Jednatel (159)

Použití firemního automobilu pro soukromé použití

Klient - jednatel s. r. o. - si koupil automobil v hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH. Odhadl, že soukromě bude jezdit cca 20 %. Uplatnili jsme pouze 80 % nároku na DPH. A firma navrhla řešení. Všechny náklady na vozidlo i PHM se bude uplatňovat do nákladů a uplatňovat nárok na odpočet DPH ve výši 100 %. Za počet ujetých soukromých kilometrů se vypočítá nějaká částka, kterou jednatel uhradí, a z této částky se bude vracet DPH.

1)     Bude se přidaňovat k platu jednatele 1 % z ceny automobilu za každý měsíc anebo jenom za ty měsíce, kdy se jezdí soukromě?

2)      Jak přidaňovat, když jednatel má smlouvu o výkonu funkce jednatele na 15 000 Kč nebo na 1 000 Kč anebo ji má bez peněz?

3)      Jedno vozidlo již mají, a teď se rozhodli, že tím automobilem bude pracovně jezdit zaměstnanec. Automobil koupili loni a DPH uplatnili v celé výši. Teď i ten zaměstnanec od května může použít automobil na soukromé účely. Bude moct zase platit za ujeté soukromé kilometry a přidaňovat jenom za ty měsíce, kdy jsou soukromé jízdy?

4)      Nebo pokud bude jednatel nebo zaměstnanec platit za soukromé jízdy a firma z toho bude platit DPH, tak se nemusí dodaňovat?

Uplatnění DPH u odměny jednatele

Podle rozsudku 2 Afs 100/2016-29 je výkon činnosti jednatele s. r. o. ekonomickou činností. Znamená to, že každý jednatel musí sledovat obrat kvůli povinné registraci za plátce? A že každý, kdo je plátcem DPH, je-li současně jednatelem s. r. o., musí uplatňovat u odměny jednatele i DPH?

Jednatel bez odměny a benefit

Má jednatel a společník s. r. o, který nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele, nárok na benefit ve formě příspěvku na sport? Případně za jakých podmínek? Pokud by to v tomto případě nebylo možné, stačilo by, aby například jednou ročně dostal odměnu ve výši 10 000 Kč a pak by nárok měl, pokud by to tak měl sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce?

Jednatel na zahraniční cestě

Jediný jednatel v s. r. o., nemá uzavřenou žádnou smlouvu se s. r. o., nic mu není vypláceno. Jel na veletrh do Itálie související s činností firmy, zaplatil vstupenky, ubytování + poplatek, mýtné. Může si tyto doklady dát s. r. o. do nákladů?

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu

Je možné proplácet náhradu za užívání soukromého auta společníkovi, který je ve své firmě i jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem, který má dohodu o provedení práce na prodej zboží?

Firemní a soukromé náklady na pracovní cestu

Jednatel firmy (a zároveň zaměstnanec) byl na pracovní cestě za obchodním partnerem v Londýně na 4 dny. Společně s jednatelem cestovala i manželka, která není ve firmě zaměstnaná. Jako jediný doklad za letenky mám pouze potvrzení o platbě, který je uvedený na jméno zaměstnance. Letenky si hradil jednatel ze soukromé platební karty a nyní by rád uplatnil letenky na sebe jako daňově uznatelný náklad, jelikož pro něj se jednalo o pracovní cestu. Jakým způsobem mohu doklad zaúčtovat? Bude dostačující pouze potvrzení o platbě nebo je nutná faktura vystavená na firmu? Letenka na manželku bude daňově neuznatelným nákladem na 512 s analytikou nebo vůbec o těchto nákladech nebudu účtovat? Mohu jednateli vyplatit peníze za jeho letenku v hotovosti?

Zápůjčka od jednatele do s. r. o.

Loňského roku byla založena společnost s. r. o., v současné době zapůjčil jednatel společnosti peníze na běžný provoz (nájem, mzdy, úpravy vstupní části budovy). Tyto peníze byly zapůjčeny na základě smlouvy o půjčce s ročním úrokem. Budou vyplacené úroky v s. r. o. daňově uznatelné, na druhé straně je jednatel zahrne do svého daňového přiznání?

Vyplacení podílu na zisku

S. r. o., kde je pouze jednatel, si v r. 2019 chce vyplatit podíl ve výši 100 000 Kč. Na účtu 428 má 328 000 Kč. Jaké účty použije a je srážková daň, kterou zaplatí, daňovým nákladem?

Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Společnost s. r. o. má společníka a jednatele, který má bydliště asi 100 km vzdálené od sídla společnosti (společnost pronajímá nemovitou věc, která je na adrese sídla společnosti). Společník nemá uzavřený pracovní poměr a nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele. Čerpání PHM i ostatní náklady spojené s využíváním automobilu se odehrávají v místě bydliště společníka a jednatele. Je to přípustné? A jak nejlépe ošetřit tuto situaci z pohledu daní? Je cesta společníka z místa bydliště do sídla firmy jízdou pro firemní účely?

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Jednatel s. r. o. má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce jednatele, kde jednatel je Čech a výše je 30 000 Kč. Zpracovávám mzdu, kde uplatňuji platné odčitatelné položky - sleva na poplatníka a na děti. Nyní mám ale případ, kde v české s. r. o. jsou jednatelé dva občané Slovenska. Jeden je nerezident a druhý je rezident České republiky. Je tam nějaký rozdíl ve zpracovávání mzdy? Budou mít oba 25 00 Kč hrubého.