Výpůjčka osobního auta majitele s. r. o.

Jednatel české s. r. o. je Slovák. Doma na Slovensku má jednu nevyužitou rodinnou Škodu Fabii. Protože ale zde v Čechách jeho zaměstnanci pracují po celé ČR, tak se rozhodl, že na základě výpůjčky poskytne automobil své české s. r. o. a budou ji využívat všichni zaměstnanci k přesunům ze stavby na stavbu anebo dle potřeby firmy na území ČR. Nákladem k tomuto automobilu bude nákup PHM. Je to tak v pořádku anebo z této situace vznikají i další daňové povinnosti? 

Daňová uznatelnost a odpočet DPH u hodinek zakoupených pro jednatele

Je možné uznat jako daňový náklad a odečíst si DPH u nákupu chytrých hodinek? Hodinky zakoupila firma, s. r. o., plátce DPH zabývající se finanční činností, pro své jednatele.

Paušální výdaje na dopravu u s. r. o.

Společnost s r. o. vlastní vozidlo, které je zahrnuto v obchodním majetku a je využíváno pouze pro ekonomickou činnost. Vozidlo ale používá jednatel, který nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce. Lze u tohoto vozidla uplatnit paušální výdaj?

Jednatel firmy - důchodce - odvod zdravotního a sociálního pojištění

Firma má jediného jednatele, společníka a zaměstnance v jedné osobě. Jednatel si vyplácí mzdu jako zaměstnance vč. úhrad sociálního a zdravotního pojištění. Jeho firma se zabývá službami, které nelze vykonávat v zimních měsících. Z tohoto důvodu chce čerpat 3 měsíce neplacené volno. Předpokládám, že v těchto měsících nedojde k odvodu sociálního pojištění. Musí jako starobní důchodce odvádět za sebe a taky firma zdravotní pojištění? Pokud ano, v jaké výši?

Ukončení ekonomické činnosti společnosti s. r. o.

Jak má postupovat jednatel, pokud chce ukončit činnost s. r. o.? Společnost nemá žádný obchodní majetek, žádný úvěr ani leasing. Je registrována k DPH.

Fakturace do vlastní společnosti

Společnost s r. o. A má jediného společníka, a to s. r. o. B. Mohou společníci s. r. o. B fakturovat své služby do s. r. o. A? Může jednatel s. r. o. A fakturovat své služby do s. r. o. A, anebo je lepší aby pobíral odměnu jednatele? 

Půjčky mezi spojenými korporacemi

Korporace s jediným, stejným, jednatelem a společníkem si půjčují mezi s sebou finanční prostředky. Podléhají vratky těchto půjček v hotovosti EET a mohou být půjčky bezúročné?

Náklady na jazykový kurz jednatele a zaměstnance s. r. o.

Jednatel, současně i společník a zaměstnanec na DPP společnosti s r. o. , absolvoval jazykový kurz angličtiny na jazykové škole v Anglii. Kurz včetně dopravy a pojištění byl uhrazen i zprostředkován Student agency k. s. v Brně. Lze celkové náklady na jazykový kurz zahrnout do daňově uznatelných výdajů s. r. o. na vzdělávání z pohledu zákona o daních z příjmů (výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců)? Znalost angličtiny je potřebná k výkonu zaměstnání (návody a manuály přístrojů i nářadí často nejsou k dispozici v jiném jazyce než v angličtině).

Evidence údajů o skutečných majitelích

Od 1. 1. 2018 prý vstoupila v platnost novela zákona č. 304/2013 Sb., konkrétně evidence údajů o skutečných majitelích - § 118b. Nevyčetla jsem ale, jestli je to povinné pro všechny právnické osoby. Mají tedy všechny právnické osoby za povinnost zveřejnit údaje o skutečných majitelích? I ty osoby, které mají 1 společníka, stejného jednatele a všechny informace již mají zveřejněny klasicky v obchodním rejstříku?

Nevyplacená mzda

Společnost ABC s. r. o. nevyplatila svému řadovému pracovníkovi čistou mzdu za měsíce červen a červenec 2009 ve výši 53 820 Kč z důvodu špatné ekonomické situace společnosti. Záloha na daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele byly v obou měsících řádně a včas odvedeny. Pracovník následně rozvázal se společností pracovní poměr. Výše zmiňovaný zaměstnanec se pak v roce 2013 stal jediným společníkem a jednatelem společnosti (dříve byl pouze řadovým zaměstnancem). Tento závazek za bývalým zaměstnancem, současným společníkem a jednatelem, nebyl při převodu společnosti vypořádán a společnost jej dosud vykazuje na účtu 331. Je možné tuto téměř 10 let nevyplacenou mzdu stávajícímu společníkovi (bývalému zaměstnanci) zpětně vyplatit? Bude to spojeno s daňovými dopady? V případě, že mzdu již vyplatit nelze, jak správně účetně a daňově postupovat, aby tento závazek již neovlivňoval výši závazků společnosti? Nebo lze tento závazek z nevyplacené mzdy přeúčtovat na půjčku společníka?