Dodatečné daňové přiznání (27)

Dodatečné DPPO

Nyní jsem zjistila, že jsem omylem nezaúčtovala výpis za prosinec 2018. Jakým způsobem lze opravit daňové přiznání právnických osob? Je možné zaúčtovat výpis a poté podat dodatečné DPPO včetně správných příloh? 

Pozdě dodaná faktura z EU

Podnikatel, plátce DPH, pořídil zboží z EU od plátce. Faktura je vystavená v únoru 2019, kdy došlo k dodání zboží a současně i k převzetí faktury. K zaúčtování ji však dodal účetní až v květnu 2019. Je potřeba udělat dodatečné přiznání za 1. čtvrtletí 2019?

DPH uplatněné na vstupu při koupi bytu k pronájmu

Podnikatel, plátce DPH, se rozhodne jako občan zakoupit byt od developera s tím, že bude byt po dobu nejméně 10 let pronajímat v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. Ještě neví jistě, zda se mu podaří byt pronajmout plátci DPH, který ho bude používat k ekonomické činnosti, či zda se mu podaří byt pronajmout občanovi k bydlení. Protože však chce byt určitě pronajímat a z titulu OSVČ je plátce DPH, uplatní si DPH na vstupu při koupi nemovité věci. Pokud byt nakonec pronajme občanovi k bydlení, bude nájem osvobozen bez nároku na odpočet. Předpokládáme, že již uplatněné DPH na vstupu bude muset státu vrátit. Kdy bude toto DPH vracet a v jakých částkách?

Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů

Společnost s r. o. prodala v roce 2018 ze svého obchodního majetku osobní vůz. Vůz byl zakoupen v roce 2007, byl plně odepsán, výhradně se používal pouze pro ekonomickou činnost společnosti. Prodej vozu v roce 2018 byl zaúčtován zápisem MD 311/D 641 a MD 311/D 343, ale vůz nebyl vyřazen zápisem MD 082/D 022 z obchodního majetku společnosti. Je nutné v daném případě podat dodatečné daňové přiznání na daň z příjmu za rok 2018? Nebo může být vůz vyřazen vnitřním účetním dokladem a zápisem na účty MD 082/D 022 v roce 2019 v pořizovací ceně?

Stavební práce

Dodavatel stavebních prací, který se stal zpětně plátcem DPH, musí vystavit daňové doklady v běžném režimu zpětně za rok 2018. Jakou povinnost mám já jako odběratel těchto služeb? Musím takovou opravenou fakturu přijmout? Pokud ano, potom:

- musím podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 (původní faktura zněla na 70 000 Kč, nyní na 57 848 Kč + 12 125 Kč DPH), protože budu mít v nákladech méně, a uplatnit si DPH, to ale znamená, že budu mít penále od FÚ za pozdní doplatek DPPO bez vlastního zavinění, nebo

- si DPH neuplatním a mohu si ponechat 70 000 v nákladech, bez opravy daňového přiznání – uplatnění DPH není povinnost, ale lze ho dát do nákladů?

Dodatečné přiznání k dani z příjmů z důvodu dopravního paušálu

OSVČ uplatňovala skutečné náklady na pohonné hmoty a parkovné a podala přiznání. Lze podat dodatečné přiznání za minulé roky, kdyby se rozhodla, že je pro ni výhodnější dopravní paušál?

Změna uplatnění výdajů ze skutečných na procentuální v dodatečném přiznání

Klient podal v roce 2016 přiznání k dani z příjmů fyzických osob, uplatnil výdaje procentem a chtěl tak pokračovat pořád. V roce 2017 omylem uplatnil výdaje ve skutečné výši (žádné úpravy přiznání za rok 2016 se nedělaly). Za rok 2018 chtěl uplatňovat výdaje procentem a podal dodatečné přiznání za rok 2017, ve kterém změnil uplatňování výdajů ze skutečných na procentuální. Finanční úřad toto přiznání odmítá přijmout, protože způsob uplatnění nelze zpětně měnit. A podle nich by výsledná daň byla nižší. Pro porovnání údaje z přiznání: 2017 řádné přiznání (výdaje ve skutečné výši): Daň celkem (ř.60) 50000 Kč, Úhrn slev na dani (ř.70) 53000 Kč, Daň po slevách (ř.74) 0 Kč, Daňový bonus (ř.75) 29574 Kč 2017 dodatečné přiznání (výdaje procentem): Daň celkem (ř.60) 40000 Kč, Úhrn slev na dani (ř.70) 53000 Kč, Daň po slevách (ř.74) 0 Kč, Daňový bonus (ř.75) 29574 Kč Má pravdu finanční úřad, nebo přiznání podat lze? Chtějí po mě vyjádření, proč by to mělo jít. 

Přechod z daňové evidence na paušál a dodatečné daňové přiznání

Klient přechází z daňové evidence na paušál. V roce 2017 měl základ daně z podnikání 115 000 Kč, nezaplacené vydané fa cca 6 000 Kč, takže při podání dodatečného přiznání se vůbec nic nezmění – ani zdanění, ani výše pojištění. Musím dodatečné přiznání přesto podat? Pokud ano, dodanění vydaných faktur by se uvedlo do přílohy č. 1, řádek 105?

Oprava faktury vydané v režimu přenesené daňové povinnosti

V červenci 2018 vyhotovila a. s., měsíční plátce DPH, za provedené truhlářské práce fakturu v přenosu DPH ve výši 112 000 Kč. V daňovém přiznání za červenec uvedeno v řádku 25, kontrolní hlášení v části A 1. V měsíci září 2018 omylem vyhotovena pro stejného odběratele ta samá faktura, stejného změní a stejné částky. Údaje opět uvedeny v řádku 25 daňového přiznání a A1 kontrolního hlášení. Jak správně postupovat při opravě této účetní chyby? Truhlářské práce byly skutečně provedeny pouze jednou. 

Účet 426 v návaznosti na chybu v roce 2015

V roce 2018 bylo zjištěno, že nebyla provedena dobře inventarizace přijatých záloh a chybí zúčtovat do nákladů roku 2015 celou její zaplacenou částku. Dodavatel služeb (OSVČ) ukončil podnikání a nekomunikuje. Je správnější účtovat vyrovnání zálohy jako daňově neúčinný náklad na účet 518 nebo proúčtovat proti účtu 426? Účet 426 se pak vyrovnává s účtem 428(429) nebo s účtem 431? Je možné podat za rok 2015 dodatečné daňové přiznání k DPPO?