Elektronická evidence tržeb (54)

EET tržby

Firma, s. r. o., často mění svůj majetek, prodává ho převodem nebo za hotové. Patří prodej majetku za hotové do evidovaných tržeb? Všechny ostatní tržby za služby, které výrazně převažují, má firma převodem. Je třeba se registrovat k EET?

EET na parkovišti

Fyzická osoba provozuje pouliční parkoviště. V práci se střídají důchodci, někdy i pokročilého věku, kteří inkasují peníze na základě zúčtovatelných dokladů a po směně vyúčtují peníze a zbytek parkovacích bloků. Pracují v podstatě 365 dnů v roce, za každého počasí, s omezenou možností zázemí. Od 1. 5. 2020 nastupuje EET a nyní řešíme zásadní problémy:

- Pracovníci jsou staršího data narození, tlačítkový mobil je někdy vrcholem znalostí. Nyní tedy otázka obsluhy pokladny EET s internetem a odpovědností za odeslání každé 100 Kč platby. Sankce za neodeslání položkové tržby jsou likvidační.

- Pohyb v sezóně turistů značný, a proto i možná vysoká chybovost z důvodů rychlého inkasa. Dnes lístek proti hotovosti. Nově namarkovat, odeslat, zkontrolovat, vytisknout, vydat …

- Zjišťujeme, zda existují "EET kasírky" bez připojení na elektrickou síť, pracující spolehlivě za každého počasí.

Dle různých internetových diskuzí (prodej piva na stánku apod.), se dá předem vytisknout např. 100 lístků tržby po 100 Kč. Tím je tržba evidována. Bloky se vydají obsluze, která je vydá v režimu stávajícího systému. Pokud by docházely, osoba v zázemí dotiskne sadu "tržeb", pokud se bloky nespotřebují, provede se večer storno tržeb? Je tento systém v praxi reálný a úředně možný?

Jak lze vyložit zákon EET při výpadku? Poškození (důchodce zakopne), výpadek v důsledku zasněžení, v dešti apod.? Opustit pracoviště a nepodnikat, nebo dojet směnu, než dojde k nápravě a následně stvrzenky odeslat? Pokud by fyzická osoba splnila podmínky zjednodušené evidence, je pro FÚ přijatelné schválení a vydání bloku pomocné evidence např. v počtu 1 000 kusů? Nejde o nahodilé nebo tržby malého počtu?

EET u zápočtu

Malé zemědělské s. r. o. má v pronájmu pozemky. Část majitelů využívá možnosti odkoupení obilovin. Fyzicky drobný prodej obilovin není hrazen pokladnou, ale je provedeno jako zápočet proti nájmu. Účetně je však vystaven pokladní doklad na příjem za prodej obilovin, vyčísleno DPH. Současně je vystaven výdajový doklad, kterým je "hrazen" pronájem. Oba doklady jsou ve stejné výši, peníze fyzicky nikdo nevydá, ani nepřijímá. Tento obrat je v řádu stovek korun. 99 % produkce je prodáno na fakturu velkoodběratelům v režimu přenesené DPH. Je nutné tyto "zápočty" vykazovat jako EET pohyby? 

EET offline režim

Limit pro offline režim EET je 600 000 Kč, tato částka je za celkové příjmy, nebo jen příjmy v hotovosti?

Hotovostní příjmy v zahraničí a EET

Tuzemský podnikatel, OSVČ, vykonává stavební práce na zemí Rakouska a Německa, za své služby obdrží platby svých faktur hotovostně. Podléhají tyto úhrady na území Rakouska a Německa režimu EET?

Energie spojené s pronájmem a EET

Fyzická osoba pronajímá nebytové prostory, nájemci fakturuje energie zvlášť. Pokud pronajímatel bude platby za energie přijímat v hotovosti, budou tyto úhrady podléhat EET?

EET - pojistná událost

U pojistné události byla vystavena bezhotovostní faktura. Uhrazeno pojiš'tovnou, spoluúčast klienta 500 Kč. Pokud by chtěl klient zaplatit částku v hotovosti, musím zaevidovat do EET? Fakturační program mi umožňuje udělat účtenky k celkové částce. Vždy jsem se s klienty dohodla, aby spoluúčast zasílali převodem. Pokud by klientka vložila částku přímo na účet, jednalo by se o bezhotovostní platbu?

Evidence tržeb - účetní poradenství

Jsem fyzická osoba a činnost mám vedlejší s ročním příjmem 100 000 Kč. Měl bych finančnímu úřadu od 1. 5. 2020 zasílat příjmy písemně, ale nevím, jak vše bude probíhat. Můžete mi poradit? 

Evidenci příjmů a EET

Plátce DPH ve své prodejně eviduje tržby v EET a vystavuje paragony do 10 000 Kč dle variant:

1) jen v sazbě 21% DPH,

2) v sazbách 21% a 10% DPH.

Může z pohledu DPH, daňové evidence či účetnictví plátce pro svoji potřebu zaúčtování nebo zaevidování příjmů jen:

1) vytisknout z pokladního systému denní přehled příjmů nebo

2) měsíční přehled evidovaných příjmů v EET z databáze EET a na základě těchto sestav vykázat měsíční DPH a také daňové příjmy a v případě vedení účetnictví výnosy za dané období?

Nebo si musí tisknout jednotlivé doklady, které jsou shodné s těmi, co předává zákazníkovi?

EET a faktury za hotové

Pokud OSVČ vystaví řádnou fakturu nad 10 000 Kč, forma úhrady hotově, bude se na tento typ dokladu vztahovat EET? Pokud OSVČ bude chtít využít možnost off-line papírové evidence, musí tudíž použít účtenky vydané finanční správou. Jenže zákon zakazuje použít zjednodušený daňový doklad u transakcí nad 10 000 Kč. Jaký tedy bude správný postup?