Daň z nemovitých věcí (75)

Převod obchodu na spolupracující manželku

Manželé, oba plátci DPH vedoucí daňovou evidenci, kromě obchodu, o který jde v dotazu, vlastní každý i jiné obchody. Muž vlastní zlatnictví, které však vede manželka. Muž ji má jako spolupracující osobu. Nakupuje a prodává se tedy na DIČ muže. Nyní by chtěl muž předat obchod ženě, částečně i z toho důvodu, že se budou rozvádět. Kýžený stav je ten, aby se nakupovalo a prodávalo na DIČ ženy. Jak to udělat z hlediska daně z příjmu a z hlediska DPH?

Provozovna doma - zvýšení daně z nemovitých věcí

OSVČ má doma pekárnu, kde peče dorty. Má to schváleno od stavebního úřadu, hygieny atd. Provozovna tvoří asi 1/3 z podlahové plochy celého domu. Je nutno z této plochy platit zvýšenou daň z nemovitých věcí?

Zpevněná plocha a zatřídění do majetku a platba daně z nemovitých věcí

Jedná se v našem případě jen o opravu pozemku, kdy budu účtovat 511, nebo se jedná o majetek, kdy bych náklady na úpravu plochy měla zařadit do majetku? Musíme platit daň z nemovitých věcí? Pokud bych účtovala jako opravu, tak se domnívám, že nikoliv a předmětem daně z nemovitých věcí úprava pozemku není. Plocha byla zpevněna takto: podloží je štěrk, pak písek a na to byla položena zámková dlažba, kterou lze kdykoliv rozebrat, ale je to ohraničeno obrubníky, aby se to nerozjíždělo.

Místní příslušnost - daň z nemovitých věcí a daň z příjmů

Majitel danící své příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů s trvalým bydlištěm v Praze 3 má jednu nemovitost na Praze 6 a jednu nemovitost v Brně. Místní příslušnost k dani z nemovitostí má poplatník v Brně a na Praze 6 a místní příslušnost k dani z příjmů bude na Praze 3, kde zdaní veškeré své příjmy jak za nemovitost v Praze, tak i za nemovitost v Brně? 

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Na výpisu z katastru nemovitostí je uveden údaj zastavěná plocha a nádvoří o určité výměře, součástí je stavba bez č. p. - garáž. Uvádí se do přiznání pouze údaj o zastavěné ploše bez stavby nebo se stavbou? V případě uvedení stavby nemáme údaj z katastru o výměře. Uvedeme tedy údaj podle skutečnosti bez doložení výpisem z katastru nemovitostí?

Stavba firmy

Akciová společnost si nechala od stavební firmy postavit novou budovu (výrobní hala a kanceláře). V dubnu proběhla kolaudace. V katastru nemovitostí je teď uveden druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba. Jaké povinnosti akciové společnosti vyplývají z nové stavby? Jelikož se změnil druh pozemku na zastavěnou plochu a vznikla nová budova, která se zkolaudovala v dubnu, měla již v dubnu podat akciová společnost přiznání k dani z nemovitých věcí?

Darování poloviny nemovité věci

Majitel rodinného domu (otec) daruje ideální polovinu této nemovité věci své dceři. Rozumím tomu správně, že se nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud původní majitel (otec) uhradí celou daň - je zvolen jako zastupující osoba? Musí se tato zastupující osoba na finanční úřad nahlásit, nebo je to jasné, když se nepodávají nová daňová přiznání za spoluvlastnické podíly? A pokud jde o dar v řadě přímé - otec dceři, tak se přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí musí podat a daň bude nulová, nebo se vůbec podávat nemusí? 

Skladová hala z PVC

Skladová hala z PVC Na pozemku je vybudována manipulační plocha - zámková dlažba (1 100 m2), jejíž podloží tvoří betonová deska. Na části této manipulační plochy (300 m2) je postavena ocelová konstrukce, která je pomocí kotevních šroubů uchycena k zámkové dlažbě a betonové desce. Ocelová konstrukce tvoří kostru skladové haly, jejíž opláštění a střecha jsou z PVC. Dotaz: lze skladovou halu považovat za stavbu, která není spojena se zemí pevným základem, a tedy nepodléhá dani ze staveb a jednotek?

Osvobození pozemku podle § 4 odst. 1 písm. o)

V závěru textu § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 388/1992 Sb. je uvedeno, že od daně jsou osvobozeny „…jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu“. V daném případě se jedná o chodník podél silnice II. třídy na okraji obce v průmyslové zástavbě. Pozemek pod chodníkem je ve vlastnictví právnické osoby, je mimo výrobní areál, který právnická osoba vlastní. Vstup na chodník není omezen, slouží veřejnosti. V evidenci katastru nemovitostí je jako druh pozemku uvedena "ostatní plocha", jako způsob využití pozemku uvedena "ostatní komunikace". Na pozemku je zčásti zámková dlažba uložená do štěrkového lože a zčásti asfaltový povrch.

1) Lze uvedené skutečnosti využít pro osvobození pozemku od daně z nemovitých věcí?

2) Jak poplatník může prokázat, že se jedná o „pozemek určený pro veřejnou dopravu“? Doložení kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem bývá problematické, neboť se často jedná o historicky nedohledatelné doklady. 

Terasa a daň z nemovitosti

Klient měl v roce 2014 vydané stavební povolení a začal v roce 2014 stavět RD. RD ještě není zkolaudovaný a zapsaný v katastru nemovitostí. Je nutno plochu domu uvést v přiznání k dani z nemovitostí dle stavu k 1. 1. 2015 jako stavební pozemek. Ale nemohu nikde najít jednoznačnou odpověď, zda do plochy stavebního pozemku uvést terasu a zastřešené stání - obojí navazuje přímo na dům. Na některém FU mi tvrdili, že pouze plochu budovy, neboť terasa není navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami, jinde mi řekli, že je to součást budovy.