Podnikání (175)

Přehledy OSSZ a ZP při úmrtí podnikatele

Povinnost podat přehledy na OSSZ a ZP po zemřelém podnikateli. Dne 2. 2. 2021 zemřel můj klient, fyzická osoba OSVČ, vedlejší činnost, vede daňovou evidenci. Syn pokračuje v podnikání i po smrti otce na jeho IČ. Budeme podávat DPFO za období od 1. 1. do 1. 2. 2021. Musím za toto období podat přehledy na OSSZ i ZP? Dále budeme podávat DPFP za období od 2. 2. 2021 do vyřízení dědictví. Máme i za toto období povinnost podat přehled na OSSZ i ZP? 

Fakturace mezi příbuznými

Mohou si fakturovat OSVČ (bratranci)? Oba mají živnostenské oprávnění na zemní práce. Mohou si mezi s sebou fakturovat za zemní práce? Vzájemně si vypomáhají při nedodržení termínu zakázky. 

OSVČ - umělec a založení s. r. o.

Umělec, herec, OSVČ, si chce založit pro své podnikání s. r. o. Chce pod hlavičkou s. r. o. fakturovat své výkony umělce. Může takto podnikat a ze zisku s. r. o. si odvádět podíl ze zisku? 

Podpora z progamu COVID 2021

OSVČ, hostinská činnost, kavárna, čerpala tyto podpory, antivirus A+, kompenzační bonus - poslední za 6. období, tj. do 15. 2. 2021 (500 kč na den), COVID nájem a COVID Gastro. Může při těchto poskytnutých podporách podnikatel žádat o podporu COVID 2021 za období 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021 (500 kč na den a zaměstnance)? 

Podnikání - pojišťovací makléř u ČNB a opravy vozidel

Vlastním certifikát pojišťovacího makléře u ČNB a také firmu s. r. o. na opravy vozidel. Provize od pojišťoven mi chodí na účet firmy na opravu vozidel. Je možné tyto dvě činnosti mít pod touto jednou firmou na opravu vozidel, nebo musím vést odděleně? 

Vratky DPH z nákupu drobného majetku při přerušení podnikání

Pokud OSVČ ukončí podnikání a ve lhůtě do jednoho roku před ukončením podnikání zakoupil drobný majetek s uplatněním DPH na vstupu větším nebo rovno 2 100 Kč, musí vrátit za každý měsíc, který zbývá do lhůty 12 měsíců, 1/12 z uplatněného DPH. Vztahuje se toto ustanovení i na přerušení podnikání? V případě že ano a OSVČ se neodregistruje od DPH, musí DPH odvést najednou v přiznání k datu přerušení činnosti, či jiným způsobem? 

Zpracování daňového přiznání účetní

Zjistila jsem, že účetní - podnikající podle živnostenského zákona, tj. živnost "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" nemá oprávnění zpracovat a podávat za klienta žádná daňová tvrzení. Hrozí takové účetní postih ze strany živnostenského úřadu za provozování živnosti bez oprávnění? Může toto živnostenský úřad postihovat, když činnost daňových poradců, kterou musí mít ten, kdo chce podávat daňová přiznání, není podnikáním podle živnostenského zákona? Pokud daňový subjekt dá plnou moc účetní k podání daňového přiznání datovou schránkou účetní, tuto plnou moc finanční úřad přijme, znamená to tedy, že účetní podepisuje a tedy přijímá zodpovědnost za správnost daňového přiznání místo daňového subjektu? Nebo jde pouze o odpovědnost za podání/odeslání přiznání. Jde o přiznání k dani silniční, daň z příjmu fyz. osob a DPH. Účetní podává daňové přiznání jako zmocněnec.

OSVČ a povinnost podávat daňové přiznání

Zaměstnanec po celý rok má vedle příjmů zdaňovaných podle § 6 ZDP, také příjmy zdaňované podle § 7 ZDP (vedlejší činnost, živnost založena v 10/2020). Příjmy zdaňované podle § 7 ZDP za rok 2020 budou přesně 6 000 Kč. Má tato osoba povinnost podávat daňové přiznání za rok 2020? Musí se ohlásit na FÚ v případě, že povinnost by nebyla? A má povinnost podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění?

Kompenzační bonus pro OSVČ a spolupracující manželku a podpora Covid - nájemné

OSVČ podniká ve stavebnictví. Realizuje drobné stavební práce a zároveň provozuje maloobchod se stavebním materiálem a zbožím. V roce 2020 byla převážná část příjmu z prodeje materiálu a zboží nepodnikatelům i podnikatelům. V současné situaci je obchod pro nepodnikající osoby uzavřen. OSVČ je příjemce invalidního důchodu, manželka je spolupracující osoba. Příjmy a výdaje si dělí 50:50. Má v tomto případě nárok na kompenzační bonus a vztahuje se nárok i na spolupracující manželku? Má nárok na podporu Covid-nájemné? 

Omezení činnosti profesionálního fotografa v nouzovém stavu

Je v současnosti kvůli opatřením proti koronaviru vládou zakázáno i vykonávání činnosti profesionálního fotografa, OSVČ, zdaňujícího příjmy z činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů? Případně je tato činnost nějak omezena – například jen na focení v exteriéru, focení jen jednoho člověka, jedné rodiny bez roušky?