Přenesená daňová povinnost (DPH) (214)

Přenesená daňová povinnost - obchod s obilovinami

Firma, plátce DPH, obchoduje s obilovinami (kapitola 12 nomenklatury CS). Jeden z odběratelů nás oslovil, že chce použít přenesenou daňovou povinnost i na obchody pod 100 000 Kč. Odkazuje se na § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 11/2016 Sb. Kdy lze toto nařízení vlády použít a kdy se musíme držet hranice 100 000 Kč pro přenesenou daňovou povinnost?

Stavební práce na domě v režimu přenesení daňové povinnosti

Fyzická osoba, plátce DPH, si nechal zhotovit stavební úpravy na svém rodinném domě, který nemá zařazený v obchodním majetku, nemá zde provozovnu, ale má zde trvalé bydliště. Dodavatel stavebních a montážních prací vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Je přípustné zavést tuto fakturu do evidence pro účely DPH, použít režim přenesení daňové povinnosti odběratele, tedy přiznat daň na výstupu, uplatnit nárok na odpočet, ale zároveň nezahrnout do daňových výdajů?

Zprostředkování finanční činnosti

Společnost ABC s.r.o. získává zpravidla formou internetové inzerce kontaktní údaje zájemců o sjednání úvěru či půjčky. Tyto konktaktní údaje následně prodává subjektům, které je využívají k sjednání úvěru nebo půjčky s danými zájemci. Společnost ABC s.r.o. získala za účelem provozování dané činnosti licenci od ČNB jakožto "samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru". Jedná se o příjmy osvobozené dle § 54 odst. 1 písm. y)? V případě, že plynou dané příjmy o osob registrovaných k dani v JČS, jedná se o plnění v režimu reverse charge?

Akce eventové agentury v CZ a na SK

Naše eventová agentura pořádá v ČR a na Slovensku tenisový turnaj, na který jsou pozváni předem určení klienti (firmy). Tento event vypadá tak, že v předvečer 1 denního tenisového turnaje se koná společenský večer zaměřený na téma podnikání pozvaných firem (např. farmaceutika nebo strojírenství), během večera je tak přednáška specialisty v tomto odvětví (o trendech, budoucnosti daného odvětví, podnikatelských rizicích daného odvětví atd.), během tohoto večera se podává jídlo i pití (alko + nealko). Během večera se po přednášce manažeři seznamují, vyměňují si vizitky, tyto eventy mají pozitivní vliv na nové zakázky zúčastněných firem. Druhý den se pak koná sportovní turnaj zúčastněných manažerů (např tenis). Po turnaji jsou účastníci pozváni na jídlo, vyhlášení vítěze. Poté setkání končí. Během obou dnů jsou prezentovány loga zúčastněných firem, často se zvou známé osobnosti, aby reklamní dosah těchto akcí byl co nejvyšší. Našimi náklady jsou: • Nájem tenisového resortu • Výroba reklamních billboardů, bannerů zúčastněných firem (partnerů akce) • Raut (jídlo a alko/nealko pití) • Zajištění moderátora akce • Zajištění hostesek • Zajištění profesionálního fotografa • Kompletní zorganizování akce („na klíč“) • Celá akce je pečlivě zdokumentována, nafocena, zveřejněna na našem webu Našim klientům fakturujeme reklamní plnění, čistou reprezentaci (jídlo a pití, event. krátké vystoupení nějakého méně známého zpěváka) fakturujeme extra řádkou na námi vydané faktuře. Českým odběratelům s CZ DIČ odvádíme vždy DPH 21 %. DOTAZY 1) Prosím o posouzení našeho nastavení. Jsme toho názoru, že musíme i občerstvení fakturovat s 21 % DPH, neboť jej přefakturováváme s malou ziskovou přirážkou. Nejsme také schopni rozdělit nealko a alko nápoje. 2) Výše uvedené akce realizujeme i 1x za rok na Slovensku. Musíme se na Slovensku registrovat k DPH? Když místo plnění u občerstvení je v místě konání akce, tj na Slovensku? Naše plnění poskytujeme slovenským firmám se slovenským DIČ (SK12345678) jako „reverse charge“. Českým odběratelům fakturujeme s CZ DPH 21 %. 

Český živnostník pracuje na zakázce (na nemovitosti) pro české s. r. o. v zemi EU

Český OSVČ elektrikář pracuje pro českou firmu v Rakousku. Dělá na elektroinstalaci průmyslové haly. Fakturuje české firmě, která práci zprostředkovala. Vstupuje toto do obratu pro české plátcovství DPH? Stává se plátcem v té dané zemi, kde pracuje. Místo i země práce se v průběhu roku mění, nikde není déle než půl roku. Pokud je český OSVČ plátce DPH, bude fakturace české společnosti v režimu reverse charge jako práce v EU?

Režim přenosu DPH

Akciová společnost se zabývá truhlářskou výrobou nábytku. Jsme měsíční plátci DPH. Nyní vyrábíme nábytek do rodinného domu operního pěvce Mgr. pan ..., který má živnostenské oprávnění - předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zprostředkovatelská činnost, druh činnosti - ohlašovací volná. Místo bydliště a adresa sídla podnikání jsou shodné. Pan Mgr (operní pěvec) má registraci DIČ a je spolehlivý plátce DPH. Vyrobený nábytek (kuchyňská linka, dveře, vestavné skříně, barový pult, postel, knihovna...) požaduje účtovat v režimu přenosu DPH. Je tento postup správný?

Přijatá faktura na stavební činnost s nesprávně uvedeným DPH

Plátce DPH si nechal v nemovitosti provést práce, které podléhají přenosu daňové povinnosti ze stavební činnosti. Nemovitost používá pro ekonomické účely. Dodavatel však na faktuře uvedl DPH. Odběratel si DPH neuplatnil na vstupu a ani neprovedl samovyměření. Dodavatel mu fakturu nechce přepsat. V případě, že si odběratel neuplatnil DPH na vstupu, nicméně neprovedl samovyměření, v jehož v rámci by musel uvést DPH na výstupu, hrozí mu nějaká sankce ze strany FÚ v případě kontroly? Stát DPH z této fakturu od odběratele předpokládáme obdržel.

DPH při montážní práci a při dodání zboží do SRN

Jsem OSVČ, truhlář, plátce DPH. Pro firmu v SRN (sdělili mi VAT) budu montovat terasu u nemovitosti, která je v SRN a dále budu dodávat volně stojící i vestavěný nábytek. Jedná se o osvobození od DPH? Je to reverse charge? Na přijatou zálohu vystavím daňový doklad? Na jakém řádku přiznání k DPH vykáži tato plnění?

Přenesená daňová povinnost - § 92 ve faktuře

Pokud budeme vystavovat fa v režimu přenesené daňové povinnosti za odpad - šrot, který je uveden v příloze č. 5 k zákonu o DPH a uvedeme na faktuře „daň odvede zákazník, režim přenesené daňové povinnosti - § 92c zákona o DPH, kód 5", je to tak v pořádku nebo se má uvádět § 92a - Základní ustanovení? 

Plátce DPH v ČR registrovaný k DPH na Slovensku, přenesená daňová povinnost

Setkala jsem se teď s českou společností, která je plátce DPH v ČR a zároveň je k DPH registrovaná na Slovensku (má české i slovenské DIČ). Slovenské DIČ mají prý dobrovolně kvůli tomu, aby nemuseli řešit papírování ohledně přechodu zboží přes hranice, když mají sklad v SK. Na faktuře pro Slováky (firmy) používají slovenské DIČ, ale dávají tam režim přenesené povinnosti jako by DIČ bylo české, a účetní i tyto faktury uvádí do českého přiznání jako UDpdp. Je tato situace správně? A ještě druhý dotaz - když této společnosti např. chorvatská firma fakturuje zboží, které jim veze do slovenského skladu, jaké údaje by měly být na chorvatské dodavatelské faktuře, české nebo slovenské DIČ?