Jiný členský stát (574)

Přefakturace - nákup v Německu

Řidič byl na nakládce v Německu. Česká firma, která si nakládku objednala, mu zavolala, ať si koupí v Německu protiskluzové podložky za 50 EUR. Řidič je koupil a přinesl německou účtenku. Česká firma chce vystavit fakturu za podložky na těch 50 EUR. Bude tedy faktura na částku 50 EUR a DPH 0 %. Na internetu jsem se dočetla, že by se mohlo jednat o přefkaturaci dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Na jakém řádku v daňovém přiznání se částka objeví? 

Rozhodný okamžik pro registraci u prodeje zboží na dálku od 1. 7. 2021

Vzhledem k novým pravidlům v oblasti DPH u elektronického obchodování ( e-shop ) se od 1. 7. 2021 se sleduje limit do všech ČS EU dohromady do 10 000 EUR. A to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a dále pak v následujícím roce. Zajímalo by nás, zda je stanoven rozhodný okamžik při překročení tohoto limitu pro registraci DPH v jednotlivém ČS EU (možnost použití zvláštního režimu OSS pro odvod DPH) a od kterého data máme plnění zatěžovat příslušnou DPH pro daný stát. Např. máme založenou novou společnost, která ví, že v následujících měsících bude tento obrat překročen. Máme sledovat výši obratu ke konci daného měsíce, popř. ke konkrétnímu dni v měsíci? Do kterého dne se následně musíme registrovat (chceme využít OSS) a od kterého dne máme zboží zatížit příslušnou DPH daného státu. 

Povinnost registrace k DPH

Tuzemský plátce DPH fakturuje rakouskému plátci za služby na stavbě v Rakousku. Když bude tomuto tuzemskému plátci fakturovat podnikající tuzemská osoba, která s ním na stavbě v Rakousku pracuje, musí se také stát plátcem DPH?

Výstavba sociálního rodinného domu a DPH

Společnost s r. o. má zakázku na výstavbu rodinného domu. Dům odpovídá podmínce pro sociální bydlení. Zákazníkovi by tedy mělo s.r.o. po dokončení prací vystavit fakturu s 15% DPH. S. r. o. pro výstavbu nakupuje stavební materiál nejen z ČR (zde si uplatňuje na vstupu fakturovaných 21 %), ale i z EU. Některé práce pořizuje od subdodavatelů.

1) Pokud je subdodavatel na práce Čech - plátce DPH, bude faktura podléhat přenosu daňové povinnosti. S. r. o. si samovyměří 15 %. Pokud mu ale český subdodavatel prací vyčíslí 15 % či 21 % a dodavatel nechce přepsat fakturu na přenos DPH, znamená to, že si s. r. o. nemůže nic uplatnit, a naopak musí samovyměřit DPH s 15 %?

2) Materiál na stavbu zakoupený v cizině s uvedením DIČ odběratele bude s. r. o. samovyměřovat na vstupu i výstupu s 15 % či 21 %?

3) Pokud má s. r. o. se subdodavatelem sjednanou práci a tento subdodavatel mu na samostatné faktuře bude fakturovat materiál, bude tento materiál podléhat přenosu DPH s vyčíslením 21 % u odběratele, či bude dodavatel na materiál fakturovat 21 % DPH?

Poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě

Firma, plátce, CZ DIČ, poskytne služby (např. balení) osobě registrované k dani v jiném členském státě (firma x). Jak postupovat při volbě mezi § 9a a § 9 zákona o DPH? Je nutné zjišťovat organizační strukturu této společnosti, tj. zda se nachází jednotky v zahraničí? Co se myslí „spotřebou“? Je nutné zjišťovat od společnosti v jiném členském státě „firmy x“ zda je plátcem v ČR? Je možné zjistit z registru plátců DPH zda je „firma x“ plátcem DPH v ČR?

Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021- limit 10 000 EUR

Sečítají se po novele zákona o DPH od 1. 7. 2021 jen prodeje pro neplátce v EU? A počítá se to až od 1. 7. 2021, nebo zpětně od začátku roku?

Příjmy z Chorvatska

Fyzická osoba-nepodnikatel, český daňový rezident má příjmy z Chorvatska. Jednak příjem z pronájmu nemovitosti v Chorvatsku, jednak příjem z prodeje nemovitosti v Chorvatsku. Chápu správně, že v rámci českého daňového přiznání se příjem z prodeje nemovitosti (nesplňující podmínky pro osvobození) uvede jako příjem podle § 10 a uplatní se jako výdaj pořizovací cena této nemovitosti? Dále je možné započítat daň zaplacenou v Chorvatsku? Příjmy z pronájmu realizované v Chorvatsku se pak zdaní podle § 9, kdy k příjmům lze uplatnit i výdaje (tzn. vč. odpisu dle českého zákona o DP) a dále pak lze započítat daň zaplacenou v Chorvatku? Stačí, aby daň v Chorvatsku byla uhrazena do dne podání českého daňového přiznání - aby bylo možné ji započítat? Je nutné si vyžádat potvrzení tamního správce daně k prokázání zaplacení chorvatské daně? 

Nákup auta v Německu od soukromé osoby

Český podnikatel OSVČ, neplátce DPH, kupuje v Německu ojetý osobní automobil od neplátce DPH. Cena vozidla překračuje 1 milion Kč. Stává se český podnikatel identifikovanou osobou? Pokud ano, pak by byla DPH odvedena dvakrát. Jednou ji zaplatil původní majitel v Německu a podruhé český podnikatel.

Nákladní automobilová přeprava

Česká firma provádí pro slovenskou firmu - plátce DPH - přepravu zboží do jiné země EU. Mění se něco po novele zákona o DPH? Doposud se jednalo o reverse charge.

One Stop Shop od 1. 7. 2021 na Slovensko

Jaká bude situaci ohledne zvláštního režimu OSS na Slovensko od 1. 7. 2021? Když vystavíme fakturu v rezimu OSS, budou zde uplatněny sazby DPH té země (v tomto případě 20 % u zboží) a jaká sazba DPH se uplatní u poštovného a balného? A je potřeba si v účetnictví zavést nový analalytický účet na DPH, právě pro tyto zahraniční daně, a tato DPH se bude odvádět na jiný účet FÚ než bězná DPH?