Kontrolní hlášení (160)

Mýtné

Mýtné je dle zákona osvobozené od DPH, ale zajímá mě, zda je nutné to vyplnit do kontrolního hlášení a přiznání k DPH a případně do jakého řádku. 

Opravné daňové doklady a kontrolní hlášení

Jsme střední škola, zřízená krajem, plátce DPH. Obdrželi jsme vrubopisy - opravné daňové doklady - k fakturám za dodávku elektrické energie za jednotlivé měsíce leden, únor, březen, duben, květen. Tedy pět opravných daňových dokladů. Každý přibližně na 1 000 Kč. Původní faktury byly každá přibližně na 150 000 Kč. Jak toto vykázat v kontrolním hlášení? Vykazují se tam nějak i původní daňové doklady? Třeba minusem nebo se tam vykážou jen tyto opravné daňové doklady? A v oddíle do 10 000 Kč?

Nespolehlivý plátce DPH

Jsme s. r. o. a přijali jsme fakturaci za služby (reklamu), kterou jsme našemu dodavateli zaplatili v hotovosti (tzn. včetně DPH). Po podání přiznání k DPH a KH jsme byli vyzváni FÚ, abychom uhradili DPH za tohoto nespolehlivého plátce DPH. Jak správně zaúčtovat tuto platbu DPH a jaký je další postup?

Zaokrouhlování - změny v DPH od roku 2019

Od kdy platí, že se již nesmí zaokrouhlovat DPH na celé koruny? V případě, že obdržím přijatou fakturu, kde zaokrouhlení DPH bude na celé koruny, tak mám zaúčtovat bez tohoto zaokrouhlení? V tom případě se mi ale nebude v kontrolním hlášení shodovat moje přijatá faktura s vydanou fakturou dodavatele. Jak mám prosím postupovat?

Reakce finančního úřadu na dodatečné přiznání k DPH

Co znamená reakce finančního úřadu, která dorazila do datové schránky druhý den po podání dodatečného daňového přiznání k DPH a opravného kontrolního hlášení k DPH? Dne 30. 5. bylo podáno k DPH a KH za duben dodatečné přiznání, došlo ke snížení nadměrného odpočtu DPH. Reakce od finančního úřadu je tato: Rozhodnutí Shora uvedený správce daně podle § 141 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve věci dodatečného daňového přiznání k DPH za duben, č.j. ...... ze dne 30. 5. rozhodl takto: Řízení se zastavuje Odůvodnění: Správce daně zjistil, že v zahájeném daňovém řízení nastala podmínka pro zastavení řízení podle § 141 odst. 7 daňového řádu. Správce daně tak musel konat ve smyslu zásady oficiality a řízení zastavit. Co toto prosím přesně znamená?

Přijetí služby z třetí země

Český plátce DPH přijal službu z třetí země - zaměstnanec mateřské společnosti školil v ČR české zaměstnance, poskytl supervizi/podporu aktivit společnosti. Jak je to s DPH prosím? Vztahuje se na českého plátce § 72 odst. 1 zákona o DPH? Do kterých řádků se uvede povinnost přiznat daň, resp. nárok na odpočet v přiznání k DPH a kontrolním hlášení? 

Postupné uplatnění odpočtu DPH

Klient si pořídil nový automobil. Je čtvrtletní plátce DPH a nechce mít nadměrný odpočet, takže by rád odpočet z faktury uplatnil ve dvou čtvrtletí. Tedy si ho rozložil na dvakrát. Je toto možné? A jak tuto situaci vykázat v kontrolních hlášeních?

Špatně uvedené DIČ

Máme přijatou fakturu, kde jsou špatně uvedené údaje naší firmy (název a DIČ). Faktury byly uhrazeny. Chybu jsme zjistili až potom a dodavatel nereaguje, aby opravil údaje. Máme zaúčtovat odchozí platby MD 315/D 221 nebo můžeme dát do účetnictví faktury ze špatným DIČ – v případě že máme prokazatelné objednávky?

Vydaná faktura do Švýcarska

V akciové společnosti jsme vyrobili dvě skříně do rodinného domu pro zákazníka, občana ze Švýcarska. Hotové výrobky zaplatil tento zákazník hotově v Kč. Výrobky do Švýcarska si vezl osobně vlastním autem. Faktura a příjmový doklad byly vystaveny na jeho švýcarskou adresu. Jak se postupuje při vyhotovení přiznání k DPH a kontrolního hlášení? Jsme měsíční plátci DPH. 

Následné kontrolní hlášení

Podali jsme řádné kontrolní hlášení za listopad 2017 dne 21. 12. 2017, poté jsme zjistili chyby v DPH a podali jsme 6. 12. 2018 dodatečné DPH za 11/2018 a následné kontrolní hlášení za 11/2018. Po podání následného kontrolního hlášení nám byl doručen platební výměr a pokuta na 1 000 Kč, s odůvodněním:

„Shora uvedený správce daně rozhodl podle § 101h odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon‘), o uložení pokuty výše uvedenému daňovému subjektu podle § 101h odst. 1 písm. a) a § 101f odst. 3 zákona za podání následného kontrolního hlášení po stanovené lhůtě za období listopad 2017. Odůvodnění: Lhůta pro podání následného kontrolního hlášení za období listopad 2017 uplynula dne 21. 11. 2018 (§ 101f odst. 2 zákona). Následné kontrolní hlášení za předmětné období bylo podáno dne 6. 12. 2018. Správce daně následné kontrolní hlášení zaevidoval pod čj. 8907195/18/2011-51523-108121. Vzhledem ke skutečnosti, že daňový subjekt následné kontrolní hlášení dodatečně podal, aniž by k tomu byl vyzván, vznikla mu podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč.“

Je odůvodnění finančního úřadu správné? Mysleli jsme, že máme na opravu chyb lhůtu 3 roky. Předpokládali jsme, že pokuta 1 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH se vztahuje pouze v případě nepodání řádného kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě.