Dodatečné daňové přiznání (24)

Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů

Společnost s r. o. prodala v roce 2018 ze svého obchodního majetku osobní vůz. Vůz byl zakoupen v roce 2007, byl plně odepsán, výhradně se používal pouze pro ekonomickou činnost společnosti. Prodej vozu v roce 2018 byl zaúčtován zápisem MD 311/D 641 a MD 311/D 343, ale vůz nebyl vyřazen zápisem MD 082/D 022 z obchodního majetku společnosti. Je nutné v daném případě podat dodatečné daňové přiznání na daň z příjmu za rok 2018? Nebo může být vůz vyřazen vnitřním účetním dokladem a zápisem na účty MD 082/D 022 v roce 2019 v pořizovací ceně?

Stavební práce

Dodavatel stavebních prací, který se stal zpětně plátcem DPH, musí vystavit daňové doklady v běžném režimu zpětně za rok 2018. Jakou povinnost mám já jako odběratel těchto služeb? Musím takovou opravenou fakturu přijmout? Pokud ano, potom:

- musím podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 (původní faktura zněla na 70 000 Kč, nyní na 57 848 Kč + 12 125 Kč DPH), protože budu mít v nákladech méně, a uplatnit si DPH, to ale znamená, že budu mít penále od FÚ za pozdní doplatek DPPO bez vlastního zavinění, nebo

- si DPH neuplatním a mohu si ponechat 70 000 v nákladech, bez opravy daňového přiznání – uplatnění DPH není povinnost, ale lze ho dát do nákladů?

Dodatečné přiznání k dani z příjmů z důvodu dopravního paušálu

OSVČ uplatňovala skutečné náklady na pohonné hmoty a parkovné a podala přiznání. Lze podat dodatečné přiznání za minulé roky, kdyby se rozhodla, že je pro ni výhodnější dopravní paušál?

Změna uplatnění výdajů ze skutečných na procentuální v dodatečném přiznání

Klient podal v roce 2016 přiznání k dani z příjmů fyzických osob, uplatnil výdaje procentem a chtěl tak pokračovat pořád. V roce 2017 omylem uplatnil výdaje ve skutečné výši (žádné úpravy přiznání za rok 2016 se nedělaly). Za rok 2018 chtěl uplatňovat výdaje procentem a podal dodatečné přiznání za rok 2017, ve kterém změnil uplatňování výdajů ze skutečných na procentuální. Finanční úřad toto přiznání odmítá přijmout, protože způsob uplatnění nelze zpětně měnit. A podle nich by výsledná daň byla nižší. Pro porovnání údaje z přiznání: 2017 řádné přiznání (výdaje ve skutečné výši): Daň celkem (ř.60) 50000 Kč, Úhrn slev na dani (ř.70) 53000 Kč, Daň po slevách (ř.74) 0 Kč, Daňový bonus (ř.75) 29574 Kč 2017 dodatečné přiznání (výdaje procentem): Daň celkem (ř.60) 40000 Kč, Úhrn slev na dani (ř.70) 53000 Kč, Daň po slevách (ř.74) 0 Kč, Daňový bonus (ř.75) 29574 Kč Má pravdu finanční úřad, nebo přiznání podat lze? Chtějí po mě vyjádření, proč by to mělo jít. 

Přechod z daňové evidence na paušál a dodatečné daňové přiznání

Klient přechází z daňové evidence na paušál. V roce 2017 měl základ daně z podnikání 115 000 Kč, nezaplacené vydané fa cca 6 000 Kč, takže při podání dodatečného přiznání se vůbec nic nezmění – ani zdanění, ani výše pojištění. Musím dodatečné přiznání přesto podat? Pokud ano, dodanění vydaných faktur by se uvedlo do přílohy č. 1, řádek 105?

Oprava faktury vydané v režimu přenesené daňové povinnosti

V červenci 2018 vyhotovila a. s., měsíční plátce DPH, za provedené truhlářské práce fakturu v přenosu DPH ve výši 112 000 Kč. V daňovém přiznání za červenec uvedeno v řádku 25, kontrolní hlášení v části A 1. V měsíci září 2018 omylem vyhotovena pro stejného odběratele ta samá faktura, stejného změní a stejné částky. Údaje opět uvedeny v řádku 25 daňového přiznání a A1 kontrolního hlášení. Jak správně postupovat při opravě této účetní chyby? Truhlářské práce byly skutečně provedeny pouze jednou. 

Účet 426 v návaznosti na chybu v roce 2015

V roce 2018 bylo zjištěno, že nebyla provedena dobře inventarizace přijatých záloh a chybí zúčtovat do nákladů roku 2015 celou její zaplacenou částku. Dodavatel služeb (OSVČ) ukončil podnikání a nekomunikuje. Je správnější účtovat vyrovnání zálohy jako daňově neúčinný náklad na účet 518 nebo proúčtovat proti účtu 426? Účet 426 se pak vyrovnává s účtem 428(429) nebo s účtem 431? Je možné podat za rok 2015 dodatečné daňové přiznání k DPPO?

Ukončení činnosti pronájmu nemovitostí v § 9 a úprava základu daně

Pokud při ukončení činnosti pronájmu v posledním daňovém přiznání provedu úpravu základu daně o pohledávky a tyto pohledávky mi nebudou nikdy uhrazené, to znamená, že je zdaním i přesto, že peníze nikdy neobdržím? Nebo existuje možnost, že podám dodatečné daňové přiznání na snížení základu daně a daň mi bude vrácena? 

Oprava kráceného odpočtu

Plátce DPH (fyzická osoba) má nemovitou věc č. 1, kterou už několik let pronajímá plátcům i neplátcům, a odpočty DPH krátí koeficientem. V roce 2017 koupil další nemovitou věc č. 2 a začal ji opravovat. Zpočátku nebylo jasné, jestli nemovitou věc bude pronajímat plátcům, neplátcům nebo ji sám komerčně provozovat jako fitcentrum. Všechny odpočty byly dosud kráceny koeficientem. V současné době se rozhodl nemovitou věc č. 2 provozovat komerčně sám a na výstupu bude odvádět DPH. Nemovitá věc ještě není úplně dokončená. Jak a kdy provést opravu kráceného odpočtu DPH u vstupů vztahujících se k nemovité věci č. 2? Až po dokončení a uvedení do užívání nebo hned? Opravu provést dodatečnými daňovými přiznáními za jednotlivé měsíce nebo dokladem o použití dle § 32 zákona o DPH?

Nárok na odpočet DPH při dobrovolné registraci

Firma s. r. o., se v červnu 2018 registrovala jako dobrovolný plátce DPH. V dubnu 2018 koupila zboží za účelem prodeje. Ovšem za měsíc červen si nenárokovala odpočet DPH dle inventury zboží k datu registrace. Jak postupovat, aby odpočet byl realizovaný? Mohu podat dodatečné přiznání k DPH za 6/2018 a v kterém řádku formuláře vyčíslit odpočet a jaké odůvodnění k podání dodatečného přiznání?