 Kč a prodá ji zákazníkovi za 100 000 Kč. Forma zůstane ve výrobní firmě, která má od zákazníka garantovaný odběr výrobků z této formy, jímž se uhradí i ztráta z prodeje formy. Bude ztráta z prodeje jednorázovým daňovým nákladem, popř. je možné provést částečné rozlišení nákladů z prodeje formy? Údržbu formy hradí výrobní firma a náklady na údržbu jsou rovněž zohledněny v ceně výrobků. Jsou náklady na údržbu daňově účinné?

Daňová uznatelnost zůstatkové ceny majetku vyřazeného likvidací

Prosím o ujasnění daňové uznatelnosti zůstatkové ceny při vyřazení majetku likvidací (např. z důvodu technické zastaralosti). Jak postupovat, aby zůstatková cena byla daňová?

1) Drobný majetek evidovaný dle směrnice na účtech 022, pořizovací cena je do 40 000 Kč, účetní odpisy = daňové.

2) Dlouhodobý hmotný majetek (PC = 40 000 Kč a výše), účetní odpisy =/= daňové.

3) Jak je třeba doložit likvidaci? Je třeba protokol od likvidační firmy?

4) A jak je to s odvodem DPH u:

a) majetku výše uvedeného,

b) drobného majetku účtovaného při nákupu přímo do nákladů, pouze v operativní evidenci,

c) reklamních předmětů do 500 Kč účtovaných při nákupu přímo do nákladů, evidovaných v operativní evidenci - vyřazení v případě, že jiné předpisy neumožňují nadále propagovat zboží, ke kterému je reklamní předmět určen?

Zboží na prodejně

Bylo zakoupeno zboží, konkrétě peletková pec, v hodnotě 32 000 Kč, ale byla používaná 2 roky na prodejně. Nyní potřebujeme pec prodat (nebo převést?) slovenské firmě, se kterou česká firma úzce spolupracuje. Obě firmy jsou plátci DPH. Jak správně proběhnou účetní operace? Pec byla zakoupena jako zboží od jiné firmy. 

Odvětrávané šatní skříně a zařazení do majetku

Naše společnost provedla rekonstrukci šaten. Mimo stavební práce jsme zakoupili 20 ks šatních skříněk, které jsou napojené na klimatizaci, resp. klimatizace se v rámci rekonstrukce pořizovala pouze pro šatní skříňky. Předpokládám, že klimatizace je samostatná movitá věc, která patří do 3 odpisové skupiny včetně el. rozvodů ? Jak to bude s šatními skříňkami, které stály 120 000 Kč - lze jej jednorázově odepsat jednorázově, protože jedna skříňka vyjde na cca 6 000 Kč, nebo se musí odepisovat jako soubor? Skříňky lze používat i bez klimatizace, samozřejmě nyní jsou spojeny s klimatizací .

Zaúčtování sestavy elektronických modulů

Jak zaúčtovat, s přihlédnutím k daňové optimalizaci, elektronické modul (desky), které mají charakter stavebních prvků, ze kterých se ve výrobě (právnická osoba) uspořádají sestavy pro simulaci a testování řídicích systémů, které jsou součástmi výrobních zakázek? Podle takto ověřených a vyzkoušených sestav se pro výrobu následně nakoupí identické nové elektronické moduly, které se implementují přímo do zakázek. Testovací sestava z původních modulů se rozloží a takto opět vzniklé samostatné moduly se uloží zpět do regálů. Každý modul má charakter movitého dílu, ale z funkčního hlediska nemá samostatné technickoekonomické určení. Doba použitelnosti jednotlivých modulů je řádově několik let, podle potřeb se další moduly mohou dokupovat nebo stávající vyřazovat a likvidovat z důvodu nefunkčnosti nebo další nepoužitelnosti; jejich ocenění se pohybuje od několika tisíc do několika desítek tisíc Kč. V úložném prostoru se tak průběžně nachází určité množství modulů, které nejsou pro danou právě simulovanou a testovanou výrobní zakázku použitelné. Lze uvedené testovací moduly jako celek zaúčtovat na sklad nebo je nutné je zařadit jako soubor movitých věcí podle § 26 odst. 2 písm. f) ZDP do první daňové odpisové skupiny? 

Náklady na hlídacího psa

Jakým způsobem účtovat náklady na hlídacího psa a jak se hlídací pes eviduje v účetnictví? Může se evidovat na účtu 501 nebo na účtu 124. Které náklady na psa lze uplatnit v daňově uznatelných nákladech?

Paramotor Niravan - odpisová třída

Do které odpisové třídy mám zařadit Paramotor (rogalo)? Cena je 100 000 Kč.