Jiný členský stát (527)

Zprostředkování prodeje nemovitosti

Česká právnická osoba - realitní kancelář (dále jen realitní kancelář), plátce DPH, zprostředkuje prodej nemovitosti, která je umístěna v Rakousku, a to rakouskému občanovi - osoba nepovinná k dani (ten je příjemcem služby). Pro realitní kancelář tuto službu subdodávkou zajistila fyzická osoba - podnikající fyzická osoba z ČR, neplátce DPH (dále jen makléř). Bude následující postup z hlediska DPH správný: a) Realitní kancelář se z důvodu poskytnutí služby - zprostředkování prodeje nemovitosti rakouskému občanovi s místem plnění v Rakousku (§ 10 ZDPH) musí registrovat k DPH v Rakousku a bude tedy odvádět z poskytnuté služby rakouskou DPH. V ČR tato transakce DPH nepodléhá. b) Makléř se musí ze stejných důvodů jako v ad a) registrovat k DPH v Rakousku a při fakturaci realitní kanceláři zatíží provizi rakouskou DPH. Realitní kancelář bude mít za splnění podmínek nárok na vrácení DPH v Rakousku. V závislosti na odpovědi k výše uvedenému prosíme o případnou informaci, zda služby v podobě zprostředkování prodeje nemovitosti spadají pod § 10 ZDPH a nikoliv pod § 9 odst. 1 ZDPH. 

Daňové zvýhodnění na děti

Může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na děti v daňovém přiznání, když manžel v Čechách děti neuplatňuje? Manžel pracuje na Slovensku (příjmy má pouze ze zahraničí) a na víkendy jezdí domů do Čech za manželkou a dětmi. Na Slovensku si daňové zvýhodnění na tytéž děti uplatňuje. V Čechách však nepodává daňové přiznání. Stačí pro náš FÚ pouze čestné prohlášení manžela, že děti neuplatňuje? Ostatní podmínky na slevu na děti manželka splňuje.

Potvrzení o sražení daně

Česká společnost vystavila 10. 1. 2021 s DUZP 31. 12. 2020 fakturu za licenční poplatky za období 12/2020 polské společnosti. Polská společnost uhradila fakturu v 1/2021 poníženou o srážkovou daň z licenčních poplatků a tuto srážkovou daň polskému finančnímu úřadu v 1/2021 odvedla. Ve kterém období česká společnost může tuto srážkovou daň započítat ve svém daňovém přiznání? V přiznání za rok 2020 nebo až za rok 2021?

Povinná registrace k DPH na Slovensku

Má česká firma plátce DPH povinnost se registrovat k DPH na Slovensku, pokud jako plátce DPH poskytuje na Slovensku stavební práce české firmě, která je registrovaná k DPH na Slovensku? Práce na stavbě započala v září 2020 s předpokladem ukončení duben 2021. Fakturuje měsíčně, za období 9/2020 – 3/2021 vyfakturovala 2 mil. Kč. Nebo je dostačují, že je ke slovenské DPH registrován příjemce služby, tj. česká firma s registrací k DPH na Slovensku?

Dodávka plnění vztahující se ke stavbě na území Německa

Tuzemská společnost s ručením omezeným dodává plnění vztahující se ke stavbě na území Německa. Plnění fakturuje tuzemské společnosti, která není registrována v Německu k DPH. Vznikne společnosti s ručením omezeným povinnost registrace k DPH na území Německa?

Vícepráce související s dodáním zboží do EU

V měsíci 2/2021 jsme dodali vlastní výrobek do EU - osvobozeno dle § 64 zákona o DPH, vstoupilo do Intrastatu. V měsíci 3/2021 nám zákazník odsouhlasil vícepráce. Jak postupovat při fakturaci v 3/2021 - účet pro výnos (služba nebo dodání zboží, pokud zboží co s prokázáním vývozu), DPH osvobozeno dle jakého ustanovení, jak vykázat v Intrastatu? 

Příjmy z EU a DPFO

OSVČ, která v DPFO uplatňuje výdaje paušálem 60 %, má kromě příjmů dle § 7 ZDP (výuka AJ) i příjmy z EU. V r. 2020 obdržela tyto příjmy z EU:

1) Dle výpisu z OSA obdržela OSVČ tyto autorské odměny v zahraničí částečně zdaněné: (z Německa zdaněné daní 15,83 %, z Belgie zdaněné daní 37,09 %).

2) Na základě smlouvy o dílo s polskou firmou obdržela za vypracování projektu částku, která byla v Polsku zdaněna 20%  daní.

Jak se promítnou příjmy z EU v daňovém přiznání?

 

Odpočet DPH ze zahraničí

Klient, právnická osoba - s. r. o., má v majetku jachtu, kterou v létě pronajímá. V tomto roce má náklady na opravu jachty a zároveň za místo přístavu. Loď je v Itálii a všechny doklady jsou účtovány s DPH, VAT. Může si zažádat o vrácení DPH zaplaceného v zahraničí anebo uplatnit celé do nákladů? Jak se v tomto případě postupuje?

Odměna influencerky z Polska

Česká s. r. o. spolupracuje na instagramu s influencerkou - studentkou z Polska. Je možné s ní uzavřít smlouvu o dílo, případně dohodu o provedení práce? Jedná se o jednorázovou spolupráci. Bude se tato odměna promítat do DPH? Česká s. r. o. je plátce DPH, polská studentka není plátce DPH. 

Neplátce DPH a nákup zboží ze třetí země

Malé s. r. o., neplátce DPH, nakoupilo zboží z Číny ve výši 280 000 Kč. Musí se toto s. r. o. stát plátcem DPH nebo identifikovanou osobou? A jak zaúčtovat?