Bonus (32)

Kompenzační bonus - pomoc společníkům malých s. r. o.

Společníkovi s. r. o. byl vyplacen kompenzační bonus na firemní účet s. r. o. Jak o kompenzačním bonusu účtovat a jak bude zdaněn?

Insolvence a čistá mzda

Zaměstnanec má dceru a uplatňuje slevu na dani. Má ale také insolvenční přikaz a musíme odvádět peníze na učet insolvenční správkyně. Jak to bude s čistou mzdou pro výpočet? Započítá se tam bonus na dítě, nebo ne? 

Účtování kompenzačního bonusu pro s. r. o.

Jak prosím zaúčtovat příjem kompenzačního bonusu pro s. r. o. v podvojném účetnictví - nedaňový příjem - účet 648? 

Antivirus C - soukromý lékař

Nárok na prominutí sociálního pojistného u Antiviru C nemá poskytovatel zdravotních služeb...viz pokyny MPSV. Mám klienty soukromé lékaře, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale neví, co je to "podle zvláštního právního předpisu má nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky.." Kde najdu podrobnější vysvětlení? Nárok nemá žádný poskytovatel zdravotních služeb se smlouvou s pojišťovnou?

Nepřímý bonus

Česká firma (dopravce, plátce DPH) zakoupila zboží od českého distributora (plátce DPH) v 10/2019 a nárokovala si odpočet DPH v 10/2019. Dopravce se zapojil do akce, kterou pořádal výrobce zboží pro dopravce a požádal o odměnu za zakoupené zboží. Ve 12/2019 bylo dopravci emailem oznámeno, že má nárok na odměnu ve výši 500 EUR. Výrobce zboží (polská firma plátce DPH) vyplatila odměnu 24. 2. 2020 na účet dopravce. Dopravce obdržel doklad o platbě č. 20200224 ze dne 24. 2. 2020 s identifikačními údaji polského výrobce zboží, včetně jeho DIČ. Jaké povinnosti plynou dopravci zejména ve vztahu k DPH a KH?

Opravný daňový doklad - bonus na konci účetního období

Dodavatel zboží vystavil v lednu 2020 dva opravné doklady-bonusy za včasnou platbu s datem 3.1. a 6.1.2020, s totožným datem zdanitelného plnění. V souhrnu se jedná o částku přesahující 1 milion Kč. Je zřejmé, že se jedná o platební vztahy v roce 2019, i když na daňových dokladech toto není uvedeno. Jakým způsobem v účetnictví odběratele řešit otázku daně z příjmů právnických osob za rok 2019 a DPH za 12/2019? Je možné celou záležitost ponechat k řešení v roce 2020? S tím souvisí i otázka kontrolního hlášení k DPH.

Skonta, DPH, souhrnný opravný daňový doklad

Firma poskytuje skonto za včasnou úhradu faktury. Během celého roku nevytváří opravné daňové doklady, aby si nárokovala část DPH ze skont zpět. Firma přemýšlí, že by na konci roku k 31. 12. vystavila opravný daňový doklad, který by byl souhrnným daňovým dokladem - např. k 10 skontům za uplynulý rok. Je to možné? Podle mého názoru ne, ale rád bych se ujistil. V případě, že by se opravný souhrnný daňový doklad vystavil pouze za jeden měsíc skont (měsíčně), tak by to bylo možné?

Naturální bonusy

Obchodní společnost poskytuje odběratelům, kteří v určeném období nakoupí zboží např. v hodnotě 400 tis. Kč, naturální bonus ve formě zajištění cesty do zahraničí ve výši 20 000 Kč na odběratele. Jedná se z pohledu poskytovatele naturálního bonusu o daňově uznatelný náklad? Je nutné řešit DPH? Vznikají příjemcům těchto naturálních bonusů nějaké daňové povinnosti, např. z titulu nepeněžního příjmu? Kdyby byl poskytnut místo naturálního bonusu finanční bonus, byly by na straně poskytovatele bonusu sníženy výnosy a odpočet DPH a na straně odběratelů naopak sníženy náklady a vrácen odpočet DPH.

Eshop - poukazy, vouchery, slevové kupony, slevy - pohled DPH

Dobrý den, pro účely DPH, souhrnně tyto dva typy poukazů nazývám oboje poukaz.

1) Jednak prodává vouchery zákazníkům např. v hodnotě 500 Kč (zachází s nimi jako s poukazy dle zákona o DPH).

2) Dárkové poukazy bez pravidel, které dává zákazníkům zdarma - např. pokud je nějaký zákazník nespokojený, tak, aby firma předešla negativní recenzi, tak radši daruje zákazníkovi poukaz (zachází s nimi jako s poukazy dle zákona o DPH).

3) "Slevové kupony" - pokud zákazník nakupuje pravidelně pošle mu kód dle pravidel, který když použijí dostanou slevu (obvykle např. 2-5 %) - (s těmito "kupony" naopak nezachází jako s poukazy dle zákona o DPH. Tzn. jejich poskytnutím ani uplatněním od zákazníka z nich firma neodvádí DPH, bere je jako běžnou slevu, avšak tento slevový kupon není plošná sleva pro všechny zákazníky) Jsou tyto režimy z pohledu DPH nastaveny správně?

Věcné dary - bonus za odebrané zboží

Společnost svým zákazníkům dává věcné dary, cena e vyšší než 500 Kč bez DPH. Nárok na věcný dar má pouze zákazník, který splní určitý odběr zboží, např. od 100 000 Kč za rok. Jak se vypořádat z hlediska DPH a daně z příjmů s takovým darem? Firma samozřejmě chce mít dary v daňových nákladech a neodvádět DPH. Stačí, když uvedeme dar na dodacím listu s hodnotou 0 Kč, na faktuře se již neobjeví, nebo lépe uvést hodnotu např. 2 000 Kč na fakturu a ve stejné částce poskytnout slevu?