Jiný členský stát (406)

Nájemné a stavební práce

Česká s. r. o., plátce DPH, přijímá zaměstnance hlavně ze Slovenska. Majitel české s. r. o. je Slovák. S. r. o. si pronajala v Praze 3 byty v paneláku a tam je po 4 lidech do každého bytu umístila. Do těchto bytů nakoupila postele, skříně, ložní prádlo, peřiny, ledničky, televize. Ti lidé, jak přicházejí, tak i rozvazují pracovní poměr a střídají se tam. Jak je to prosím s daňovou uznatelností nákupu vybavení? Je rozdíl, pokud by od těch zaměstnanců vybírala s. r. o. každý měsíc 1 000 Kč jako nájem a vracela by z toho DPH, anebo by nevybírala nic? Dále v době koronaviru se ze Slovenska nemohli dostat zpátky do Čech, a tak tam majitel našel práci na Slovensku na betonování základů kulturního střediska. Protože to bylo v jiném městě, než bydlí, tak těm zaměstnancům na dobu 2 měsíců zaplatil nájem dvou místností v rodinném domě, blízko stavby. Jak toto bude s daňovou uznatelností placeného nájmu? A pak ještě jeden příklad zaměstnávání. Česká s. r. o. má stavby po celé republice a zaměstnává lidi jenom na ty stavby. Takže jim platí nájem na ubytovnách v konkrétních městech, pak když stavba skončí, tak se přemisťují na další do dalšího města na další stavbu a tam jim zase zaplatí ubytovnu. Takže jezdí po celé republice po stavbách a ubytovnách. Jak je to v tomto případě s daňovou uznatelností placených nájmů?

Pořízení nového přívěsu z Německa

Fyzická osoba, plátce DPH, pořídil nový přívěs z Německa od plátce DPH. Faktura za pořízení zboží je včetně německé DPH. Přívěs bude zaregistrován až v ČR. Kupující tvrdí, že je možné, aby německý plátce odvedl daň v Německu a český plátce požádal o vrácení DPH v České republice pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Já se domnívám, že tento postup je chybný a že má být uplatněn klasický režim pořízení zboží z EU. Jaký postup je správný? 

Povinnost registrace ve Francii

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na povinnost registrovat se k DPH ve Francii. Společnost „A“ registrovaná k DPH v ČR uzavřela smlouvu na dodání stavebně montážní práce (tzn. služby spojené s nemovitostí) a na dodání zboží s instalací. Obě tyto služby mají místo plnění ve Francii. Příjemcem služeb je osoba registrovaná k DPH ve Francii „B“ Toto dodání lze celé fakturovat v režimu Revers-charge a obě služby tak zdaní ve Francii příjemce. Na splnění této smlouvy si dodavatel registrovaný pouze v ČR zjedná subdodavatele „C“, společnost registrovanou také pouze v ČR. Fakturace mezi českými plátci bude probíhat bez DPH ( plnění je mimo ČR), chtěla bych se ale zeptat, zda z tohoto plnění vzniká povinnost registrovat se k DPH ve Francii, nebo je možné přenést vypořádání celého plnění až na konečného příjemce tzn. na subjekt „B“? 

Sazba DPH a místo plnění u wellness pobytu pro osobu povinnou k dani se sídlem v jiném členském státě

Lázeňská společnost, plátce DPH, provozuje hotel v ČR a poskytuje wellness pobyt (balíček) osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě. Wellness pobyt obsahuje ubytování se snídaní, stravování – plnou penzi a wellness služby - klasickou masáž, minerální koupel, inhalaci CO2 a kosmetické ošetření. Kde bude místo plnění a jakou sazbou DPH plnění zdanit?

Dodaní zboží do EU prostřednictvím dvou dopravců

Český plátce DPH z důvodu snižování nákladů uvažuje o dodání zboží na Slovensko tak, že objednané zboží určené na Slovensko slovenským plátcům DPH v ČR zabalí, opatří adresou konečného zákazníka a předá tuzemskému dopravci, který toto zboží převeze na území Slovenska do depa slovenské doručovací společnosti, a tato pak za vnitrostátní slovenské ceny provede doručení konečným zákazníkům. Bude toto dodání zboží v ČR osvobozeno od DPH?

Doplňující dotaz k dotazu Třístranný obchod (DAUC ID: 25431)

Vracím se ještě k dotazu DAUC ID: 25431. V případě, že by kupující A (Francie) nebyl registrovaný k DPH v Anglii (v místě, kde bude ukončena doprava). Jak tento případ by byl z pohledu prostřední osoby společnosti B (ČR)?

 

Třístranný obchod

Společnost A (Francie), objedná u společnosti B (ČR) zboží. Společnost B toho zboží objedná u společnosti C (Holandsko). Zboží pojede z Holandska do Anglie. Fakturace bude: Společnost C nafakturuje společnosti B a ta to přefakturuje společnosti A (Francie). Dopravu zajišťuje společnost B (ČR).Všichni jsou plátci DPH. Bude se prosím jednat o třístranný obchod i když zboží pojede místo Francie do Anglie? 

Doplňující dotaz:

V případě, že by kupující A (Francie) nebyl registrovaný k DPH v Anglii (v místě, kde bude ukončena doprava). Jak tento případ by byl z pohledu prostřední osoby společnosti B (ČR)?

Právní služby od slovenského plátce DPH

Česká společnost, plátce DPH, si nechala vypracovat od advokátní kanceláře na Slovensku (plátce DPH SR) přihlášku pohledávky do konkurzu, která se týkala slovenské společnosti. Právní služby byly fakturovány se slovenskou daní z přidané hodnoty. Je tento postup správný? 

DPH u videokonferencí - seminářů

V poslední době se vedou semináře převážně bez osobní účasti účastníků konference v místě konání akce. Způsob vedení seminářů prostřednictvím videa probíhá tak, že se jedná o komplexní službu zahrnující nejen samotnou konferenci, ale i vydání sborníku; dále jedná se o službu poskytovanou v určitém čase a místě, tj. nelze do konference vstupovat kdykoliv jako například do on-line videopůjčuvny; internet a konferenční SW je pouze nástroj, který vyžaduje lidskou obsluhu moderátora v místě konání, tj. v tuzemsku. Posuzujeme tuto službu poskytnutou tuzemským plátcem DPH zahraničním účastníkům videosemináře podle § 10b zákona o DPH nebo podle základního pravidla § 9 zákona o DPH u osob povinných k dani? Jaký by byl postup u osob nepovinných k dani? Postup podle § 10b zákona o DPH, tudíž bychom aplikovali tuzemské DPH, nebo bychom měli spíše volit postup podle § 10i písm. c) zákona o DPH? Problém vidím v té osobní účasti, která zkrátka není, a uvažuji absenci osobní účasti na semináři analogicky ke vstupnému na kulturní a sportovní akce, které jsou ve stejném § 10b zákona o DPH.

Literární scénář a poskytnutí licence

Česká firma s. r. o. (natáčení filmů), plátce DPH se sídlem v ČR si objednalo od slovenského občana scénář (autorská práva), nepodnikatele, neplátce DPH, daňového rezidenta na Slovensku. Byla sepsána smlouva o vytvoření literárního scénáře a poskytnutí licence k jeho užití. Platba bude provedena za vytvoření díla a za poskytnutí licence na základě předávacího protokolu. Scénář je psán na Slovensku - místo plnění není v ČR. Je nutné zaplatit za tohoto slovenského občana zajišťovací daň v ČR? Je nutné v ČR nějaké zdanění - jak daně z příjmů, tak DPH? Na co je nutné si dát pozor? Akce nebude jen jedna, ale bude se opakovat.