Dary (503)

Zboží zdarma zákazníkům

Máme dvě společnosti. Jedna provozuje malý pivovar, druhá společnost provozuje restauraci, ve které prodává výhradně pivo z malého pivovaru. Restaurace koupila od pivovaru pivo v PET lahvích s firemním logem a rozdala ho zákazníkům - konkrétně firmám, které si v restauraci objednaly firemní večírek. Nákupní cena 1 ks piva v PET láhvi je cca 40 Kč, pivo podléhá spotřební dani. Jsou náklady na nákup tohoto piva daňově uznatelné? Kdyby pivo zákazníkům rozdal přímo pivovar jako propagaci vlastních výrobků, byl by jiný pohled na daňovou uznatelnost? 

Vánoční dar - alkohol nad 500 Kč a DPH

Firma nakoupí láhev alkoholu s cenou nad 500 Kč + DPH, který předá obchodnímu partnerovi jako bezúplatný dar (ekonomická významnost dobrého vztahu s partnerem tam pro firmu je). Jelikož se jedná o částku vyšší než 500 Kč, tak si nebude moci uplatnit odpočet DPH. Předpokládám, že ani na výstupu nemusí odvést DPH při darování obchodnímu partnerovi. Je to tak? Pokud by firma rozdala jednomu obchodnímu partnerovi 2 kusy různého rumu po jednotkové ceně 300 Kč + DPH (celkem za 600 Kč + DPH), byl by režim stejný?

Právnická osoba - přijatý dar ve formě poukázek

Naše firma se domluvila s dodavatelem stravenek na bezplatném poskytnutí kupónů na nákup zdravotních potřeb, kulturních akcí. Mělo by to probíhat formou daru, tzn. ročně od nich dostaneme poukázky ve výši cca 15 000 Kč. Jak má poskytnutí vypadat (mají nám to prodat třeba za 1 Kč, má to být zdarma na základě nějaké smlouvy)? Kam budeme my jako obdarovaný tyto kupóny účtovat? Jak to bude při hodnotě cca 1 Kč a jak by to bylo, kdybychom poukázky dostali úplně zdarma. Zahrnujeme to do daňového přiznání (DPH, darovací, DPPO)?

Dárkové poukazy

Naše firma v rámci konce roku rozdává svým klientům dárkové poukazy (např. do Sportissima). Dárkové poukazy jsou do 500 Kč včetně DPH. Poukaz se nedá směnit za peníze, obchodní partner si za něj může koupit nějaký předmět. Poukaz je opatřený obchodním názvem naší firmy. Jedná se o daňově uznatelný výdaj z hlediska daně z příjmů a máme nárok na odpočet DPH?

Dar z Francie přijatý českým daňovým rezidentem

Český daňový rezident (fyzická osoba) obdrží dar od francouzského občana, daňového rezidenta Francie. Předmětem daru bude podíl v obchodní korporaci, jejíž aktiva pozůstávají z více než 50 % své hodnoty z nemovitého majetku umístěného na území Francie. Tento dar bude zdaněn ve Francii daní darovací v souladu s tamní daňovou legislativou. Poplatníkem této daně je obdarovaný. Jak by měl být uvedený dar zdaněn v České republice? Může si obdarovaný započíst daň darovací uhrazenou ve Francii oproti dani hrazené v České republice?

Zdanění příjmů z pronájmu

Matka darovala konce června dceři byt, ve které je nájemník, který platí měsíční nájemné. Nájemní smlouva je na matku a celý rok chodí platby za nájem na účet matky. Jak to bude se zdaněním nájmu, jestliže od začátku července je majitelem bytu dcera, ale nájemní smlouva nebyla změněna a peníze stále chodí matce? Matka bude zdaňovat nájem za celý rok, nebo musí příjem za období 07-12 zdanit dcera, i když příjem chodil matce? Jaké to bude mít tato situace daňové dopady na matku a jaké na dceru? 

Prodej rodinného domu

Fyzická osoba nepodnikající dostala přes 10 lety bezúplatně pozemek, v roce 2019 si na něm nechala postavit rodinný dům od stavební firmy, v roce 2019 nebo 2020 hodlá dům prodat, v jaké výši je možné uplatnit výdaje za pozemek, který byl fyzické osobě darován před 10 lety? Museli bychom nechat vyhotovit znalecký posudek na hodnotu pozemku ke dni, kdy byl fyzické osobě darován? Do výdajů bude uplatněna hodnota pořízeného domu a provize realitní kanceláři. 

Poskytnutí daru neziskové organizaci na Slovensko

Klient právnická osoba s. r. o. se sídlem v ČR, hodlá poskytnout peněžní dar neziskové organizaci, zabývající se sportovní činnosti, se sídlem na Slovensku. Je možné odečíst 10 % ze základu daně u poskytovatele daru s. r. o. se sídlem v ČR dle § 20, odst. 8 a 12 Dočetl jsem se, že při poskytnutí daru do zahraničí musí poskytovatel odvést srážkovou daň ve výši 15 % podle § 36 odst. 1 písm. a). Jedná se o tento případ? 

Daňově uznatelný náklad - cukroví

Společnost s r. o., plátce daně, nakoupí cca 1 kg cukroví za 1 000 Kč, toto cukroví následně rozdělí do krabiček s logem firmy po 200 g a přidá k tomu ještě nějaké drobné reklamní předměty za 150 Kč, vytvoří tedy balíček za cca 400 Kč, i s balícími potřebami pro balíček, bude v tomto případě nákup cukroví daňově uznatelný náklad? 

Reklamní předmět - kalendáře (pořízení z EU)

Společnost s r. o., plátce DPH - české DIČ, pořídila 100 ks kalendářů. Přijatá faktura je na částku 60 000 Kč, tedy 1 ks/600 Kč. Na kalendářích je logo společnosti. Jak tuto fakturu zaúčtovat z hlediska daně z příjmů (celé nedaňově?) a DPH (odvést DPH, ale nárok na odpočet ne?), vzhledem k tomu, že je jeden kalendář nad 500 Kč? Přijatá faktura je od slovenského plátce DPH, na faktuře je platné SK DIČ, fakturováno bez DPH s uvedením, že dodání je osvobozené od daně (reverse charge). Na faktuře je přesně uvedeno „Kalendář 2020 - zpracování foto, postprodukce, grafický design, tisk 100ks, doprava, project management“.