Zemědělství (36)

Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec

Jaké místo práce a pravidelné pracoviště je možno uvést do pracovní smlouvy zaměstnanci zemědělce? Je možné se odkázat na katastrální území, kde má zemědělec polnosti? A také prosím, jak to bude s cestovními náhradami? Zaměstnanec bude každý den mimo pravidelné pracoviště (sídlo, kancelář). Každý den mu budou muset být počítány cestovní náhrady? Nebo můžeme poskytovat stravenky? 

Příjmy ze Státního zemědělského investičního fondu

Zemědělský podnikatel, který uplatňuje 80 % paušální výdaje, dostal v roce 2018 od Státního zemědělského intervenčního fondu dotace na zvíře ve výši 5 000 Kč a dotace na plochu ve výši 50 000 Kč. Budou tyto příjmy podléhat zdanění? Je zde nějaké omezení, které by činilo příjmy osvobozené nebo vyňaté? Budu je tedy klasicky zdaňovat a mohu k nim využít paušál 80 %?

Prodej osiv

Společnost s r. o., plátce DPH, nakupuje od českých dodavatelů (plátců DPH) osiva a prodávají je do EU či do 3. zemí. Jak se bude nákup a prodej chovat z hlediska DPH? Existují v souvislosti s tímto obchodováním ještě nějaké jiné povinnosti vůči státu z hlediska oznamovací povinnosti či daní (vyjma daně z příjmu)?

Nákup investičního majetku a jeho prodej v témže roce

Fyzická osoba, soukromá farmářka, plátce DPH, vede daňovou evidenci: Koupila v r. 2018 zemědělský stroj a ještě tentýž rok ho prodala za nižší cenu. Lze uplatnit rozdíl v ceně do daňových výdajů? Mohu v tomto případě zaevidovat nákup jako daňově uznatelný výdaj a prodej naopak jako daňově uznatelný příjem, samozřejmě s nárokem na odpočet DPH a v případě prodeje zase s odvodem DPH?

Daňová účinnost poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu

V lednu 2019 jsme obdrželi výzvu k uhrazení neuhrazeného poplatku za dočasné vynětí ze zemědělského půdního fondu na období 04/2018-09/2018. Poplatek jsem zaúčtovala do roku 2018, uhrazen bude až v roce 2019. Je tento poplatek daňově účinný již v roce 2018 nebo až při zaplacení v roce 2019? 

Úroky z hypotéky jako daňově uznatelný výdaj

Je možné uplatnit úroky z hypotéky za nákup nemovité věci, která byla pořízena nepodnikatelem, jako nemovitou věc k rekreaci a v letošním roce byla vložena do podnikání a je používána jako zemědělský sklad?

Vložení nemovité věci do podnikání u OSVČ - zemědělce

Je možné vložit nemovitost, koupenou fyzickou osobou nepodnikatelem na hypotéku v roce 2015, do podnikání OSVČ - zemědělce? Počátek podnikání v roce 2017. Je možné použít jako vstupní cenu nemovitosti cenu kupní? 

Odpisy základního stáda

Jsem fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Nakoupil jsem 80 ks chovných prasniček, průměrná cena 8 000 Kč/ks. Při nákupu nebyla dosažena dospělost těchto zvířat, ale postupem času (při prvním oprašení) k ní dojde. Musím nakoupená zvířata odpisovat jako majetek, nebo můžu fakturu zaúčtovat přímo do výdajů (jako např. zásoby) a ke každému zvířeti mít skladovou kartu?

Dohoda o provedení práce mezi manželi

Jsme manželé a oba jsme z důvodu zrušení pracovních pozic odešli do předčasného důchodu. Od r. 1992 jsem zároveň OSVČ podnikající v zemědělství. Může manželka u mě vykonávat práce na dohodu o provedení práce (do 10 000 Kč) a mohu ji zároveň uplatnit do daňového přiznání jako spolupracující osobu (do 50 %)? Na OSSZ, ZP a FÚ je jako spolupracující osoba přihlášená. Manželka má ještě příjem na DPP 3 000 Kč/měs. a u této firmy podepsané prohlášení. 

Dotace na sucho

Jsem OSVČ v zemědělství. Zahrnuje se do daní z příjmů FO dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v r. 2018 dle § 7 zákona č. 218/2000 Sb.?