Jiný členský stát (600)

Dodání zboží do JČS a přefakturace dopravy

Plátce dodává zboží pro osoby registrované v jiném členském státě. Ke splnění osvobození při dodání dle § 64 zákona o DPH využívá přepravní firmu, jenž ji následně fakturuje dopravu, kterou uhradí. Dodáváme třem odběratelům ze stejného státu EU. Na jednom autě přepravce veze zboží pro všechny tři. Přepravce k faktuře za dopravu dokládá tři CMR a máme potvrzené dodací listy od všech tři odběratelů. Náklady na dopravu přefakturujeme jedné ze tři společnosti, jenž je „spojenou osobou“ se dvěma zbylými. Je uvedený postup v souladu s § 64 zákona o DPH-osvobození při dodání zboží do JČS?

Prodej dokumentace ke stroji umístěnému v zemi EU

Prodali jsme dokumentaci ke stroji firmě v Maďarsku (i stroj je umístěný v Maďarsku). V přiznání DPH to uvedu na ř. 21 jako poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě?

Služba přijatá z EU neziskovou organizací a DPH

Nezisková organizace, vyvíjející hlavní a vedlejší činnost, přijímá faktury za služby z EU. Kdy bude mít povinnost se zaregistrovat jako identifikovaná osoba a z faktury odvádět DPH:

1) faktura za službu z EU souvisí jen a pouze s hlavní činností,

2) faktura za službu z EU souvisí jen a pouze s vedlejší činností,

3) faktura za službu z EU souvisí s hlavní i vedlejší činností?

Servisní práce občanovi ze Slovenska a DPH, režim OSS

Firma se od 1. 7. 2021 registrovala pod režim OSS - prodej zboží na dálku občanům ze svého e-shopu. Do firmy přijede s motocyklem slovensky mluvící občan, který vystupuje jako soukromá osoba. Firma mu v rámci zakázky servis - prodá náhradní díl - řetěz, který zároveň zamontuje a provede další servisní práce (např. čištění). Celé to probíhá v provozovně na území ČR, kde se slovanský občan zastaví a vyzvedne si opravený motocykl. Vždy byla uplatňována česká DPH 21%. Nyní však vzniká otázka, zda se nemá odvádět slovenská DPH 20% za servisní práce (B2C), a pokud ano, tak by to bylo kvůli prodeji náhradních dílů v rámci celého servisu, kde je část ceny za práce a část ceny za prodej náhradních dílů - zda se jedná o dvě různá plnění?

Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce

Máme zaměstnance, který byl dosud pojištěný na Slovensku na základě koordinačních nařízení č. 883/2004 z důvodu souběhu zaměstnání ve více státech. Pojistné z jeho mzdy vydělané v ČR jsme tedy počítali a odváděli na Slovensku. Od 16. 9. 2021 však vykonává práci pouze na území ČR a od tohoto data se jeho příslušnost k právním předpisům změnila. Jakým způsobem bychom měli stanovit vyměřovací základy za září v ČR a na Slovensku?

Faktury od Googlu s irským VAT a českou výší DPH v Kč

OSVČ, plátce DPH, přijímá v rámci svého podnikání služby od Google. Zapomněl mu ale oznámit své DIČ a IČ. Google na fakturách vyčísluje částku v Kč. Původně Google zasílal faktury se svým českým DIČ, OSVČ si DPH uplatňovala na vstupu. Nyní Google zasílá faktury s irským VAT a na faktuře v Kč vyčísluje DPH ve výši 21%. Jaký vliv má na českého podnikatele nová faktura? Může si uplatnit DPH na vstupu? Má fakt, že na faktuře není uvedeno IČ a DIČ OSVČ vliv na případnou nemožnost uplatnění DPH na vstupu či na daňovou uznatelnost výdaje?

Vrácení DPH při nákupu auta z Německa

Můj klient,OSVČ, plátce DPH, koupil v Německu ojetý automobil za cenu 10 916 EUR bez DPH + DPH 19 % 2 074 EUR, celkem zaplatil svému dodavateli (plátci DPH v Německu s ověřeným německým DIČ ve Viesu) částku 12 990 EUR. Tento dodavatel odmítl použít reverse charge a údajně i odmítl toto DPH vrátit mému klientovi poté, co bychom prokázali, že jsme toto DPH uplatnili v našem daňovém přiznání k DPH v ČR, případně doložili i jiné důkazní prostředky, např. registrace auta u nás v ČR. Je dodavatel povinen nám DPH vrátit? (Tvrdí, že DIČ mého klienta nenašel v nějaké registraci, ale já jej - mého klienta - ve VIESU vidím.). Nebo jakým způsobem dojde k vrácení DPH mému klientovi? Máme podat žádost na náš FÚ přes aplikaci vrácení daně na daňovém portálu Finanční správy České republiky?

Faktura přijatá z Irska za software

Jsme s. r. o., plátce DPH, a přijali jsme fakturu za software z Irska. Irský dodavatel je taky plátce, ale bohužel na faktuře nám DPH vyčíslil a změnit ji prý už nemůže. Poradíte, prosím, co s tím? Předpokládám, že udělat reverse charge z částky bez DPH? Ještě na faktuře je uvedena věta: Output VAT in Buyer's Country a co je zvláštní sazba DPH je 21 % a faktura je psaná česky. Přitom dodavatel River Digital z Irska a má i irské VAT. 

Koupě letadla v zemi EU, obchod mezi dvěma českými subjekty

Česká společnost A prodala české společnosti B letadlo, které se nacházelo na území Německa. Společnost B, která letadlo koupila, nevlastní "leteckou licenci", proto ho pronajala své sesterské společnosti C, která potřebné licence drží. Společnost C provozuje letadlo pro potřeby majitele (společností B a C), případně na základě smlouvy provede dopravu pro jiné podnikatelské subjekty nebo privátní osoby. Protože se nejedná o veřejnou mezinárodní přepravu, účelem koupě bylo letadlo, které bude provozováno především pro potřeby několika společnosti ve skupině, prodala společnost A letadlo s DPH platnou v Rakousku, kde došlo k prodeji letadla. Společnost B uplatnila nárok na odpočet DPH, přičemž ji byla DPH německá finanční správa uhradila. O rok později však německá finanční správa svůj postup přehodnotila a požádala společnost B o vrácení již zaplacené daně. Máme za to, že v tomto případě, kdy nebude letadlo používáno pro "řádnou" mezinárodní dopravu, byl postup prodat letadlo s německou DPH a nárokovat odpočet DPH v Německu správný? Postupovala německá finanční správa správně, když požaduje vrátit jí zaplacenou daň?

Dodání strojů na Slovensko

Česká společnost má ve vlastnictví drážní vozidla, které nyní pronajímá plátci DPH, slovenské společnosti, vozidla jsou využita a nachází se na Slovensku. Česká společnost nemá na Slovensku provozovnu. Stroje jsou na Slovensku již více než rok v pronájmu. Česká společnost chce uvedená drážní vozidla prodat na území Slovenské republiky, a to slovenskému plátci DPH, přičemž se nejedná o současného nájemce. Může česká společnost uplatnit osvobození při dodání zboží, když drážní vozidla jsou již nyní na Slovensku fyzicky? Ke dni prodeje nebude možné splnit požadavek a prokázat přepravu drážních vozidel z ČR na Slovensko. Nejde použít přepravní doklady z období, kdy stroje byly na Slovensko dopraveny v rámci nájemní smlouvy jako důkazní prostředek, že opustily ČR. Může česká společnost za daných podmínek uplatnit osvobození dle § 64 zákona o DPH a přenést daňovou povinnost na kupujícího – slovenskou společnost?