Přenesená daňová povinnost (DPH) (225)

Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

DPH - výstavba bytových jednotek

Právnická osoba, plátce DPH, chce ve své nemovitosti vybudovat byty. Částečně vlastní činností (PO je stavební firma), částečně nakupovanými službami. Budou tyto služby fakturovány PO v režimu přenesení daňové povinnosti nebo s DPH 15 %? 

Změna přenesené daňové povinnosti na prodej materiálu

Firma vystavila ve 12/2019 zálohovou fakturu a po zaplacení nevystavila daňový doklad na přijatou platbu, protože se jednalo o montáž (RPDP) a odběratel je plátcem DPH. Za dobu 7 měsíců k montáži nedošlo, ale odběratel je ochoten vrata odkoupit jako materiál. Doklad o přijaté platbě dodavatel nevystavil, protože se jednalo o přenesenou daňovou povinnost (daň odvede zákazník). Může dodavatel vystavit řádný daňový doklad s DPH v září 2020 a stornovat původní zálohu bez DPH? Jaký je v takovém případě správný postup?

Faktura v přenesené povinnosti

TJ Sokol je plátce DPH. Teď si nechal postavit hřiště na volejbal a dodavatel je plátce DPH. Musí být faktura vystavena v přenesenné daňové povinnosti a Sokol pak odvede daň, ale neuplatní si nárok na odpočet (nebude z toho mít příjmy, je to jen pro potřeby členů), nebo může být faktura rovnou vystavena s daní s tím, že Sokol prohlásí, že to má pro neekonomickou činnost?

Oprava dvora

Můj klient, plátce DPH, mi dal k zaúčtování fakturu v režimu přenesení na opravu dvora. Dvůr se vztahuje k nemovitosti (vložena do majetku), kde je 40 % pro podnikání a 60 % soukromá část (buduje bydlení). Jak zaúčtovat fakturu na opravu dvora, co se týká DPH? Co s těmi 60 %? Vrtá mi hlavou, jestli nemusím odvést DPH, popř. v jaké sazbě? Co se týká daně z příjmu - tam - předpokládám - protože se jedná o opravu, bude faktura do výdajů v poměru 40 % a 60 % nedaňových. 

Zrušení plátcovství DPH a vrácení nároku na odpočet u vozidla

Tuzemský podnikatel OSVČ, plátce DPH si v roce 2018 koupil osobní automobil z EU. Předpokládá, že v roce 2020 ukončí podnikatelskou činnost i plátcovství DPH, bude vracet nárok na odpočet DPH, když vozidlo pořídil z EU a v rámci přiznání uplatnil režim revers echarge?

DPH u výroby panelů ze dřeva pro výstavbu rodinných domů

Přijali jsme fakturu za výrobu příčkového a stropního panelu (panel ze dřeva). Faktura je od plátce DPH, příjemce je také plátce DPH. Mají fakturovat v přenesené daňové povinnosti?

Reverse charge - kurz

V jakém kurzu počítat DPH při reverse charge? Např. kurz vystavení přijaté faktury je 5.6.2020, DUZP 3.6.2020 a datum přijetí faktury je 18.6.2020. Jedná se o zboží.

Přenesená daňová povinnost - výrobky ze železa

Firma nakupuje materiál - plechy ze železa a oceli, ze kterých následně na lisu a soustruhu vyrábí výrobky např. výlisky, trojúhelníky, podložky z oceli a železa. Tyto výrobky jdou následně dběrateli, který si je dále zpracovává (pozinkování, barvení atd). Bude faktura vystavená na prodej výrobků, která má základ daně nad 100 000 Kč v přenesené daňové povinnosti?

Reverse charge

Obdrželi jsme fakturu z Polska. Jedná se o nákup koženky (drobný spotřební materiál pro firmu). Uvedli jsme svoji DIČ dodavateli. Na faktuře je vyčíslena částka za zboží bez DPH a DPH 0%. Dle mého názoru se jedná o reverse chargé. Je to tak? Na faktuře doměřím tedy DPH 21%? Nevadí, že faktura z Polska je v českých korunách a nikoliv v jejich měně?