Společník (213)

Společník a pronájem bytu

Pronájem bytu společníka společností s. r. o. (cizinec) bude nedaňový výdaj? Nemusíme odvádět SP a ZP? Jak by to bylo v případě zaměstnance, šlo by o nepeněžní příjem tzn. přidanění ve mzdě? 

Prodej zboží společníka do společnosti s. r. o.

Po založení splečnosti prodal společník společnosti zboží k prodeji. Vzhledem k tomu, že to bylo na začátku činnosti společnosti, neměla tato finanční prostředky k zaplacení. Je možné účtovat tuto transakci takto: MD 504/D 365 jako půjčka společníka s tím, že až se zboží prodá, tak se to společníkovi vrátí? 

Pohledávka za společníkem

Byly zjištěny nesrovnalosti v pokladní knize a převody z účtu společnosti na osobní účet jednatele, který vedl účetnictví. Prvotní doklady byly údajně odcizeny. Jedná se ale o převody prováděné již v roce 2013-2015. Na jednatele bylo podáno trestní oznámení. Jak prosím účtovat tyto pohledávky? Od roku 2016 provádíme rekonstrukci účetnictví, prvotní doklady do roku 2015 byly údajně odcizeny. Navést do účetnictví jako pohledávku za společníkem 355 oproti 426 anebo stačí mít uvedeno v podrozvaze? 

Dar společníka jednočlenné s. r. o. manželce

Společník jednočlenné právnické osoby (spol. s r. o.) daroval automobil, který měl v době před darováním v obchodním majetku, své manželce. Automobil pořídil před dvěma lety. Jaké bude řešení darování z pohledu daně z příjmů na straně společnosti s ručením omezeným a na straně manželky?

Náklady nesouvisející z obchodní činnosti hrazené z firemních prostředků

Som daňový rezident ČR a vlastním českú s. r. o. plátca DPH. Som jediným majiteľom, nemám zamestnancov, obrat do 1 mil CZK. Môžem z firemných prostriedkov hradiť aj náklady nesúvisiace s obchodnou činnosťou? Mám na mysli súkromnú potrebu majiteľa sro. Príklad: predstavme si, že mám e-shop a od DHL skvelé ceny na posielanie balíkov do celej Európy. Brat žijúci v Nemecku potrebuje 10kg balík zo Slovenska. Ak by som odoslal ako s. r. o. tak zaplatím 10 EUR, ak by som posielal ako fyzická osoba, tak zaplatím 50 EUR. Príklad 2: potrebujem kupovať napr. potraviny alebo čistiace prostriedky do domácnosti pre seba a svoju rodinu a mám výrazný rabat od dodávateľa (kupujem za velkoobchodní ceny na ďalší predaj). Som si vedomý, že takéto náklady nebudú daňovo uznateľným nákladom. To mi neprekáža, pretože na hore uvedenom príklade s prepravou by som stále zaplatil menej cez s. r. o. v porovnaní s tým, čo by som musel zaplatiť ako fyzická osoba. 

Podíl v s. r. o. - prodej, darování, vstup nového společníka

Stávající jediný společník (právnická osoba) v již existující s.r.o. chce přijmout dalšího společníka - fyzickou osobu, jejíž práce bude pro další rozvoj firmy klíčová. Nový společník není aktuálně zaměstnancem této s.r.o. či jednatelem firmy, a to ani u stávajícího společníka, ani ve společnosti, do níž má vstoupit. Firma byla oceněna znalcem nedávno pro účely jiné transakce na cca 20 mil. Kč. Základní kapitál firmy činí aktuálně 100 tis. Kč. 1. Je možné, aby stávající společník prodal novému společníkovi 20% na společnosti za smluvní cenu, která nebude odpovídat 20% znaleckého ocenění hodnoty firmy, ale za částku 20 000 Kč, která odpovídá 20% základního kapitálu? Nižší cenu lze odůvodnit právě očekávaným přínosem pro společnost. Hrozilo by některé straně doměření daně v souvislosti s §23/7 ZDP? 2. Předpokládáme správně, že kdyby stávající společník daroval 20% podíl na společnosti novému společníkovi, že by u nového společníka šlo o zdanitelný příjem dle §10 ZDP, který by bylo nutno ocenit dle zákona o oceňování majetku? §23/7 ZDP by se v tomto případě u společníka prodávajícího svůj podíl nepoužil? 3. Kdyby oproti zadání měl být novým společníkem stávající zaměstanec společnosti (není však zaměstnán u společníka právnické osoby), muselo by vždy dojít ke zdanění a zpojistnění rozdílu mezi znaleckou a skutečnou prodejní cenou podílu zaměstnance v rámci § 6 ZDP? 4. Pokud by v bodě 3. bylo nutné použít § 6 ZDP, šlo by toto řešit nikoli prodejem podílu, ale navýšením základního kapitálu a vstupem zaměstnance coby nového společníka, který by splatil svou odpovídající část podílu na základním kapitálu, aniž by to mělo negativní daňové dopady, pro některou ze stran?

Zdanění ručení společníka za úvěr s. r. o.

Společník ručí své s. r. o. za bankovní úvěr svou nemovitostí nezahrnutou do obchodního majetku. Za toto ručení hodlá požadovat od své s. r. o. odměnu. V jaké procentní výši úvěru se pohybuje cena obvyklá odměny za ručení? O příjem podle kterého § ZDP se bude u společníka jednat?

Zápůjčka s. r. o. jinému s. r. o.

Za jakých podmínek může firma s. r. o. půjčit jednorázově jinému s. r. o. finanční hotovost? Je omezena hranice půjčky (9 mil.)? Kde najít běžnou výši úroků? Zejména proto, že společníky s. r. o. jsou bratři. 

Starobní důchod

Společník své malé firmy s. r. o. je v této formě zaměstnaný, veden jako hlavní pracovní poměr. Dle své informativního listu je celkový počet evidových let je 22 roků x dnů. Zaměstnanec je daňový rezident a ročník 1962. V roce 2020 si kvůli epidemii koronaviru snížil hrubou mzdu na 5 000 Kč. Takže odvody na OSSZ jsou minimální. Při takové měsíční hrubé mzdě 5 000 bude mít nárok na starobní důchod i když minimální. A kolik let ještě bude muset pracovat, aby se mu vyplácel starobní důchod v ČR? 

Prodej části obchodního podílu

Společník s. r. o. by chtěl prodat část obchodního podílu. Přišel s informací, že mu může přímo vyčlenit třeba pouze určený hmotný majetek a ten bude jeho podílem. Je toto prosím možné - že by měl i do budoucna nárok pouze na tento vyčleněný majetek, nikoliv podíl na chodu celé společnosti?