Jednatel (156)

Jednatel na zahraniční cestě

Jediný jednatel v s. r. o., nemá žádnou smlouvu uzavřenou se s. r. o., nic mu není nevypláceno. Jel na veletrh do Itálie související s činností firmy, zaplatil vstupenky, ubytování + poplatek, mýtné. Může si tyto doklady dát s. r. o. do nákladů?

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu

Je možné proplácet náhradu za užívání soukromého auta společníkovi, který je ve své firmě i jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem, který má dohodu o provedení práce na prodej zboží. 

Firemní a soukromé náklady na pracovní cestu

Jednatel firmy (a zároveň zaměstnanec) byl na pracovní cestě za obchodním partnerem v Londýně na 4 dny. Společně s jednatelem cestovala i manželka, která není ve firmě zaměstnaná. Jako jediný doklad za letenky mám pouze potvrzení o platbě, který je uvedený na jméno zaměstnance. Letenky si hradil jednatel ze soukromé platební karty a nyní by rád uplatnil letenky na sebe jako daňově uznatelný náklad, jelikož pro něj se jednalo o pracovní cestu. Jakým způsobem mohu doklad zaúčtovat? Bude dostačující pouze potvrzení o platbě nebo je nutná faktura vystavená na firmu? Letenka na manželku bude daňově neuznatelným nákladem na 512 s analytikou nebo vůbec o těchto nákladech nebudu účtovat? Mohu jednateli vyplatit peníze za jeho letenku v hotovosti?

Vyplacení podílu na zisku

S. r. o., kde je pouze jednatel, si v r. 2019 chce vyplatit podíl ve výši 100 000 Kč. Na účtu 428 má 328 000 Kč. Jaké účty použije a je srážková daň, kterou zaplatí, daňovým nákladem?

Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Společnost s. r. o. má společníka a jednatele, který má bydliště asi 100 km vzdálené od sídla společnosti (společnost pronajímá nemovitou věc, která je na adrese sídla společnosti). Společník nemá uzavřený pracovní poměr a nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele. Čerpání PHM i ostatní náklady spojené s využíváním automobilu se odehrávají v místě bydliště společníka a jednatele. Je to přípustné? A jak nejlépe ošetřit tuto situaci z pohledu daní? Je cesta společníka z místa bydliště do sídla firmy jízdou pro firemní účely?

Zápůjčka od jednatele do s. r. o.

Loňského roku byla založena společnost s. r. o., v současné době zapůjčil jednatel společnosti peníze na běžný provoz (nájem, mzdy, úpravy vstupní části budovy). Tyto peníze byly zapůjčeny na základě smlouvy o půjčce s ročním úrokem. Budou vyplacené úroky v s. r. o. daňově uznatelné, na druhé straně jednatel zahrne do svého daňového přiznání?

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Jednatel s. r. o. má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce jednatele, kde jednatel je Čech a výše je 30 000 Kč. Zpracovávám mzdu, kde uplatňuji platné odčitatelné položky - sleva na poplatníka a na děti. Nyní mám ale případ, kde v české s. r. o. jsou jednatelé dva občané Slovenska. Jeden je nerezident a druhý je rezident České republiky. Je tam nějaký rozdíl ve zpracovávání mzdy? Budou mít oba 25 00 Kč hrubého. 

Účtování zápůjček

Jaké je správné zaúčtování níže uvedených zápůjček:

1) zápůjčka od mateřské a. s. do dceřiné a. s.,

2) zápůjčka od dceřiné a. s. do mateřské a. s.,

3) zápůjčka od předsedy představenstva v a. s.,

3) zápůjčka od jednatele s. r. o., není společníkem,

4) zápůjčka od s. r. o. do s. r. o., mají stejného společníka a jednatele.

Odměna jednatele za výkon funkce

Jak to bude se zdaněním, sociálním a zdravotním pojištěním a jak se bude vše účtovat, pokud bude mzda jednatele:

a) do 2 500 Kč,

b) nad 10 000 Kč,

c) do 10 000 Kč?

Penzijní připojištění - jednatel 2018

Jsem zaměstnán u firmy A a zároveň jsem jednatel firmy B s. r. o. (maloobchod). Ve firmě B nepobírám odměnu za funkci jednatele, ale měsíčně mám dohodu na 10 000 Kč, ze které odvádím srážkovou daň 1 500 Kč. Může mně firma B, kde jsem jednatel, přispívat ročně na penzijní připojištění? A jak to bude u manželky, která je také jednatelem firmy B, momentálně na rodičovské dovolené, z funkce jednatele odměnu nemá, ale má také měsíční příjem z dohody 10 000 Kč čistého? Oba máme dohody na práce v prodejnách.