Zákon o obchodních korporacích (239)

Povinný audit

Jaké jsou podmínky pro povinný audit firmy, která by v roce 2018 přesáhla čistý obrat 40 milionů korun? Kde bychom se dočetli více o tom, jak máme postupovat a co vše musíme splnit? Podléhá auditu i družstvo?

Snížení základního kapitálu o uvolněný podíl

Společnost s ručením omezeným měla dva společníky. Jeden společník odešel, byl vyplacen a jeho podíl se napřed nepodařilo prodat třetí osobě a následně ani zbývajícímu společníkovi. Na účtu 411 zbývá 50 podíl společníka a 50 uvolněný podíl bývalého společníka. Nyní společník rozhodl snížit základní kapitál o uvolněný podíl. Jaký bude protiúčet k 411 po zápisu této operace do obchodního rejstříku?

Peněžní půjčka jednateli

Společnost s. r. o., jeden společník, jednatel a zároveň zaměstnanec si chce z s. r. o. vzít půjčku. Na účtu samozřejmě má dostatek peněžních prostředků. Je nějak omezena výše půjčky? Musí být ve smlouvě o zápůjčce stanoven úrok (jak se stanoví), je zde i nějaké časové hledisko? A jak to vše zaúčtovat? 

Vklad pohledávky do základního kapitálu

Společník provedl místo finančního vkladu do základního kapitálu vklad pohledávky. Byl proveden znalecký posudek na nominální hodnotu pohledávky. Pohledávka ovšem uhrazená nebyla a dlužník je v likvidaci. Jak postupovat v tomto případě?

Evidence údajů o skutečných majitelích

Od 1. 1. 2018 prý vstoupila v platnost novela zákona č. 304/2013 Sb., konkrétně evidence údajů o skutečných majitelích - § 118b. Nevyčetla jsem ale, jestli je to povinné pro všechny právnické osoby. Mají tedy všechny právnické osoby za povinnost zveřejnit údaje o skutečných majitelích? I ty osoby, které mají 1 společníka, stejného jednatele a všechny informace již mají zveřejněny klasicky v obchodním rejstříku?

Zaměstnávání manželky na DPP: odměna, stravenky

1. Společnost s r. o. (jeden majitel) může uzavřít dohodu o provedení práce s manželkou? 2. DPP – do 300 hodin/rok u jednoho zaměstnavatele, je omezená hodinová odměna – výše (např. 500 Kč/hod) a je možné k odměně za odpracovanou dobu přidat i mimořádnou odměnu (např. 10 hod po 500 Kč + 4 900 odměna = 9 900 za měsíc)? 3. Je u DPP za 5 dní v práci po 3 hodinách možné dát stravenky? Ty nejsou u dohodářů předmětem daně z příjmů, že? 

Fakturace fyzické osoby OSVČ (společníka) do vlastní společnosti

Fyzická osoba podnikatel a současně 50% podílem společník ve společnosti, které by fakturoval za obchodní činnost. Obchodní činnost by byla jak administrativního charakteru, tak i sjednávání kontaktů na nové obchodní partnery pro společnost. Lze takto fakturovat i přesto, že má společník a současně jednatel v dané společnosti sjednanou smlouvu o výkonu funkce? 

Fondy ze zisku

Společnost s r. o. v roce 2017 skončila s účetním ziskem ve výši 400 000 Kč. Jelikož minulé roky byly ve znamení ztráty, tak jsme tuto ztrátu použili v daňovém přiznání jako položku odčitatelnou od základu daně, vyšla nám tedy nulová daňová povinnost. Nyní máme celých 400 000 Kč na účtu 431. Máme povinnost vytvořit z tohoto zisku nějaké fondy nebo ho můžeme vyplatit v plné výši společníkovi (po odečtení 15% daně), popř. přeúčtovat na účet 428? 

Doručení pozvánky na valnou hromadu

Je možné doručení pozvánky na valnou hromadu v režimu zkrácené úložní doby na 3 dny pro vyzvednutí poštovní zásilky. Zásilku jsem nebyla schopna vyzvednout, je přesto tedy 4. den považovaný za den doručení?

Evidence údajů o skutečných majitelích

Týká se evidence údajů o skutečném majiteli (novela zákona č. 304/2012 Sb.) pouze těch společností, které mají i majitele neuvedené v obchodním rejstříku (tichého společníka, podíl v jiné firmě atd.), nebo se musí v této evidenci evidovat všechny obchodní společnosti bez rozdílu?