Dary (495)

Daňově uznatelný náklad - cukroví

Společnost s r. o., plátce daně, nakoupí cca 1 kg cukroví za 1 000 Kč, toto cukroví následně rozdělí do krabiček s logem firmy po 200 g a přidá k tomu ještě nějaké drobné reklamní předměty za 150 Kč, vytvoří tedy balíček za cca 400 Kč, i s balícími potřebami pro balíček, bude v tomto případě nákup cukroví daňově uznatelný náklad? 

Reklamní předmět - kalendáře (pořízení z EU)

Společnost s r. o., plátce DPH - české DIČ, pořídila 100 ks kalendářů. Přijatá faktura je na částku 60 000 Kč, tedy 1 ks/600 Kč. Na kalendářích je logo společnosti. Jak tuto fakturu zaúčtovat z hlediska daně z příjmů (celé nedaňově?) a DPH (odvést DPH, ale nárok na odpočet ne?), vzhledem k tomu, že je jeden kalendář nad 500 Kč? Přijatá faktura je od slovenského plátce DPH, na faktuře je platné SK DIČ, fakturováno bez DPH s uvedením, že dodání je osvobozené od daně (reverse charge). Na faktuře je přesně uvedeno „Kalendář 2020 - zpracování foto, postprodukce, grafický design, tisk 100ks, doprava, project management“.

Daňová uznatelnost a odpočet DPH u reklamních předmětů

Výrobní společnost nakoupila plechovky a pivo od dodavatele (pivovar). Fakturovány jsou zvlášť plechovky a zvlášť obsah (pivo). Cena celkem je do 500 Kč bez DPH za kus. Má společnost nárok na odpočet DPH? Dle mého názoru nemá a ani se nejedná o daňově uznatelný náklad, protože pivo podléhá spotřební dani.

Dárky pro zaměstnance

Společnost s r. o. by svým zaměstnancům ráda dala dárek k pracovnímu jubileu (např. 5 let ve společnosti, 10 let ve společnosti atd.) a případně také ke „kulatým“ narozeninám (např. 30 let, 40 let). Jak postupovat, aby zaměstnanci nemusela být hodnota tohoto daru zdaněna ve mzdě? Musí se společnosti s. r. o. řídit vyhláškou o FKSP?

Benefity a věcné dary členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti

Dobrý den, akciová společnost vyplácí členům představenstva a členům dozorčí rady odměnu za výkon jejich funkce v těchto statutárních orgánech. Tyto odměny jsou považovány a zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Mohou členové těchto orgánů (nejsou zaměstnanci společnosti) čerpat benefity jako zaměstnanci společnosti (příspěvek na dovolenou...) a lze jim poskytovat věcné dary? Pokud ano, jsou pak tato plnění u členů těchto orgánů, v režimu osvobození od daně i pojistného pokud plnění nepřesáhnou v roce limity stanovené zákonem o daních z příjmů (např. dovolená 20 000 Kč, věcný dar 2 000 Kč)? 

Poskytnutí zboží a poukazů v rámci propagační akce na veletrhu dle sponzorské smlouvy

Firma (e-shop a obchod) účtuje o zboží metodou B, při nákupu zboží uplatnila DPH na vstupu. Nyní v rámci smlouvy o poskytnutí reklamních a propagačních služeb poskytne příspěvkové organizaci v rámci výstavy v technickém muzeu některé svoje zboží (přesný výčet zboží je ve smlouvě). Firma (sponzor) bude za toto poskytnutí propagován v rámci soutěže i celé výstavy a to v podobě reklamních log, plakátů, bannerů a dalších. Jedná se o drobnou elektroniku do 5 000 Kč, ovšem vše bude nad 500 Kč. Firma má v plánu na základě dodání zboží účtovat zápisem MD 501 (Daňově - reklamní předměty)/D 504. Nevracet uplatněné DPH z nákupu a neodvádět DPH z tohoto poskytnutí na základě výměnného obchodu za protislužbu (propagaci). Je tento postup v pořádku? (Firma kromě smlouvy a výčtu poskytnutých zásob si bude dělat i fotodokumentaci z akce). Mimo zboží poskytne dle smlouvy i 10x dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč, za kterou si budou moci "výherci" (vybraní účastnici na veletrhu v rámci soutěže) nakoupit zboží z eshopu firmy. Organizaci a rozdávání cen bude mít na starost příspěvková organizace. Jak zaúčtovat toto poskytnutí poukazů příspěvkové organizaci - může to být 548 (daňově - podpora prodeje) / 325 (závazek) ? S tím, že DPH se odvede podle určitosti plnění již v rámci poskytnutí nebo až v případě uplatnění poukazu za předpokladu, že nebude známa sazba zboží.

Zdaňování daní z příjmů fyzické osoby

Obec má zaměstnance na dohodu o provedení práce - odměna je za vedení redakční rady časopisu vydávaného obcí. Dále má obec také člena výboru a člena komise, kterým náleží odměna za výkon těchto funkcí. Těmto třem „zaměstnancům“ chce obec vyplatit finanční dar za celkový přínos pro město, za rozvoj kultury apod. Je nutné zahrnout u těchto zaměstnanců finanční dar rovněž do výplaty a zdanit? Pokud by neměli s obcí podepsaný žádný pracovněprávní vztah, zdaňovali by finanční dar sami v daňovém přiznání (do částky 15 000 Kč osvobozeno). V případě souběhu nelze vyloučit, že spolu činnosti zcela nesouvisí. 

Převod nemovitosti na dceru

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Dar na zdravotnický prostředek

Naše společnost má v pracovním poměru zdravotně handicapovaného zaměstnance, který má protézu na ruce. Zdravotní pojišťovna neustále "utahuje opasek" a zdráhá se mu poskytnout potřebnou výměnu rukavice cca 2x do roka. (Povrch, který kryje surový materiál - výrobek od zápěstí s prstovou části). Zaměstnanec je již z toho nešťastný, rukavice se opotřebovávají rychle a zdravotní pojišťovna, aby ušetřila svoje prostředky, tak navrhuje, aby si rukavice zaplatil sám (3 000Kč/ks), spotřebuje 2-3 ks ročně. Můžeme si od základu daně odečíst tento zdravotnický prostředek, který bychom mu rádi zaplatili? Pokud ano, jak máme tento dar (dle zákona) prokázat?

Věcné dary - bonus za odebrané zboží

Společnost svým zákazníkům dává věcné dary, cena e vyšší než 500 Kč bez DPH. Nárok na věcný dar má pouze zákazník, který splní určitý odběr zboží, např. od 100 000 Kč za rok. Jak se vypořádat z hlediska DPH a daně z příjmů s takovým darem? Firma samozřejmě chce mít dary v daňových nákladech a neodvádět DPH. Stačí, když uvedeme dar na dodacím listu s hodnotou 0 Kč, na faktuře se již neobjeví, nebo lépe uvést hodnotu např. 2 000 Kč na fakturu a ve stejné částce poskytnout slevu?