Elektronická evidence tržeb (68)

EET - v hotovosti jen výdajové pokladní doklady

Musí firma zavádět EET, pokud má jen výdajové pokladní doklady v hotovosti, jinak na výrobky se vystavují faktury? Tedy - firma má pokladnu, kam se vybírají peníze z účtu na pokladní výdajové doklady (jako jsou např.: nafta do firemního auta, různé režijní doklady).

EET a příjem za prodej hmotného majetku u živnostníka před začátkem povinnosti evidovat od 1.5.2020 platby v hotovosti

Živnostník provozující jen přepravu materiálu § 7 a jiných surovin prodá nyní hmotný majetek v hotovosti, Musí tuto tržbu již nyní zaevidovat EET, když se dle své činnosti má povinnost začít evidovat až k 1. 5. 2020? 

Hotovostní příjem v EET

Majitel firmy Nakup s.r.o. někdy zamění platební kartu služební a soukromou. Modelová situace, majitel si koupí do svého auta PHM , zaplatí služební kartou. Při dohledání v současném systému doklad zaúčtujeme jako výdej nesouvisející na účet 395. Následně majitel dlužnou částku vloží do pokladny. V systému EET se může jednat o "hotovostní příjem". Ale současně nejde o tržbu k evidenci do příjmů společnosti, ale o vyrovnání pohledávky mimo náklady a výnosy, vyrovnání účtu 395. Hlášením do EET zavedeme " tržbu", která tržbou není. Je tedy správné, že takováto platba nepodléhá evidenci EET?

EET u zprostředkování prodeje auta - autobazar

Autobazar (plátce DPH) prodá na základě smlouvy o zprostředkování prodeje automobil majitele A novému majiteli B. Prodej bude uskutečněn na místě autobazaru. Faktura vystavena dodavatel A a odběratel B. Autobazar vystaví pouze fakturu na zprostředkování daného prodeje. Faktura je zaplacena v hotovosti, kde peníze za majitele A inkasuje zprostředkovatel na základě příjmového dokladu a následně pak vyplatí peníze dodavateli A. Příjmový doklad, který vystaví zprostředkovatel na příjem v hotovosti za dodavatele A bude podléhat režimu EET? V případě že ano, tak nebude přímá vazba na přiznání k DPH, protože zprostředkovatel prodeje tento prodej do svého přiznání k DPH neuvádí. Nebo se EET režim nevztahuje na tento případ a neměla by se účtenka zasílat na EET? 

Doplnění ID 24638 - EET hostinská činnost

Pokud tedy provozuje OSVČ kulturní akce - zábavy, které jsou zařazeny pod volnou živnost a zároveň nabízí občerstvení na baru, tak jak je zvykem na plesech, diskotékách atd. Pak tedy musí mít OSVČ obě živnosti zapsány živnostenským úřadem? Jak tedy živnost volnou, tak tedy živnost řemeslnou, je to tak? A jak je to pak s přiznáním k DPFO, pokud OSVČ uplatňuje paušální výdaje - na živnost volnou je výše 60 % a na živnost řemeslnou - hostinskou činnost je 80 %? Musí mít OSVČ rozděleny pro přiznání příjmy z baru - prodej alka, nealka, drobného občerstvení jako jsou lupínky, chipsy atd. - zařadí mezi řemeslnou - hostinskou činnost? Jedná se opravdu o hostinskou činnost pokud nic sama nevaří? A prodej vstupenek včetně šatny musí zařadit pod paušál 60 %? Jak se toto řeší, resp. lze dát do jedné skupiny paušálu 60 % nebo 80 % všechny příjmy OSVČ? Já osobě bych to zahrnula všechno pod paušál 60 % neboť OSVČ pořádá kulturní akce jako hlavní náplň činnosti a prodej pochutin, resp. nápojů je k tomu pouze doplňkový ačkoliv vyšší příjmy jsou samozřejmě z prodeje nápojů a drobného občerstvení.

EET - spolupracující osoby

Pochopila jsem dobře změnu v EET - že podnikatel, který nemá spolupracující osobu, jako třeba manželku, a nemá žádné zaměstnance, nemusí mít EET? Jedá se mi o tuto změnu: Též se nově (od 1. 11. 2019) nemusí evidovat následující činnosti: Tržby poplatníka daně z příjmu fyz. osob, který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v předchozím bodě (ZTP/P)?

Doplnění dotazu: Vzhledem k EET - je člověk, kterého máme na smlouvu o provedení práce, brán jako náš zaměstnanec? 

EET ve školství

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i v rámci doplňkové činnosti např. ubytování, stravování pronájmy atd. Také jsme plátci DPH. Bude se nás týkat také EET? Na nějakém školení, kde byla naše paní účetní, říkali, že se to škol týkat nebude, ale nejsme si jistí. Většina plateb probíhá bezhotovostně, ale přesto někdo uhradí za stravu v hotovosti, nebo při pronájmu tělocvičny jsou některé platby v hotovosti, stejně tak u ubytování osob. Jaké je správné řešení?

EET - prodej na předváděcí akci

Společnost vlastní jeden certifikát pro účely EET. Na základě tohoto certifikátu vystavuje stvrzenky pro platby v hotovosti přijaté v sídle společnosti. Společnost však bude prodávat své výrobky také na předváděcí akci, která se bude konat mimo prostory sídla společnosti. Potřebuje pro tyto účely ještě další certifikát EET nebo může pro použít certifikát stávající?

EET hostinská činnost x prodej zboží a služeb

OSVČ, neplátce DPH, má pouze zaměstnance na DPP, má řemeslnou živnost - hostinská činnost. Je to však opravdu hostinská činnost, pokud provozuje 2 x do měsíce zábavní akce pro dospělé (tance a diskotéky, kde si vždy pronajme sál či prostory k tomu určené), když prodává nakoupené zboží např. pivo, alko a nealko nápoje, drobné věci k zakousnutí, sám však nic nevaří, nevytváří maximálně namíchá míchaný alko či nealko nápoj (džin s tonikem atd..). O jaký typ živnosti se bude jednat - bude to opravdu hostinská činnost? A jaké paušální výdaje k této živnosti bude moci využít? Měl již povinnost se zaregistrovat k EET nebo ho to teprve čeká? Pokud se měl již zaregistrovat, jaký má zvolit postup - nějaká registrace zpětně? Může dostat nějakou pokutu? Slyšeli jsme o nějaké evidenci zjednodušené ETT - má nějaké omezení? Musel by v tomto zjednodušeném režimu při prodeji jednoho nápoje vystavit účtenku EET nebo by mohl příjmy evidovat nějak "společně" např. za celý večer? Jak toto nejlépe z daňového pohledu vyřešit a z pohledu EET?

 

Vystavení účtenky EET předem

Je možné ze zákona vystavit účtenku EET předem? Např. podnikatel pořádá různé sportovní akce, kde má bar a tři přístroje na EET. Dále by potřeboval k zajištění vstupného další přístroj EET, ale u vstupu má většinou důchodce a ti s mobilní technikou moc neumí. Je možné, aby si např. den dopředu nebo ráno podnikatel vytiskl např. 100 vstupenek ve výši 50 Kč? Je to možné - může si vytisknout takto např. 100 dokladů, aby je mohl při vstupu rovnou rozdat? A případě, že by prodal např. 80 vstupenek, pak každou zvlášť může stornovat, např. po skončení akce či druhý den? Řeší toto nějak zákon, v jakém ustanovení se toto téma dá dohledat? Je možné, že na základě storna vstupenek a zaevidovaní tržby předem, aby přišel FÚ na kontrolu - byl by to FÚ "spouštěč" kontroly či je možné x nutné tento postup nahlásit na FÚ?