Licence (43)

Umělecký výkon

Podnikatel OSVČ (reklamní činnost), plátce DPH. Lze fakturovat jeho pořízené a zpracované fotografie (cena + 10 000 Kč) jako umělecký výkon? Pokud ano, za jakých podmínek vzhledem k DPH a dani z příjmu?

Literární scénář a poskytnutí licence

Česká firma s. r. o. (natáčení filmů), plátce DPH se sídlem v ČR si objednalo od slovenského občana scénář (autorská práva), nepodnikatele, neplátce DPH, daňového rezidenta na Slovensku. Byla sepsána smlouva o vytvoření literárního scénáře a poskytnutí licence k jeho užití. Platba bude provedena za vytvoření díla a za poskytnutí licence na základě předávacího protokolu. Scénář je psán na Slovensku - místo plnění není v ČR. Je nutné zaplatit za tohoto slovenského občana zajišťovací daň v ČR? Je nutné v ČR nějaké zdanění - jak daně z příjmů, tak DPH? Na co je nutné si dát pozor? Akce nebude jen jedna, ale bude se opakovat.

Srážková daň

Naše společnost si kupuje každý měsíc jednorázové přístupy na stránky stránky společnosti z USA, kde používá program této společnosti. Jedná se třeba o tři přístupy měsíčně, každý v hodnotě 10 000 Kč. Od další zahraniční společnosti z Irska si také kupuje možnost rok používat standardní grafický program, který tato společnost nabízí běžně k dispozici i ostatním společnostem. Podléhají tyto nákupy srážkové dani z licenčních poplatků? S uvedenými společnostmi nemáme uzavřené žádné smlouvy, jde o nákupy přes internet.

Licenční poplatky

Pokud platíme licenční poplatky za antivirový program společnosti v Irsku, sazba srážkové daně by měla být 10 % z užití. S dodavatelem je složitější komunikace a musíme jim zaplatit celou hodnotu faktury a my tady odvedeme ještě 10% na srážkové dani, máme pro ně žádat potvrzení o zaplacení daně a byla by takto zaplacená daň ještě nad hodnotu faktury pro nás uznatelným nákladem. Do Polska platíme také licenci za software, tam je také 10% srážková daň? 

DPH - licence

OSVČ, plátce DPH, který poskytuje fotografické služby, poskytuje také licence k fotografiím. V jaké sazbě DPH mají být tyto licence? Zároveň, kdy je možné oddělit službu fotografické činnosti a poskytnutí licence? Fotograf tvoří volnou formou fotografie s vlastními prostředky ve svém ateliéru.

Sazba zdanění licenčních poplatků

Jaká je sazba daně uplatněná při zdanění licenčních poplatků, pokud dodavatelem licence jsou společnosti z Polska, Slovenska a Rakouska?

Licence - srážková daň

Německá společnost vyvinula pro naši českou společnost speciální SW. Pokud dojde k technickému vylepšení (zhodnocení) uvedeného programu, je nutné odvést srážkovou daň i z tohoto zhodnocení?

Software jako zboží

Lze účtovat prodej software jako zboží? Společnost nakupuje z Rakouska software a ten hned prodává zákazníkům. Nic na něm nemění a nedělá. Následně poskytuje na tento software telefonickou podporu a školení. Tyto služby máme účtováne jako službu a lze je časově rozlišit. Na daný software společnost každý roku nakupuje licenci a tu opět prodává zákazníkovi. Chtěla bych se poradit, zda nákup softwaru i nákup podpory lze účtovat do zboží. Jedná se mi i o to, že někdy je podpora na software koupena pro zákazníka na 2 roky. Pokud by to bylo jako zboží časově by se nerozlišovalo. Souhlasíte se mnou? 

Srážková daň z licenčních a manažerských poplatků

Tuzemská s. r. o. dostává pravidelně měsíčně faktury od francouzské mateřské společnosti (90% podíl v české s. r. o.) za licenční poplatky a dále jednou ročně fakturu za manažerské poplatky (tzv. management fee). Při placení faktur za licenční poplatky odvádíme srážkovou daň ve výši 5% a podáváme oznámení na FÚ. Je v pořádku 5% sazba daně? Nyní budeme poprvé platit i manažerské poplatky - jaká bude v tomto případě sazba srážkové daně nebo se z tohoto titulu srážková daň neodvádí?

Příjmy z receptur a ochranné známky – sociální pojištění

Fyzická osoba, nepodnikatel, má příjmy z poskytnutí práva k použití receptur a z poskytnutí licence k použití ochranné známky. Podléhají tyto příjmy odvodu sociálního pojištění?