Přenesená daňová povinnost (DPH) (265)

Řádek č. 47 DP k DPH a reverse charge

Patří do řádku 47 daňového přiznání k DPH i hodnota pořízeného majetku v režimu reverse charge? V průběhu roku chodí faktury za rekonstrukci budovy, ze kterých uplatním nárok na odpočet a základy z těchto faktur uvedu na řádek 47 v okamžiku zařazení technického zhodnocení do majetku. Faktury za stavební práce jsou ale v režimu přenesené daňové povinnosti. Mají se v okamžiku zařazení TZ do majetku uvést na řádku 47 i plnění v režimu reverse charge?

Vrácení DPH při nákupu auta z Německa

Můj klient,OSVČ, plátce DPH, koupil v Německu ojetý automobil za cenu 10 916 EUR bez DPH + DPH 19 % 2 074 EUR, celkem zaplatil svému dodavateli (plátci DPH v Německu s ověřeným německým DIČ ve Viesu) částku 12 990 EUR. Tento dodavatel odmítl použít reverse charge a údajně i odmítl toto DPH vrátit mému klientovi poté, co bychom prokázali, že jsme toto DPH uplatnili v našem daňovém přiznání k DPH v ČR, případně doložili i jiné důkazní prostředky, např. registrace auta u nás v ČR. Je dodavatel povinen nám DPH vrátit? (Tvrdí, že DIČ mého klienta nenašel v nějaké registraci, ale já jej - mého klienta - ve VIESU vidím.). Nebo jakým způsobem dojde k vrácení DPH mému klientovi? Máme podat žádost na náš FÚ přes aplikaci vrácení daně na daňovém portálu Finanční správy České republiky?

Faktura přijatá z Irska za software

Jsme s. r. o., plátce DPH, a přijali jsme fakturu za software z Irska. Irský dodavatel je taky plátce, ale bohužel na faktuře nám DPH vyčíslil a změnit ji prý už nemůže. Poradíte, prosím, co s tím? Předpokládám, že udělat reverse charge z částky bez DPH? Ještě na faktuře je uvedena věta: Output VAT in Buyer's Country a co je zvláštní sazba DPH je 21 % a faktura je psaná česky. Přitom dodavatel River Digital z Irska a má i irské VAT. 

Dodávka a montáž kamerového systému

Nechali jsme si nainstalovat kamerový systém. Na faktuře je uvedeno „fakturujeme dodávku a montáž kamerového systému“ a pod tímto textem je výčet materiálu jako venkovní kamery, porty, videorekordéry atd. a pod tímto materiálem je montáž kamer a držáků, instalace rekordérů, oživení kamerového systému a zaškolení. Kdysi jsme tu kamerový systém měli, ale nebyl funkční. Rozvody v síti žádné dodatečné nebyly. Využil stávající rozvody. Dodavatel i my jsme plátci DPH. (s. r. o.) Dodavatel nám fakturoval s daní 21 % a ne v režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud by to byla instalace nebo oprava kamerového systému, tak by to mělo být v režimu přenesení daňové povinnosti. Nebo to může být jako dodávka zboží s instalací, anebo údržba systému? Samozřejmě tvrdí, že tato faktura s daní je dle jeho názoru správně. A dále jak správně proúčtovat? Celková faktura je 25 000 Kč bez DPH. Můžu ji odepsat přímo do nákladů?

Nákup nového dopravního prostředku v EU

Plátce DPH, FO s paušálními výdaji, nakoupí nový přívěs od plátce DPH v Polsku do 100 000 Kč. Jak správně postupovat z hlediska DPH? Je tento nákup stejný jako pořízení zboží z EU (reverse charge), nebo bude v jiném režimu DPH?

Osvobození celního režimu 42

Náš obchodní partner z Anglie zvolil pro dodávku do naší firmy v ČR následující postup, který je popsán v textu na faktuře takto (citlivá data jsem označila jako XXXX): Instructions for carrier: Customers EU EORI NO: CZXXXXXXXX, Incoterms 2020: DDP Brno, EU EORI BEG000722, Frictionless Trade Services SAS, Calais, France, Global VAT Number - FR75899352884, VAT Exemtion per intra community supply, Regime 42, Art 138 of VAT Directive, Discharge location/country of import: FRANCE/ Final ship to location: Czech republic. (Goods in EU free circulation), Country of origin: UK (Box 34), No export licence required (box 44), Parmanent export of free circulation goods (box 37). Náš dodavatel nám v doprovodném dopise dále vysvětluje, že při dodací podmínce DDP, která je zvolena, máme na dodávku pohlížet nikoliv jako na „import“ tedy dovoz ze 3. země, ale jako na intrakomunitární plnění. Dopravce, který má francouzské VAT, zboží veze z Francie do ČR, dodávku máme uvést v Intrastatu, do přiznání k DPH máme uvést VAT francouzského dopravce místo UK VAT našeho dodavatele. Dále popisuje metodu, kterou zvolili pro tuto dodávku: VAT Exemtion per intra community supply, Regime 42, Art 138 of VAT Directive. Údajně také nemusíme z této dodávky platit DPH ani clo z dovozu, protože dodávka je v režimu reverse-charge. Zboží je schváleno k vývozu při vstupu na přechod tunelu kanálu ve Velké Británii pomocí čísla EORI britského dodavatele. Zboží je schváleno pro dovoz v evropském skladu ve Francii - zde se použije opět čísla EORI britské dodavatele. Přeprava do ČR je již Intrakomunitární v rámci EU. Dále je nám vysvětlováno, že: Tento režim DPH se ve východní Evropě běžně nepoužívá, ale každý den jej používají podniky mimo EU, které dovážejí do evropských námořních přístavů, které nemusí být ve stejné zemi jako konečné určení zboží. Například zboží z Dálného východu, přijíždějící do Rotterdamu pro konečné dodání do Německa. Chtěla bych si ověřit správnost postupu při vykázání této dodávky v rámci přiznání k DPH případně Intrastatu - koho vlastně máme uvést jako dodavatele? Dodavatele z Británie nebo přepravce s francouzským VAT? Jako další dokument, který jsme kromě faktury našeho britského dodavatele obdrželi, je také zřejmě nějaký nákladní list, či deklarace (tedy nikoliv dovozní JSD) pod názvem Communaute Europeenne, kde je uveden náš dodavatel z Britanie (Destinataire) a dopravce z Francie (Déclarant), naše firma jako odběratel zde uvedena není. Opravdu nevím, jak postupovat, protože mám pochybnost, že z celé transakce můžeme našeho britského dodavatele, který je uveden na faktuře, a kterému bude směřovat platba za zboží, jen tak snadno vyloučit.

Mytí výlohy v ČR od francouzského DIČ

Fyzická osoba s francouzským DIČ pro naši společnost myje výlohy provozovny v Praze. Jakou správnou DPH má použít? Českou, protože služba je v ČR nebo přenesení, protože se jedná o fakturaci od francouzského DIČ? 

Identifikovaná osoba - prodej zboží do JČS

OSVČ je neplátce DPH, ale už zaregistrován jako identifikovaná osoba (tehdy z důvodu poskytování služeb do Německa). Jak správně postupovat v následujících situacích: 1) nákup zboží z Německa: už od prvního nákupu (tj. bez ohledu na limit 326tis. Kč) odvést DPH, nárok neuplatnit a podat přiznání k DPH? 2) prodej zboží na Slovensko slovenské firmě registrované k DPH na Slovensku: bude se chovat jako neplátce - tedy fakturu udělá bez DPH, bez poznámky "daň odvede zákazník" a nebude dělat souhrnné hlášení ani přiznání? A pokud takto ano, platí toto bez omezení nějakým limitem hodnoty prodaného zboží? Jedná se mi pouze o případy dodání zboží registrované osobě. 

Stavební práce - přenesená povinnost

Stavební firma provádí pro jinou stavební firmu práce na zakázce. Tyto práce fakturuje v přenesené povinnosti. Nyní bude mimo smlouvu o dílo realizovat na dílčí objednávku tyto úkony-dodá materiál a provede dozor nad výkopy a zabudováním materiálu jinou firmou. Bude fakturovat s DPH nebo lze použít § 92 odst. 7 zákona o DPH a fakturovat v PDP? Pokud plátce, pro kterého bylo ZP uskutečněno, přijme fakturu v PDP, tzn. že „má za to“, že souhlasí s PDP?

Nákladní automobilová přeprava

Česká firma provádí pro slovenskou firmu - plátce DPH - přepravu zboží do jiné země EU. Mění se něco po novele zákona o DPH? Doposud se jednalo o reverse charge.