Jednatel (181)

Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.

Jednatel s. r. o. s názvem A je zároveň zaměstnancem s. r. o. s názvem B, kde každý měsíc vykazuje jízdy pro firmu B cestovními příkazy. Firma A má automobil zařazený v majetku s. r. o. Je možné tento automobil používat i pro firmu B a vykazovat na něj cestovní příkazy? Pokud ne, tak jak nejlépe tuto situaci vyřešit?

Vypořádání jednatele s korunovou pokladnou firmy - platba v eurech

Firma používá denní kurz ČNB a má pouze korunovou pokladnu. Některé faktury vystavuje v eurech a zákazníci je platí výhradně převodem na účet. Ovšem došlo v jednom případě k výjimce, bylo zaplaceno jednateli hotově 400 euro a jednatel peníze převzal s pokladním dokladem o přijetí peněz v eurech v hotovosti. Nyní s eury prozatím disponuje ve vlastní peněžence. Firma nechce zakládat eurovou pokladnu kvůli jedné transakci. Je to vůbec možné, aby jednatel vypořádal tuto platbu s korunovou pokladnou jeho firmy v korunách? Jaký kurz v tomto případě má být použit pro přepočet mezi jednatelem a pokladnou firmy za platbu 400 EUR? Kurz ČNB ze dne, kdy jednatel převzal peníze od zákazníka, nebo kurz ČNB ze dne, kdy jednatel se vypořádá s pokladnou firmy?

Faktura za ubytování jednatele/společníka

Společnost s r. o., má pouze 1 jednatele/společníka, který není zaměstnaný. Mohu si dát do nákladů fakturu za ubytování? 

Bezúročná zápůjčka jednateli ze s. r. o.

Společník a zároveň jednatel s. r. o. pobírající ze společnosti pouze odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele (zdaňována v § 6 ZDP), čerpá ze společnosti bezúročnou zápůjčku. Lze u něj využít osvobození dle § 4a písm. m) bod 4 ZDP, nebo se musí postupovat v souladu s § 6 bod 9 písm. v) ZDP a přidanit mu majetkový prospěch z jistiny nad 300 000? Závislou činnost nevykonává, ale je zdaňován v § 6 ZDP, tak nevím, zda pak musí dle § 6 postupovat i v případě majetkového prospěchu. 

Příspěvek na penzijní připojištění jednatelům

U s. r. o. jsou dva jednatelé a zároveň společníci zaměstnáni na základě pracovní smlouvy na HPP. U uvedené společnosti jsou dále zaměstnáni další zaměstnanci také na HPP. Zaměstnavatel chtěl začít všem přispívat na penzijní připojištění, ale zaměstnanci, kteří nejsou jednatelé a společníci příspěvek nechtějí. Může zaměstnavatel přispívat pouze společníkům a ostatním zaměstnancům nikoliv? Neplyne z toho, že příspěvek nedostanou všichni nějaký postih? Bude platit daňová uznatelnost u takového příspěvku u zaměstnavatele a osvobození u jednatelů, pakliže budou splněny podmínky?

Náklady za ubytování jednatele v obci, kde je sídlo společnosti

Jednatel má bydliště cca 150 km od sídla své české společnosti. Občas musí přijet do sídla a zařídit úřední neodkladné záležitosti v místě sídla. Lze náklady za ubytování jednatele v obci sídla společnosti považovat za daňově uznatelné? Lze z nich uplatnit DPH?

Půjčka jednatele

Jednatel s. r. o. v minulých letech poskytl půjčky společnosti, s. r. o. má 2 společníky s rovnoměrným podílem. Nyní se jednatel rozhodl, že půjčky nechce vrátit, že je nechá ve společnosti, ale navyšovat základní jmění nechce. Jakým způsobem to ošetřit v účetnictví a na jaký účet tuto částku zaúčtovat? Nyní je na účtě 365. 

Pokuta za špatné parkování

Mohu dát do účetnictví pokutu za parkování, která přišla na firemní auto (auto řídil jednatel),  nebo mám požadovat, aby pokutu uhradil sám. 

Jazykový pobyt jednatele v zahraničí

Jednatel, který je jediným společníkem a zaměstnancem firmy, si zaplatil jazykový pobyt v zahraničí ve výuce AJ. Tato firma nemá zatím obchodní partnery z anglicky mluvících států a není tam jakákoliv vazba v předmětu činnosti firmy, aby šlo o daňový náklad (jedná se o malého developera). Z toho usuzuji, že půjde o nedaňový náklad. Ovšem otázka je mířena spíš k řešení možného osvobození u jednatele dle 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Nejsem si jistý, zda soukromá jazykovka v cizí zemi spadá pod pojem „vzdělávací zařízení“. Je někdo tento pojem víc definovaný, abychom mohli analyzovat, zda tam taková jazyková škola může patřit - a jazykový pobyt může být osvobozen? Pokud bude mít jednatel další náklady hrazené firmou jako je letenka, ubytování, základní stravování v ubytovacím/vzdělávacím zařízení - je to všechno daňově neuznatelné, ale může se to osvobodit u jednatele nápodobně jako vzdělávání?

Doplnění otázky:

Toto plnění na jazykový pobyt bylo poskytnuto jednateli v nepeněžní formě. Zaplatila to firma ze svého účtu a faktura byla na firmu, nikoliv zaměstnance (jednatele). Z toho tedy usuzuji, že jazykový pobyt může být osvobozen dle 6 odst. 9 písm. d) od daně z příjmů fyzických osob, a nebude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Firma zaplatila i letenku na tento jazykový pobyt (opět poskytnuto jako nepeněžní plnění jednateli). Může být i tato letenka také osvobozena od zdanění u jednatele?

Prodej hmotného majetku do s. r. o.

Osoba, která dosud podnikala jako fyzická osoba, si založila s. r. o., kde je jediným společníkem. Jedná se o stejný předmět podnikání. Do tohoto s. r. o. chce OSVČ prodat (nikoliv vložit) hmotný majetek a materiálové zásoby, jež využívala k činnosti jako OSVČ. Jsou nějaké zákonné překážky či omezení bránící tomuto prodeji, a pokud ne, tak za jakou cenu majetek a zásoby prodat?