Spolek (101)

Zrušení účasti na táboře a vrácení zaplacené částky

Jsme spolek, pořádáme v létě sportovní soustředění, účastní se členové spolku na základě zaplaceného mimořádného členského příspěvku. Někteří rodiče hradí z benefitů, které jim poskytuje zaměstnavatel. V případě, že je účast zrušena, vracíme platbu. Předpokládám správně, že uhrazený členský příspěvek lze poslat zpět pouze tomu, kdo soustředění uhradil - tedy zaměstnavateli, nikoliv rodiči na jeho zvolený účet? 

Daňově uznatelné položky - penzion

Lze při provozování penzionu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj - kávu, čaj, nápoje (např. minerální voda), dále například šampon, mýdlo - v jednorázových baleních, ale bez loga a názvu penzionu? Je to služba penzionu pro klienty. A dále jiná společnost - právní forma „spolek“ - může si dávat do daňově uznatelných nákladů náklady na občerstvení pro delegáty (mezinárodní triatlon)? 

Příjem hudební skupiny

Skupina se skládá z 5 členů, všichni mají jiný zaměstnanecký poměr. Hraní v kapele je vyloženě zájmovou činností, ale 2-3x ročně vystupují na nějakých akcích, za kterou obdrží honorář - ca 1 000 Kč/osoba/1 vystoupení. Tyto honoráře v podstatě ani nepokryjí náklady - nákup pyrotechniky, doprava apod. Zajímalo by mě, zda je možné tyto příjmy posuzovat dle § 10 jako příležitostné do 20 000 Kč ročně, a tím pádem osvobozené, bez odvodů sociální a zdravotního pojištění. V letošním roce kapela vydává CD, na CD budou uvedeni reklamní partneři, kteří se finančně podíleli na vydání, a nyní přemýšlíme, jak toto vyřešit správně z hlediska daní? S partnery se sepíše smlouva o reklamě, na jejím základě kapela obdrží finance, např. 100 000 Kč, pro partnery bude tato částka nákladem na reklamu, jak ale tuto částku posoudit jako příjem v kapele? Kapela nikdy žádné účetnictví nevedla, bude ji muset zdanit každý z členů v rámci § 10 zákona o daních z příjmů, nebo jakým způsobem a kdo - např. pouze jeden z členů za všechny?

Půjčování peněz spolek - soukromá osoba (člen, jednatel)

Není postup popsaný níže protiprávním jednáním, případně nenaráží na nějaká jiná omezení? Hraje v popsaných případech nějakou roli, zda je fyzickou osobou - nečlen x člen x jednatel spolku?

1) Fyzická osoba zapůjčí bezúročně peníze - z bankovního účtu na bankovní účet - spolku. Spolek potřebuje finanční prostředky na zařízení, případně pořízení sídla (nutná změna sídla).

2) Je možný i opačný postup - aby spolek, který disponuje finančními prostředky, pro které nemá aktuálně využití, zapůjčil peníze fyzické osobě - bezúročně?

3) Mohou si vypomoct spolky mezi sebou? Jeden spolek půjčí jinému?

Prokázání daňové úspory

TJ Sokol, zapsaný spolek, uplatnil položku snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP. Jakým způsobem prokáže použití daňové úspory ke krytí nákladů, které souvisí s hlavní činností? Mohu si například zavést zakázku „daňová úspora“ a přiřadit k ní doklady až do požadované výše daňové úspory? Spolek má dotace a dary, ke kterým přiřazuji doklady. Ne všechny náklady jsou ale kryty z těchto příjmů, pak bych tedy mohla tyto ostatní doklady přiřadit k té daňové úspoře, a tím bych prokázala její použití. Spolek má ale i příjmy z pronájmu. Můžu tedy použít ke krytí nákladů nejdříve daňovou úsporu a pak teprve příjmy z pronájmu? Nebo nejdříve pronájem pokryje zbylé výdaje a pak teprve přijde na řadu daňová úspora?

DPH a spolek

Jsme zapsaný spolek. Cílem společnosti je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech informačních technologií, podpora využívání internetu a komunikačních technologií apod. Jediným příjmem společnosti jsou členské příspěvky. Jak moc se nás dotkne změna definice ekonomické činnosti v zákoně o DPH (již ne za účelem zisku, ale pravidelného příjmu). Což členské příspěvky jsou. Zahrnují se do obratu pro účely DPH? Pokud ano, od kdy se počítá limit? 

Nezisková organizace - zájmový spolek

Jednotlivé oddíly zájmového spolku si vkládají peníze na účet, ty jsou vedeny jako zálohy. V minulých letech byly špatně zaúčtovány nějaké operace (platby bez dokladů). Na zálohách je méně prostředků, než evidujeme na jednotlivých bankovních účtech. Jak chybu napravit?

Daňové přiznání spolku

Máme založený spolek dle NOZ jako nezisková organizace. Existuje nějaký limit obratu spolku, kdy se nemusí podávat přiznání k dani z příjmu, nebo je přiznání nutno podat vždy?

Členský příspěvek

Myslivecký spolek (dříve sdružení), plátce DPH, v souladu se svým statutem vybírá od jednotlivých členů členské příspěvky? Jsou tyto členské příspěvky předmětem DPH a je nutné je zdanit?

Očkování pro zaměstnance

Jsme spolek - nezisková organizace - sportovní oddíl. Je možné trenérům proplatit očkování, které je sice nepovinné ale s ohledem na to, že se vyskytují v dětském kolektivu a denně přicházejí do styku s desítkami dětí, vhodné? Např. vakcína proti chřipce, pneumokoková vakcína apod. Byl by tento výdaj z pohledu spolku-zaměstnavatele daňově uznatelný? Je případná úhrada z pohledu zaměstnance příjmem podléhajícím zdanění a odvodům sociálního a zdravotního pojištění?