Audit (19)

Audit - střední škola

Jsme střední škola, zřízená krajem, který požaduje provedení auditu účetní závěrky. Musíme mít ověřenu závěrku za rok 2021 auditorem. Kdy oslovit nějakou firmu, kdy v průběhu roku? Stačí třeba v druhém pololetí 2021?

Náklady na audit dceřiné společnosti

Česká mateřská společnost je součástí nadnárodní skupiny a pro účely konsolidace skupiny jako celku je povinna skupině poskytnout auditem ověřenou účetní závěrku (výkazy) své zahraniční dceřiné společnosti. V této souvislosti česká mateřská společnost uhradila náklady za požadovaný audit účetní závěrky dceřiné společnosti. Je výdaj u mateřské společnosti na audit účetní závěrky dceřiné společnosti považován za přímý náklad mateřské společnosti v souvislosti s držbou podílu v dceřiné společnosti dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP? Nebo je možné ho považovat za daňově uznatelný náklad?

Zaúčtování faktury za audit u neziskové organizace

Jak účtovat u neziskové organizace fakturu za audit? Auditorské práce za předešlý rok probíhaly až v červnu letošního roku. Vím, že u neziskovek nelze využít ustanovení o opakujících se a nevýznamných položkách, ale audit fyzicky probíhal až letos. Musím tedy časově rozlišovat či mám možnost zaúčtovat fakturu až v roce, kdy audit probíhal.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů při odštěpení a auditu

Jaká je lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 u s. r. o., jestliže nastanou/nastaly současně tyto okolnosti - dochází k odštěpení části podniku se vznikem nových společností s rozhodným dnem k 1. 1. 2020, zápis přeměny do obchodního rejstříku cca 5/2020 - s. r. o. má poprvé za rok 2019 povinný audit účetní závěrky (překročení parametrů) - a) přiznání je podáváno prostřednictvím daňového poradce, b) přiznání není podáváno prostřednictvím daňového poradce.

Povinnost auditu a kategorizace účetních jednotek

Podléhají níže uvedené akciové společnosti A a. s. a B a. s. za rok 2018 povinnému auditu?

1) A a. s. - vznik září 2017

rok 2017 obrat 4 mil. Kč, netto aktiva 6 mil. Kč, počet zaměstnanců 3

rok 2018 obrat 184 mil. Kč, netto aktiva 48 mil. Kč, počet zaměstnanců 3

 

2) B a. s. - vznik červen 2016

rok 2016 obrat 1 tis. Kč, netto aktiva 2 mil. Kč, počet zaměstnanců 15

rok 2017 obrat 25 mil. Kč, netto aktiva 11 mil. Kč, počet zaměstnanců 30

rok 2018 obrat 82 mil. Kč, netto aktiva 12 mil. Kč, počet zaměstnanců 30

Audit a posouzení kategorie účetní jednotky

Společnost s r. o.:

Údaje k 31. 12. 2016:

Aktiva 12,6 mil. Kč, obrat 17 mil. Kč, zaměstnanci - 9x, tedy mikro účetní jednotka.

 

Údaje k 31. 12. 2017:

Aktiva 13,57 mil. Kč, obrat 26 mil. Kč, zaměstnanci - 9x, tedy mikro účetní jednotka

 

Údaje k 31. 12.2018:

Aktiva 13,9 mil. Kč, obrat 24 mil. Kč, zaměstnanci - 9x, tedy mikro nebo malá účetní jednotka?

Je i v r. 2018 účetní jednotka mikro nebo už malá, nebo bude malá až v r. 2019, nebo bude dále mikro? Pokud bude malá, musí mít audit účetní závěrky a za které období - již za r. 2018 nebo až za r. 2019? Nebo audit nemusí mít?

Výklad označení právnické osoby

Společnost je zapsána v OR jako společnost SE, označení SE je u titulu "evropská společnost". Není tedy ani společnost s ručením omezeným, ani akciová společnost. Podle zapisovaného jmění vydala akcie na doručitele. Jde tedy z pohledu navazujících zákonů o akciovou společnost s povinností auditu při překročení jednoho ze tří ukazatelů?

Povinný audit

Jaké jsou podmínky pro povinný audit firmy, která by v roce 2018 přesáhla čistý obrat 40 milionů korun? Kde bychom se dočetli více o tom, jak máme postupovat a co vše musíme splnit? Podléhá auditu i družstvo?

Účtování nákladů na audit

S. r. o. má za rok 2018 poprvé povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Práce auditor dokončí v roce 2019. Může s. r. o. účtovat celou částku nákladů souvisejících s auditem roku 2018 přes účet 383 do nákladů roku 2018?

Povinnost auditu

Prosím o vysvětlení povinnosti auditu u fyzické osoby. Fyzická osoba vede účetnictví (obrat pro účely DPH přesahuje 25 mil.), není zapsaná v obchodním rejstříku, nejedná se o zahraniční osobu. Kritéria pro povinnost auditu (obrat, aktiva) přesáhla v 2017 a 2018.