Daň z nemovitých věcí (82)

Prodej nemovité věci z dědictví - zdanění

Když zdědí fyzická osoba po rodičích dům a ten následně prodá cca za 2 mil. Kč, má povinnost platit nějakou daň? Daň dědickou, z nemovitosti, z příjmu, případně jinou?

Převod nového rodinného domu

FO - OSVČ postavila rodinný dům, již je dokončen a chce ho prodat. Jaké jsou její povinnost vůči správci daně? Bude prodávat fyzickým osobám - rodinám. Jaké se z této transakce musí zaplatit daně - pokud bude prodej např. 3 500 000 Kč - bude se muset stát OSVČ plátcem DPH? Bude platit nějaké převodové daně? Jaký by byl rozdíl ve zdanění a převodu z pohledu daní, pokud by rodinný dům prodávala s. r. o.? A dále - pokud vlastní OSVČ pozemky již několik let, tak z nich musí jako OSVČ platit daň z nemovitých věcí?

Dědické řízení - daň z nemovitých věcí

Fyzická osoba zemřela v roce 2018, vlastnila nemovitou věc (byt), historicky jí vždycky chodil platební výměr a daň byla hrazena. Do konce ledna 2019 nebude uzavřeno dědické řízení (nicméně je nezpochybnitelné, že má dva dědice - syna a dceru, kteří budou dědit), tj. v lednu započalo dědické řízení, ale nyní notář vyhotovuje usnesení, k němu bude lhůta pro odvolání apod. Je nutné nějak "řešit" do konce ledna 2019 daň z nemovitých věcí - kdo jej má povinnost podat, v jaké lhůtě apod.? Notář nám sdělil, že povinnost na něm neleží.

Přírodní rezervace - předmět daně z nemovitých věcí

Občan má v majetku 2 lesní pozemky, u kterých jsou v katastru nemovitostí uvedeny tyto údaje:

1. Způsob ochrany nemovitosti ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam. stromu pozemek určený k plnění funkcí lesa přírodní rezervace nebo přírodní památka.

2. Způsob ochrany nemovitosti pozemek určený k plnění funkcí lesa přírodní rezervace nebo přírodní památka.

Stačí tyto údaje, aby pozemky nebyly bez dalších podmínek (např. rezervace je pouze na části pozemku) předmětem daně z nemovitých věcí dle § 2 odst. 2 písm. b) ZDNV? Nemusí se pak pozemky uvádět v daňovém přiznání?

Propachtování lesů ochranných a lesů zvláštního určení - předmět daně z nemovitých věcí

Občan má v majetku lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Tyto pozemky propachtoval podnikateli v lesnictví. Nebudou tyto pozemky stále předmětem daně z nemovitých věcí dle § 2 odst. 2 písm. b) ZDNV?

Postup při účtování pronájmu skladovacích prostor nebo garáže v domě v soukromém vlastnictví

Jsem lékař, OSVČ, neplátce DPH, vedu daňovou evidenci, pracuji s manželkou (ona je spolupracující osoba bez živnostenského oprávnění - nevede daňovou evidenci, a není tudíž účetní jednotkou), provozuji svoji ambulantní praxi dle „Rozhodnutí o registraci NZZ“ v pronajatých prostorách polikliniky. Používám jedno firemní auto (jiné nevlastním) částečně k soukromým účelům - náklady na auto účtuji paušální sazbou (80 % pro firemní a 20% pro soukromé účely, knihu jízd nevedu). Vzhledem k narůstající administrativě a nutnosti skladovat zdravotnickou dokumentaci, včetně dokumentace spojené se zaměstnanci, uvažuji o pronájmu části nebytových prostor k tomuto účelu (skladovací prostory) v domě manželky, v jiném městě než je ambulance, kde provozujeme lékařskou praxi. Dům manželka získala do osobního vlastnictví dědictvím. Prostory bych jako OSVČ pronajímal podle „smlouvy o pronájmu nebytových prostor" sepsaných s manželkou jako s fyzickou osobou a manželka by o tomto pronájmu účtovala v daňovém přiznání jako spolupracující osoba dle § 9 zákona o daních z příjmu - Příjmy z pronájmu (paušální sazbou). Stejným způsobem bych chtěl účtovat i o pronájmu garážového stání pro naše firemní auto v garáži v bytovém domě, které patří k bytu, jenž jsme si s manželkou pořídili koupí do osobního spoluvlastnictví manželů, a kde máme trvalý pobyt (tudíž i sídlo podnikání, i když na provozovnu (ordinaci) nám vystavenou „registraci“ od krajského úřadu na jiném místě v tomtéž městě. Jiné auto, než to jedno, o němž píši výše a které mám zařazeno do firemního majetku, nevlastním. Zdá se mi proto nelogické používat garážové stání v osobním vlastnictví ke garážování firemního auta, i když jej částečně využívám pro soukromé účely. Prosím o zhodnocení výše uvedené situace a úskalí mého návrhu na řešení daného problému, který jsem výše popsal, jak z daňového hlediska pro FO, tak z daně z nemovitých věcí. V pronajatých prostorech nebude ani není zřízena provozovna ohledně podnikání.

Osvobození od daně z nemovitých věcí

Fyzická osoba je vlastníkem budovy, kterou pronajímá školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku. Je budova osvobozena od daně z nemovitých věcí? Dále je vlastníkem parcely, kterou rovněž pronajímá, na které je umístěno veřejné sportoviště. Je tato parcela osvobozena od daně z nemovitých věcí?

Převod obchodu na spolupracující manželku

Manželé, oba plátci DPH vedoucí daňovou evidenci, kromě obchodu, o který jde v dotazu, vlastní každý i jiné obchody. Muž vlastní zlatnictví, které však vede manželka. Muž ji má jako spolupracující osobu. Nakupuje a prodává se tedy na DIČ muže. Nyní by chtěl muž předat obchod ženě, částečně i z toho důvodu, že se budou rozvádět. Kýžený stav je ten, aby se nakupovalo a prodávalo na DIČ ženy. Jak to udělat z hlediska daně z příjmu a z hlediska DPH?

Provozovna doma - zvýšení daně z nemovitých věcí

OSVČ má doma pekárnu, kde peče dorty. Má to schváleno od stavebního úřadu, hygieny atd. Provozovna tvoří asi 1/3 z podlahové plochy celého domu. Je nutno z této plochy platit zvýšenou daň z nemovitých věcí?

Zpevněná plocha a zatřídění do majetku a platba daně z nemovitých věcí

Jedná se v našem případě jen o opravu pozemku, kdy budu účtovat 511, nebo se jedná o majetek, kdy bych náklady na úpravu plochy měla zařadit do majetku? Musíme platit daň z nemovitých věcí? Pokud bych účtovala jako opravu, tak se domnívám, že nikoliv a předmětem daně z nemovitých věcí úprava pozemku není. Plocha byla zpevněna takto: podloží je štěrk, pak písek a na to byla položena zámková dlažba, kterou lze kdykoliv rozebrat, ale je to ohraničeno obrubníky, aby se to nerozjíždělo.