Jednatel (201)

Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného

Jednatelka firmy s. r. o. má uzavřenou smlouvu o jednatelství a zároveň dohodu o provedení práce na částku 10 000 Kč u stejné firmy a aktuálně si zažádala o ošetřovné na dítě z důvodu karantény. Je možné, aby si po dobu, kdy čerpá ošetřovné na péči o dítě, vyplácela částku 10 000 Kč z dohody o provedení práce? Dohoda je uzavřena na účetní práce, které jednatelka vykonává z domova cca 3 hodiny týdně. Nebo si částku z dohody nemůže vyplatit? Stejný dotaz by byl i pro případ, že by jednatelka byla nemocná a čerpala nemocenskou, je možné si vyplatit peníze z dohody, nebo ne?

Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele

Společnost má s jednatelem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele, měsíčně mu vyplácí zhruba 20 000 Kč (hrubého), odvádí za něho sociální a zdravotní pojištění. Jednatel je nyní v pracovní neschopnosti. Má mu společnost vyplácet náhradu mzdy za první dva týdny neschopnosti, jako by se jednalo o zaměstnance? A nejdůležitější dotaz - má jednatel nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění od státu?

Usnesení vlády a koronavirus

OSVČ podniká od roku 1996. Před dvěma lety si založil s. r. o., kde je jediným jednatelem a společníkem. Současně je v s. r. o. zaměstnán. Kromě toho je v s. r. o. jeden zaměstnanec v trvalém pracovním poměru a jedna studentka na DPP do 5 000 Kč. Pracovní smlouvu podepsal na jedné straně jako jednatel a na druhé straně jako zaměstnanec. Bude mít nárok na kompenzační bonus? I když podniká dál z důvodu, aby rozprodal sklad zboží, domnívám se, že podléhá-li jeho příjem sociálnímu pojištění, nemá na tzv. "25" nárok. Současně mám obavu, že nebude mít nárok na případně schválený bonus pro s. r.  o. jen proto, že je jednatelem. Jaký máte názor?

Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr

Jediný jednatel s. r. o. vykonává funkci bezplatně ve své společnosti a chce uzavřít sám se sebou pracovní smlouvu na funkci mistr. Vede si zároveň sám také účetnictví, má pouze 3 zaměstnance. Může si uzavřít danou smlouvu na funkci mistr nebo raději by smlouva byla vhodnější jako funkci se zaměřením personalistika a vedení účetnictví?

Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost

Jednatel s. r. o. má bezplatný výkon funkce pro společnost. Je možné, aby takovýto jednatel uzavřel se společností DPP do 10 000 Kč a případně za jakých podmínek? Pokud by to bylo možné, jak by se tato DPP zdaňovala? 

Druhá dohoda o provedení práce

Jednatel v jednom s. r. o. má uzavřenou smlouvu o jednatelství a zároveň dohodu provedení práce na částku 10 000 Kč. Může mít uzavřenou dohodu o provedení práce na částku 10 000 Kč ještě u jiné společnosti s. r. o.? Dohoda by byla opět na částku 10 000 Kč. Takže by jednatelka měla dvě dohody o provedení práce v celkové hodnotě 20 000 Kč. Vztahuje se i na druhou dohodu pravidlo, že se z částky neodvádí socální a zdravotní, ale pouze srážková daň 15 %?

COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele

Je možné, aby o náhradu mzdy v programu antivirus žádal jednatel a společník s. r. o., který ve vlastní restauraci vykonává práci číšníka? Má uzavřenou smlouvu na práci číšníka. Nebude problém, že na ELDP se uvádí kod "S"?

Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19

Jednatel s. r. o. vykonává funkci na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Bude mít nárok na ošetřovné v souvislosti s epidemií koronaviru? 

Uzavření pracovní smlouvy jediného jednatele s. r. o.

Mohu uzavřít pracovní smlouvu jako vedoucí pracovník - mistr ve společnosti s r. o., ve které jsem jako jediný jednatel a společník? Musím mít také nějaký plat (odměnu) jako jednatel, nebo stačí uvedená pracovní smlouva, ze které bude odváděno veškeré pojištění jako za zaměstnance?

Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození

Firma půjčila jednateli peníze bezúročně. Tento jednatel je zároveň jediným společníkem firmy. Jednatel vykonává svou funkci bezúplatně. add 1 - Je možné využít osvobození u jednatele bezúročné půjčky do jistiny 300 000 Kč jako u klasického zaměstnance nebo ne? add 2 - Bylo by to možné této bezúročné osvobozené půjčky do 300 000 Kč využít v případě, pokud by tento jednatel si sjednal dohodu o pracovní činnosti např. na 3 000 Kč? A z tohoto důvodu by již byl chápán dle daně z příjmu jako zaměstnanec dle § 6 ZDP?