Zákon o obchodních korporacích (243)

Společník s. r. o. a firemní automobil

Společník s. r. o., který není jednatelem ani nepobírá za občasnou práci v s. r. o. žádnou odměnu (starobní důchodce, plátce DPH, má příjmy z pronájmů), využívá firemní automobil také pro soukromé účely. Prosím o sdělení, jaký to má dopad pro s. r. o. a pro společníka z hlediska daně z příjmů a DPH, popř. jak tuto situaci řešit nejoptimálněji pro obě strany.

Fakturace fyzické osoby OSVČ (společníka) do vlastní společnosti

Fyzická osoba podnikatel a současně 50% podílem společník ve společnosti, které by fakturoval za obchodní činnost. Obchodní činnost by byla jak administrativního charakteru, tak i sjednávání kontaktů na nové obchodní partnery pro společnost. Lze takto fakturovat i přesto, že má společník a současně jednatel v dané společnosti sjednanou smlouvu o výkonu funkce? 

Peněžní půjčka jednateli

Společnost s. r. o., jeden společník, jednatel a zároveň zaměstnanec si chce z s. r. o. vzít půjčku. Na účtu samozřejmě má dostatek peněžních prostředků. Je nějak omezena výše půjčky? Musí být ve smlouvě o zápůjčce stanoven úrok (jak se stanoví), je zde i nějaké časové hledisko? A jak to vše zaúčtovat? 

Zdanění s. r. o. x OSVČ - stavební činnosti

Jaký je v současné době názor na zdanění s. r. o. x OSVČ. Fyzická osoba - živnostník má v plánu stavět několik rodinných domů, plán je 5 nebo 6 domků. Jakou byste doporučili formu podnikání, zda FO či s. r. o. z pohledu zdanění a např. náročnosti zpracování vedení evidence atd. Jaký typ podnikání v této oblasti odborníci obecně doporučují?

Společnost s r. o. a její zakladatelé

Dva parťáci - živnostníci by si chtěli založit s. r. o. - co je důležitého a potřeba k založení s. r. o. a jakou „formou vedení“ by tito dva mohli svoje s. r. o. řídil? Jako společníci nebo jednatelé? Zdaňuje se stejným způsobem výkon jednatele jako společníka nebo musí mít klasické pracovní smlouvy oba dva? Je nutný nějaký velký počáteční kapitál? A co je nutné udělat, pokud již živnostník vytvořil nějakou činnost a chce na ní navázat do s. r. o. - parťáci mám již zakoupené šicí stroje, pronájem pracovny, zásoby materiálu a mají již ušité oblečení a prodávají. Jak toto všechno převést případně do s. r. o.?

Auditovaná konsolidace

Fyzická osoba je jednatelem a jediným společníkem ve 4 společnostech. Z toho jedna jako Evropská společnost a tři jsou české s. r. o. Podle § 74 zákona o obchodních korporacích je uvedena ovládající osoba. Znění je výkladově složitější a nemůžeme najít shodu. Jde v případě čtyř společností, kdy je vlastníkem jedna fyzická osoba, ale každá společnost má vlastní ekonomický život i s tím, že mezi společnostmi jsou řádné a běžné obchodní dodavatelsko-odběratelské vztahy, posuzovat tyto společnosti jako celek? Tedy vyhodnotit plnění ukazatelů pro povinnou konsolidaci a audit? Nebo se výklad konsolidovaného celku vztahuje na případy „holdingů“, kdy jedna firma má obchodní podíly v dalších společnostech, které přes řídící osobu hospodářsky ovládá?

Povinný audit

Jaké jsou podmínky pro povinný audit firmy, která by v roce 2018 přesáhla čistý obrat 40 milionů korun? Kde bychom se dočetli více o tom, jak máme postupovat a co vše musíme splnit? Podléhá auditu i družstvo?

Snížení základního kapitálu o uvolněný podíl

Společnost s ručením omezeným měla dva společníky. Jeden společník odešel, byl vyplacen a jeho podíl se napřed nepodařilo prodat třetí osobě a následně ani zbývajícímu společníkovi. Na účtu 411 zbývá 50 podíl společníka a 50 uvolněný podíl bývalého společníka. Nyní společník rozhodl snížit základní kapitál o uvolněný podíl. Jaký bude protiúčet k 411 po zápisu této operace do obchodního rejstříku?

Vklad pohledávky do základního kapitálu

Společník provedl místo finančního vkladu do základního kapitálu vklad pohledávky. Byl proveden znalecký posudek na nominální hodnotu pohledávky. Pohledávka ovšem uhrazená nebyla a dlužník je v likvidaci. Jak postupovat v tomto případě?

Evidence údajů o skutečných majitelích

Od 1. 1. 2018 prý vstoupila v platnost novela zákona č. 304/2013 Sb., konkrétně evidence údajů o skutečných majitelích - § 118b. Nevyčetla jsem ale, jestli je to povinné pro všechny právnické osoby. Mají tedy všechny právnické osoby za povinnost zveřejnit údaje o skutečných majitelích? I ty osoby, které mají 1 společníka, stejného jednatele a všechny informace již mají zveřejněny klasicky v obchodním rejstříku?